>> Strona główna Koszyk [0]
HISTORIA:  1159 pozycji,      <   51 - 100   >          
 1. Barycz Henryk - Między Krakowem a Warmią i Mazurami .Studia i szkice / Pojezierze / Olsztyn / 1987 / str. 342 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 45.00 zł                      

 2. Batowski Henryk , Szklarska - Lohmannowa oprac. - Legion Mickiewicza . Wybór źródeł / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1958 / str. XCVI 259 / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Ubytki broszurowej okładki na grzbiecie. /
  cena: 45.00 zł                      

 3. Batycki Wiktor - Krótki zarys obrony przeciwlotniczo - gazowej ludności cywilnej / b.w. / W-wa / 1936 / str. 150 il / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje w tekście /
  cena: 39.00 zł                      

 4. Bayness Norman H. , Moss H. St. L. B. - Bizancjum . Wstęp do cywilizacji wschodniorzymskiej / PAX / W-wa / 1964 / str. 384 il[4] / 18x25 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Brak obwoluty . Liczne ilustracje w tekście /
  cena: 60.00 zł                      

 5. Bazielich Wiktor - Historie starosądeckie / Wyd. Literackie / Kraków / 1965 / str. 304 il. / 13x20 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Oprawa biblioteczna /
  cena: 30.00 zł    

 6. Bażanow Borys - Byłem seketarzem Stalina / NOWA / W-wa / 1985 / str. 191 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka , wydanie podziemne, druk maszynowy /
  cena: 30.00 zł                      

 7. Beauvois Daniel - Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko - ruskich 1803 - 1832 . Tom 1-2 / Redakcja Wydawnictw KUL / Lublin / 1991 / str. 459, 382 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / T.1 Uniwersytet Wileński , T.2 Szkoły podstawowe i średnie /
  cena: 90.00 zł                      

 8. Beauvois Daniel - Walka o ziemię / Pogranicze / Sejny / 1996 / str. 304 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukrainskim 1863-1914 /
  cena: 48.00 zł                      

 9. Bem de Cosban Włodzimierz - Z kroniki Bemów / Rój / W-wa / b.r. ok. 1930 / str. 64 / 11x16 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przyczynki do historii rodziny Bemów ze szczególnym uwzględnieniem dziadka autora - Józefa Bema /
  cena: 30.00 zł                      

 10. Bercoff Giovanna Brogi - Królestwo Słowian . Historiografia Renesansu i Baroku w krajach słowiańskich / Świat Literacki / Izabelin / 1998 / str. 310 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Nauka o literaturze polskiej za granicą red. Alina Nowicka - Jeżowa , tom III . Zbiór rozpraw . Tłum. Ewa Głębicka , Wojciech Jekiel , Antoni Zakrzewski /
  cena: 30.00 zł                      

 11. Bergson Leif - Der Griechische Alexanderroman Rezension / Almqvist & Wiksell / Stockholm / 1965 / str. 210 / 17x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Acta Universitstis Stockholmiensis . Opracowanie w j. niemieckim , tekst - greka /
  cena: 120.00 zł                      

 12. Bernaś Franciszek - Mrok i mgła . Z dziejów KGB / ETHOS / W-wa / 1997 / str. 874 / 19x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 13. Besancon Alain - Przekleństwo wieku / Czytelnik / W-wa / 200 / str. 109 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / O komunizmie , narodowym socjalizmie i jedyności Zagłady /
  cena: 18.00 zł                      

 14. Beylin Karolina - Tajemnice Warszawy z lat 1822 - 1830 / PIW / W-wa / 1956 / str. 388 / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 15. Białokozowicz Bazyli - Mikołaj Janczuk 1859 - 1921 . Podlaskie skrzyżowania tradycji słowiańskich / Wyższa Szkoła Pedagogiczna / Olsztyn / 1996 / str. 251 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 45.00 zł                      

 16. Bibliński Wojciech oprac. - Dzieło Jadwigi i Jagiełły . W sześćsetlecie chrztu Litwy i jej związków z Polską / Wyd. Archidiecezji Warszawskiej / W-wa / 1989 / str. 333 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / mapki /
  cena: 27.00 zł                      

 17. Bielawski Tomasz - Myśliwiec / Pojezierze / Olsztyn / 1980 / str. 107 il. / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Obraz polowań z XVI w. Oprac. Zbigniew Nowak , Wacław Odyniec /
  cena: 24.00 zł                      

 18. Bielecki Robert - Polacy w Legii Cudzoziemskiej 1831 - 1879 / PWN / W-wa , Łódź / 1992 / str. 402 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Biogramy w układzie alfabetycznym. /
  cena: 70.00 zł                      

 19. Bielecki Robert - Żołnierze Powstania warszawskiego . Tom III / Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych / W-wa / 1997 / str. 525 il.[16] / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Dokumenty z Archiwum Polskiego Czerwonego Krzyża /
  cena: 30.00 zł                      

 20. Bień Adam - Wyprawa moskiewska / Staszowskie Tow. Kulturalne / Staszów / 1989 / str. 74 / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Fragmenty wspomnień /
  cena: 20.00 zł                      

 21. Bieniecki Kajetan - Lotnicze wsparcie Armii Krajowej / Arcana / Kraków / 1994 / str. 609 mapki [5] / 15x21 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Rozkładane mapki /
  cena: 80.00 zł                      

 22. Billewicz Teodor - Diariusz podróży po Europie w latach 1677 - 1678 / Biblioteka Narodowa / W-wa / 2004 / str. 459 il. / 17x25 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Opracowanie: Marek Kunicki - Goldfinger /
  cena: 70.00 zł                      

 23. Bingham Hiram - Zaginione miasto Inków . Dzieje Machu Picchu i jego budowniczych / Wyd. Literackie / Kraków / 1982 / str. 272 il. [ 30 ] / 13x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Przeł. R. Krzanowska . Lekko przybrudzona okładka. Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 27.00 zł                      

 24. Birnbaum Irena - Non omnis moriar . Pamiętnik z getta warszawskiego / Czytelnik / W-wa / 1982 / str. 152, wkł. z 16 czarnob. fotografii / 12 x 20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry /
  cena: 18.00 zł                      

 25. - Bitwa Atlantycka / Wydawnictwo Służby Informacyjnej Satnów Zjednoczonych / b.m. / b.r.ok. 1945 / str. 36 il. / 13x16 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Bogato ilustrowana zdjęciami krótka historia Bitwy Atlantyckiej /
  cena: 30.00 zł                      

 26. - Biuletyn Informacyjny , 1974 , nr. 51 / Koło Żołnierzy AK / Londyn / 1974 / str. 48 il [7] / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Trzydziestolecie Powstania Warszawskiego . Zdjęcia w tekście /
  cena: 30.00 zł                      

 27. - Biuletyn Zachodnio - Słowiański 1940 r. , nr 1 / Oliver and Boyd Ltd. / Edinburgh / 1940 / str. 16 il. / 22x28 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W treści m.in. : Tadeusz Sulimirski - Rdzenne ziemie słowiańskie , Kraj wobec idei zachodnio - słowiańskiej . Mapki /
  cena: 30.00 zł                      

 28. Blicharski Czesław E. - Harcerstwo Tarnopolskie 1911 - 1944 / Harcerska Komisja Historyczna / Londyn / 1991 / str. 64 il. / 16x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 29. Bloch Marc - Pochwała historii / PWN / W-wa / 1960 / str. 233 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 39.00 zł                      

 30. Bloch Marc - Społeczeństwo feudalne / PIW / W-wa / 1981 / str. 745 [5], il. / 15x21 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry /
  cena: 48.00 zł                      

 31. Bloch Raymond - Etruskowie / PWN / W-wa / 1967 / str. 107 [5],il. / 11 x 17 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przeł. A. Zabłudowski /
  cena: 12.00 zł                      

 32. Blum Aleksander - Moja zimna wojna. Wspomnienia emigracyjne / Nakł. Kolegów B. Żołnierzy / Londyn / 1984 / str. 352 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Druk maszynowy , liczne ilustracje /
  cena: 30.00 zł                      

 33. Bobrzyński Michał - Nasi historycy wobec Wojny Światowej / b.w. / Kraków / 1920 / str. 36 / 14x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Odbitka z Czasu nr317-20 1919r. Dawna pieczątka własnościowa - Albert Heise /
  cena: 30.00 zł                      

 34. Bobrzyński Michał , Jaworski Władysław Leopold , Milewski Józef - Z dziejów odrodzenia politycznego Galicji 1859 - 1873 / Gebethner i Wolff / W-wa / 1905 / str. 515 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Blok luźny, podniszczona okładka na grzbiecie, wewnątrz czysty i kompletny egzemplarz. /
  cena: 120.00 zł                      

 35. Bodniak Stanisław - Życiorys własny . Autoreferat o własnych pracach naukowych / b. w. / b.m. / 1955 / str. 34 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Zawiera nadbitkę z "Pamiętnika Biblioteki Kórnickiej" z.5 . W środku zdjęcie autora /
  cena: 30.00 zł                      

 36. Bogacz Marian - Akademicy Warszawy . Z dziejów organizacji studenckich w XIX wieku / Iskry / W-wa / 1960 / str. 460 il. / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Ilustracje /
  cena: 36.00 zł                      

 37. Bogucka Maria - Dawna Polska . Narodziny rozkwit , upadek / Wiedza Powszechna / W-wa / 1987 / str. 480 il. mapki / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Podniszczona obwoluta /
  cena: 32.00 zł                      

 38. Boguska Maria , Samsonowicz Henryk - Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1986 / str. 673 il. / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Liczne ilustracje . Lekko podniszczona obwoluta /
  cena: 30.00 zł                      

 39. Bohdanowicz Leon - Les Musulmans en Pologne / b.w. / Jerozolima / 1947 / str. 32 il. / 12x17 cm / Opr.sk. / Stan b. dobry / Dowództwo Jednostek Wojska na Środkowym Wschodzie . Bardzo ładny egzemplarz ,ilustracje /
  cena: 120.00 zł                      

 40. Bohun - Dąbrowski Antoni - Byłem dowódcą Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych / Veritas / Londyn / 1984 / str. 287 il. mapki / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wyd. II uzupełnione . Pamiętnik dowódcy . Świadectwa żołnierzy . Dokumenty /
  cena: 45.00 zł                      

 41. Bohusz - Szyszko Zygmunt - Czerwony Sfinks / PFK / Londyn / 1993 / str. 267 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Uzupełnienie do wspomnień gen. Andersa /
  cena: 40.00 zł                      

 42. Bonczyk Norbert - Stary Kościół Miechowski / Instytut Śląski / Katowice / 1936 / str. LXXX 266 / 15x21 cm / Opr.pł. / Stan średni / Wyd. IV krytyczne , oprac. Wincenty Ogrodziński , Bibljoteka Pisarzy Śląskich tom 1 .Oprawa płócienna,wydawnicza lekko podniszczona /
  cena: 60.00 zł                      

 43. Boras Zygmunt - Książęta Pomorza Zachodniego . Z dziejów dynastii Gryfitów / Wyd. Poznańskie / Poznań / 1978 / str. 356 il. mapki / 14x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 44. Boras Zygmunt , Trzeciakowski Lech - W dawnym Poznaniu . Fakty i wydarzenia z dziejów miasta do roku 1918 / Wyd. Poznańskie / Poznań / 1971 / str. 423, il. / 13 x 20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 27.00 zł    

 45. Borawska Teresa - Życie umysłowe na Warmii w czasach Mikołaja Kopernika / Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika / Toruń / 1996 / str. 231 il. / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Pozycja niskonakładowa - 365 egz. /
  cena: 80.00 zł                      

 46. Borawski Piotr , Dubiński Aleksander - Tatarzy polscy dzieje , obrzędy , legendy , tradycje . / Iskry / W-wa / 1986 / str. 270 / 13x20 cm / Opr.karton. / Stan średni / Podniszczona okładka /
  cena: 27.00 zł                      

 47. Borkiewicz - Celińska Anna - Batalion Zośka / PIW / W-wa / 1990 / str. 844 il. / 17x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry /
  cena: 20.00 zł                      

 48. Borkowski Stanisław - Potencjał obronny Polski / Studium Zagadnień Obrony Państwa / Londyn / 1945 / str. 4[8] / 22x31 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Refetat z 8 tablicami . Streszczenie pracy z września 1943r. Wojskowy Instytut Techniczny /
  cena: 36.00 zł                      

 49. Borodziej Włodzimierz - Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby . Polska w stosunkach międzynarodowych 1945 - 1947 / Aneks / Londyn / 1990 / str. 376 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 50. Borowicz Tadeusz - Polacy wobec Moskwy . Wybór publicytyki / nakł. autora / Lens / 1980 / str. 158 / 13x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 36.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>