>> Strona główna Koszyk [0]
KRAJOZNAWSTWO:  509 pozycji,      <   201 - 250   >          
 1. - Kronika Diecezji Sandomierskiej , 1919 , nr 1-12 / b.w. / Sandomierz / 1919 / str. 199 8 / 16x23 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Miesięcznik . 12 współoprawnych numerów . Oprawa biblioteczna /
  cena: 45.00 zł                      

 2. - Kronika Kościoła Katolickiego na Litwie / Wydawnictwo Grup Politycznych / b.m. / b.r. ok 1985 / str. 64 / 16x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Wydawnictwo drugoobiegowe , druk powielaczowy . Lekkie zabrudzenia okładki /
  cena: 27.00 zł                      

 3. Krumłowski Konstanty - Wolne miasto . Obraz historyczno- ludowy w 7 odsłonach / Wiedza i Sztuka / Kraków / str. 178 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 39.00 zł                      

 4. Krupiński Andrzej B. - Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego / Wydawnictwo PTTK Kraj / Kraków / 1989 / str. 92 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Zestawienie miejscowości w układzie alfabetycznym, liczne ilustracje, zdjęcia, plany. /
  cena: 40.00 zł                      

 5. - autorzy / Księga Pamiątkowa Tygodnia Bandery / Liga Morska i Rzeczna / Warszawa / 1925 / str. 64 il.reklamy[38] / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Stan bardzo słaby - znaczne ślady zalania. /
  cena: 60.00 zł                      

 6. Kulczyński Stanisław - Torfowiska Polesia . Die Moore des Polesie - Gebietes . Tom I / nakł. autora / Kraków / 1939 / str. IX 394 il. / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje, mapki. Brak rozkładanej mapy Polesia. Oryginalna oprawa broszurowa bez napisów, brak strony tytułowej (nie była ona usunięta, część nakładu z racji wybuchu wojny wyszła z drukarni bez stron tytułowych w zastępczych okładkach). Wewnątrz stan bardzo dobry. /
  cena: 120.00 zł                      

 7. Kurzowa Zofia - Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI - XX w. / PWN / W-wa / 1993 / str. 499 mapki 4 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 48.00 zł                      

 8. Kurzowa Zofia - Polszczyzna Lwowa i kresów południowo-wschodnich do 1939 r. / PWN / W-wa / 1985 / str. 552 mapki 5 / 15x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Wyd. II /
  cena: 27.00 zł                      

 9. Kwiatkowska Maria Irena - Rzeźbiarze warszawscy XIX wieku / PWN / W-wa / 1995 / str. 375 il. / 18x25 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Obszerne biogramy rzeźbiarzy warszawskich . Liczne ilustracje /
  cena: 40.00 zł                      

 10. Kwiatkowski Marek - Zabytki Warszawy . Królikarnia / PWN / W-wa / 1971 / str. 88 il. / 12x17 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Liczne ilsutracje w tekście /
  cena: 27.00 zł                      

 11. Kyzłasow L.R. - Istorija Jużnoj Sibiri w srednie wieka / Wysszaja szkoła / Moskwa / 1984 / str. 164 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 27.00 zł                      

 12. Lachambre Henri , Machuron Alexis - Wyprawa Andreego balonem do bieguna / Biblioteka Dzieł Wyborowych / W-wa / b.r. ok. 1898 / str. 150 il. / 12x18 cm / Opr.pł. / Stan słaby / Przedmowa - Julian Ochorowicz . Ilustracje. Pęknięcia bloku, przybrudzenia oprawy i niektórych kartek. /
  cena: 30.00 zł                      

 13. Lang David Marshall - Dawna Gruzja / PIW / W-wa / 1972 / str. 172 il. [72] / 16x21 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Liczne ilustracje w tekście , mały "ceram" . /
  cena: 40.00 zł                      

 14. Lauterbach Alfred - Warszawa / Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska / W-wa / 1925 / str. [6] 231 / 18x25 cm / Opr.sk. / Stan średni / Bogato ilustrowana monografia miasta. /
  cena: 240.00 zł                      

 15. Lencewicz Stanisław - Kurs geografji Polski / Główna Księgarnia Wojskowa / W-wa / 1922 / str. 340 il. mapki. 5 / 20x27 cm / Opr.pł. / Stan słaby / Liczne ilustracje, zdjęcia, mapki, przekroje. Oprawa indywidualna, uszkodzenie płótna na grzbiecie. Pierwsze XII stron kartki luzem oraz postrzępienia marginesów. Jedna mapa -Gleby Polski rozdarte moduły. Brak Mapy etnograficznej Polski. Niektualne prywatne pieczątki /
  cena: 30.00 zł                      

 16. - Les Pieniny . Pologne / Liga Popierania Turystyki / W-wa / 1937 / str. 8 il. / 10x20 cm / Bez opr. / Stan dobry / Folder krajoznawczy, rozkładany, zdjęcia w sepii, opisy w j. francuskim /
  cena: 20.00 zł                      

 17. Lesiak Henryk - Kutno w latach 1927 - 1939 . Na podstawie lokalnej prasy / Tow. Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej / Kutno / 1995 / str. 302 il. / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 60.00 zł                      

 18. Lewandowska Stanisława - Życie codzienne Wilna w latach II wojny światowej / Wydawnictwo Neriton - Instytut Historyczny PAN / W-wa / 1997 / str. 368 il. [16] / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 24.00 zł                      

 19. Lisowski Zygmunt - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w latach 1927 - 1947 / Nakł. Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk / Poznań / 1947 / str. 66 / 16x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Nakład 600 egz. /
  cena: 30.00 zł                      

 20. Lobman Jerzy - Chiny poprzez wieki / Książka i Wiedza / W-wa / 1962 / str. 327 il. / 12x15 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Światowid Biblioteczka Popularnonaukowa. Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 30.00 zł                      

 21. - London Pocket Atlas and guide / John Bartholomew & Son Ltd. / Edinburgh & London / 1939 / str. 81 il. XII / 13x18 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Zawiera wieloarkuszowy plan miasta /
  cena: 24.00 zł                      

 22. Lorentz Stanisław - Natolin / PWN / W-wa / 1970 / str. 77 il. / 12x17 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Zabytki Warszawy . Liczne ilustracje w tekście /
  cena: 24.00 zł                      

 23. Lubos Jerzy - Dzieje polskiego gimnazjum w Bytomiu w świetle dokumentów i wspomnień / Wydawnictwo Śląsk / Katowice / 1971 / str. 281 il. / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 30.00 zł                      

 24. Lubowidzki Edward oprac. - Podział ulic Miasta stoł. Warszawy i Przedmieścia Pragi na 26 nowoutworzonych Okręgów Sądowych oraz 15 Milicyjnych / b.w. / W-wa / 1916 / str. 36 / 10x13 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 80.00 zł                      

 25. - Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim . Tom 1 / PIW / W-wa / 1974 / str. 554 il. / 18x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Pamiętniki , relacje , zeznania . Cz. pierwsza . Wybór i oprac. Marian Marek Drozdowski , maria Maniakówna , Tomasz Strzembosz . Liczne ilustracje. Lekko podniszczona obwoluta /
  cena: 24.00 zł                      

 26. - Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim . Tom 3 / PIW / W-wa / 1974 / str. 576 il. / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Prasa , druki ulotne i inne publikacje powstańcze. Wybór i opracowanie Władysław Bartoszewski i Lucjan Dobroszycki /
  cena: 24.00 zł                      

 27. - autorzy / Ludy i kultury Australii i Oceanii / Uniwersytet Wrocławski / Wrocław / 1996 / str. 202 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Materiały z V konferencji naukowej 26 - 27.11.1988 Katedra Etnografii Uniwersytetu Wrocławskiego . Red. E. Pietraszek i B. Kopydłowska - Kaczorowska /
  cena: 36.00 zł                      

 28. Łepkowski Tadeusz - Haiti . Początki Państwa i Narodu / PWN / W-wa / 1964 / str. 501 il. / 13x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan b. dobry / Ilustracje . Rozkładana mapka /
  cena: 40.00 zł                      

 29. Łopalewski Tadeusz - Między Niemnem a Dźwiną . Ziemia wileńska i nowogrodzka / PWN / Kraków / 1990 / str. 235 / 15x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Reprint wydania R. Wegnera z lat 30 -tych . Seria Cuda Polski . Liczne ilustracje /
  cena: 25.00 zł    

 30. Łossowski Piotr - Litwa / TRIO / W-wa / 2001 / str. 277 il. / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Historia Panstw Świata W XX Wieku , Instytut Historyczny UW /
  cena: 27.00 zł                      

 31. Łuczak Czesław - Położenie ekonomiczne rzemiosła wielkopolskiego w okresie zaborów (1793 - 1918) / PWN / Poznań / 1962 / str. 159 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 32. Ługowski Jan - Jasia Ługowskiego podróże do szkół w cudzych krajach 1639 - 1643 / PIW / W-wa / 1974 / str. 453, il. / 14x23 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Przybrudzona obwoluta . Opracowała K. Muszyńska /
  cena: 45.00 zł                      

 33. Łukasik Jan - Kościół Akademicki św.Anny / Drukarnia Państwowa / W-wa / b.r. ok. 1938 / str. 14 il. / 23x31 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Odbitka z nr-u "Arkady" (1938). Liczne ilustracje . Reprodukcja drzeworytu Stefana Mrożewskiego /
  cena: 30.00 zł                      

 34. Łukaszewicz X. J. A. - Przewodnik po Włoszech ze szczególniejszem uwzględnieniem Rzymu / Nakł. X. J. Siedleckiego / Kraków / 1897 / str. 231 / 13x20 cm / Opr.pł. / Stan średni / W załączeniu dwie rozkładane mapki wymagające podklejenia. Przybrudzona secesyjna okładka /
  cena: 180.00 zł                      

 35. Machay Ferdynand - Gazda Piotr Borowy . Życie i pisma / Związek Górali Spisza i Orawy / Kraków / 1938 / str. 111 il. / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Monografia i wybór pism . Liczne ilustracje, ozdobniki, inicjały - drzeworyty - Stanisław Jakubowski. Ładny egzemplarz /
  cena: 60.00 zł                      

 36. Macieszyna Maria - Katedra Płocka / Tow. Naukowe w Płocku / Płock / 1922 / str. 31 il. / 12x16 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Druk Braci Detrychów /
  cena: 40.00 zł                      

 37. Majchrowski Jacek - Odkrywcy Ameryki / LSW / W-wa / 1973 / str. 322 il. / 15x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Dzieje przedkolumbijskich kontaktów między Starym a Nowym Światem /
  cena: 27.00 zł                      

 38. Malicki Adam - Kras Gipsowy Podola Pokuckiego / Książnica Atlas / Lwów / 1938 / str. 48 il.[12] mapka 1 / 21x29 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Ilustracje - zdjęcia terenowe , mapka - Podole Pokuckie . Postrzępiona okładka z ubytkami . /
  cena: 40.00 zł    

 39. Malinowski Bronisław - Argonauci Zachodniego Pacyfiku . Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei . Cz. 1-2 / PWN / W-wa / 1987 / str. 352 il. , 713 il. / 15x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Dzieła - tom 3 , ilustracje /
  cena: 24.00 zł                      

 40. Maliszewski Aleksander - U brzegu mojej Wisły / PIW / W-wa / 1964 / str. 413 [5] / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Podniszczona obwoluta. Biblioteka Syrenki /
  cena: 12.00 zł    

 41. Maria-Alicja Niepokalanka - Apostoł Polesia / Nakładem Seminarium Zagranicznego / Potulice / 1938 / str. 32 / 10x13 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Andrzej Bobola . Pisane na Wołyniu w 1938 r. /
  cena: 30.00 zł                      

 42. Martonne Emanuel de - Zarys geografji fizycznej / Książnica Atlas / Lwów / 1927 / str. 305 il. / 16x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje, mapki, przekroje. Ładny egz. nierozcięte strony /
  cena: 30.00 zł                      

 43. Mauro Frederic - Życie codzienne w Brazylii za czasów Pedra II 1831 - 1889 / PIW / W-wa / 1993 / str. 204 il. / 17x24 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Przeł. E. Bąkowska /
  cena: 15.00 zł                      

 44. - Mała Wieś / Doświadczalna Oficyna Graficzna PSP / Warszawa / 1965 / str. [8] / 12x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Anonimowa broszura krajoznawcza w edycji bibliofilskiej - 300 egz. , papier czerpany , projekt typograficzny Leon Urbański , okładka - Jan sarnecki . Mała Wieś - powiat grójecki , Mazowsze . Opis zespołu pałacowo-ogrodowego /
  cena: 45.00 zł                      

 45. Małłek Janusz - Dwie części Prus / Pojezierze / Olsztyn - Białystok / 1987 / str. 222 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Studia z dziejów Prus Książęcych i Prus Królewskich w XVI I XVII wieku /
  cena: 30.00 zł                      

 46. Michalski Andrzej - Materjały do flory niższych zarodnikowych Wilna i okolic / Wydano z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej / Wilno / 1937 / str. 4 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Prace Tow. Przyjaciół Nauk w Wilnie . Prace Zakładu Systematyki Roślin i Ogrodu Botanicznego USB w Wilnie nr 16 /
  cena: 20.00 zł    

 47. Mieleszko Jadwiga - Pałac Czapskich / PWN / W-wa / 1971 / str. 78 il. / 12x17 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Zabytki Warszawy . Liczne ilustracje w tekście /
  cena: 24.00 zł                      

 48. Milanowska Barbara - Pilaszków . 650 lat dworu i jego mieszkańców / Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki , Egros / W-wa / 2009 / str. 133 il. / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Monografia regionalna, liczne ilustracje /
  cena: 45.00 zł                      

 49. Milewski Stanisław - Ciemne sprawy dawnych warszawiaków / PIW / W-wa / 1982 / str. 498 il. / 14x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Biblioteka Syrenki .Podniszczona obwoluta /
  cena: 27.00 zł    

 50. Mincer Franciszek - Dzieje Bydgoszczy do roku 1806 / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego / Zielona Góra / 1992 / str. 474 / 17x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Nakład 390 egz. /
  cena: 60.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>