>> Strona główna Koszyk [0]
KRAJOZNAWSTWO:  509 pozycji,      <   51 - 100   >          
 1. Bujak Adam fot. - Ruś . Tysiąc lat chrześcijaństwa / Sport i Turystyka / W-wa / 1992 / str. 319 il / 25x32 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Wydawnictwo albumowe /
  cena: 45.00 zł                      

 2. Bujak Jan - Ludowe Obrzędy doroczne w okolicach Rabki / Nakł. Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce / Rabka / 1972 / str. 103 il. [25] / 13x17 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje w tekście /
  cena: 30.00 zł                      

 3. Bujwidówna Anna - Oddźwięki Wiosny Ludów na północnym wschodzie Rzeczpospolitej . Spisek braci Dalewskich / Dziennik Urzędowy Kuratorium Okr. Szk. Wileńskiego / Wilno / 1934 / str. 23 / 17x24 cm / Bez opr. / Stan średni / Zagniecenia pierwszej strony /
  cena: 36.00 zł                      

 4. Bukowski Andrzej oprac. - Pomorze Gdańskie 1807 - 1850 . Wybór źródeł / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wrocław / 1958 / str. CVII 476 mapka 1 / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Nierozcięte strony /
  cena: 40.00 zł                      

 5. - autorzy / Bulletin Du Musee National De Varsovie , 1960 , Vol. I Nr 1/2 / Zakłady Graf. "Tamka" / W-wa / 1960 / str. 31, il. / 17x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tekst polski, francuski, rosyjski i włoski. Pod red. Jana Białostockiego /
  cena: 12.00 zł                      

 6. - autorzy / Bulletin Du Musee National De Varsovie , 1961 , Vol. II , Nr 1 / Zakłady Graf. "Tamka" / W-wa / 1961 / str. 31, il. / 17x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tekst francuski. II vol. /
  cena: 12.00 zł                      

 7. - autorzy / Bulletin Du Musee National De Varsovie , 1961 , Vol. II , Nr 2 / Zakłady Graf. "Tamka" / W-wa / 1961 / str. 35-63, il. / 17x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tekst angielski i francuski. II vol. /
  cena: 12.00 zł                      

 8. - autorzy / Bulletin Du Musee National De Varsovie , 1961 , Vol. II , Nr 3 / Zakłady Graf. "Tamka" / W-wa / 1961 / str. 67-95, il. / 17x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tekst angielski i francuski. II vol. /
  cena: 12.00 zł    

 9. Bulmerincq August von - Der Ursprung der Stadtverfassung Rigas / Verlag von Dunder & Humblot / Leipzig / 1984 / str. VI [2] 83 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Monografia Rygi . Współoprawne z "Geschichte der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Kurland.." Oprawa broszurowa wtórna, przednia okładka luzem. /
  cena: 150.00 zł                      

 10. Bąkowski Klemens - Zamek Krakowski / Spółka Wydawnicza Polska / Kraków / 1907 / str. 102[2] / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Przewodnik dla zwiedzających z dodaniem historii Wawelu . Liczne ilustracje i 4 plany. Blok luźny, brak przedniej broszurowej okładki, podpis na stronie tytułowej. /
  cena: 30.00 zł                      

 11. Całka Stanisław - Starogród wieś mazowiecka / b.w. / W-wa / 2002 / str. 136 il.[2] mapka 1 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Monografia krajoznawcza , liczne ilustracje /
  cena: 30.00 zł                      

 12. Celiński Józef - Wody mineralne w Nałęczowie. Das Mineralwasser zu Nałęczów / Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk / W-wa / 1817 / str. 32 tabl. 1 / 11x19 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Rozbiór wód mineralnych nałęczowskich w Województwie Lubelskiem zdziałany przez Józefa Celinskiego . Stan bardzo dobry - nierozcięte strony, tekst w języku polskim i niemieckim. Pierwsza monografia dotycząca wód nałęczowskich /
  cena: 360.00 zł    

 13. Cepnik Henryk , Kozicki Władysław - Scena lwowska 1780 - 1929 / nakł. Gminy M. Lwowa / Lwów / 1929 / str. 55 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Postrzępione okładki i str. tytułowa luzem, wewnątrz stan bardzo dobry. Poz. do oprawy /
  cena: 40.00 zł                      

 14. Cheliński Stanisław - Rzeczpospolita Wenecka . Zarys dziejów i ustroju / M. Arcta / W-wa / 1919 / str. 52 / 13x19 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Biblioteczka Historyczna . Exlibris "Biblioteka Sofia . St. Szanter " (St. Szanter - wybitny polski socjolog i etnolog, działacz na rzecz ruchu feministycznego). Nierozcięte strony /
  cena: 60.00 zł                      

 15. Chrzanowski Tadeusz - Żywe i martwe granice / Znak / Kraków / 1974 / str. 220, wkł. z il. / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Eseje o sztuce i zabytkach polskich . Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 24.00 zł                      

 16. Cieślak Edmund red. - autorzy / Historia Gdańska . Tom III , cz. I , II / Instytut Historii PAN / Gdańsk / 1993 / str. 754 il. , 435 il. / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk , Zakład Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski /
  cena: 48.00 zł    

 17. Colombain M. - Zdrowotność wsi a spółdzielnie zdrowia w Jugosławji / Nakł. Spółdzielni Wydawniczej Spólnota Pracy / W-wa / 1936 / str. 44 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Niewielkie ślady zalania i zagięcia rogów stron , dedykacja tłumacza /
  cena: 30.00 zł                      

 18. Curie Eve Ewa - Voyage parmi les Guerriers / Flammarion / Paris / 1946 / str. 504 mapka 1 / 15x21 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Tekst w j. francuskim. Książka dedykowana mamie autorki - Marii Skłodowskiej Curie . Mapka z naniesioną trasą podróży. Oprawa indywidualna, dawna - złocenia. Zachowana przednia broszurowa okładka. Wpis własnościowy - Ignacy Krasicki styczeń 1947. /
  cena: 60.00 zł                      

 19. Czapliński Władysław - Dzieje Danii nowożytnej 1500 - 1975 / PWN / W-wa / 1982 / str. 355, il. / 15 x 21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Pieczątki, podklejona obwoluta. /
  cena: 15.00 zł    

 20. Czekalski Eustachy - W cieniu zamkowego zegara / PIW / W-wa / 1956 / str. 218 il. / 13x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 24.00 zł                      

 21. Czerniawska Tamara , Jaroszewicz Aleksander - Rzymsko - Katolicki Cmentarz Kalwaryjski w Mińsku na Białorusi . Cz. 1-2 / Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu / W-wa / 1996 / str. 482 il., 304 il. / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wykaz pochowanych i ilustracje . Cmentarze na dawnych kresach wschodnich Rzeczypospolitej . Tom 1 /
  cena: 70.00 zł                      

 22. Czerny Franciszek - Ogólna geografia handlowa / nakł. autora / Kraków / 1889 / str. VII 519 / 16x23 cm / Opr.ppł. / Stan słaby / Autor analizuje geograficzne uwarunkowania rozwoju handlu i przemysłu głównie w XIX wieku. Przednia okładka luzem, brak grzbietu. Wewnątrz stan bardzo dobry - blok zwarty. Książka do przełożenia w nową oprawę. Dawna pieczątka /
  cena: 120.00 zł                      

 23. Czerwiński Mieczysław , Paszkowski Kazimierz oprac. - Warszawa Bohaterska 1939 - 1945 . Antologia poezji i prozy / Poligrafika / Łódź / 1946 / str. 191 il. / 18x26 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Rysunki w tekście : Marian Puchalski . Brak obwoluty /
  cena: 24.00 zł                      

 24. Czubaty Jarosław - Warszawa 1806 - 1815 . Miasto i ludzie / Wydawnictwo Neriton / W-wa / 1997 / str. 98 il. / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 25. Czyż Anna Sylwia , Gutowski Bartłomiej - Cmentarz miejski w Buczaczu / Stowarzyszenie Wspólnota Polska / W-wa / 2009 / str. 256 il / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Seria - Zabytki kultury polskiej poza granicami kraju . Sfalowanie stron z ilustracjami (papier kredowy) chyba na skutek dawnego zawilgocenia. /
  cena: 40.00 zł                      

 26. Czyżewski J. , Zierhoffer August - Kilka spostrzeżeń z wycieczki we wschodnią część północnej krawędzi Podola i Wołynia Grzędowego / Tow. Przyrodników im. Kopernika / Lwów / 1936 / str. 24 , il. / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Odbitka z czasopisma Kosmos , tom LXI , zeszyt pierwszy , nierozcięte strony mapki w tekście /
  cena: 48.00 zł                      

 27. Danysz-Fleszarowa Regina oprac. - Polska współczesna . I ziemia / Nasza Księgarnia / W-wa / 1931 / str. 115 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wydawnictwo Koła P.M.S. im. Zofii Bukowieckiej . Treść : Położenie Polski w Europie, Karpaty, Wyżyny południowe, Pas wielkich dolin, Wyżyny północne. Monografia ziem polskich w granicach z okresu międzywojennego. Liczne ilustracje /
  cena: 45.00 zł                      

 28. Defourneaux Marcelin - Życie codzienne w Hiszpanii w wieku złotym / PIW / W-wa / 1968 / str. 216 il. / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni /
  cena: 20.00 zł                      

 29. - Die Schlosser Teschen und Friedek in Osterr.- Schlesien . Eine historische skizze / Verlag der Erzherzogl. Cameral - Direction. / Cieszyn / 1898 / str. 22 / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Przewodnik historyczny . Nieaktualne pieczątki /
  cena: 45.00 zł                      

 30. Dobrowolski Tadeusz - Sztuka Krakowa / M. Kot / Kraków / 1950 / str. 478 il. / 18x25 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Liczne ilustracje . Egzemplarz z specjalnej edycji 600 egz. - ilustracje i druk w sepii . Bardzo ładna, dawna oprawa introligatorska , złocenia na grzbiecie /
  cena: 48.00 zł                      

 31. Dobrzycki Jerzy - Dawne warownie Krakowa / Muzeum Historyczne m. Krakowa / Kraków / 1952 / str. 21 tabl. 50 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje , okładka i ozdobniki wg. drzeworytów - Witold Chomicz /
  cena: 60.00 zł                      

 32. Drohojowski Marceli - Dwór w cieniu zamku / Sądecka Oficyna Wydawnicza / Nowy Sącz / 1988 / str. 59 / 9x14 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Dwór w cieniu zamku . Marceli Drohojowski dziedzic na Czorsztynie o sobie samym w roku 1901, opr . Stanisław Michalczuk /
  cena: 30.00 zł                      

 33. Drozdowski Marian B. - Warszawa w obronie Rzeczypospolitej czerwiec - sierpień 1920 / WOW "Gryf" / W-wa / 1993 / str. 231 il. (19) / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Seria : Wojna Polska 1918 - 1921 . Liczne ilustracje /
  cena: 40.00 zł                      

 34. Duninówna Helena - Niespodzianki warszawskie / Czytelnik / W-wa / 1956 / str. 340 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Lekko przybrudzona okładka /
  cena: 10.00 zł                      

 35. Dybczyński Tadeusz - Wycieczka do Kazimierza i Puław / PTK / W-wa / 1926 / str. 27 il. / 11x15 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Biblioteczka wycieczkowa No 3 . Ilustracje /
  cena: 80.00 zł                      

 36. - Dzieje miasta Warki 1321 - 1971 . Studia i materiały / Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych / W-wa / 1975 / str. 174 mapki 3 / 16x13 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Praca zbiorowa , ilustracje , mapki /
  cena: 48.00 zł                      

 37. Elbanowski Adam - Kraina Mwisków . Przewodnik po Eldorado / Bertelsmann Media Sp. z o.o. / W-wa / 1999 / str. 287 il. / 15x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry /
  cena: 39.00 zł                      

 38. - Elenchus cleri partis Dioecesis Cracoviensis sub Dominio Caesareo-Austriaco sitae anno salutis 1855 / b.w. / Kraków / 1854 / str. 59, 76 / 13x18 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Współoprawne z - Elenchus universi venerabilis cleri saecularis et regularis ejus partis Dioecesis Kielcenso - Cracoviensis quae in Regno Poloniae sita est . Pro anno Domini 1855 . (76 str.) Diecezja Krakowska oraz Kielecko-Krakowska - wykaz duchowieństwa, indeksy. Oprawa indywidualna płócienna, naklejka introligatora : J. Benzdorf oprawiał w Krakowie /
  cena: 80.00 zł                      

 39. Ernst Jan - Regionalizm fizjograficzny a gospodarczy na przykładzie Podola / Książnica Atlas / Lwów / b.r. ok. 1937 / str. 170-184 mapki 5 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Odbitka z Czasopisma geograficznego , 1937 , nr.2 , 5 mapek z rozmieszczeniem upraw na Podolu /
  cena: 39.00 zł                      

 40. Estreicher Karol - Grobowiec Władysława Jagiełły / Towarzystwo Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa / Kraków / 1953 / str. 45 il. [42] / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Monografia .Rocznik Krakowski 1953 r., Tom XXXIII , z 1 . Liczne tablice z ilustracjami /
  cena: 24.00 zł                      

 41. Feleszka Kazimierz red. - Bukowina . W stronę dialogu / Pogranicze / Sejny / 1999 / str. 287 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Otwarte regiony Europy Środkowo-Wschodniej . Biblioteka Krasnogrudy . Zbiór szkiców z historii i kultury Bukowiny. /
  cena: 45.00 zł                      

 42. Fiedler Arkady - Zdobywamy Amazonkę / Nasza Ksiegarnia / W-wa / 1959 / str. 199 il. [24] / 15x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 43. Fikus Stefan - Historia wsi Luzina i okolic w latach 1781 - 1985 / Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie / Gdańsk / 1992 / str. 274 il.[62] / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje - archiwalne zdjęcia /
  cena: 50.00 zł                      

 44. Filipowicz Wanda red. - Ziemia Sandomierska / Sport i Turystyka / W-wa / 1954 / str. 152 il. / 20x28 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Teksty opracowali J. Pazdur , T. Przypkowski , W. Kawalec /
  cena: 27.00 zł    

 45. Fischer Adam - Etnografja słowiańska . Zeszyt pierwszy . Połabianie / Książnica - Atlas / Lwów / 1932 / str. 40 il. mapa 1 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Z 18 ilustracjami i mapą /
  cena: 36.00 zł                      

 46. Gadomski Bogdan - Tramwajarze warszawscy wczoraj i dziś / PWN / W-wa / 1982 / str. 522 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Ilustracje /
  cena: 60.00 zł                      

 47. Gadowski Walenty - Przewodnik po Pieninach z mapą i ilustracjami / Polskie Biur0 Reklamowo-Wydawniczego Orbis Reklama Sp. z o.o. / Kraków / 1928 / str. [2]37 [9] mapka 1 / 12x15 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 120.00 zł                      

 48. Galiński Franciszek - Gawędy o Warszawie / PIW / W-wa / 1960 / str. 438 [2],il. / 13 x 20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Przedmową i przypisami opatrzył L. B. Grzeniewski /
  cena: 24.00 zł    

 49. Galon Rajmund - Geologia i morfologia Prus Wschodnich / b.w. / W-wa / 1937 / str. 30-42 / 20x27 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Ilustracje , mapka. Odbitka z "Słownika geograficznego Państwa Polskiego" , pieczatki własnościowe , dedykacja autora /
  cena: 30.00 zł                      

 50. Galon Rajmund - Klimat Pomorza i Prus Wschodnich / b.w. / W-wa / 1937 / str. 42-83 / 20x27 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Liczne tabele i mapki. Odbitka z "Słownika geograficznego Państwa Polskiego" , pieczatki własnościowe . /
  cena: 30.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>