>> Strona główna Koszyk [0]
KRAJOZNAWSTWO:  509 pozycji,      <   351 - 400   >          
 1. - autorzy / Rocznik Krakowski , 1971 / Wyd. Towarzystwa Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa / Kraków / 1971 / str. 116, il. / 20x29 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Tom 42 .W roczniku m.in. - Marian Plezia -Legenda o smoku wawelskim , M. Rożek - Stanisław Leszczyński i Stanisław August w Krakowie . Nierozcięte kartki /
  cena: 18.00 zł                      

 2. - autorzy / Rocznik Krakowski , 1973 / Wyd. Towarzystwa Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa / Kraków / 1973 / str. 162, il. / 20x29 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tom 44 , w roczniku m.in. - Barbara Stępniewska - Ogrody Krakowa w okresie Średniowiecza i Baroku , Jan Ostrowski - Architektura pałacu Wielopolskich .Nierozcięte kartki. /
  cena: 24.00 zł                      

 3. - autorzy / Rocznik Krakowski , 1975 / Wyd. Towarzystwa Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa / Kraków / 1975 / str. 188, il. / 20x29 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tom 46 . W roczniku m.in. - J. Bogdanowski - Przemiany architektoniczne willi w Woli Justowskiej , Karol Estreicher - Wspomnienia dwóch krakowian (Bronisław Lasocki i Władysław Ekielski ) , Bolesław Kuźmiński - Pierwszy statek parowy .Nierozcięte kartki /
  cena: 24.00 zł                      

 4. - autorzy / Rocznik Krakowski , Tom 43 / Wyd. Towarzystwa Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa / Kraków / 1972 / str. 149, il. / 20x29 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W Kopernikowską rocznicę. Numer poświęcony Mikołajowi Kopernikowi /
  cena: 24.00 zł                      

 5. - autorzy / Rocznik Toruński 1967 nr.2 / Tow. Miłośników Torunia / Toruń / 1967 / str. 261 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan b. dobry /
  cena: 27.00 zł    

 6. - autorzy / Rocznik Toruński 1969 nr.3 / Tow. Miłośników Torunia / Toruń / 1969 / str. 256 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan b. dobry /
  cena: 27.00 zł    

 7. - Rocznik warszawski , 1960 r. / PIW / W-wa / 1960 / str. 422 il. mapki 4 / 18x25 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry / Rocznik I . Exlibris - Bohdan Grzymała Siedlecki . Treść m.in. Stanisław Herbst - Historia Warszawy , Aleksander Król - Marymont , Daniela Kosacka - Nalewki do schyłku XVIII w. , Andrzej Ryszkiewicz - Zbiory artystyczne Józefa Kajetana Ossolińskiego , Ryszard Kołodziejczyk - Warszawska żandarmeria narodowa w powstaniu styczniowym . Liczne ilustracje, mapki /
  cena: 20.00 zł                      

 8. - Rocznik warszawski , 1976 / PIW / W-wa / 1976 / str. 514 [4] / 18x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Rocznik XIV . Pod red. Aleksandra Gieysztora. W treści m.in. : Jan Tyszkiewicz - Uwagi nad krajobrazem środkowego Mazowsza .. W wiekach średnich , Konrad Zawadzki - Warszawskie gazety ulotne XVI i XVII wieku, Anna Berdecka - Zajazdy i hotele w dawnej Warszawie (XVI-XVIIIw.) , Jan Berger - Warszawski Lombard miejski , Jan Kosim - Walka z pożarami i Tow. Asekuracyjne (1796-1806) /
  cena: 18.00 zł                      

 9. - autorzy / Rocznik Warszawski 1969 r. / PIW / W-wa / 1969 / str. 528 il. / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Tom IX . W treści m.in. : Teresa Dunin - Wąsowicz - Uwagi w sprawie osadnictwa wczesnośredniowiecznego na obszarze dzisiejszej Warszawy , Andrzej Woltanowski - Z dziejów propagandy insurekcji kościuszkowskiej w Warszawie , Jan Berger - Z dziejów Targówka , Marek Kwiatkowski - Powązki . Liczne ilustracje /
  cena: 20.00 zł                      

 10. - autorzy / Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku , 1931 / nakł. Towarzystwa / Katowice / 1931 / str. 465 / 23x13 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Tom III . W treści: T. Dobrowolski - "Budowa i urządzenie drewnianego kościoła w Małej Wiśle na Śląsku" , J. Korzonkiewicz - "Udział Krakowa w akcji powstań i plebiscytu śląskiego 1919 - 1921" . Pęknięcia na szyciu pomiędzy stronami . /
  cena: 60.00 zł                      

 11. Romer Eugenjusz - Ziemia i państwo / nakł. PAU / Kraków / 1929 / str. 35 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / "...Odczyt wygłoszony na publicznem posiedzeniu Polskiej Akademii Umiejętności dnia 8 czerwca 1929" /
  cena: 24.00 zł                      

 12. Rosset Edward oprac. - Łódź . Miasto pracy / Wydawnictwo Magistratu m.Łodzi / Łódź / 1929 / str. 99 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje , tabele , statystyki /
  cena: 90.00 zł                      

 13. Rostafiński Józef - Przewodnik do oznaczania roślin w Polsce dziko rosnących , z. II / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Lwów / 1938 / str. 110 , il. / 13x17 cm / Bez opr. / Stan średni / Wydanie dwunaste obejmujące: Rodniowce i rośliny nasienne , zeszyt II z rycinami , egzemplarz do oprawy /
  cena: 30.00 zł                      

 14. Rowse Alfred Leslie - Duch dziejów Anglji / Longmans Green & co. ltd / Londyn / 1946 / str. 166 il. / 11x18 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Przeł. Stanisław Baliński . Liczne ilustracje , mapki (6) /
  cena: 30.00 zł                      

 15. - Różan i ziemia różańska na przestrzeni wieków / Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Marszałka J. Piłsudskiego / Różan / 2011 / str. 64 il.[26] / 21x31 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry / Monografia miasta. Autorzy : Dariusz Główka , Janusz Grabowski , Janusz Szczepański , Dariusz Budelewski , Marian Grzybowski . Liczne ilustracje, mapki. /
  cena: 60.00 zł                      

 16. Różański Jan - Forty twiedzy Przemyśl / b.w. / Przemyśl / 1980 / str. 44 il. plan 1 / 12x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Ilustracje , rozkładany plan /
  cena: 36.00 zł                      

 17. - autorzy / Ruch słowiański , 1928 , nr 1 / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Lwów / 1928 / str. 56 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Miesięcznik poświęcony życiu i kulturze Słowian , w treści : T. Lubaczewski - Czynniki rozwoju gospodarczego Czechosłowacji , M. Gumowski - Wystawa współczesnej kultury czeskosłowackiej w Bernie , H. Batowski - Królestwo Serbów , Chorwatów i Słowieńców , nierozcięte strony /
  cena: 30.00 zł                      

 18. Rybczyński Mieczysław - Wisła pomorska / Instytut Bałtycki / Toruń / 1934 / str. 57 mapka 1 / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Biblioteczka Bałtycka , mapka dróg wodnych łączących się z Wisłą /
  cena: 45.00 zł                      

 19. Rydel Lucyan - Warszawa i jej dzieje kulturalne i wojenne / N.K.N. / Kraków / 1915 / str. 50 il. / 13x19 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Ilustracje, ekslibris . Oprawa indywidualna z epoki. /
  cena: 45.00 zł                      

 20. Saysse-Tobiczyk Kazimierz - na szczytach Tatr / Sport i Turystyka / W-wa / 1956 / str. 226 il. / 22x28 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni /
  cena: 36.00 zł    

 21. Schiebelhuth Hans - Kurzgefasster Fuehrer durch Florenz / Casa Editrice Marzocco / Firenze / 1924 / str. 147 il. / 11x16 cm / Opr.pł. / Stan słaby / Liczne ilustracje , lekko podniszczona okładka luzem , wew. stan dobry , pieczątka Tukałło Jerzy - Sopot (autor pomorskich monografii regionalnych ) /
  cena: 60.00 zł                      

 22. Schmidt Erich - Aus Brombergs Vorzeit / Gruenauersche Buchdruckerei Otto Grunwald / Bromberg / 1902 / str. 73 il[4] / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / "...Die Burg Bydgoszcz - Bromberg" . Ilustracje w tekście . Brak broszurowej okładki przybrudzona strona tytułowa /
  cena: 36.00 zł                      

 23. Schonborn Bronisław - Zwierzyniec . Historia , zabytki , tradycje , legendy / Tow. Miłośników Historii i Zabytków Krakowa / Kraków / 1952 / str. 34 il. mapka 1 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Kraków dawniej i dziś nr 1 . Ilustracje, rozkładana mapka. /
  cena: 39.00 zł                      

 24. Semkowicz Władysław - Materjały źródłowe do dziejów osadnictwa Górnej Orawy . Część I - dokumenty / Muzeum Tatrzańskie / Zakopane / 1932 / str. XXVII 199 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Nierozcięte strony /
  cena: 80.00 zł                      

 25. Semrau Arthur - Fuhrer durch das Stadtische Museum / b.w / Toruń / 1917 / str. 30 il. / 12x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przewodnik po Muzeum Miejskim w Toruniu , tekst w j. niemieckim ilustracje . Nieaktualne pieczątki /
  cena: 45.00 zł                      

 26. Shibata Minoru , Shimizu Hajime , Fukawa Hiroshi - Kyo No Minka / Tanko Shinsha / Kioto / 1963 / str. il.[120]90 / 15x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Przewodnik krajoznawczy . Liczne ilustracje, . tekst w języku japońskim /
  cena: 39.00 zł                      

 27. Siedlecki Michał - Na rafach koralowych / Księgarnia B. Kotuli / Cieszyn / 1926 / str. 51 il. / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Biblioteka Przyrodnika T. 17-18. Ilustracje /
  cena: 20.00 zł                      

 28. Sieroszewski Wacław - Na wulkanach Japonii / Spółka Akcyjna Wydawnicza / Lwów / 1924 / str. 46 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Biblioteka Tęczowa nr. 1 , ładny egzemplarz /
  cena: 45.00 zł                      

 29. Siwkowska Janina - Koczobrykiem po Warszawie ! .. / Książka i Wiedza / W-wa / 1966 / str. 372 il. / 14x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Zbiór na dokumencie opartych stylizacji na tematy życia Warszawy pierwszej połowy XIX wieku. Liczne ilustracje . /
  cena: 30.00 zł                      

 30. - Skałka . Przewodnik z 15 rycinami / Nakł. S. A. "Ryngraf" / Kraków / b.r. ok 1920 / str. 8 il. [30] / 13x18 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wiele ilustracji w tekście /
  cena: 36.00 zł                      

 31. Skonieczny Mieczysław - Przewodnik po Gnieźnie z planem miasta / nakł. Księgarni J.B.Lange / Gniezno / 1920 / str. VIII, 86 [2] / 11x15 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Ilustracje - zdjęcia w tekście, brak planu /
  cena: 36.00 zł                      

 32. Skowronek J. , Tessaro-Kosimowa I. - Warszawa w Powstaniu Listopadowym / PWN / W-wa / 1980 / str. 325 [5],il. / 19x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Zaw. rozdział dotyczący ikonografii Powstania /
  cena: 39.00 zł                      

 33. Składanek Bogdan - Historia Persji . Od najazdu Arabów do końca XV wieku / Wyd. Akademickie Dialog / W-wa / 2003 / str. 320 / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / seria : Dzieje Orientu , tom II /
  cena: 24.00 zł    

 34. Smoleński Jerzy , Ormicki Wiktor - La Silesie Polonaise / Kasa im. Mianowskiego / W-wa / 1934 / str. 84 il. mapki / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Congres International de Geographie Varsovie 1934 . Excursion B 32 . Ilustracje , mapki /
  cena: 30.00 zł                      

 35. Smolińska Barbara - Polszczyzna północnokresowa z przełomu XVII i XVIII w. / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN / Wrocław / 1983 / str. 217 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Na podstawie rękopisów Jana Władysława Poczobuta Odlanickiego i Antoniego Kazimierza Sapiehy . PAN Instytut Języka Polskiego . Druk maszynowy /
  cena: 30.00 zł                      

 36. ( Sobieszczański Franciszek Maksymilian ) - Warszawa / S. Orgelbrand / W-wa / 1867 / str. 415-560 / 15x23 cm / Bez opr. / Stan średni / Wielka Encyklopedia Powszechna - Wyimek z T. 26 . Hasło Warszawa str. 418-507 oprac. F.M. Sobieszczański . Str. 508-544 hasła : Warszawska Gubernia , Warszawskie Księstwo . Składki luzem do oprawy, kopia strony tutułowej tomu. /
  cena: 30.00 zł                      

 37. Sobieski Jakub - Peregrynacja po Europie 1607 - 1613 . Droga do Baden 1638 / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / W-wa / 1991 / str. 309 il. / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Oprac. Józef Długosz , ilustracje /
  cena: 70.00 zł                      

 38. Sosna Grzegorz , Fionik Doroteusz - Dzieje Cerkwi w Bielsku Podlaskim / Białoruskie Tow. Historyczne / Białystok / 1995 / str. 193 il. / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 60.00 zł                      

 39. Sosna Grzegorz oprac. - Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie / b.w. / Ryboły / 1992 / str. 159 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Część demograficzna , śluby , chrzty , zgony ( wg. ksiąg metrykalnych) . Zestawienie parafii w układzie alfabetycznym z krótkim opisem oraz wykazem zawartości ksiąg metrylaknych. /
  cena: 36.00 zł                      

 40. - Sprawozdanie dyrekcji Państwowego Gimnazjum w Brzozowie za rok 1924-25 / Nakł. Dyrekcji Gimnazjalnej / Brzozów / 1925 / str. 17 / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Ze zbiorów: Jerzy Dunin Wąsowicz - wpis własnościowy na okładce oraz pieczątka - exlibris /
  cena: 45.00 zł                      

 41. - Sprawozdanie roczne Związku Młodzieży Polskiej w Wilnie / nakł. Związku Młodzieży Polskiej / Wilno / 1934 / str. 8 / 15x22 cm / Bez opr. / Stan dobry / Opracowali : Ks. Franciszek Kafarski , Pułk. Władysław Piasecki /
  cena: 24.00 zł                      

 42. - Sprawozdanie z działalności w 1932 i 1933 r. Rocznik VIII / Nakł. Zarządu Okręgowego Polskiej Macierzy Szkolnej w Równem / Równe / 1934 / str. 105 / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Wołyń . Ilustracje w tekście . Nieznaczne ślady zalania /
  cena: 75.00 zł                      

 43. - Sprawozdanie z działalności Wydz. Mat.-Przyrodniczego i Studium Rolniczego USB w Wilnie / Dziekanat Wydz. Mat.- Przyrodniczego U.S.B. / Wilno / 1939 / str. 38 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / poplamienia i niewielkie ślady zalania /
  cena: 20.00 zł    

 44. - Sprawozdanie ze stanu i działalności Tow. Przyjaciół Nauk w Wilnie za rok 1927 / Tow. Przyjaciół Nauk w Wilnie / Wilno / 1928 / str. 36 / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł    

 45. - Sprawozdanie ze stanu i działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie za rok 1935 / Tow. Przyjaciół Nauk w Wilnie / Wilno / 1936 / str. 45 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 46. Stadniczenko Ignacy - Marginalia toruńskie / Tow. Bibliofilów im. Lelewela / Toruń / br. ok 1959 / str. 48 / 17x22 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Pozycja niskonakładowa , nie była przeznaczona do sprzedaży w księgarniach . Nieaktualne pieczątki biblioteki /
  cena: 36.00 zł                      

 47. Stamirski Henryk - Zarys rozwoju miasta Piwnicznej ( lata 1348 - 1807 ) / b.w. / Nowy Sącz / 1961 / str. 165 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Zawiera tabele , ilustracje /
  cena: 48.00 zł                      

 48. - Statut Związku Letniskowego Powiatów i Gmin Województwa Krakowskiego / b.w. / Kraków / 1937 / str. 12 / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 49. Stęczyński Bogusz Zygmunt - Śląsk / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wrocław / 1949 / str. 212 il. / 13x18 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Podróż malownicza w 21 pieśniach Ilustracje w tekście . Nierozcięte strony , okładka lekko podniszczona /
  cena: 48.00 zł                      

 50. Stegner Tadeusz - Ewangelicy warszawscy 1815 - 1918 / Semper / W-wa / 1993 / str. 212 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 60.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>