>> Strona główna Koszyk [0]
HISTORIA:  1159 pozycji,      <   251 - 300   >          
 1. Garliński Józef - Szwajcarski korytarz / Editions Spotkania / Paris / 1987 / str. 202 il. / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 30.00 zł                      

 2. Garliński Józef oprac. - Kiedy brat zabija brata . Losy żołnierza AK Mieczysława Romana Szczepańskiego / OPiM / Londyn / 1987 / str. 80 il. / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 3. Garrett Garet - Amerykańska księga cudu / Nakł. Izby Przemysłowo - Handlowej / W-wa / 1931 / str. 207 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Pozycja do oprawy . /
  cena: 27.00 zł                      

 4. Gaulle Charles de - Pamiętniki Tom 1-3 / Wyd. MON / W-wa / 1967 / str. / 15x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Obejmują lata 1940 - 1946 Przeł. J. Nowacki ,Biblioteka Wiedzy Wojskowej /
  cena: 48.00 zł    

 5. - autorzy / Genealogia . Władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej / UMK / Toruń / 1999 / str. 389 / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Red. Andrzej Radzimiński , Jan Wroniszewski . W treści m.in. : Tomasz Jurek - Rotacja elity dworskiej na Śląsku w XII-XIV w. , Sławomir Gawlas - Monarchia Kazimierza Wielkiego a społeczeństwo , Stanisław Szczur - Prokuratorzy spraw polskich w kurii papieskiej w XIV w. /
  cena: 45.00 zł                      

 6. - Generał Kazimierz Sosnkowski w stulecie urodzin / 7 Pułk Ułanów Lubelskich / Londyn / 1986 / str. 62 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 7. Genlis Stephanie - Felicite de - Pamiętniki / Czytelnik / W-wa / 1985 / str. 520 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przeł. Wojciech Gilewski /
  cena: 27.00 zł                      

 8. - Geschichte der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Kurland von der ältesten Zeit bis auf unser Jahrhundert. Erster Theil. / Verlag und Druck von E. Sieslack / Mitau / 1879 / str. [2] VI 312 / cm / Opr.brosz. / Stan średni / Erster Theil. Bis zur Auflösung des livlandischen Bundesstaates im 16. Jahrhundert. Monografia historyczna państw nadbałtyckich . Współoprawne z "Der Ursprung der Stadtverfassung Rigas" . Oprawa broszurowa wtórna, przednia okładka luzem. /
  cena: 150.00 zł                      

 9. Gierszewski Stanisław - Elbląski przemysł okrętowy w latach 1570 - 1815 / Gdanskie Tow. Naukowe / Gdańsk / 1961 / str. 239 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Ilustracje /
  cena: 40.00 zł                      

 10. Gierszyński Henryk - Krótki pogląd na Powstanie Kościuszkowskie / Drukrania Polska Adolfa Reiffa / Paryż / 1894 / str. 23 / 11x18 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Broszurowe okładki luzem /
  cena: 30.00 zł                      

 11. Gieysztor Aleksander - Ze studiów nad genezą wypraw krzyżowych . Encyklika Sergiusza IV 1009 - 1012 / Tow. Naukowe Warszawskie / W-wa / 1948 / str. 92 / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 39.00 zł                      

 12. Glemma Tadeusz - Synody prowincjonalne w Polsce przedrozbiorowej . Ich wpływ na życie katolickie w kraju / b.w. / Poznań / 1938 / str. 14 / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Biblioteczka Akcji Katolickiej nr 85 . Okładka przybrudzona /
  cena: 24.00 zł                      

 13. Glensk Joachim - Pitaval prasy polskiej na Śląsku w XIX stuleciu . Redaktorzy i wydawcy przed sądem / Instytut Śląski w Opolu / Opole / 1992 / str. 247 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Nakład 800 egz. /
  cena: 36.00 zł                      

 14. Glower T. R. - Świat starożytny / Trzaska, Evert, Michalski / W-wa / br. ok 1937 / str. 336 il. / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Biblioteka Wiedzy tom 33 ,liczne ilustracje, mapki , oprawa wydawnicza , składki nie zszyte poz. do oprawy /
  cena: 30.00 zł                      

 15. Gmiterek Henryk oprac. - Album studentów Akademii Zamojskiej 1595 - 1781 / Instytut Historii Nauki PAN / W-wa / 1994 / str. 604 il. / 17x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 70.00 zł                      

 16. Gmitruk Janusz , Hemmerling Zygmunt , Sałkowski Jan oprac. - W kraju i na emigracji . Materiały z londyńskiego archiwum ministra prof. Stanisława Kota (1939 - 1943) / Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza / W-wa / 1989 / str. 367 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Zakład Historii Ruchu Ludowego /
  cena: 10.00 zł                      

 17. Gnat - Wieteska Zbigniew - 30 poleska dywizja piechoty Armii Krajowej / Wydawnictwo Redakcji Historyczno - Wojskowej Oficyny Wydawniczej "Ajaks" / Pruszków / 1993 / str. 98 il. [14] / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje , mapka /
  cena: 39.00 zł                      

 18. Godlewski Włodzimierz - Les baptisteres nubiens . Baptysteria nubijskie i ich geneza . Faras VI / PWN / W-wa / 1979 / str. 133 il. plany 4 / 20x30 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Tekst w j. francuskim, liczne ilustracje - zdjęcia, rysunki, przekroje, 4 rozkładane plany. /
  cena: 45.00 zł                      

 19. Gois Damiao de - Kronika wielce szczęśliwego króla Dom Manuela / PIW / W-wa / 1989 / str. 349 il. / 15x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Kronika portugalska . Liczne ilustracje w tekście oprac. Janina Z. Klave /
  cena: 30.00 zł                      

 20. Golachowska Ewa - Język i kultura mieszkańców wsi włościańskich i szlacheckich dawnej ziemi drohickiej na Podlasiu . Studium socjolingwistyczne / Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy / W-wa / 2006 / str. 184 mapki 2 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Prace slawistyczne 120 , IS PAN , TNW /
  cena: 45.00 zł                      

 21. Golka Bartłomiej - Prasa konspiracyjna "Rocha" 1939 - 1945 / Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza / W-wa / 1960 / str. 279, il. / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Nieco podniszczona oprawa. /
  cena: 27.00 zł    

 22. Gomulicki Wiktor - Opowiadania o starej Warszawie / Biblioteka Dzieł Wyborowych / W-wa / 1900 / str. 176 il. / 12x19 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Ilustracje, lekko przybrudzona okładka /
  cena: 60.00 zł                      

 23. Goncourt de Edmund , Juliusz - Dziennik / PIW / W-wa / 1988 / str. 606 / 16x22 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Pamiętniki z życia literackiego. Wybór i przekład Joanna Guze /
  cena: 27.00 zł                      

 24. Górka Olgierd - W majestacie śmierci / Rój / W-wa / b. r. ok. 1920 / str. 61 / 9x13 cm / Bez opr. / Stan średni / Biblioteczka Historyczno - Geograficzna , z cyklu "Jak umierali wielcy ludzie" Jan Luksemburczyk , Doża Marino Falieri , Joanna d Arc /
  cena: 21.00 zł    

 25. Górski Karol - Krótkie dzieje Prus Wschodnich / PZWS / W-wa / 1946 / str. 92 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Biblioteka Popularno - Naukowa . Seria : Ziemie odzyskane . Ilustracje , rozkładana mapka (1) /
  cena: 24.00 zł                      

 26. Gołębiowski Marek - Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych / PWN / W-wa / 2004 / str. 460 il. mapki / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 36.00 zł                      

 27. Grabowski Jan - Radziwiłłowie / Rój / W-wa / 1927 / str. 60 / 11x15 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Z polskiego cyklu obyczajowego , Biblioteczka Historyczno-Geograficzna /
  cena: 36.00 zł                      

 28. Grabowski Waldemar - Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj 1940 - 1945 / PAX / W-wa / 1995 / str. 293 il. / 17x25 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Pozycja z cyklu monografii Armii Krajowej dotyczących struktur i pionów działalności Polskiego Państwa Podziemnego . Liczne ilustracje /
  cena: 40.00 zł                      

 29. Grabski Władysław - Wspomnienia ze Spa / OPiM / Londyn / 1973 / str. 54 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Oprac. i wstęp Stanisław Kirkor . Dyplomatyczne kulisy wojny 1920 r. /
  cena: 30.00 zł                      

 30. Grajewski Henryk - Felicjan Abdon Wolski i jego projekt konstytucji dla Polski z 1840 roku / Łódzkie Tow. Naukowe / Łódź / 1966 / str. 156 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / nakład 630 egz. /
  cena: 45.00 zł                      

 31. ( Greville Charles C.F. ) - Dziennik z czasów panowania króla Jerzego IV , króla Wilhelma IV i królowej Wiktorii spisany przez Charlesa C.F. Grevillea urzędnika Rady Przybocznej tych monarchów / Czytelnik / W-wa / 1974 / str. 344 il. / 13x20 cm / Opr.karton. / Stan dobry / przekł. i oprac. M. Roniker /
  cena: 27.00 zł                      

 32. Grimal Pierre - Miasta rzymskie / PWN / Warszawa / 1970 / str. 120 il. / 13x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Przeł. Jerzy Pański . Liczne rysunki, ilustracje, plany . Podniszczona obwoluta /
  cena: 24.00 zł                      

 33. Grimal Pierre - Miłość w Rzymie / PIW / W-wa / 1990 / str. 298 il. / 15x21 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Mały "ceram" , ilustracje /
  cena: 24.00 zł                      

 34. Grimal Pierre - Miłość w starożytnym Rzymie / PIW / W-wa / 2005 / str. 270 il. / 15x21 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Seria Ceramowska mała /
  cena: 30.00 zł                      

 35. Grodecki Roman - Powstanie polskiej świadomości narodowej . / Instytut Śląski / Katowice / 1946 / str. 52 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Biblioteka Slowiańska . Pieczątki własnościowe /
  cena: 36.00 zł                      

 36. Grodziska Karolina - Polskie groby na cmentarzach Londynu / PAU / Kraków / 1995 / str. 516 mapki / 18x24 cm / Opr.karton. / Stan dobry /
  cena: 50.00 zł                      

 37. Groniowski Krzysztof - Kwestia agrarna w Królestwie Polskim 1871 - 1914 / PWN / W-wa / 1966 / str. 265 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Pozycja niskonakładowa /
  cena: 60.00 zł                      

 38. Grossman Wasyli - Lata wojny ( 1941 - 1945 ) / Wyd. Literatury w językach obcych / Moskwa / 1946 / str. 489 / 15x23 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Wspomnienia /
  cena: 60.00 zł                      

 39. Grott Bugumił - Nacjonalizm Chrześcijański / Ostoja / Kraków / 1996 / str. 176 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Narodowo-katolicka formacja ideowa w II Rzeczypospolitej na tle porównawczym . Wyd. II /
  cena: 24.00 zł                      

 40. Grunberger Richard - Historia społeczna Trzeciej Rzeszy tom 1-2 / PIW / W-wa / 1987 / str. 293 ,414 / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wstęp. W. Markiewicz , przeł. W. Kalinowski Biblioteka Myśli Współczesnej /
  cena: 24.00 zł    

 41. Grundwald Zdzisław " Zych " - Żubry na Żoliborzu . Wspomnienia żołnierzy Powstania Warszawskiego / Stow. Środowiska Żołnierzy AK "Żywiciel" / W-wa / 1993 / str. 303 il. / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Monografia źródłowa. Liczne ilustracje, zdjecia, mapki. Nieznaczny ślad zawilgocenia dolnego marginesu. /
  cena: 70.00 zł                      

 42. Gruszecki Andrzej - Bastionowe zamki w Małopolsce / Wyd. MON / W-wa / 1962 / str. 310 il. / 17x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Liczne ilustracje, postrzępiona obwoluta, wewnątrz stan b. dobry /
  cena: 70.00 zł                      

 43. Grzelak Czesław , Stańczyk Henryk , Zwoliński Stefan - Bez możliwości wyboru . Wojsko Polskie na froncie wschodnim 1943 - 1945 / Bellona / W-wa / 1993 / str. 258 (8) / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Mapki (6) /
  cena: 36.00 zł                      

 44. Grzelak Czesław K. - Wrzesień 1939 na kresach w relacjach / Neriton / W-wa / 1999 / str. 468 / 17x25 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry /
  cena: 60.00 zł                      

 45. Guerquin Bohdan - Zamki w Polsce / Arkady / W-wa / 1974 / str. 323 il. / 20x29 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje: zdjęcia, reprodukcje i plany zamków. /
  cena: 48.00 zł                      

 46. Gzella Jacek - Zaborcy i sąsiedzi Polski w myśli społeczno-politycznej Władysława Studnickiego (do 1939 roku) / UMK / Toruń / 1998 / str. 344 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Nakład 370 egz. Pierwsze 3 kartki luzem /
  cena: 50.00 zł                      

 47. Gąsiorowski Stanisław Jan - Pisma wybrane / Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN / Wrocław / 1969 / str. 358 / 17x24 cm / Opr.pł. / Stan dobry / IHKM PAN , Bibliotheca Antiqua /
  cena: 45.00 zł                      

 48. Gąsiorski Aleksander - Historia Częstochowskiego Pieniądza Zastępczego 1861 - 1939 z katalogiem / Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej / Częstochowa / 1995 / str. 167 il. XXXIII / cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Monografia z katalogiem , liczne ilustracje /
  cena: 45.00 zł                      

 49. Gąssowski Jerzy - Dzieje i kultura dawnych Słowian do X wieku / PZWS / W-wa / 1964 / str. 195 il. / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Liczne ilustracje w tekście , w załączeniu mapka /
  cena: 27.00 zł                      

 50. - autorzy / Głos Prawdy 1926 r., nr 133 / Wojciech Stpiczyński / W-wa / 1926 / str. 180 - 192 / 24x32 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Organ Radykalizmu Polskiego . Tygodnik . W treści m.in.: S. Bergazyn - Międzynarodowa Konferencja Ekonomiczna , Nasz proces z gen. Zagórskim ( dokumenty ), Walka z monopolem spirytusowym , Henry Ford jako pacyfista /
  cena: 30.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>