>> Strona główna Koszyk [0]
HISTORIA:  1159 pozycji,      <   301 - 350   >          
 1. - autorzy / Głos Prawdy 1926 r., nr 133 / Wojciech Stpiczyński / W-wa / 1926 / str. 180 - 192 / 24x32 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Organ Radykalizmu Polskiego . Tygodnik . W treści m.in.: S. Bergazyn - Międzynarodowa Konferencja Ekonomiczna , Nasz proces z gen. Zagórskim ( dokumenty ), Walka z monopolem spirytusowym , Henry Ford jako pacyfista /
  cena: 30.00 zł                      

 2. Główka Dariusz - Gospodarka w dobrach plebańskich na Mazowszu w XVI - XVIII wieku / Semper / W-wa / 1991 / str. 203 / 17x23 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Studia i materiały z historii kultury materialnej PAN . Liczne tabele , rozkładana mapka /
  cena: 45.00 zł                      

 3. Halban Leon - Pakta laterańskie / nakł. Księgarni F. Hoesicka / W-wa / 1931 / str. 72 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Lekko podniszczona okładka /
  cena: 45.00 zł                      

 4. Halecki Oscar - A History of Poland / Routledge & Kegan Paul / London / 1978 / str. 407 / 14x23 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Tekst w j. angielskim /
  cena: 45.00 zł                      

 5. Handelsman Marceli - Francja - Polska 1795 - 1845 . Studia nad dziejami myśli politycznej / Gebethner i Wolff / W-wa / 1926 / str. 307 / 15x20 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Rozwój narodowości nowoczesnej tom II. Oprawa dawna, indywidualna - złocenia, zachowana przednia, broszurowa okładka /
  cena: 120.00 zł                      

 6. Hausbrandt Jadwiga - W ogniu . Notatki z oblężenia Warszawy w 1939 roku / Wyd. Literackie / Kraków / 1961 / str. 98 il. / 11x17 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan średni / Obwoluta lekko otarta na rogach . Liczne archiwalne zdjęcia w tekście. Przy zakupie co najmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 27.00 zł    

 7. Hazard Paul - Myśl europejska w XVIII wieku . Od Monteskiusza do Lessinga / PIW / W-wa / 1972 / str. 554 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 45.00 zł                      

 8. Hałagida Igor - Ukraińcy na zachodnich i północnych ziemiach Polski 1947 - 1957 / IPN / W-wa / 2002 / str. 259 / 15x21 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Liczne dokumenty źródłowe /
  cena: 40.00 zł                      

 9. Hemmerling Zygmunt , Nadolski Marek - Opozycja wobec rządów komunistycznych w Polsce 1956 - 1976 . Wybór dokumentów / Ośrodek Badań Społecznych / W-wa / 1991 / str. 542 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Uniwersytet Warszawski , Instytut Nauk Politycznych /
  cena: 50.00 zł                      

 10. Hensel Witold - Polska przed tysiącem lat / PAN / W-wa / 1960 / str. 232 il. / 18x25 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Książka bogato ilustrowana /
  cena: 30.00 zł                      

 11. Hensel Witold - U źródeł Polski średniowiecznej / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1974 / str. 347 il. / 15x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 12. Hera Janina - Losy niespokojnych / Semper / W-wa / 1993 / str. 153 il. (44) / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Rodowody aktorów polskich w XIX w. Ilustracje /
  cena: 25.00 zł                      

 13. Herman Stefan - Dwie relacje o bitwie byczyńskiej / WSP im. T.Kotarbińskiego w Zielonej Górze / Zielona Góra / 1992 / str. 79 (8) / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Hetman Jan Zamoyski i wiktoria byczyńska .Fascimille tekstu i tłumaczenie. Ilustracje : druki, mapki. Nakład 190 egz. /
  cena: 45.00 zł                      

 14. Heurgon Jacques - Rzym i świat śródziemnomorski / PIW / W-wa / 1973 / str. 370 il. / 17x23 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje, seria ceramowska /
  cena: 27.00 zł                      

 15. - autorzy / Historia Belgii / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wrocław / 1995 / str. 329 il. / 16x24 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 16. - Historikerstreit . Spór o miejsce III Rzeszy w historii Niemiec / Aneks / Londyn / 1990 / str. 133 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Wybór tekstów, autorzy : Michael Sturmer , Andreas Hillgruber , Ernst Nolte , Martin Broszat , Christian Meier , Jurgen Habermas , Joachim Fest , Hans Mommsen , Ernst Tugendhat , Peter Schneider . Wstęp - Jerzy Holzer /
  cena: 30.00 zł                      

 17. - Historya prawdziwa , która się stała w Landzie mieście niemieckiem 1568 / Nakł. Akademii Umiejętności / Kraków / 1891 / str. XIV 50 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Biblijoteka Pisarzów Polskich , wydał Zygmunt Celichowski , nierozcięte strony /
  cena: 48.00 zł                      

 18. - Historya trojańska 1563 / Nakł. Akademii Umiejętności / Kraków / 1896 / str. XII 110 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Biblijoteka Pisarzów Polskich , wydał Samuel Adalberg , nierozcięte strony, postrzępiona okładka luzem /
  cena: 36.00 zł                      

 19. Hitti Philip K. - Dzieje Arabów / PWN / W-wa / 1969 / str. 691 il. / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 45.00 zł                      

 20. Hoffman Karol Boromeusz - Historia reform politycznych w dawnej Polsce / PIW / W-wa / 1988 / str. 213 / 15x21 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry / Klasycy Historiografii /
  cena: 36.00 zł                      

 21. Hoffman Karol Boromeusz - O najdawniejszych grobowcach królów polskich / Tow. Przyjaciół Nauk / Poznań / 1872 / str. 33 / 15x23 cm / Bez opr. / Stan dobry / Przedruk z roczników Tow. Przyjaciół Nauk. Brak broszurowej okładki /
  cena: 45.00 zł                      

 22. Holt Peter M. - Bliski Wschód od wypraw krzyżowych do 1517 roku / PIW / W-wa / 1993 / str. 291 il. / 15x21 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Ilustracje, mały "ceram" /
  cena: 45.00 zł                      

 23. Holzer Jerzy - "Solidarność" 1980 - 1981 . Geneza i historia / Instytut Literacki / Paryż / 1984 / str. 357 / 13x22 cm / Opr.ppł. / Stan b. dobry / Biblioteka "Kultury" tom 387 /
  cena: 45.00 zł    

 24. Holzer Jerzy - PPS szkic dziejów / Wiedza Powszechna / W-wa / 1977 / str. 224 / 11x18 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Omega /
  cena: 24.00 zł                      

 25. Horn Maurycy - Żydowskie bractwa rzemieślnicze na ziemiach polskich , litewskich , białoruskich i ukraińskich w latach 1613 - 1850 / ŻIH / W-wa / 1998 / str. 135 il.16 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 26. Hołubowicz Włodzimierz - Studia nad metodami badań warstw kulturowych w prehistorii polskiej / Tow. Naukowe w Toruniu / Toruń / 1948 / str. 208 / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Podniszczony i pękniety grzbiet /
  cena: 60.00 zł                      

 27. ( Hrabyk Klaudiusz ) Mateja Tadeusz - Dzieje grzechu Stanisława Mikołajczyka / Nasz znak / Linkoping / 1964 / str. 73 / 21x29 cm / Opr.pł. / Stan średni / Paszkwil wydany z inspiracji władz PRL. W innej pozycji autor piszący pod pseudonimem oczerniał Jerzego Giedroycia . Oprawa płócienna, wtórna. Przybrudzenia oprawy, wewnątrz stan bardzo dobry. Druk maszynowy /
  cena: 120.00 zł                      

 28. Hryciuk Grzegorz - Kumityt - Polski Komitet Opiekuńczy . Lwów miasto w latach 1941 - 1944 / Adam Marszałek / Toruń / 2000 / str. 170 plan 1 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 60.00 zł                      

 29. Hrynowicz Marek - Na Zygmuntowskim dworze / WSiP / W-wa / 1980 / str. 99 [5], il. / 12x16 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 12.00 zł                      

 30. Hupert Witold - Zajęcie Małopolski Wschodniej i Wołynia w roku 1919 / WOW "Gryf" / W-wa / 1993 / str. 107 / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Reprint wydania z 1928 r. Rozkładane mapki (5) /
  cena: 50.00 zł                      

 31. Huzinga Johan - Erazm / PIW / W-wa / 1964 / str. 322 / 11x18 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Biografia . Liczne ilustracje , ładny egz. /
  cena: 36.00 zł                      

 32. Hułas Magdalena - Goście czy intruzi ? . Rząd polski na uchodźstwie wrzesień 1939 - lipiec 1943 / IH PAN / W-wa / 1996 / str. 336 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 50.00 zł                      

 33. Hładkiewicz Wiesław - Polska elita polityczna w Londynie 1945 - 1972 / b.w. / Zielona Góra / b.r. ok. 1995 / str. 305 / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 45.00 zł                      

 34. Ibrahim ibn Jakub - Ibrahim s - ibn - Jakub s Reisebericht uber die Slawenlande aus dem Jahre 965 / L Academie Imperiale des Sciences de St. Petersburg / St. Petersburg / 1898 / str. IV 183 / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Oprac. Friedrich Westberg , tekst w j. niemieckim . Zapiski Impieratorskoj Akademji Nauk Tom III nr. 4 . Podniszczona okładka z ubytkami na grzbiecie /
  cena: 120.00 zł                      

 35. - autorzy / Insurrekcje , 1929 , nr 2 / b.w. / W-wa / 1929 / str. 100-200 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W treści : A. Szelągowski - Pozytywizm warszawski a socjalizm popowstaniowy , W. Mazurkiewicz - Radykalizm londyńsko-rosyjski , J. U. Niemcewicz - Życiorys Generała Kościuszki , nierozcięte strony /
  cena: 30.00 zł                      

 36. J. K. - Powtórzenie historji powszechnej nowoczesnej / nakł. autora / Biała / 1931 / str. 47 / 11x15 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Kalendarium historii powszechnej 1789 - 1930 /
  cena: 30.00 zł                      

 37. ( Jabłonowski Roman ) Kozłowski W. - Powstanie Kościuszkowskie w Kurlandii / Społeczność Akademicka USB / Londyn / 1973 / str. 287 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Alma Mater Vilnensis . Prace Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego na obczyźnie. Współoprawne razem z : S.Kościałkowski - Raptularz . /
  cena: 80.00 zł                      

 38. Jabłonowski Ludwik - Pamiętniki / Wyd. Literackie / Kraków / 1963 / str. 432 / 18x24 cm / Opr.pł. / Stan średni / Podniszczone strony , brak obwoluty /
  cena: 30.00 zł                      

 39. Jabłonowski Marek - Cztery lata przed wojną . Z dziejów gospodarki polskiej 1936 - 1939 / OBN w Olsztynie / Olsztyn / 1996 / str. 241 / cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne wykresy , tabele , rozkładana mapka /
  cena: 40.00 zł                      

 40. Jachimowski Tadeusz - Dokumenty do sprawy pozbawienia katedry filozofii Józefa Gołuchowskiego na Uniwersytecie Wileńskim / PAU / Kraków / 1933 / str. 72 / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Dedykacja autora . Nierozcięte strony, pofalowania stron. /
  cena: 30.00 zł                      

 41. ( Jan z Koszyczek ) - Poncjan ( historija o siedmi mędrcach ) przekładania Jana z Koszyczek / nakł. PAU / Kraków / 1927 / str. XVI 156 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Biblijoteka Pisarzów Polskich , wydał Julian Krzyżanowski , nierozcięte strony /
  cena: 60.00 zł                      

 42. Janik Michał - Towiańczycy na Syberji / b.w. / Kraków / 1930 / str. 18 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Odbitka z "Przeglądu Współczesnego" nr.98-98 /
  cena: 39.00 zł                      

 43. Jankowski Stanisław M. - Dziewczęta w maciejówkach / TRIO / W-wa / 2012 / str. 477 il. / 17x24 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 45.00 zł                      

 44. Janowicz Tomasz - Czesi . Studjum historyczno - polityczne / b.w. / Kraków / 1936 / str. 158 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 45. Jaroszewski Tadeusz Stefan , Baraniewski Waldemar - Pałace i dwory w okolicach Warszawy / PWN / W-wa / 1992 / str. 304 il. / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Opis 50 obiektów, liczne ilustracje, mapka. Zamazany niewielki wpis własnościowy /
  cena: 40.00 zł                      

 46. Jasiński Grzegorz - Mazurzy w drugiej połowie XIX wieku . Kształtowanie się świadomości narodowej / Pracownia Małej Poligrafii OBN / Olsztyn / 1994 / str. 210 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / nakład 500 egz. /
  cena: 36.00 zł    

 47. Jasiński Kazimierz - Rodowód Piastów Ślaskich . Tom III / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1977 / str. 248 il. tabl. 2 / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Piastowie Opolscy , Cieszyńscy i Oświęcimscy . Ilustracje , tablice genealogiczne /
  cena: 30.00 zł                      

 48. Jaszowski Józef - Pamiętnik dowódcy rakietników konnych / PAX / W-wa / 1968 / str. 235 il. / 12x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przedmowa - Jerzy Łojek , liczne ilustracje. Pamiętnik z czasów napoleońskich i kampanii 1831r. /
  cena: 20.00 zł                      

 49. Jędrzejowski Bolesław Antoni B.A.J - Ludwik Waryński / Towarzystwo Nakładowe Proletarjat / W-wa / 1919 / str. 32 / 13x16 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Szkic biograficzny /
  cena: 30.00 zł                      

 50. Jewsiewicki Władysław - Batyr . O Janie Witkiewiczu 1808-1839 / PIW / W-wa / 1983 / str. 318 il. / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Żmudź , zesłanie , Orenburg , misja dyplomatyczna w Afganistanie . Liczne ilustracje , lekko podniszczona okładka /
  cena: 24.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>