>> Strona główna Koszyk [0]
HISTORIA:  1159 pozycji,      <   101 - 150   >          
 1. Borowicz Tadeusz - Polacy wobec Moskwy . Wybór publicytyki / nakł. autora / Lens / 1980 / str. 158 / 13x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 2. Borucki Marek - Po radziwiłłowsku / LSW / W-wa / 1980 / str. 242 il. / 17x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / O życiu i działalności politycznej wojewody wileńskiego księcia Karola radziwiłła "Panie Kochanku" /
  cena: 30.00 zł                      

 3. Bouffał Bronisław - Kartka z przeszłości Stokliszek / b.w. / b.m. / b. r. ok. 1870 / str. 6 / 16x24 cm / Bez opr. / Stan dobry / Odbitka z Kwartalnika Literackiego s107-110 /
  cena: 18.00 zł    

 4. Bradley Omar N. - Żołnierska epopeja / Wyd. MON / W-wa / 1963 / str. 643 mapki / 15x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Przeł. E. Niemirska ,Biblioteka Wiedzy Wojskowej . Przybrudzona obwoluta . Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 10.00 zł    

 5. Brandes Georg - Polen / Verlag von Albert Langen / Leipzig / 1899 / str. 390 / 16x23 cm / Opr.pł. / Stan średni / Tekst w j. niemieckim. Pęknięcie przy krawędzi grzbietu oprawy /
  cena: 60.00 zł                      

 6. Brandys Marian - Kozietulski i inni / Iskry / W-wa / 1982 / str. 456 [4] / 15x21 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 24.00 zł                      

 7. Bratkowski Stefan - Pan Nowogród Wielki / KAW / W-wa / 1999 / str. 351 il. / 16x22 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Prawdziwe narodziny Rusi /
  cena: 45.00 zł                      

 8. Braudel Fernand - Historia i trwanie / Czytelnik / W-wa / 1971 / str. 355 / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Przedmowa Bronisław Geremek i Witold Kula . Nowy Sympozjon /
  cena: 30.00 zł    

 9. Braudel Fernand - Kultura materialna , gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek . Tom II Gry wymiany / PIW / W-wa / 1992 / str. 653 il. / 17x25 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 45.00 zł                      

 10. Bregman Aleksander - Najlepszy sojusznik Hitlera / Księgarnia Polska Orbis / Londyn / 1987 / str. 160 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Studium o współpracy niemiecko - sowieckiej 1939 - 1941 /
  cena: 30.00 zł                      

 11. Brochocki Andrzej - Dzieje samoobrony w Szczuczynie Nowogródzkim rok 1918 - 19 / WOW Gryf / W-wa / 1992 / str. 51 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wojna polska 1918 - 1921 . Edycja reprintowa /
  cena: 27.00 zł                      

 12. Bronisz-Pikało Ewa - Ułańska legenda / Wyd. Polonia / Lublin / 1989 / str. 252 / 14 x 21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 15.00 zł    

 13. ( Brożek Jan ) - Jana Brożka Gratis 1625 / nakł. PAU / Kraków / 1929 / str. XVI 180 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Biblijoteka Pisarzów Polskich , wydał Henryk Barycz , nierozcięte strony /
  cena: 48.00 zł                      

 14. Bruckhardt Carl J. - Moja misja w Gdańsku 1937 - 1939 / PAX / W-wa / 1970 / str. 256 [4] / 21x28 cm / Opr.pł. / Stan średni / Tłum. M. Giniatowicz. Podkreślenia w tekście, poplamiona oprawa. /
  cena: 24.00 zł    

 15. Bruckner Aleksander - Dzieje kultury polskiej . Tom IV / F. Pieczątkowski i Ska / Kraków / 1946 / str. XVI 639 / 17x23 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Dzieje Polski rozbiorowej 1795 (1772) - 1914 . Oprac. Stanisław Kot , Jan Hulewicz , wstęp - Stanisław Łempicki . I wydanie ocalonego w czasie wojny rękopisu, oprawa wydawnicza. /
  cena: 150.00 zł                      

 16. Bruckner Aleksander - Starożytna Litwa : ludy i bogi. Szkice historyczne i mitologiczne / Pojezierze / Olsztyn / 1979 / str. 238 / 13 x 20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Opracował i wstępem opatrzył J. Jaskanis . /
  cena: 27.00 zł                      

 17. Brzezińszka - Laszczkowa Jadwiga - Karol Ferdynand królewicz Polski i biskup wrocławski / Księgarnia Akademicka / Kraków / 2009 / str. 237 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 45.00 zł                      

 18. Buczek Roman - Na przełomie dziejów . Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945 - 1947 / Century Publishing Company / Toronto / 1983 / str. 427 il. / 16x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Ilustracje /
  cena: 36.00 zł                      

 19. Bujak Adam fot. - Ruś . Tysiąc lat chrześcijaństwa / Sport i Turystyka / W-wa / 1992 / str. 319 il / 25x32 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Wydawnictwo albumowe /
  cena: 45.00 zł                      

 20. Bujwidówna Anna - Oddźwięki Wiosny Ludów na północnym wschodzie Rzeczpospolitej . Spisek braci Dalewskich / Dziennik Urzędowy Kuratorium Okr. Szk. Wileńskiego / Wilno / 1934 / str. 23 / 17x24 cm / Bez opr. / Stan średni / Zagniecenia pierwszej strony /
  cena: 36.00 zł                      

 21. Bukowski Andrzej oprac. - Pomorze Gdańskie 1807 - 1850 . Wybór źródeł / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wrocław / 1958 / str. CVII 476 mapka 1 / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Nierozcięte strony /
  cena: 40.00 zł                      

 22. Bukowski Władimir - I powraca wiatr .. / Polonia / Londyn / 1983 / str. 316 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wspomnienia rosyjskiego dysydenta /
  cena: 24.00 zł                      

 23. Bukowski Zbigniew , Dąbrowski Krzysztof - Śladami kultur azjatyckich . Część I . Od Jerycha do Pomostu Beringa / LSW / W-wa / 1978 / str. 433 il. / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Lekko podniszczona obwoluta , ilustracje , dedykacja autora /
  cena: 39.00 zł                      

 24. Bullock Alan - Hitler Studium tyranii / Czytelnik / W-wa / 1975 / str. 752 / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan słaby / Przeł. T. Evert . Podniszczona obwoluta /
  cena: 36.00 zł    

 25. Bulmerincq August von - Der Ursprung der Stadtverfassung Rigas / Verlag von Dunder & Humblot / Leipzig / 1984 / str. VI [2] 83 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Monografia Rygi . Współoprawne z "Geschichte der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Kurland.." Oprawa broszurowa wtórna, przednia okładka luzem. /
  cena: 150.00 zł                      

 26. Burke Peter - Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech / PIW / W-wa / 1991 / str. 270 il. / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Ilustracje /
  cena: 45.00 zł                      

 27. Byrne Clare M. St. - Życie codzienne w Anglii elżbietańskiej / PIW / W-wa / 1961 / str. 328 il. [69] / 17x24 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Liczne ilustracje w tekście /
  cena: 15.00 zł                      

 28. Bąkowski Klemens - Ubiór polski mieszczanina krakowskiego / b.w. / Kraków / 1912 / str. 7 il. / 20x26 cm / Bez opr. / Stan średni / Wyjątek z książki - Dzieje Krakowa /
  cena: 24.00 zł                      

 29. ( Błażewski Marcin ) - Marcina Błażewskiego Setnik przypowieści uciesznych 1608 / Nakł. Akademii Umiejętności / Kraków / 1897 / str. XII 118 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Biblijoteka Pisarzów Polskich , wydał Wilhelm Bruchnalski , blok luźny , okładka podklejana /
  cena: 36.00 zł                      

 30. Cache Benedikt - Powstanie Kościuszkowskie w świetle korespondencji posła austryjackiego w Warszawie / PAX / W-wa / 1985 / str. 182il. / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Listy B. de Cachego do ministra spraw zagranicznych J.A. Thuguta w Wiedniu ( styczeń - wrzesień 1794 r. ) Seria z zegarem . Lekko zabrudzona obwoluta /
  cena: 24.00 zł                      

 31. Callimachi Philippi - Attila / PWN / W-wa / 1962 / str. 53 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Przekł. i oprac. Tadeusz Kowalewski , tekst po łacinie i w j.polskim ,dedykacja tłum. , Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN /
  cena: 48.00 zł                      

 32. Camerarius Philippus - Prawdziwa i wierna relacja o uwięzieniu w Rzymie / PIW / W-wa / 1984 / str. 275 il. / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Przekł. M. Szymański , oprac.L. Szczucki /
  cena: 33.00 zł                      

 33. - autorzy / Car i bóg / PIW / W - wa / 1992 / str. 156 / 20x13 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / "...Semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy w Rosji" . Przekł. i wstęp Henryk Paprocki . Biblioteka Myśli Współczesnej /
  cena: 27.00 zł                      

 34. ( Celichowski Zygmunt oprac. ) - De fontibus qui ad abdicationem Joannis Casimiri et electionem Michaelis Wiśniowiecii pertinent 1668 - 1669 / J.I. Kraszewski / Drezno / 1871 / str. 94 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Większość tekstu -łacina. Przybrudzona broszurowa okładka. Wew. stan dobry. /
  cena: 60.00 zł                      

 35. Charles - Picard Gilbert i Colette - Życie codzienne w Kartaginie w czasach Hanibala / PIW / W-wa / 1962 / str. 220 il. / 18x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 15.00 zł                      

 36. Chałupczak Henryk , Kołodziej Edward oprac. - Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Niemczech . Protokóły i sprawozdania 1920 - 1939 / Wydawnictwo UMCS / Lublin / 1999 / str. 375 / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 37. ( Chciuk Tadeusz ) Celt Marek - Koncert . Opowiadanie cichociemnego / nakł. autora / Monachium / 1987 / str. 100 il. mapka 1 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wspomnienia /
  cena: 30.00 zł                      

 38. Cheliński Stanisław - Rzeczpospolita Wenecka . Zarys dziejów i ustroju / M. Arcta / W-wa / 1919 / str. 52 / 13x19 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Biblioteczka Historyczna . Exlibris "Biblioteka Sofia . St. Szanter " (St. Szanter - wybitny polski socjolog i etnolog, działacz na rzecz ruchu feministycznego). Nierozcięte strony /
  cena: 60.00 zł                      

 39. Childe Gordon V. - O rozwoju w historii / PWN / W-wa / 1963 / str. 290 [2] / 12 x 19 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Przeł. H. Krahelska /
  cena: 18.00 zł                      

 40. Chlebowczyk Józef - Między dyktatem , realiami a prawem do samostanowienia / PWN / W-wa / 1988 / str. 612 / 21x14 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / "...Prawo do samookreślenia i problem granic we wschodniej Europie Środkowej w pierwszej wojnie światowej oraz po jej zakończeniu" . /
  cena: 39.00 zł                      

 41. Chouraqui Andre - Życie codzienne ludzi Biblii / PIW / W-wa / 1995 / str. 271 il / 17x25 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Ilustracje w tekście /
  cena: 30.00 zł                      

 42. Chołoniewski Antoni - Duch dziejów Polski / nakł. Tow.im. Stefana Buszczyńskiego / Kraków / 1918 / str. 196 / 13x18 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Wyd. II rozszerzone .Podniszczona okładka , ślady zalań na marginesach stron /
  cena: 15.00 zł                      

 43. Chłapowski Dezydery - Potworowscy . Kronika rodzinna / DiG / W-wa / 2002 / str. 186 il. / 18x24 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Opracowanie genealogiczne, wspomnienia /
  cena: 45.00 zł                      

 44. Chłędowski Kazimierz - Rokoko we Włoszech . Ludzie - Literatura - Sztuka / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Lwów / 1939 / str. 560 il. / 18x26 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Liczne ilustracje, przycięty róg strony przedtytułowej /
  cena: 50.00 zł                      

 45. Ciano Galeazzo - Pamiętniki 1939 - 1943 . Tom 1-2 / Spółka Wydawnicza S. Jamiołkowski & T. J. Evert / Łódź / br. ok 1947 / str. 224 , 368 / 18x26 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Brak obwoluty w tomie pierwszym , w tomie drugim obwoluta podniszczona /
  cena: 48.00 zł                      

 46. Ciechanowski Jan - La Rancon de la Victoire . Les raisons secretes de l immolation de la Pologne / Laibraire Plon / Paris / 1947 / str. 522 / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Okładka podniszczona /
  cena: 36.00 zł                      

 47. Ciechanowski Jan Stanisław - Podwójna gra . Rzeczpospolita Polska wobec hiszpańskiej wojny domowej 1936 - 1939 / Fundacja Historia i Kultura / W-wa / 2014 / str. 791 il. / 18x25 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 48. Cieślak Edmund - W obronie tronu króla Stanisława Leszczyńskiego / Wyd. Morskie / Gdańsk / 1986 / str. 299 il. / 18x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 27.00 zł                      

 49. Cieślak Edmund red. - autorzy / Historia Gdańska . Tom III , cz. I , II / Instytut Historii PAN / Gdańsk / 1993 / str. 754 il. , 435 il. / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk , Zakład Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski /
  cena: 48.00 zł    

 50. Cieślikowski Zbigniew - Tajemnice śledztwa KO-1042/27 . Sprawa generała Zagórskiego / Wyd. MON / W-wa / 1976 / str. 375 il. / 13x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Ilustracje archiwalne /
  cena: 24.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>