>> Strona główna Koszyk [0]
HISTORIA:  1159 pozycji,      <   151 - 200   >          
 1. Ciołkosz Adam - Konferencja w Jałcie 1945 r. / Polish National Fund / London / 1975 / str. 16 / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 2. Ciołkosz Adam - Ludzie P.P.S. / CK PPS / Londyn / 1981 / str. 162 il. / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Dodatek : Feliks Gross - Wspomnienie o Adamie Ciołkoszu /
  cena: 36.00 zł                      

 3. Ciołkosz Adam - Polska wciąż na wulkanie / Democratic Press and Liberty Publications / Londyn / 1971 / str. 15 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Szkic o wydarzeniach grudniowych. /
  cena: 30.00 zł                      

 4. - Code Rouge . Ordonnances et circulaires des generaux Murawieff , Dlotowskoi , Annenkoff , Lowchine etc. / E. Dentu / Paris / 1863 / str. 46 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Korespondencja z okresu Powstania Styczniowego . Tekst w j francuskim , ślady zalania /
  cena: 40.00 zł                      

 5. Crankshaw E. - Gestapo , narzędzie tyranii / Książka i Wiedza / W-wa / 1958 / str. 310 [2], il. / 13 x 20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Tłum. J. Dewitz. Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 24.00 zł                      

 6. - Cronica Conflictus Wladislai Regis Poloniae cum cruciferis anno christi 1410 / Nakł. Biblioteki Kórnickiej / Poznań / 1911 / str. 29 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Z rękopisu Biblioteki Kórnickiej wydał dr. Zygmunt Celichowski .Łaciński tekst plus kopia rękopisu /
  cena: 48.00 zł                      

 7. Cybulski Stefan - Ubiory greckie w życiu i na scenie / Wydaw. Tow. Przyjaciół Reduty / W-wa / 1925 / str. 31 / 10x15 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan średni / Biblioteka Reduty , odczyty o teatrze . Lekko podniszczona obwoluta /
  cena: 30.00 zł                      

 8. Cygan Wiktor Krzysztof - Oficerowie Legionów Polskich 1914 - 1917 . Słownik biograficzny . Tom IV P-S / Barwa i Broń / W-wa / 2006 / str. 398 il. / 17x24 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Obszerne biogramy legionistów, nazwiska na litery P-S, zdjęcia. /
  cena: 70.00 zł                      

 9. Cywiński Bohdan - Ogniem próbowane , Tom I / WSiP / W-wa / 1993 / str. 300 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Z dziejów najnowszych Kościoła katolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej /
  cena: 15.00 zł                      

 10. Cywiński Bohdan - Ogniem próbowane II . "...I was prześladować będę " / Redakcja Wydawnictw KUL / Lublin / 1990 / str. 517 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Z dziejów najnowszych Kościoła katolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej , tom II /
  cena: 36.00 zł                      

 11. Cywiński Bohdan - Rodowody niepokornych / Editions Spotkania / Paris / 1985 / str. 399 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 12. Czapliński Władysław - Dzieje Danii nowożytnej 1500 - 1975 / PWN / W-wa / 1982 / str. 355, il. / 15 x 21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Pieczątki, podklejona obwoluta. /
  cena: 15.00 zł    

 13. Czapska Maria - Europa w rodzinie / Res Publica / W-wa / 1989 / str. 282 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wstęp Philippe Aries /
  cena: 15.00 zł                      

 14. ( Czartoryski Adam ) - Le Portfolio ou Collection de documens politiques relatifs a l histoire contemporaine , 1836 , T. 1-3 / Auguste Campe / Hamburg / 1836 / str. [8]23 VIII 68 27 36 40 56 35 68 mapy-2,[6]431 mapa-1,[6]577 / 13x20 cm / Opr.płsk. / Stan średni / T. 1 I-IX, T.2 X-XVII, T. 3 XVIII-XXVI Legendarna edycja - francuskojęzyczna wersja periodyku Portfolio założonego w 1836r. w Londynie (Wydawca David Urquhart ) w celu edycji tajnych dokumentów rosyjskiej dyplomacji pozostawionych przez Konstantego w Belwederze w czasie Powstania Listopadowego. Dokumenty wywiezione z Warszawy przez A. Czartoryskiego i później przekazane do druku kompromitowały dyplomację rosyjską i jej politykę na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Podniszczone oprawy z epoki nieznaczne ślady zalania na pierwszych stronach I tomu. /
  cena: 195.00 zł                      

 15. Czartoryski Adam Jerzy - Szkic o dyplomacji / Oficyna Wydawnicza Kucharski / Toruń / 2004 / str. 214 / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 16. - Czasopismo Prawno-Historyczne , 1948 r. , tom 1 / Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk / Poznań / 1948 / str. 306 / 17x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W tresci m.in. : Józef Matuszewski - Artykuły słowiańskie Zwierciadła Saskiego , Władysław Sobociński - O ustawie konstytucyjnej Państwa Polskiego z 1573 r. , Zdzisław Kaczmarczyk - Reformy stanisławowskie 1764 - 1795 , Karol Korany - Żołnierz najemny i żołnierz zaciężny . Nierozcięte strony /
  cena: 30.00 zł                      

 17. - autorzy / Czasopismo Prawno-Historyczne , 1957 r., z. 1 / PWN / w- / 1957 / str. 428 / 18x26 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tom IX z. 1, W treści m.in. : Bogdan Sobol - O podstawie prawnej stosowania statutów i zwyczajów sądowych na Mazowszu w latach 1532-1540 , Andrzej Zahorski - Rada Komisji Policji w organizacji władz miejskichw latach 1791-1792 . Nierozcięte strony /
  cena: 30.00 zł                      

 18. - Czasy saskie. Wybór źródeł / Krakowska Spółka Wydawnicza / Kraków / 1928 / str. 256 [4] / 13x18 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Opracował J. Feldman. Nierozcięte kartki. Biblioteka Narodowa . /
  cena: 36.00 zł    

 19. Czerep Stanisław - II Brygada Legionów Polskich / Bellona / W-wa / 1991 / str. 301 il. mapki [18] / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Liczne ilustracje . Mapki /
  cena: 20.00 zł                      

 20. Czerwiński Aleksander , Dudek Lesław - Szabla żołnierza polskiego XIX i XX wiek / Zakład Norodowy im. Ossolińskich / Wrocław / 1988 / str. 425 il. / 21x19 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / W zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Liczne ilustracje /
  cena: 50.00 zł                      

 21. Czubaty Jarosław - Warszawa 1806 - 1815 . Miasto i ludzie / Wydawnictwo Neriton / W-wa / 1997 / str. 98 il. / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 22. Czubiński Antoni - Powstanie Wielkopolskie 1918 - 1819 . Geneza , charakter , znaczenie / Wyd. Poznańskie / Poznań / 1978 / str. 537 [3], mapy, il. / 15 x 21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 23. Czumer William A. - Recollections about the life of the first Ukrainian settlers in Canada / Canadian Institute of Ukrainian Studies / Edmonton / 1981 / str. 176 il. / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Ilustracje w tekście /
  cena: 48.00 zł                      

 24. Dalewski Zbigniew - Władza , przestrzeń , ceremoniał / Neriton / W-wa / 1996 / str. 274 / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Miejsce i uroczystość inauguracji władcy w Polsce średniowiecznej do końca XIV w. /
  cena: 60.00 zł    

 25. Danel Jacek Krzysztof oprac. - Jenerał Władysław Sikorski w opiniach współczesnych i potomnych / nakł. autora / Zamość / 2008 / str. 435 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Antologia w 65. rocznicę tragicznej śmierci w Gibraltarze /
  cena: 24.00 zł                      

 26. ( Daniłowski Gustaw ) Orwid Władysław - Zamach na Skałłona / Życie / Kraków / 1980 / str. 63 / 14x22 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Oprawa introligatorska współczesna /
  cena: 75.00 zł                      

 27. - autorzy / Dawna Sztuka , 1938 , nr 1 / Zakł. Narodowy im. Ossolińskich / Lwów / 1938 / str. 1 - 88 il. / 24x32 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Czasopismo poświęcone archeologii i historii sztuki , rocznik , w treści : S. Lorentz - O architekcie Janie Zaorze i dekoratorach kościoła św. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie , K. Tyszkowski - Przyczynki do historii stosunków artystycznych Polski z Włochami za Zygmunta III , T. Mańkowski - Dwa pastele Rosalby Carriery , liczne ilustracje . Podniszczony grzbiet, okładki luzem /
  cena: 36.00 zł    

 28. Dawson Christoper - Szkice o kulturze średniowiecznej / PAX / W-wa / 1966 / str. 309 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 15.00 zł                      

 29. - autorzy / De Mediolano civitate imper Romani capite / Curante Instituto Romanis Studiis Provehendis / Rzym / 1986 / str. 53 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 30. De VIgny Alfred - Wielkość i niewola wojskowego stanu / Czytelnik / W-wa / 1990 / str. 196 [4] / 11 x 16 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Przeł. J. Guze. Podniszczona obwoluta. /
  cena: 15.00 zł    

 31. - Death at Katyń / National Committee of Americans of Polish Descent / New York / 1945 / str. 48 / 13x19 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Tekst w j. angielskim. Podniszczona okładka luzem /
  cena: 36.00 zł                      

 32. Dębicki Leon - Wspomnienia o Józefie Szujskim / drukiem Wieku / W-wa / 1883 / str. 125 / 14x19 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Ładny egzemplarz /
  cena: 60.00 zł                      

 33. Deborin G. - Druga Wojna Światowa / Wyd. MON / W-wa / 1960 / str. 634 [4] / 16x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Mocno podniszczona obwoluta. Oprawa w stanie dobrym. Tłum. Jan Gerhard . Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 24.00 zł    

 34. Defourneaux Marcelin - Życie codzienne w Hiszpanii w wieku złotym / PIW / W-wa / 1968 / str. 216 il. / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni /
  cena: 20.00 zł                      

 35. Djakow Włodzimierz , Miller Ilja - Ruch rewolucyjny w armii rosyjskiej a Powstanie Styczniowe / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wrocław / 1967 / str. 462 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / nakład 630 egz. /
  cena: 60.00 zł                      

 36. Dmowski Roman - Myśli nowoczesnego Polaka / Koło Młodych Stronnictwa Narodowego / Londyn / 1953 / str. 122 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wydanie 7. Wstęp - Tadeusz Bielecki /
  cena: 40.00 zł                      

 37. Dmowski Roman - Polityka polska i odbudowanie państwa . Tom 1-2 / b.w. / Hanower / 1947 / str. 258, 168 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Wyd. 3 , niewielki ślad zalania krawędzi tomu 2 , podklejenie rozdarcia paru pierwszych kart tomu 2. /
  cena: 20.00 zł                      

 38. Dmowski Roman - Przyszłość Rosji . Zagadnienie Rządu / Orbis Books / Londyn / 1981 / str. 76 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Przedruk z wydania : Roman Dmowski - Pisma T. II ( 1938 ), IX ( 1939 ) /
  cena: 36.00 zł                      

 39. Dobrzycki Jerzy - Dawne warownie Krakowa / Muzeum Historyczne m. Krakowa / Kraków / 1952 / str. 21 tabl. 50 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje , okładka i ozdobniki wg. drzeworytów - Witold Chomicz /
  cena: 60.00 zł                      

 40. Dodd William Edward - Dziennik ambasadora 1933 - 1938 / PAX / W-wa / 1972 / str. 390 / 17x24 cm / Opr.pł. / Stan średni / Mocno przybrudzona okładka /
  cena: 27.00 zł                      

 41. Dorrzapf Reinhold - Eros , małżeństwo , Lucyper w pludrach . Dzieje obyczajowości seksualnej / Uraeus / Gdynia / 1997 / str. 302 / 14x22 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 42. Draus Jan - Oświata i nauka polska na Bliskim i Środkowym Wschodzie 1939 - 1950 / TN KUL / Lublin / 1993 / str. 310 il.[66] / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 50.00 zł                      

 43. Drewnowski Jan - O myśl polityczną / Odnowa / Londyn / 1976 / str. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 44. Driault Edouard - Le Roi de Rome / Editions Albert Morance / Paryż / b.r. ok. 1930 / str. 189 il. / 19x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje. Pieczątka własnościowa - Księgozbiór Marian Brandys /
  cena: 60.00 zł                      

 45. - autorzy / Drogi Polski 1922 r. , nr 1 , 2 / Stanisław Samsonowicz / W-wa / 1922 / str. 144 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Miesięcznik polityczno - gospodarczy . W treści m.in. : Karol Popiel - Sejm wileński , K. Sochaniewicz - Autokefalia Kościoła Wschodniego w Polsce ,Karol Popiel - Polityka rosyjska wobec międzynarodowych planów odbudowy , B. Domosławski - Niemiecka eksploatacja koni w czasie okupacji . Dokumenty : Ruch flamandzki w czasie okupacji niemieckiej 1916 , Sprawa polska w opinii austryjackich mężów stanu w 1914r. Tabele , materiały źródłowe /
  cena: 60.00 zł                      

 46. Drozdowski Marian B. - Warszawa w obronie Rzeczypospolitej czerwiec - sierpień 1920 / WOW "Gryf" / W-wa / 1993 / str. 231 il. (19) / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Seria : Wojna Polska 1918 - 1921 . Liczne ilustracje /
  cena: 40.00 zł                      

 47. Drozdowski Marian Marek - Eugeniusz Kwiatkowski w polskiej historiografii i publicystyce historyczno - ekonomicznej / IH PAN / W-wa / 1992 / str. 163 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Monografia /
  cena: 30.00 zł                      

 48. Drozdowski Marian Marek oprac. - autorzy / Maciejowice 1794 r. Ostatnia bitwa Tadeusza Kościuszki / Oficyna Graficzno-Wydawnicza Typografika / Warszawa / 1997 / str. 104 il. / 21x28 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Antologia tekstów historycznych. Komisja Badań Dziejów Warszawy IHPAN . Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie /
  cena: 60.00 zł                      

 49. Drucka Nadzieja - Trzy czwarte... Wspomienia / PIW / W-wa / 1977 / str. 227 [3], 1 portr. / 13x20 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Nieco podniszczona oprawa. /
  cena: 15.00 zł                      

 50. Drzyzga Bernard - Kedyw Okręgu AK Łódź i 60 Pułk AK / Veritas / London / 1988 / str. 140 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Wspomnienia Zastępcy Dowódcy "Kedywu"Okręgu Łódź "Kazimierza 60" późniejszego dowódcy 60 p.p. AK w Tomaszowie Mazowieckim . Część II. Kontynuacja wspomnień z książki " Zagra - Lin . Odwet - sabotaż - dywersja " /
  cena: 36.00 zł    

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>