>> Strona główna Koszyk [0]
KRAJOZNAWSTWO:  509 pozycji,      <   251 - 300   >          
 1. Mironowicz Eugeniusz - Białoruś / TRIO / W-wa / 1999 / str. 300 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Historia Państw Świata w XX wieku , red. Z. Głowicka /
  cena: 21.00 zł                      

 2. Miłaszewska Wanda - Czarna Hańcza . Powieść / Księgarnia Św. Wojciecha / Poznań / 1931 / str. 233 il. mapki[2] / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Zbeletryzowane wspomnienia z wędrówek i spływów po Augustowskim . 2 mapki, ilustracje na osobnych kartach - 16 fotografii - Jan Bułhak . Ładnie zachowany egzemplarz, dawne pieczątki. /
  cena: 60.00 zł                      

 3. Mocarska-Kowalska Anna - Słownictwo Warmii i Mazur Rybołóstwo / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN / Wrocław - W-wa - Kraków / 1963 / str. 78 map 18 / 18x26 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / PAN Studia Warmińsko-Mazurskie 10 . Liczne ilustracje i mapy . Nieaktualne pieczątki. /
  cena: 48.00 zł                      

 4. Modelski Teoil Emil - Spory o południowe granice Diecezji Krakowskiej od strony Spisza w. XIII-XVIII / Muzeum Tatrzańskie / Zakopane / 1928 / str. 127 mapka 1 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 60.00 zł                      

 5. - autorzy / Modra struna . Antologia poezji kaszubskiej / Wyd. Morskie / Gdańsk / 1973 / str. 366 / 15x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 6. Molin Josef - Praha mesto na Vltave / Olimpia / Praha / 1990 / str. [39],105 fotogr. kolorowe / 17x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Album fotograficzny Pragi. Tekst angielski, francuski, niemiecki , rosyjski, /
  cena: 12.00 zł    

 7. Monkiewicz Waldemar , Troczewski Zbigniew - Ludzie związani z regionem północno - wschodnim . Cz,5 Możnowładcy / ZW PTTK / Białystok / 1978 / str. 41 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Biogramy kresowe w układzie alfabetycznym. Druk maszynowy nakład 200 egz. /
  cena: 30.00 zł                      

 8. Montet Pierre - Życie codzienne w Egipcie w epoce Ramessydów XIII - XII w. p.n.e. / PIW / W-wa / 1964 / str. 298 il. / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 15.00 zł                      

 9. Morstin Ludwik Hieronim - W kraju Latynów / Krakowska Spółka Wydawnicza / Kraków / 1925 / str. 214 il. / 14x20 cm / Opr.pł. / Stan średni / Ilustracje. Oprawa ozdobna wydawnicza ?, lekkie przetarcia na grzbiecie. Zachowana broszurowa okładka. Dawne wpisy własnościowe na wyklejce i stronie przedtytułowej. /
  cena: 45.00 zł                      

 10. Moszyński August - Dziennik podróży do Francji i Włoch 1784 - 1786 / Wyd. Literackie / Kraków / 1970 / str. 694 il. / 17x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Wybór i oprac. Bożena Zboińska-Daszyńska , liczne ilustracje, podniszczona obwoluta /
  cena: 45.00 zł                      

 11. Motylewicz Jerzy - Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i XVIII wieku / WSP w Rzeszowie / Rzeszów / 1993 / str. 318 / 17x23 cm / Opr.ppł. / Stan średni / Liczne podkreślenia długopisem w tekście /
  cena: 36.00 zł                      

 12. Mościcki Henryk - Szkice warszawskie / Wydawnictwo M.Arcta / Wrocław / 1948 / str. 61 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Obrazki z dziejów Warszawy . Ilustracje /
  cena: 24.00 zł                      

 13. Mróz Lech - Cyganie / Książka i Wiedza / W-wa / 1971 / str. 275 il. / 12x15 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Światowid , red. mgr A. Klubówna , liczne ilustracje . Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 24.00 zł    

 14. Muszyński Adam - Szczecin / Wyd. Związku Gospodarczego Miast Polskich / Szczecin / 1946 / str. 24 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Monografie miast morskich . Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 30.00 zł                      

 15. Mączak Antoni - Peregrynacje , wojaże , turystyka / Czytelnik / W-wa / 1984 / str. 265 [3],il. / 15 x 21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Wielkie problemy dziejów człowieka /
  cena: 24.00 zł                      

 16. Mącznik Helena - Puławski słownik biograficzny . Tom 1 A-K / Tow. Przyjaciół Puław / Puławy / 1994 / str. 263 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Niewielkie obtarcia okładki /
  cena: 36.00 zł                      

 17. Młotek Mieczysław oprac. - Gwara lwowska w pierwszym półwieczu XX wieku / Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego / Londyn / 1989 / str. 77 il. / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Materiały, dokumenty, źródła, archiwalia z.5. Szkic biograficzny, słownik, ilustracje. /
  cena: 30.00 zł                      

 18. - Narody Wastocznoj Azii / Nauka / Moskwa-Leningrad / 1965 / str. 1024 il. / 18x27 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Liczne ilustracje i mapy w tekście /
  cena: 60.00 zł                      

 19. Nałkowska Anna - Początkowe wiadomości o ziemi ( Gieografja) / M. Arct / W-wa / 1903 / str. 111 mapki [11] / 14x20 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Kurs II - część II EUROPA , mapki - osobna broszura /
  cena: 45.00 zł                      

 20. Needham Joseph - Wielkie miareczkowanie . Nauka i społeczeństwo w Chinach i na Zachodzie / PIW / W - wa / 1984 / str. 390 / 18x11 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przeł. Irena Kałużyńska , Biblioteka Myśli Współczesnej /
  cena: 27.00 zł    

 21. - Niemcy w Polsce 1945 - 1950 . Wybór dokumentów . Tom I / Neriton / W-wa / 2000 / str. 614 / 18x24 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Tom I - Władze i instytucje centralne . Województwo olsztyńskie . Wybór i opracowanie : Włodzimierz Borodziej , Claudia Kraft /
  cena: 40.00 zł                      

 22. - Niemcy w Polsce 1945 - 1950 . Wybór dokumentów . Tom III / Neriton / W-wa / 2001 / str. 496 / 17x24 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Tom III - Województwa poznańskie i szczecińskie . Wybór i opracowanie : Stanisław Jankowiak i Katrin Steffen /
  cena: 40.00 zł                      

 23. - Niemcy w Polsce 1945 - 1950 . Wybór dokumentów . Tom IV / Neriton / W-wa / 2001 / str. 495 / 17x24 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Pomorze Gdańskie i Dolny Śląsk . Wybór i opracowanie : Ingo Eser , Witold Stankowski , Claudia Kraft , Stanisław Jankowiak /
  cena: 30.00 zł                      

 24. Niewęgłowski Andrzej - Mazowsze na przełomie er .Przemiany społeczno-demograficzne i gospodarcze / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN / Wrocław / 1972 / str. 304 mapki 5 tabl. 5 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / PAN Instytut Historii Kultury Materialnej .Nakł. 690 egz. /
  cena: 39.00 zł                      

 25. - autorzy / Notatki Płockie , 1956 , nr 1 / Komisja Badań nad Powstaniem i Rozwojem Płocka / Płock / 1956 / str. 32 il. / 23x30 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Biuletyn Komisji Badań nad Powstaniem i Rozwojem Płocka . W treści m.in.: Kazimierz Gelinek - Wiek Płocka i okolicy pod względem osadniczym , Maria Zaniewicz-Liczbińska: Płock w okresie Ks. Warszawskiego i Królestwa Kongresowego , Anna Lityńska - Augustyn Żdżarski 1794 -1846 . Liczne ilustracje /
  cena: 45.00 zł                      

 26. - autorzy / Notatki Płockie , 1964 , nr 3 / Towarzystwo Naukowe Płockie / Płock / 1964 / str. 34 il. / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Pismo regionalne Mazowsza Płockiego . W treści m.in.: Stanisław Kostanecki - Szkoła Płocka 1180 - 1964 , Franciszek Dorobek - Z zagadnień muzycznych Płocka . Liczne ilustracje /
  cena: 45.00 zł                      

 27. - autorzy / Nowele łużyckie / Związek Słowiański / W-wa / 1936 / str. 31 / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przekłady z oryginału łużyckiego . Biblioteka Słowiańska , seria II , nr 2 /
  cena: 30.00 zł                      

 28. Nowicki Eustachy - Lwów . Dzieje bohaterskiego grodu / M.Arct / W-wa / 1919 / str. 52 il. / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Ilustracje . Nierozcięte strony /
  cena: 60.00 zł                      

 29. Nyka Józef - Dolina Rybiego Potoku Morskiego Oka . Monografia krajoznawcza / Sport i Turystyka / W-wa / 1956 / str. 204, il., mapy / 15 x 20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 10.00 zł    

 30. - autorzy / O Bretanii wierszem i prozą . Antologia literacka / Kazimierz Brakoniecki / Olsztyn / 1997 / str. 251 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Red. , tłum. i oprac. - K. Brakoniecki /
  cena: 39.00 zł                      

 31. Olaczek Romuald , Tranda Edward - Z biegiem Pilicy / Wiedza Powszechna / W-wa / 1990 / str. 285 il. / 12x16 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Monografia krajoznawcza . Liczne ilustracje , rysunki , mapki /
  cena: 30.00 zł                      

 32. Olczak Stanisław K. - Szkolnictwo parafialne w Wielkopolsce w XVII i XVIII wieku / TW KUL / Lublin / 1978 / str. 177 mapki / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Rozkładane mapki [7] /
  cena: 50.00 zł                      

 33. Olejnik Tadeusz - Plany i widoki danego Wielunia / Muzeum Ziemi Wieluńskiej / Wieluń / 1966 / str. 62 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 45.00 zł                      

 34. - autorzy / Orient . Rocznik Muzeum Azji i Pacyfiku , 1988 / Muzeum Azji i Pacyfiku / W-wa / 1988 / str. 331 / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tom I- życie wsi w Azji i Oceanii , Niektóre artykuły w języku angielskim /
  cena: 36.00 zł                      

 35. - Ornamenta Silesiae . Tysiąc lat rzemiosła artystycznego na Śląsku / Muzeum Narodowe we Wrocławiu / Wrocław / 2000 / str. 243 il. / 23x30 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Red. Maria Starzewska . Monografie, katalog, bibliografia, indeksy. Wydawnictwo albumowe, papier kredowy, Liczne ilustracje w części kolorowe /
  cena: 40.00 zł                      

 36. Orłowicz Mieczysław - Geillustreerde Reisgids voor Polen / Alliance Polonaise / Rotterdam / 1934 / str. 152 il. mapka / 11x16 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry / Ilustrowany przewodnik po Polsce w języku niderlandzkim. Rozkładana mapka, oprawa płócienna wydawnicza. /
  cena: 120.00 zł                      

 37. Orłowicz Mieczysław - Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii / Agencja Wydawnicza Remix / Olsztyn / 1991 / str. 302 il. / 13x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Reprint wydania z roku 1923 . Liczne ilustracje w tekście . Książka z defektem - strony 178 - 179 i 190 - 191 niezadrukowane /
  cena: 24.00 zł                      

 38. Ossendowski Ferdynand Antoni - Ludzie , zwierzęta i bogowie . I - Męczeńska włóczęga / Wydawnictwo Polskie . R. Wegner / Poznań / b.r. ok. 1935 / str. 184 / 11x17 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Oprawa ochronna papierowa ,brak org. okładki broszurowej , wew. stan dobry. Cz. I z edycji trzytomowej. /
  cena: 36.00 zł                      

 39. Paczkowski Andrzej - Prasa codzienna Warszawy w latach 1918 - 1939 / PIW / W-wa / 1983 / str. 342 [2],il. / 13 x 20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Biblioteka Syrenki /
  cena: 24.00 zł    

 40. - autorzy / Pamiętnik Kijowski . Tom 1 / Koło Kijowian / Londyn / 1959 / str. 240 il. / 14x22 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Tom zawiera m.in. rozprawę Wł. Wielhorskiego - Ziemie Ukrainne Rzeczypospolitej . Zarys dziejów . Oprawa wydawnicza, brązowe zaplamienia na bocznej i górnej krawędzi bloku książki /
  cena: 120.00 zł                      

 41. - autorzy / Pamiętnik Kijowski . Tom 2 / Koło Kijowian / Londyn / 1963 / str. 272 il. mapka / 14x22 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Ilustracje, mapka i plan Kijowa . Oprawa wydawnicza, brązowe zaplamienia na bocznej i górnej krawędzi bloku książki /
  cena: 120.00 zł                      

 42. - autorzy / Pamiętnik Kijowski . Tom 4 / Koło Kijowian / Londyn / 1980 / str. 212 il. mapki / 14x22 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Praca zbiorowa. Ilustracje, mapki /
  cena: 45.00 zł                      

 43. - Pamiętnik Wileński / PFK / Londyn / 1972 / str. 455 il. / 14x22 cm / Opr.pł. / Stan średni / Wspomnienia, szkice, rozważania, dokumenty. Autorzy: m.in. Marian Bohusz - Szyszko , Zofia Bohdanowiczowa , Stanisław Mackiewicz , Walerian Meysztowicz , Czesław Miłosz , Kazimierz Okulicz , Stanisław Swianiewicz . Liczne ilustracje. Projekt okładki : Stanisław Gliwa . Defekt drukarski - niezadrukowane 8 stron - uzupełnione kopią. Lekko wyblakły grzbiet i tylna okładka. /
  cena: 90.00 zł                      

 44. - Pamiętnik Wileńskiego Tow. Lekarskiego z. 3 , 1935 / nakł. Wileńskiego Tow. Lekarskiego / Wilno / 1935 / str. 115-177 ,tabl. 6 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / ... i Wydz. Lekarskiego U.S.B. , Organ Tow. Lekarsk. Woj. Nowogródzkiego i Wileńsko-Nowogródzkiej Izby Lekarskiej . Dwumiesięcznik .Numer poświęcony St. Trzebińskiemu /
  cena: 36.00 zł    

 45. Panieńska Teresa - O Kujawach i Inowrocławiu / Stefan Knast Księgarnia / Inowrocław / b.r. ok. 1928 / str. 40 [8] / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Monografia krajoznawcza. Stan idealny /
  cena: 90.00 zł                      

 46. Panske Paulus curavit , Czaplewski Paweł ? - Visitatio Archidiaconatus Camenensis Andrea de Leszno Leszczyński Archiepiscopo . A. 1652 et 1653 facta / S.Buszczyński / Toruń / 1907 - 1910 / str. [4] 768 LXIV / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / "Visitatio .." była wydawana sukcesywnie w paru zeszytach w latach 1907 -1911 . Znakomita pozycja źródłowa do historii Diecezji Kamieńskiej. Zawiera cenne informacje żródłowe dotyczące stukilkudziesięciu małych miejscowości na Pomorzu . Tekst w j.łacińskim , niektóre przytaczane dokumenty w j. polskim. Pęknięty blok, brak strony przedtytułowej i połowy strony tytułowej, niewielkie przybrudzenia, postrzępiona broszurowa okładka , pieczątki - "Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego" /
  cena: 270.00 zł                      

 47. Papee Fryderyk - Lwów / PWKS / Lwów / 1933 / str. 34 il. / 13x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Cykl - Miasta polskie . Biblioteka Szkoły Powszechnej /
  cena: 30.00 zł                      

 48. Papierkowski Julian - Iwonicz Zdrój / Nakł. Zakł. Zdrojowo-Kąpielowego w Iwoniczu / Iwonicz / 1938 / str. 20 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Opis źródeł w Iwoniczu . Szczawy słono-alkaliczne , jodowo-bromowe w świetle badań naukowych , wyd. II uzupełnione /
  cena: 24.00 zł                      

 49. Paradowska Maria - Polacy w Meksyku i Ameryce Środkowej / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1985 / str. 383, il. / 12 x 19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 18.00 zł                      

 50. Parandowski Zbigniew - Rzym / Spół. Wyd. "Sport i Turystyka" / W-wa / 1968 / str. 249 [5], fotografie / 21x28 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Podniszczona oprawa. Wstęp i teksty wśród fotografii Jana Parandowskiego. Album fotograficzny. /
  cena: 36.00 zł    

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>