>> Strona główna Koszyk [0]
KRAJOZNAWSTWO:  509 pozycji,      <   451 - 500   >          
 1. Ungeheuer Marian - Stosunki kredytowe w ziemi przemyskiej w połowie XV wieku / Kasa im. J. Mianowskiego / Lwów / 1929 / str. VIII 298 mapa 1 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przedmowa - Franciszek Bujak /
  cena: 50.00 zł                      

 2. - Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI - XVIII wieku . Spisy / Biblioteka Kórnicka IH PAN / Kórnik / 1993 / str. 309 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 27.00 zł                      

 3. Uziębło Lucjan - Szkoła Kowieńska i wizyta jej w ostatnim roku wykładów Adama Mickiewicza / Piotr Lakauer / W-wa / 1903 / str. 22 / 20x26 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Dawna pieczątka własnościowa - Ze zbioru M. Federowskiego ( Michał Federowski - etnograf, badacz białoruskiej kultury). Postrzepione krawędzie okładki /
  cena: 60.00 zł                      

 4. - V Zjazd Polskich Inżynierów Kolejowych 1925 rok . Gdańsk i jego zabytki / b.w / b.m. / 1925 / str. 16 / 16x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Treść : Notatka historyczna o Gdańsku , Zabytki Gdańska . Okładka lekko przybrudzona, dawny wpis własnościowy ( inż. S. Bandrowski Kraków ), ślad zalania dolnego marginesu. /
  cena: 30.00 zł                      

 5. Valdour Jacques - W krainach obu Nilów / Książnica Atlas / Lwów / 1939 / str. 154 il. mapka / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Projekt okładki K.M. Sopoćko . Zdeformowany blok, pofalowania stron na skutek dawnego zawilgocenia. /
  cena: 45.00 zł                      

 6. Vratislav Vaclav z Mitrovic - Przygody... / PIW / W-wa / 1983 / str. 179 il. / 13x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan średni / ... Vaclava Vratislava z Mitrovic, jakich on w głównym mieście tureckim Konstantynopolu zaznał, jako pojmany doświadczył, a po szczęśliwym do kraju rodzinnego powrocie w Roku Pańskim 1599 spisał ; przeł. D. Reychmanowa , podniszczona obwoluta /
  cena: 27.00 zł                      

 7. - W stołecznym Lublinie / Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza / Lublin / 1959 / str. 235 [5] / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Pod red. M. Bechczyc - Rudnickiej. Il. J. Zaruba /
  cena: 24.00 zł    

 8. Wainwright A. - Wainwright in Scotland / Michael Joseph / Londyn / 1988 / str. 224 il. / 21x25 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Wydawnictwo albumowe , zdjęcia - Derry Brabbs /
  cena: 45.00 zł    

 9. Walicka Irena Michaela - Kościół i klasztor Sakramentek w Warszawie . Pomnik zwycięstwa pod Wiedniem / PWN / W-wa / 1988 / str. 152 il. [49] / 20x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 27.00 zł                      

 10. Waliszewska Ewa - Bretania . Legendy i podania / Dom Bretanii / Poznań / 1999 / str. 127 il. / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / tłum. i oprac. E. Waliszewska /
  cena: 39.00 zł    

 11. Wallis Mieczysław - Canaletto malarz Warszawy / Auriga / W-wa / 1959 / str. 38 il. [124] / 21x30 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 30.00 zł    

 12. Wallpach Otto von - Kurze Bangerchichte ber kirchen und offentlichen kapellen ber Stadt Salzburg / Salzburg / 1882 / str. 107 [5], il. / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Tekst niemiecki. Przewodnik pokościołach Salzburga /
  cena: 24.00 zł                      

 13. Warchoł Stefan - Nazwy miast lubelszczyzny / Wyd. Lubelskie / Lublin / 1964 / str. 236 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Słownik - hasła etymologiczno - historyczne /
  cena: 75.00 zł                      

 14. - autorzy / Warszawa naszej młodości / Iskry / W-wa / 1955 / str. 281 [3], il. / 15x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan średni / Ilustracje - Mieczysław Piotrowski , Andrzej Jurkiewicz , Jerzy Zaruba . Podniszczona obwoluta /
  cena: 24.00 zł                      

 15. - Warszawa w pierwszych latach Niepodległości / Oficyna Wydawnicza Typografika / W-wa / 1998 / str. 208 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Praca zbiorowa, red. Marian Marek Drozdowski , Hanna Szwankowska . Tow. Miłośników Historii w Warszawie /
  cena: 20.00 zł                      

 16. - Warszawska Praga dawniej i dziś / Muzeum Historyczne m.st. Warszawy / W-wa / 1998 / str. 176 il. / 23x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Katalog wystawy zorganizowanej w 350 -lecie nadania praw miejskich. Liczne ilustracje. Wstęp i opracowanie Andrzej Sołtan /
  cena: 80.00 zł                      

 17. - autorzy / Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze 4-5 / Katedra Ukrainistyki UW / W-wa / 1997 / str. 533 / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Spotkania polsko-ukraińskie , red. S. Kozak , Unia Brzeska - uwarunkowania , konteksty i konsekwencje historyczno-kulturowe /
  cena: 30.00 zł    

 18. Wassermann Jakób - Krzysztof Kolumb Don Kichot oceanu / J. Mortkowicz / W-wa / 1931 / str. 275 il. / 13x18 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Przekład - Aleksander Wat , ilustracje wg. drzeworytów z XV w. Oprawa introligatorska, dawna. Broszurowa okładka naklejona na lico. /
  cena: 60.00 zł                      

 19. Weulersse Georges - Współczesna Japonia / Gebethner i Wolff / W-wa / 1904 / str. 151 / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Zaplamienia marginesów niektórych stron /
  cena: 27.00 zł    

 20. Wężyk Stanisław - Podróże po starożytnym świecie / Czytelnik / W-wa / 1957 / str. 258 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Egipt , Grecja . Ślad zalania rogu strony przedtytułowej . Stan reszty książki dobry. Ilustracje w tekście /
  cena: 45.00 zł                      

 21. Wiatrowski Antoni - Ilustrowany przewodnik po Ziemi Olkuskiej / nakł. Zarzadu Obwodu ZHP w Olkuszu / Olkusz / 1938 / str. 144 il. / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Lekko podniszczona okładka, jedna składka luzem, brak mapki. /
  cena: 60.00 zł                      

 22. Wiech Stanisław - Miasteczka guberni kieleckiej w latach 1870 - 1914 . Zabudowa , rozwój , społeczeństwo / KTN / Kielce / 1995 / str. 239 il. / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje, dedykacja autora /
  cena: 80.00 zł                      

 23. Wiechowicz Stanisław oprac. - Dwanaście pieśni dolnośląskich / Nakł. Górnośląskiego Związku Śpiewaczego / Poznań / 1925 / str. 15 / 20x28 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Polska Pieśń Ludowa , zeszyt 1 . Okładki luzem /
  cena: 30.00 zł                      

 24. Wieczorkiewicz Bronisław - Słownik gwary warszawskiej XIX wieku / PWN / W-wa / 1966 / str. 487 il. / 19x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Prywatna pieczątka /
  cena: 50.00 zł                      

 25. ( Wieniawski Julian ) Jordan - Wędrówki delegata . Szkice humorystyczno - obyczajowe / PIW / W-wa / 1955 / str. 452 il. / 13x20 cm / Opr.pł. / Stan dobry /
  cena: 27.00 zł                      

 26. Willaume Małgorzata - Rumunia / TRIO / W-wa / 2004 / str. 337 il. / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Historia Państw Świata W XX Wieku , Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego /
  cena: 24.00 zł    

 27. Winogrodzki Grzegorz - Polesie . Szkic krajoznawczo - historyczny / nakł. autora / Lubieszów / 1937 / str. 42 / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Krótki szkic w oryginalnej wierszowanej formie. /
  cena: 60.00 zł                      

 28. Wiszniewski Jerzy - Przyczynek do znajomości fauny wrotków Polesia / b.w. / b.m. / 1930 / str. 265-284 / 15x23 cm / Bez opr. / Stan słaby / Odb. z Archiwum Hydrobiologii i Rybactwa T V nr 3-4 , 1930 , ślady zalania , przybrudzenia , niewielki ubytek na ostaniej str. /
  cena: 16.00 zł    

 29. Witkiewicz Stanisław - Pisma tatrzańskie . Tom 1-2 / Wyd. Literackie / Kraków / 1963 / str. 387 il. , 407 il. / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Lekko podniszczone obwoluty /
  cena: 75.00 zł                      

 30. Witkowski Wiesław , Mokry Włodzimierz oprac. - Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze . Tom 3-4 / Szwajpolt Fiol / Kraków / 1995 / str. 336 il / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wydanie polsko - ukraińskie . Jan Paweł II wobec Wschodu chrześcijańskiego - referaty ,dyskujsja panelowa , artykuły , studia i materiały regionalne - Łemkowszczyzna , Podlasie , Chełmszczyzna , Ukraińcy w Krakowie , archiwalia /
  cena: 57.00 zł                      

 31. Wójcicki Kazimierz Władysław - Pamietniki dziecka Warszawy i inne wspomnienia warszawskie / PIW / W-wa / 1974 / str. 494 il., 712 il. / 15x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Wybór Juliusz W. Gomulicki, oprac. Zofia Lewinówna, wstęp Maria Grabowska . Biblioteka Pamiętników Polskich i Obcych red. Wacław Zawadzki /
  cena: 45.00 zł    

 32. Wroczyński Ryszard - Pozytywizm warszawski . Zarys dziejów oraz wybór publicystyki i krytyki. / Państw. Zakłady Wyd. Szkolnych / W-wa / 1948 / str. 239 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Biblioteka Polonistyczna . Podniszcona oprawa. /
  cena: 21.00 zł                      

 33. - Wskazówki dla komendantów opl. domów (bloków domów) , właścicieli domów, oraz głównych lokatorów o urządzaniu pomieszczeń ochronnych dla celów samoobrony przeciwlotniczej / Nakł. Zarządu Głównego / W-wa / 1939 / str. 20 il. / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 36.00 zł    

 34. - autorzy / Wspomnienia Cieszyniaków / PAX / W-wa / 1964 / str. 263 / 17x24 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Wybór i opracowanie : Ludwik Brożek . Wspomnienia m.in. : Jerzy Kubisz , Franciszek Małysz , Alojzy Bonczek , Tadeusz Reger , Edmund Libanski , Jan Wantuła , Lucyna Kotarbińska , Jan Raszka , Jan Żebrok , Jan Franek , Jan Kuglin , Kazimierz Nitsch , Paweł Pszczółka , Klemens Matusiak , Gustaw Morcinek. /
  cena: 27.00 zł                      

 35. Wyczółkowska - Surynowa Janina - Warszawianki / Towarzystwo Wydawnicze "Bluszcz" / W-wa / b.r. ok. 1935 / str. 277 il. / 19x26 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Ilustracje : Zofia Jakimowiczówna , winiety : Wanda Sawicka .Oprawa : broszura wtórna współczesna /
  cena: 90.00 zł                      

 36. - Wystawa sztuki ludowej Podgórzan , Dolinian i Łemków / Rzeszów / 1958 / 16x21 / str. 132 / 32 il. cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 37. - Z dziejów kartografii Tom IX Mapy południowego Bałtyku / Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego / Szczecin / 1997 / str. 225 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Materiały XVII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii . Red. Mieczysław Stelmach . Liczne ilustracje - mapy . Nakład 300 egz. /
  cena: 60.00 zł                      

 38. - Z dziejów średnich szkół ogólnokształcących i koła wychowanków w Łowiczu / Koło Wychowanków i Wychowanek Szkół Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu / Łowicz / 2000 / str. 432 (16) / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 45.00 zł                      

 39. Zaczyński Eugenjusz - Parki kąpielowe w dolinie górnej Wisły / b.w. / Lwów / 1934 / str. 20 il. / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Odbitka z "Czasopisma Technicznego" .Opis parków , zdjęcia , przekroje - Ustronie , Wisła . Broszurowa okładka z ubytkami /
  cena: 36.00 zł                      

 40. Zahorski Andrzej - Ignacy Wyssogota Zakrzewski , prezydent Warszawy / PIW / W-wa / 1979 / str. 367, il. / 13 x 20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Biblioteka Syrenki. /
  cena: 18.00 zł    

 41. Zaleski August - Konfraternia Kupiecka miasta starej Warszawy / Tow. Miłośników Historii / W-wa / 1913 / str. 176 il. / 14x22 cm / Bez opr. / Stan średni / Ilustracje, nierozcięte strony. Blok luźny, brak broszurowych okładek /
  cena: 40.00 zł                      

 42. - autorzy / Zaolzie . Polsko - czeski spór o Śląsk Cieszyński / Karta DSzH / W-wa / 2008 / str. 172 il. / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 40.00 zł                      

 43. Zawadzka Halina - Miasta Litwy i Białej Rusi / Nakł. J. Świętojskiego i Ska / W-wa / 1919 / str. 38 il. / 14x19 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Biblioteka Komitetu Obrony Kresów Wschodnich . Ilustracje . Wilno , Kowno , Grodno , Białystok , Mińsk , Witebsk , Połock , Mohylów . /
  cena: 160.00 zł                      

 44. Zborowski Juljusz - Wskazówki do zbierania nazw geograficznych / Gebethner i Wolff / W-wa / 1923 / str. 32 / 14x18 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Biblioteczka Tow. Miłośników Języka Polskiego nr.4 . Podniszczona okładka /
  cena: 15.00 zł                      

 45. Zdaniukiewicz Alojzy Adam - Gwara Łopatowszczyzny . Fonetyka , fleksja , słownictwo / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wrocław / 1972 / str. 230 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / PAN Komitet Językoznawstwa . Łopatowszczyzna - wieś w powiecie wileńsko-trockim /
  cena: 45.00 zł                      

 46. - autorzy / Ziębice , 1960 / b.w. / Ziębice / 1960 / str. 24 / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / "Jednodniówka" komitetu obchodu 15-lecia w Ziębicach . Oprac. i układ graficzny - Wacław Brejter . Zarys dziejów Ziębic i Księstwa Ziębickiego , Trasą turystyczą po Ziębicach , Chrońmy przyrodę , Muzeum , Rozwój szkolnictwa , Przemysł w okresie 15-lecia , O spółdzielniach naszego miasta . Liczne ilustracje /
  cena: 45.00 zł                      

 47. Ziejka Franciszek - Moja Portugalia / Univeristas / Kraków / 2008 / str. 398 il. / 16x25 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 48. Zieliński Andrzej oprac. - Górny Śląsk i Zagłębie w dawnych opisach / Wyd. Śląsk / Katowice / 1984 / str. 347 il. / 15x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Podniszczona obwoluta /
  cena: 36.00 zł    

 49. - autorzy / Ziemia 1911 r. , nr 36 / b.w. / W-wa / 1911 / str. 586 - 599 il. / 20x29 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tygodnik krajoznawczy illustrowany . W treści m.in. : J. Hełczyński - Najdawniejsze pamiątki polskie w Paryżu , Ig. Baranowski - Zbiory polskie . Biblioteka Ordynacyi hr. Krasińskich w Warszawie , G. Smólski - Z podróży na Pomorze . Ilustracje /
  cena: 24.00 zł                      

 50. Zienkiewicz Aleksander - Ofiara przyjęta / nakł. autora / Rzym / 1968 / str. 27 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Historia męczęństwa sióstr Nazaretanek w Nowogródku w 1943 r. Wydane na prawach rękopisu /
  cena: 30.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>