>> Strona główna Koszyk [0]
HISTORIA:  1159 pozycji,      <   201 - 250   >          
 1. Dubicki Tadeusz , Rostworowski Stanisław Jan - Sanatorzy kontra Sikorszczycy czyli walka o władzę na uchodźstwie w Rumunii 1939 - 1940 / Oficyna Wydawnicza Auditor / W-wa / 1993 / str. 156 il. / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 40.00 zł                      

 2. Duby Georges , Mandrou Robert - Historia kultury francuskiej wiek X-XX / PWN / W-wa / 1965 / str. 673 il. / 17x24 cm / Opr.pł. / Stan słaby / Liczne ilustracje . Brak obwoluty, przybrudzona okładka, wew. stan dobry /
  cena: 18.00 zł                      

 3. Dufour F.S. Pierre - Historia prostytucji . Tom 1-3 / Uraeus / Gdynia / 1997 / str. 394, 362, 394 / 14x22 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry /
  cena: 130.00 zł                      

 4. Duval Paul Marie - Życie codzienne w Galii w okresie pokoju rzymskiego I-II wiek n.e. / PIW / W-wa / 1967 / str. 312 il. / 18x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Lekko podniszczona obwoluta /
  cena: 15.00 zł                      

 5. - Dwie broszury prawne z r. 1602 i 1608 / nakł. PAU / Kraków / 1921 / str. VIII 44 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Biblijoteka Pisarzów Polskich , wydał Bolesław Ulanowski , nierozcięte strony /
  cena: 45.00 zł                      

 6. - Dwór mającyw sobie osoby i mózgi rozmaite . Studia z dziejów literatury i kultury / Nakom / Poznań / 1991 / str. 280 il. / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Praca zbiorowa red. - Barbara Sienkiewicz , Barbara Judkowiak - dedykowana profesorowi Alojzemu Sajkowskiemu . Treść : Radziwiłłowie i nie tylko , Miasto słońca i o czym rozmawiano w emigracyjnym Paryżu , Rosja Horrida - Syberia Sacra , Od słowa - Testamentu czynu do literatury popularnej /
  cena: 27.00 zł                      

 7. - Dwór polski w XIX wieku . Zjawisko historyczne i kulturowe / Stowarzyszenie Historyków Sztuki / W-wa / 1990 / str. 167 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Praca zbiorowa : Marta Leśniakowska , Tadeusz Maciejewski , Danuta Rzepniewska , Janusz Bogdanowski , Tadeusz S. Jaroszewski , Leszek Kajzer , Agnieszka Rene , Andrzej Zalewski , magdalena Jarzewicz , Piotr Rosiński , Czesław Erber . Liczne ilustracje - zdjęcia, rzuty, plany. /
  cena: 40.00 zł                      

 8. - autorzy / Dziedzictwo duchowe i materialne szlachty podlaskiej od XIX wieku do III Rzeczypospolitej / Muzeum Regionalne w Siedlcach / Siedlce / 2006 / str. 260 il. / 17x25 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Materiały z sesji naukowej, liczne ilustracje /
  cena: 36.00 zł                      

 9. Dzięgielewski Jan - Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV / Wyd. Sejmowe / W-wa / 1992 / str. 195 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Dedykacja autora /
  cena: 60.00 zł                      

 10. - Dzieje miasta Warki 1321 - 1971 . Studia i materiały / Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych / W-wa / 1975 / str. 174 mapki 3 / 16x13 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Praca zbiorowa , ilustracje , mapki /
  cena: 48.00 zł                      

 11. ( Dziekoński Tomasz ) - Życie marszałków francuzkich z czasów Napoleona / WAiF / W-wa / 1990 / str. 193 il. / 17x27 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry / ".. Z`rycinami rytymi przez najpierwszych artystów francuzkich podług orginalnych obrazów z galerii wersalskiej" Reprint z wydania Merzbacha z 1841 r. . Ilustracje /
  cena: 39.00 zł                      

 12. Dziewanowski Władysław - Uzbrojenie w rozwoju dziejowym / PWKS / Lwów / 1938 / str. 108 il. / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Liczne ilustracje. Okładka luzem, wew. stan dobry /
  cena: 45.00 zł                      

 13. Dąbkowski Andrzej Korczak - Operacja " Powrót " / b.w. / W-wa / 1992 / str. 78 il. / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Kulisy powrotu do kraju w 1941 r. Marszałka E. Rydza-Śmigłego w oparciu o relacje Antoniego Dudzińskiego i Bazylego Rogowskiego. Dodatek rozprawa : Edward Rydz - Śmigły - Czy Polska mogła uniknąć wojny? /
  cena: 30.00 zł                      

 14. Dąbrowski Jarosław - Krytyczny rys wojny 1866 roku w Niemczech i we Włoszech / MON / W-wa / 1952 / str. 275 mapki / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wpis własnościowy /
  cena: 45.00 zł                      

 15. Dąbrowski Włodzimierz - Trzecie powstanie śląskie . Rok 1921 / Odnowa / Londyn / 1973 / str. 227 / 13x18 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 16. Długosz Jan - Roczniki , czyli kroniki Królestwa Polskiego . Księga dziewiąta / PWN / W-wa / 1975 / str. 485 / 21x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Podniszczona obwoluta /
  cena: 36.00 zł    

 17. Długosz Jan - Roczniki czyli kroniki sławnego Królewstwa Polskiego . Księga 5 i 6 / PWN / W-wa / 1975 / str. 598 / 21x25 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Podniszczona obwoluta /
  cena: 36.00 zł                      

 18. Eckert Edward oprac. - Eksperyment . Polscy oficerowie w Afryce Zachodniej w latach 1941 - 1943 / Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego / Londyn / 1988 / str. 118 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Materiały, dokumenty, źródła, archiwalia z.4 Druk maszynowy /
  cena: 40.00 zł                      

 19. Ejbich Bohdan - Kochanek siódmej wdowy / nakł. autora / Toronto / 1981 / str. 193 il. / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Zbeletryzowane wspomnienia lotnicze z czasów II Wojny Światowej . Ilustracje - archiwalne zdjęcia. Dodatek s.157-193 Por. Jan ŁUCKI - Pamiętnik 1939. /
  cena: 40.00 zł                      

 20. Elias Norbert - Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu / PIW / W-wa / 1980 / str. 534 / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Przybrudzona obwoluta /
  cena: 36.00 zł                      

 21. Engelhardt Lew - Pamiętniki Jenerała Lwa Mikołajowicza Engelhardta / Jan Konstanty Żupański / Poznań / 1873 / str. 202 / 15x24 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Pamiętniki z Osiemnastego Wieku tom XIII . Przełożył i oprac. Podwysocki Konstanty Stolnikowicz - Chełmski. Postrzępione okładki, blok luźny, wewnątrz stan dobry - pozycja do oprawy. Dawna pieczątka /
  cena: 120.00 zł                      

 22. - autorzy / EOS commentarii Societatis Philologae Polonorum , 1928 r. / Polskie Towarzystwo Filologiczne / Lwów / 1928 / str. [6] 560 il. / 16x23 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Rocznik XXXI . Rozprawy w j. łacińskim. Ilustracje, oprawa wydawnicza ozdobna, ładnie zachowany egzemplarz. Dawne pieczątki własnościowe : Z książnicy Władysława Grużewskiego . /
  cena: 45.00 zł                      

 23. - autorzy / EOS Kwartalnik Klasyczny , 1936 r. , z.2 / Polskie Tow. Filologiczne / Lwów / 1936 / str. 105-266 il. / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Treść m.in. : Kazimierz W. Jarecki - O łacinie wulgarnej jako źródle języków romańskich , Franciszek Smolka - Z dziedziny charakterystycznych formuł , Fanny Baumberg - Idea polityczna Odysei , Włodzimierz Gordziejew - Filologia Erazma z Roterdamu , Kazimierz Majewski - Studia nad osadnictwem egejskim /
  cena: 24.00 zł                      

 24. Erdman Jan - Droga do Ostrej Bramy / Odnowa / Londyn / 1984 / str. 441 il. / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wspomnienia wojenne dotyczące ppłk. Macieja Kalenkiewicza . Liczne ilustracje . Mapki /
  cena: 36.00 zł                      

 25. - Esprit 1981 nr.1 / b.w. / Paris / 1981 / str. 256 / 15x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Changer la culture et la politique . Pologne un defi , un espoir par Francois Ferrer , Ryszard Kapuściński , Jacek Kuroń , Claude Lefort , Thomas et Nicole Lowit , Patrick Michel , Adam Michnik , Jan Patocka , Akos Puskas , Aleksander Smolar , Paul Thibaud , Kazimierz Wójcicki /
  cena: 27.00 zł    

 26. Estreicher Karol - Grobowiec Władysława Jagiełły / Towarzystwo Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa / Kraków / 1953 / str. 45 il. [42] / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Monografia .Rocznik Krakowski 1953 r., Tom XXXIII , z 1 . Liczne tablice z ilustracjami /
  cena: 24.00 zł                      

 27. Etienne Robert - Życie codzienne w Pompejach / PIW / W-wa / 1971 / str. 351 il. [63] / 17x25 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Liczne ilustracje w tekście /
  cena: 15.00 zł                      

 28. Fajans Roman - Italie 1944 / Editions R. Schindler / Kair / 1944 / str. 96 il. / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Walki polskich oddziałów we Włoszech. Tekst w j. francuskim. Ilustracje. Podniszczona okładka luzem. /
  cena: 60.00 zł                      

 29. Fast Howard - Król jest nagi / Instytut Literacki / Paryż / 1958 / str. 167 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Biblioteka kultury tom XXXII . Blok luźny, brak grzbietu i tylnej okładki, część kart pofalowana. Pozycja do oprawy. /
  cena: 15.00 zł                      

 30. Fayette Marie - Madeleine de La - Dzieje Henriety angielskiej . Relacja z dworu francuskiego z lat 1688 i 1689 / Czytelnik / W-wa / 1968 / str. 216 / 14x20 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Przeł. I. Dewitz , wstęp Z. Libiszowska . Oprawa biblioteczna /
  cena: 10.00 zł                      

 31. Feldman Józef - Stanisław Leszczyński / PIW / W-wa / 1984 / str. 292 / 15x21 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry / Klasycy Historiografii /
  cena: 24.00 zł                      

 32. Feldman Wilhelm - Stronnictwa i programy polityczne w Galicji 1846 - 1906 . Tom 1-2 / Spółka Nakładowa Książka / Kraków / 1907 / str. VII 248, 362 / 14x18 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Pieczątki własnościowe - Z biblioteki Krzysztofa Teodora Toeplitza . Oprawa dawna, indywidualna z szyldzikami.Wewnątrz stan dobry. /
  cena: 90.00 zł                      

 33. Fiderkiewicz Alfred - Burzliwe lata . Wspomnienia z lat 1928 - 1939 / Iskry / W-wa / 1963 / str. 367 [3] / 16x20 cm / Opr.pł. / Stan średni / Przybrudzona oprawa. /
  cena: 18.00 zł                      

 34. Fijałka Michał - 27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK / PAX / W-wa / 1986 / str. 227 il. / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Wstęp P. Stachiewicz /
  cena: 39.00 zł    

 35. Fikus Dariusz - Foksal 81 / Aneks / Londyn / 1984 / str. 203 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 36. Filar Władysław - Burza na Wołyniu . Z dziejów 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej / Rytm , ROPWiM / W-wa / 1997 / str. 286 il. [32] / 17x25 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Studium Historyczno - wojskowe . Liczne ilustracje , mapki /
  cena: 36.00 zł                      

 37. Finkel Ludwik - Bibliografia historii polskiej . Tom 1 , z. 1-3 / Polskie Towarzystwo Historyczne / Lwów / 1931 - 1935 / str. 480 / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wydanie drugie ( rozszerzone ). Przejrzał i uzupełnił Karol Maleczyński . Edycja nieukończona - składała się z 4 zesztów tomu I . Oferowane 3 zeszyty stanowią pewną całość i zawierają : Dokumenty, Akty, Listy, Źródła do historii gospodarczej, Źródła do historii prawa, Dokumenty 1605-1794 , Dokumenty 1794-1815 , Kroniki, pamiętniki, diariusze, literatura polityczna - zbiory ogólne, Kroniki, pamiętniki, diariusze, relacje, literatura polityczna do 1657r. Nierozcięte strony, nieaktualne pieczątki. /
  cena: 45.00 zł                      

 38. Finkel Ludwik - Bibliografia historii polskiej . Tom 1-3 / PWN / W-wa / 1956 / str. 1142 , 2146 , 182 / 19x25 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 80 zł /
  cena: 150.00 zł                      

 39. Florus Lucjusz Anneusz - Zarys dziejów rzymskich / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN / Wrocław / 1973 / str. XIX 132 / 17x25 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry / Przekł. i oprac. Ignacy Lewandowski , Biblioteka Przekładów z Literatury Antycznej /
  cena: 36.00 zł                      

 40. - Fortuny i cnoty różność w historyi o niektórym młodzieńcu ukazana 1524 / Nakł. Akademii Umiejętności / Kraków / 1889 / str. [4]28 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Biblijoteka Pisarzów Polskich , wydał Stanisław Ptaszycki , nierozcięte strony, podniszczona okładka /
  cena: 30.00 zł                      

 41. Fredro Aleksander - Trzy po trzy . Pamiętniki / M. Kot / Kraków / 1949 / str. 220 / 16x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Oprac. Henryk Mościcki , wstęp Wacław Borowy /
  cena: 24.00 zł                      

 42. Freile Juan Rodriguez - El Carnero segun el otro manuscripto de yerbabuena / Insituto Caro y Cuervo / Bogota / 1997 / str. 367 / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Książka w języku hiszpańskim /
  cena: 45.00 zł                      

 43. Friszke Andrzej - Oaza na Kopernika . Klub Inteligencji Katolickiej 1956 - 1989 / Więź / W-wa / 1997 / str. 318 il.[24] / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 44. Fuiński Zbigniew - Uwagi o cieszyńskim rusznikarstwie / Komisja Opieki nad Zabytkami Politechnika Śląska / Glliwice / 1985 / str. 51 il.[7] / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje, pozycja niskonakładowa /
  cena: 80.00 zł                      

 45. Gaber Stefan - Polacy na dworze Stanisława Leszczyńskiego w Luneville w latach 1737 - 1766 / WSP w Częstochowie / Częstochowa / 1998 / str. 207 il.[9] / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Wstęp i oprac. Andrzej J. Zakrzewski , nakład 500 egz. /
  cena: 60.00 zł                      

 46. Gajewski Stanisław - Katolickie organizacje akademickie w II Rzeczypospolitej / Redakcja Wydawnictw KUL / Lublin / 1987 / str. 331 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Druk maszynowy /
  cena: 60.00 zł                      

 47. Galiński Franciszek - Gawędy o Warszawie / PIW / W-wa / 1960 / str. 438 [2],il. / 13 x 20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Przedmową i przypisami opatrzył L. B. Grzeniewski /
  cena: 24.00 zł    

 48. Gall Anonim - Kronika Polska / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1965 / str. XCIV 192 / 13x18 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Przekł. Roman Grodecki , oprac. Marian Plezia . Biblioteka Narodowa .Lekko przybrudzona okładka , interesujący wpis własnościowy /
  cena: 18.00 zł    

 49. Garde Graf de La - Gemaelde des Wiener Kongresses 1814 - 1815 . Erster Band / Georg Muller / Munchen / 1912 / str. 403 il. 32 / 14x21 cm / Opr.płsk. / Stan dobry / Erinnerungen , Feste-sittenschilderungen , Anekdoten . Wstęp i oprac. Gustav Gugitz tom I . Bogato zdobiona oprawa . /
  cena: 90.00 zł                      

 50. Garliński Józef - Niezapomniane lata . / Odnowa / Londyn / 1987 / str. 146 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Dzieje Wywiadu Więziennego i Wydziału Bezpieczeństwa Komendy Głownej Armi Krajowej . Pawiak /
  cena: 24.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>