>> Strona główna Koszyk [0]
KRAJOZNAWSTWO:  509 pozycji,      <   401 - 450   >          
 1. Steiner Jean-Francois - Warszawa 1944 / Wyd. Krąg / W-wa / 1991 / str. 130 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 2. Stępowski Marian - W dżungli poleskiej . Wrażenia z wędrówek radiokronikarza / PWKS / Lwów / 1933 / str. 29[3] / 13x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Ilustracje /
  cena: 50.00 zł                      

 3. Stolzman Małgorzata - Czasopisma wileńskie Adama Honorego Kirkora / PWN / Kraków / 1973 / str. 162 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Zeszyty Naukowe UJ , ilustracje /
  cena: 48.00 zł                      

 4. Stolzman Małgorzata - Nigdy od ciebie miasto ... / Pojezierze / Olsztyn / 1987 / str. 277 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych (1832 - 1863) . Ilustracje /
  cena: 30.00 zł                      

 5. Strelcyn Stefan red. - autorzy / Szkice z dziejów polskiej orientalistyki / PWN / W-wa / 1957 / str. 261 il. / 18x24 cm / Opr.pł. / Stan średni / Artykuły : J. Reychman - Śląska i pomorska orientalistyka XVI-XVIIIw. A. Zajączkowski - Z`dziejów orientalizmu polskiego doby mickiewiczowskiej , S. Przeworski - Z polskich badań naukowych w Azji Zachodniej i inne . Przybrudzona okładka /
  cena: 48.00 zł                      

 6. Strońska Anna - Dopóki milczy Ukraina / Trio / W-wa / 1998 / str. 260 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 7. - Studja do dziejów sztuki w Polsce 1933 r. , tom 5 / Kasa im. J. Mianowskiego / W-wa / 1933 / str. 100 il. / 24x32 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej . Zawiera : Starzyński Juliusz - Wilanów . Dzieje Budowy Pałacu za Jana III . Liczne ilustracje , nierozcięte strony /
  cena: 60.00 zł                      

 8. Sumiński Michał - Rejsy bałtyckie / Wydawnictwo "Prasa Wojskowa" / W-wa / 1950 / str. 85 il. / 16x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Autor okładki : Tadeusz Gronowski . Liczne ilustracje /
  cena: 24.00 zł                      

 9. Surgiewicz Symeon - Warszawskie ciuchcie / Wydawnictwo MON / Warszawa / 1972 / str. 201 / 12x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Liczne ilustracje, mapka WKD /
  cena: 36.00 zł                      

 10. Sydow Marjan - Najciekawsze osobliwości m. Torunia z dawnych i nowszych czasów / nakł. Józefa Landowskiego / Toruń / 1933 / str. 85 il. reklamy [24] / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Ilustracje, zdjęcia - Józef Landowski . Blok luźny, okładka luzem, wew.czysty i kompletny egz. /
  cena: 60.00 zł                      

 11. Symoni-Sułkowska Jadwiga - Słownictwo Warmii i Mazur Transport i Komunikacja. / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN / Wrocław / 1958 / str. 120 map 13 / 18x26 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / PAN Studia Warmińsko-Mazurskie 2. Nieaktualne pieczątki. /
  cena: 45.00 zł                      

 12. - autorzy / Syrena zawsze zwodnicza . Portrety warszawianki w XIX wieku / PIW / W-wa / 1976 / str. 358 il. / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Nowele i szkice wybrał i opracował - Tomasz Jodełka_Burzecki . Ilustracje Zbigniew Lengren . Biblioteka Syrenki /
  cena: 18.00 zł                      

 13. Szafer Władysław - O Tatrzańskim Parku Narodowym / Państwowa Rada Ochrony Przyrody / Kraków / 1936 / str. 16 il. / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Ilustracje - zdjęcia w tekście /
  cena: 45.00 zł                      

 14. Szafer Władysław - Yellowstone kraj gorącech źródeł i niedźwiedzi / Książnica Atlas / Lwów / 1929 / str. 111 il. / 15x21 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Liczne ilustracje w tekście . Oprawa wydawnicza .Ładny egz. /
  cena: 45.00 zł                      

 15. Szafer Władysław red. - Babiogórski Park Narodowy / PWN / Kraków / 1963 / str. 316 il. / 15x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Praca zbiorowa . Monografia powstała z Zakładzie Ochrony Przyrody . Liczne ilustracje mapki, zdjęcia, przekroje. /
  cena: 30.00 zł                      

 16. Szaflarski Józef - Poznanie Tatr . Szkice z rozwoju wiedzy o Tatrach od połowy XIX wieku / Wyd. Sport i Turystyka / W-wa / 1972 / str. 613 il. / 15x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Liczne ilustracje w tekście /
  cena: 39.00 zł                      

 17. Szczepański Jan Alfred - Przygody ze skałą , dziewczyną i śmiercią . Wspomnienia z Tatr / Sport i Turystyka / W-wa / 1956 / str. 370 il. / 15x20 cm / Opr.ppł. / Stan b. dobry / Liczne zdjęcia z Tatr . Brak obwoluty /
  cena: 30.00 zł    

 18. Szczerbatko Kazimierz - Zakroczym / Urząd Gminy w Zakroczymiu / Zakroczym / 1999 / str. 124 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Monografia regionalna : Wojenne wspomnienia, Dzieje miasta, zabytki Zakroczymia. Ilustracje /
  cena: 30.00 zł                      

 19. Szczypiorski Adam - Ćwierć wieku Warszawy 1806 - 1830 / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wrocław / 1964 / str. 210 il. / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 20. - Szkoła Cecylii Plater - Zyberkówny 1883 - 1944 / PIW / W-wa / 1987 / str. 606 il. / 13x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan b. dobry / Praca zbiorowa, wspomnienia. Liczne ilustracje. Biblioteka Syrenki . Wpis własnościowy jednej ze współautorek. /
  cena: 50.00 zł                      

 21. Szolginia Witold - Tamten Lwów . Tom 1 . Oblicze miasta / Wysoki Zamek / Kraków / 2010 / str. 223 il. / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 24.00 zł                      

 22. Sztaudynger Jan Izydor - Piórka z gór / Wyd. Literackie / Kraków / 1961 / str. 46, il. / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Przybrudzona oprawa. Il. Bruchnalski Janusz. Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 5 zł /
  cena: 15.00 zł                      

 23. Szteinke Anzelm Janusz - Kościół Świętego Antoniego i klasztor Franciszkanów-Reformatorów w Warszawie 1623-1987 / Wyd. Prowincji Franciszkanów-Reformatorów w Krakowie / Kraków / 1990 / str. 592 il. [72] / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje - zdjęcia, plany /
  cena: 39.00 zł                      

 24. Sztrantowicz Marek - Kultura Afganistanu / Muzeum Etnograficzne w Toruniu / Toruń / 1984 / str. 12 , il. [6] / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wystawa ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie ilustracje /
  cena: 30.00 zł                      

 25. Szulz Aleksander - Ogólna charakterystyka terenów zmeliorowanych w powiecie lidzkim / b.w. / Wilno / 1937 / str. 12 / 15x22 cm / Bez opr. / Stan średni / Odbitka z Tygodnika Rolniczego . Przybrudzona strona tytułowa /
  cena: 16.00 zł    

 26. Szymborski Stanisław - Dniestr z dopływami Prut i Czeremosz. Przewodnik dla turystów wodnych . Część 2 - Dniestr / Książnica Atlas / Lwów / b.r. ok. 1938 / str. 33[1] mapki / 12x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / 15 mapek Dniestru . Oprawa broszurowa, wydawnicza - projekt Konstanty Sopoćko . Stan więcej niż dobry, niewielkie zaplamienia na tylnej okładce /
  cena: 80.00 zł                      

 27. Szymczak - Hoff Jadwiga - Dobre . Zarys dziejów do 1939 roku / TOMPIK s.c. / Dobre / 1998 / str. 77 il. [24] / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Monografia regionalna . Dobre pod Radziejowem . Ilustracje, mapki /
  cena: 48.00 zł                      

 28. - Słowar Russkich gaworow zabajkałja / Izdatielstwo Nauka / Moskwa / 1980 / str. 470 / 18x27 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Tekst w j. rosysjskim /
  cena: 40.00 zł                      

 29. - Słownik geograficzno - krajoznawczy Polski / PWN / W-wa / 1992 / str. 896 mapy [ 32 ] / 14x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Wyd. II , zmienione /
  cena: 36.00 zł    

 30. - autorzy / Słownik historyczno - geograficzny województwa krakowskiego w Średniowieczu . Część II , z.2 / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN / Wrocław / 1989 / str. 181 - 354 / 21x29 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / T. V : Małopolska - woj. krakowskie , cz. II , z.2 : Iwanowice - Kaczorowy /
  cena: 36.00 zł                      

 31. - Słownik historyczno - geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu . Część III , zeszyt 3 : Oporowo - Pniewo / Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk / Poznań / 1997 / str. 445 - 696 / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / PAN IH . Oprac. Krystyna Górska - Gołaska , Tomasz Jurek , Grażyna Rutkowska , Izabela Skierska /
  cena: 36.00 zł                      

 32. - Słownik historyczno - geograficzny województwa płockiego w Średniowieczu . Zeszyt 4 Św-Ż oraz skorowidze / IH PAN / W-wa / 2000 / str. 309-372 / 20x30 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tom III Mazowsze , Województwo Płockie . Oprac. Anna Borkiewicz - Celińska /
  cena: 36.00 zł                      

 33. - Słowo polskie . Tygodniowy dodatek ilustrowany , 1928 , Nr 22 / W.A.Skrzyczyński / Lwów / 1928 / str. 4, il. / 29x40 cm / Bez opr. / Stan średni / Bezpłatny dodatek do Nr 145 "Słowa Polskiego" Lwów 28 maja 1928 /
  cena: 12.00 zł    

 34. Słuszkiewicz Eugeniusz - Pradzieje i legendy Indii / Iskry / W-wa / 1980 / str. 445 [5], il., fotografie czarnob. / 13 x 20 cm / Opr.płsk. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł    

 35. Świechowski H. - Stosunki ludnościowe i własność ziemska na ziemiach litewskich okupowanych przez mocarstwa centralne / b.w. / b.m. / b. r. ok. 1918 / str. 1 tabl. rozkładana / 41x27 cm / Bez opr. / Stan średni / Odbitka z broszury statystycznej " Żywioł polski na ziemiach litewskich " Rozerwanie na krawędzi złożenia . Ekslibris Mieczysława Wilbika /
  cena: 30.00 zł                      

 36. Świercz Piotr - Narodowa Demokracja na Śląsku w Drugiej Rzeczypospolitej / Nomos / Kraków / 1999 / str. 235 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 37. Świątek Tadeusz Władysław - Konstancin . Wędrówka śladami ludzi i zabytków / PTTK Kraj / W-wa / 1995 / str. 144 il. mapka 1 / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Przewodnik. Liczne ilustracje, rozkładany plan. /
  cena: 45.00 zł                      

 38. Tabarly Eric - Samotne zwycięstwo / Wyd. Morskie / Gdynia / 1967 / str. 204, il. / 12x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Tłum. J. Czerwiński. /
  cena: 18.00 zł    

 39. Talko-Hryncewicz Julian - Muślinowie , czyli tak zwani Tatarzy Litewscy / Księgarnia Geograficzna Orbis / Kraków / 1924 / str. 127 il. / 12x16 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Bibljoteczka Geograficzna "Orbis" - Polska, Ziemia, Człowiek . Ilustracje . Przednia okładka luzem /
  cena: 45.00 zł                      

 40. Tarnowski Michał - Zamarłe stolice Cejlonu . Notatki z podróży / Książnica Atlas / Lwów / b.r. ok. 1934 / str. 156 mapki 2 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Projekt okładki Konstanty M. Sopoćko . Pieczątka - Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego /
  cena: 60.00 zł                      

 41. Tatarkiewicz Władysław - Dwa klasycyzmy wileński i warszawski / E. Wende i S-ka / W-wa / 1920 / str. 33 il. / 18x23 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Liczne wklejane ilustracje. Pieczątka własnościowa - Z księgozbioru Seweryna Pollaka (1907-1987 znany polski filolog, poeta, eseista i tłumacz) . Podniszczona okładka /
  cena: 48.00 zł                      

 42. - Tatry / Artia / Praga / 1953 / str. 11il.[166] / 23x30 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Zdjęcia K. Celba i B. Straka , wstęp F. Kroutil . Wyd. albumowe w języku polskim /
  cena: 39.00 zł    

 43. - autorzy / Teatr Wołyński im. J. Słowackiego 1931 -1936 , 1916 - 1936 / b.w. / Łuck / 1936 / str. 58 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Oprawa wydawnicza. Bogato ilustrowana monografia /
  cena: 39.00 zł                      

 44. Tessaro Irena - Warszawa w obrazach i rysunkach XIX wieku / Centrala Wydawnicza Druków / W-wa / 1957 / str. 87 il. tabl.[16] / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Katalog zbiorów Muzeum Historycznego w Warszawie /
  cena: 24.00 zł                      

 45. Tessaro-Kosimowa Irena - Warszawa i jej mieszkańcy w tworczości Franciszka Kostrzewskiego / Arkady / W-wa / 1968 / str. 38 il.[132] / 17x16 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Muzeum Historyczne m.st Warszawy .Podniszczona obwoluta /
  cena: 27.00 zł                      

 46. - The Moray Firth Coast . The Scottish Riviera / Great North of Schotland Railway / Aberdeen / b.r. ok.1905 / str. 39il. / 13x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przewodnik . Liczne ilustracje w tekście /
  cena: 60.00 zł                      

 47. Troczewski Zbigniew , Antoniak Jakub - Białystok i okolice . Przewodnik i informator / PTTK / Białystok / 1956 / str. 140 il. mapki 2 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje, rozkładane mapki /
  cena: 30.00 zł                      

 48. Turska Zofia oprac. - Z rontem marszałkowskim przez Warszawę . Zeznania oskarżonych z lat 1787 - 1794 / PIW / W-wa / 1961 / str. 314 il. / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Biblioteka Syrenki . Liczne ilustracje, indeksy. /
  cena: 30.00 zł                      

 49. - autorzy / Tygodnik Ilustrowany 1920 r. nr 14 / Gebethner i Wolf / W-wa / 1920 / str. 262 - 280 il. / 19x39 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Numer tematyczny poświęcony architekturze Pomorza. Liczne rysunki: Stanisław Brukalski , Zygmunt Kamiński , W. Hennenberg , Jerzy Sosnowski , Bohdan Pniewski . Lekko przybrudzona okładka /
  cena: 30.00 zł                      

 50. Tymieniecki Kazimierz - Rozwój teryrtorialny Polski / M. Arct / W-wa / 1916 / str. 26 / 14x23 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Prace Koła Geograficznego . Poztrzępiona i przybrudzona okładka /
  cena: 24.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>