>> Strona główna Koszyk [0]
KRAJOZNAWSTWO:  509 pozycji,      <   101 - 150   >          
 1. Galon Rajmund red. - Wydmy śrólądowe Polski . Cz. 1 / PWN / W-wa / 1958 / str. 203 il. / 18x24 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Polskie Tow. Geograficzne . Studium zbiorowe. W treści m.in. Leon pilarczyk - Wydmy miedzyrzecza warciańsko-noteckiego , Jadwiga i Roman Kobenza - Rozwiewne wydmy Puszczy Kampinoskiej , Leszek Pernarowski - Z badań nad wydmami Dolnego Śląska. Liczne ilustracje, mapki , przekroje /
  cena: 45.00 zł                      

 2. Gawlik Jarosław - Osobliwości Huculszczyzny / Libra / b.m. / 2005 / str. 143 il. / 12x23 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Bogaty zestaw fotografii w tym i kolorowych. /
  cena: 21.00 zł                      

 3. Gawroński Jan - Do źródła muz . Greckie wrażenia dyletanta / PAX / W-wa / 1970 / str. 239 il. / 11x17 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Ilustracje autora /
  cena: 24.00 zł                      

 4. Gałczyńska Kira - Mazurskie szlaki Gałczyńskiego / PTTK Kraj / W-wa / 1986 / str. 112 il. / 12x16 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje, rozkładana mapka. /
  cena: 27.00 zł                      

 5. Gerbault Alain - Sam przez Atlantyk / Księgarna Bibljoteki Dzieł Wyborowych / W-wa / b.r. ok.1925 / str. 142 / 13x18 cm / Opr.ppł. / Stan średni / Okładka lekko podniszczona w prawym górnym rogu /
  cena: 27.00 zł                      

 6. - Geschichte der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Kurland von der ältesten Zeit bis auf unser Jahrhundert. Erster Theil. / Verlag und Druck von E. Sieslack / Mitau / 1879 / str. [2] VI 312 / cm / Opr.brosz. / Stan średni / Erster Theil. Bis zur Auflösung des livlandischen Bundesstaates im 16. Jahrhundert. Monografia historyczna państw nadbałtyckich . Współoprawne z "Der Ursprung der Stadtverfassung Rigas" . Oprawa broszurowa wtórna, przednia okładka luzem. /
  cena: 150.00 zł                      

 7. Giżycki Kamil - Przez Urjanchaj i Mongolię / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Lwów / 1929 / str. 238 il. / 14x19 cm / Opr.ppł. / Stan średni / Lekkie przybrudzenie okładki, poluzowany blok /
  cena: 90.00 zł                      

 8. Glensk Joachim - Pitaval prasy polskiej na Śląsku w XIX stuleciu . Redaktorzy i wydawcy przed sądem / Instytut Śląski w Opolu / Opole / 1992 / str. 247 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Nakład 800 egz. /
  cena: 36.00 zł                      

 9. Gmiterek Henryk oprac. - Album studentów Akademii Zamojskiej 1595 - 1781 / Instytut Historii Nauki PAN / W-wa / 1994 / str. 604 il. / 17x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 70.00 zł                      

 10. Godlewski Stefan - Warszawa / Tow. Wydawnicze "Patria" / W-wa / 1931 / str. 139 / 13x18 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Lekko przybrudzona okładka /
  cena: 60.00 zł    

 11. Goetel Walery - Po latach dziesięciu . O turystyce ,` góralszczyźnie i ochronie przyrody gór / nakł. Polskiego Tow. Tatrzańskiego / Kraków / 1947 / str. 31 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Odbitka z 55 tomu. Wierchów .Egz. autorski - pieczątka "od autora" /
  cena: 36.00 zł                      

 12. Golachowska Ewa - Język i kultura mieszkańców wsi włościańskich i szlacheckich dawnej ziemi drohickiej na Podlasiu . Studium socjolingwistyczne / Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy / W-wa / 2006 / str. 184 mapki 2 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Prace slawistyczne 120 , IS PAN , TNW /
  cena: 45.00 zł                      

 13. Gomulicki Wiktor - Opowiadania o starej Warszawie / Biblioteka Dzieł Wyborowych / W-wa / 1900 / str. 176 il. / 12x19 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Ilustracje, lekko przybrudzona okładka /
  cena: 60.00 zł                      

 14. Gomulicki Wiktor oprac. - Temat : Warszawa . Wystawa rzadszych varsavianów z XVIII-XX wieku / Biblioteka Narodowa / W-wa / 1962 / str. 43 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Towarzystwo Przyjaciół Książki . Katalog . Druk maszynowy /
  cena: 30.00 zł                      

 15. Górski Karol - Krótkie dzieje Prus Wschodnich / PZWS / W-wa / 1946 / str. 92 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Biblioteka Popularno - Naukowa . Seria : Ziemie odzyskane . Ilustracje , rozkładana mapka (1) /
  cena: 24.00 zł                      

 16. - Góry Świętokrzyskie / Biuro Turystyki Ministerstwa Kolei / W-wa / ok. 1947 / str. 4,il. / 12x22 cm / Bez opr. / Stan średni / Ilustrowany folder krajoznawczy /
  cena: 15.00 zł                      

 17. Gotlib Henryk - Wędrówki malarza / Gebethner i Wolff / W-wa / 1947 / str. 248 il. / 16x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Lekko podniszczona obwoluta . Exlibris : drzeworyt z lat wojny 1941 - Z książek Antoniego Trepińskiego - Z. ( Zygmunt ) Lorec /
  cena: 45.00 zł                      

 18. - Gołuchów / b.w. / Gołuchów / b. r. ok. 1930 / str. 18 / 10x16 cm / Bez opr. / Stan średni / Brak okładki broszurowej. Folder krajoznawczy zabytków i przyrody Gołuchowa /
  cena: 24.00 zł    

 19. Grabowski Edward - Rozwój zaludnienia w Polsce w zestawieniu z innymi krajami według spisu z dn. 30-go września 1921 roku / Nakł. S-ki Akc. Polska Składnica Pomocy Szkolnych / W-wa / b.r. ok. 1922 / str. 107 / 13x18 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Liczne, nieaktualne pieczęcie biblioteczne /
  cena: 30.00 zł                      

 20. Grajnert Edward - Artystyczno - informacyjny przewodnik po Rzymie / Księgarnia Polska B. Połonieckiego / Lwów / 1903 / str. XVI 232 plan 1 / 10x15 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Rozkładany plan miasta . Lekko podniszczona okładka /
  cena: 120.00 zł                      

 21. Gregorovius Ferdinand - Palerme, Syracuse, Naples, Ravenne, Capri, Casteldelmonte, Sabine et Ombrie / Plon-Nourrit et Cie / Paryż / 1911 / str. 335[3] / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Promenades italiennes . Adapté de l allemand par Mme Jean Carrere . Tekst w j. francuskim. Wpisy własnościowe : Maria i Jerzy Zagórscy i wcześniejszy : Z księgozbioru J. Nazerskiej 22/3 1915 /
  cena: 45.00 zł                      

 22. Grodecki Roman - Powstanie polskiej świadomości narodowej . / Instytut Śląski / Katowice / 1946 / str. 52 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Biblioteka Slowiańska . Pieczątki własnościowe /
  cena: 36.00 zł                      

 23. Grodziska Karolina - Polskie groby na cmentarzach Londynu / PAU / Kraków / 1995 / str. 516 mapki / 18x24 cm / Opr.karton. / Stan dobry /
  cena: 50.00 zł                      

 24. Gruszecki Andrzej - Bastionowe zamki w Małopolsce / Wyd. MON / W-wa / 1962 / str. 310 il. / 17x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Liczne ilustracje, postrzępiona obwoluta, wewnątrz stan b. dobry /
  cena: 70.00 zł                      

 25. - Gryf . Pismo dla spraw kaszubskich . 1908 r., nr 1 / Aleksander Majkowski / Gdańsk / 1908 / str. 32 il. / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Rok I nr 1 .Treść - Z niepisanej literatury kaszubskiej. Bajki Kaszubskie , Chaty podcieniowe w Skorzewie (rys. chata stuletnia Kropidłowskiego widok i rzut) /
  cena: 48.00 zł                      

 26. Grzeniewski Ludwik Bohdan - Miejsce na ziemi . Szkice warszawskie / PIW / W-wa / 1977 / str. 142 / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł    

 27. Gudowski Janusz - Ukraińskie Beskidy Wschodnie / Dialog / W - wa / 1997 / str. 197 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / tom 1 Monografia krajoznawcza Zawiera kolorowe fotografie. /
  cena: 30.00 zł                      

 28. Głębocki Wiesław - Zegarmistrzowie warszawscy XIX wieku / PWN / W-wa / 1992 / str. 143 il.[74] / 21x20 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Liczne ilustracje w tekście /
  cena: 60.00 zł                      

 29. Główka Dariusz - Gospodarka w dobrach plebańskich na Mazowszu w XVI - XVIII wieku / Semper / W-wa / 1991 / str. 203 / 17x23 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Studia i materiały z historii kultury materialnej PAN . Liczne tabele , rozkładana mapka /
  cena: 45.00 zł                      

 30. Halski Czesław - Polskie Radio Lwów / OPiM / Londyn / 1985 / str. 159 il. / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wspomnienia . I wydanie /
  cena: 60.00 zł                      

 31. Hoesick Ferdynand - Legendowe postacie zakopiańskie / PIW / W-wa / 1959 / str. 721 il. / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Wybór z Tatr i Zakopanego . Liczne ilustracje /
  cena: 18.00 zł                      

 32. Hoffman - Krystańczyk Zygmunt , Dymarski Franciszek - Sztokholm i okolice , z 5 mapkami i 9 rycinami . / nakład własny / Poznań / 1935 / str. 176 , il. / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przewodnik . Dodatek: rozmówki i słowniczek Polsko- Szwedzki . Mapki i ryciny /
  cena: 75.00 zł                      

 33. Hryciuk Grzegorz - Kumityt - Polski Komitet Opiekuńczy . Lwów miasto w latach 1941 - 1944 / Adam Marszałek / Toruń / 2000 / str. 170 plan 1 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 60.00 zł                      

 34. Hubners Otto - Geographisch - Statistiche Tabellen / Verlag von Heinrich Keller / Frankfurt / 1907 / str. 102 / 20x14 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Aller Lander der Erde . Herausgegeben von Prof. von Juraschek /
  cena: 45.00 zł                      

 35. Hupert Witold - Zajęcie Małopolski Wschodniej i Wołynia w roku 1919 / WOW "Gryf" / W-wa / 1993 / str. 107 / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Reprint wydania z 1928 r. Rozkładane mapki (5) /
  cena: 50.00 zł                      

 36. Ibrahim ibn Jakub - Ibrahim s - ibn - Jakub s Reisebericht uber die Slawenlande aus dem Jahre 965 / L Academie Imperiale des Sciences de St. Petersburg / St. Petersburg / 1898 / str. IV 183 / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Oprac. Friedrich Westberg , tekst w j. niemieckim . Zapiski Impieratorskoj Akademji Nauk Tom III nr. 4 . Podniszczona okładka z ubytkami na grzbiecie /
  cena: 120.00 zł                      

 37. - Ilustrowany katalog źródeł kartograficznych , zeszyt V / PWN / W-wa / 1957 / str. 26 il. [28} / 20x30 cm / Opr.ppł. / Stan średni / W. Trzebiński T.P. Szafer - Katalog planów miast polskich w zbiorach niemieckiej Biblioteki Państwowej w Berlinie cz. I . Opisy planów i widoków miast : Warszawa , Kraków , Częstochowa , Sandomierz , Zamość , Sieradz , Kalisz , Konin , Łęczyca , Koło , Płock , Tykocin i Białystok . Liczne reprodukcje . Nieznaczny ślad zalania na marginesie /
  cena: 36.00 zł                      

 38. - Informator szkół zawodowych Okręgu Szkolnego Wileńskiego / Dziennik Urzędowy Kuratorium Okr. Szk. Wileńskiego / Wilno / 1937 / str. 63 il. / 17x24 cm / Bez opr. / Stan dobry / Opracowanie - Koło Wileńskie Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Zawodowych . Opis istniejących szkół, ilustracje, mapka. /
  cena: 40.00 zł                      

 39. - Instrukcja dla komisyj szczegółowych sprawdzających stan i wartość nieruchomości pod bezpieczeństwo Towarzystwu Kredytowemu Miasta Warszawy poddawanych / b.w. / W-wa / 1910 / str. 94 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Zasady szacunków technicznych, zestawienia, tabele. Ubytki rogu broszurowej oprawy i ostatniej strony. /
  cena: 60.00 zł                      

 40. - Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce / IS PAN / W-wa / 1993 / str. 127 il. ( 22 ) / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Źródła i materiały do dziejów sztuki polskiej . Red . Marian Arszyński . Tom XXIV . Zeszyt 4 b . Kościoły w Wielkopolsce XVI wieku (Dzietrzniki , Gaszyn , Grębień , Jaworzno , Kadłub , Łaszew , Łyskornia , Ochędzyn , Popowice , Wierzbie , Wiktorów ) . Oprac. Ryszard Brykowski , Grażyna Ruszczyk . Liczne ilustracje /
  cena: 45.00 zł                      

 41. Iwaszkiewicz Jarosław - Podróże do Polski / PIW / W-wa / 1979 / str. 255 il. / 15x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Seria Podróże . Wklejono parę wycinków z prasy dotyczących autora /
  cena: 27.00 zł                      

 42. ( Jabłonowski Roman ) Kozłowski W. - Powstanie Kościuszkowskie w Kurlandii / Społeczność Akademicka USB / Londyn / 1973 / str. 287 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Alma Mater Vilnensis . Prace Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego na obczyźnie. Współoprawne razem z : S.Kościałkowski - Raptularz . /
  cena: 80.00 zł                      

 43. Jakimowicz A. Ryttel A. - Indie . Panorama sztuki / Arkady / W-wa / 1978 / str. 92 il. [178] / 20x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Wydawnictwo albumowe /
  cena: 36.00 zł    

 44. Jakóbczyk - Gryszkiewicz Jolanta - Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast / UŁ / Łódź / 1998 / str. 173 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy , Łodzi i Krakowa . Liczne mapki, wykresy. Nakład 165 egz. /
  cena: 45.00 zł                      

 45. Janowicz Tomasz - Czesi . Studjum historyczno - polityczne / b.w. / Kraków / 1936 / str. 158 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 46. - Japan / Sugiura / Tokyo / 1932 / str. 84 il. / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Folder krajoznawczy . Liczne ilustracje . Podniszczona okładka i grzbiet /
  cena: 45.00 zł                      

 47. Jarosławiecka - Gąsiorowska Maria - Cracovie ses monuments et ses musees / PAU / Kraków / b.r. ok. 1935 / str. [6] 40 il. tabl. 12 mapka 1 / 12x16 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Przewodnik w j. francuskim , liczne ilutsracje, rozkładana mapka . Bardzo ładny egzemplarz /
  cena: 60.00 zł                      

 48. Jasiński Grzegorz - Mazurzy w drugiej połowie XIX wieku . Kształtowanie się świadomości narodowej / Pracownia Małej Poligrafii OBN / Olsztyn / 1994 / str. 210 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / nakład 500 egz. /
  cena: 36.00 zł    

 49. Jewsiewicki Władysław - Batyr . O Janie Witkiewiczu 1808-1839 / PIW / W-wa / 1983 / str. 318 il. / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Żmudź , zesłanie , Orenburg , misja dyplomatyczna w Afganistanie . Liczne ilustracje , lekko podniszczona okładka /
  cena: 24.00 zł                      

 50. Jeżewski Bohdan O. - Polski Londyn . Polish Guide to London / Taurus Reference Book / Londyn / 1970 / str. 80 mapki 2 / 12x18 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wyd. 8 . Rozkładany plan i plan linii metra /
  cena: 27.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>