>> Strona główna Koszyk [0]
HUMANISTYKA:  1131 pozycji,      <   351 - 400   >          
 1. Jackowski Antoni - Bibliografia turystyki polskiej do roku 1972. Wybór / Instytut Turystyki / W-wa / 1973 / str. 304 / 17 x 24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Maszynopis powielany. /
  cena: 36.00 zł    

 2. Jakubisiak Augustin - La pensee et le libre arbitre / Librairie Philosophique J. Vrin / Paris / 1936 / str. 344 / 17x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wolna wola i determinizm . Tekst w j. francuskim , nieaktualne pieczątki /
  cena: 90.00 zł                      

 3. Jakubowska Marta - Wychowanie seksualne dzieci w wieku przedszkolnym / Państw. Zakład Wyd. Lekarskich / W-wa / 1962 / str. 20 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Niewielkie podkreślenia w tekście. Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa. /
  cena: 12.00 zł    

 4. Jakubowski Jan Zygmunt , Milska Anna oprac. - Adam Mickiewicz w kraju Goethego i Schillera / Wyd. Sztuka / W-wa / 1956 / str. 152 il. / 22x32 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Liczne ilustracje w tekście , lekko podniszczona obwoluta /
  cena: 27.00 zł                      

 5. Jan od Krzyża św. - Pieśni mistyczne / Głos Karmelu / Kraków / 1942 / str. 122 / 13x19 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Niewielkie ślady zalania - pieczątki /
  cena: 30.00 zł                      

 6. Janicka - Krzywda Urszula - Patron - Atrybut - Symbol / Pallottinum / Poznań / 1993 / str. 236 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Czyli co o świętych i błogosławionych powinien wiedzieć przewodnik /
  cena: 15.00 zł                      

 7. Janik Michał - Mikołaja Reja żywot i pisma / Krakowska Spółka Wydawnicza / Kraków / 1923 / str. 135 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Przybrudzona broszurowa okładka /
  cena: 27.00 zł                      

 8. Janion Maria - Zygmunt Krasiński - debiut i dojrzałość / Wiedza Powszechna / W-wa / 1962 / str. 274 il. / 18x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Lekko podniszczona obwoluta i fragment okładki /
  cena: 30.00 zł                      

 9. Jankowski Edmund - Eliza Orzeszkowa / PIW / W-wa / 1964 / str. 684 il.[60] / 15x20 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Biografia . Brak obwoluty /
  cena: 27.00 zł                      

 10. Jankowski Kazimierz - Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej / PIW / W-wa / 1975 / str. 378 [6] / 11 x 17 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Biblioteka Myśli Współczesnej /
  cena: 15.00 zł    

 11. Jarzębowski Leonard oprac. - Druki toruńskie XVI wieku / PIW / W-wa / 1969 / str. 191 / 21x27 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje w tekście . Nierozcięte kartki /
  cena: 36.00 zł                      

 12. Jastrzębski Marek - Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury 13 XII 1981 - 31 XII 1988 / Biblioteka Narodowa / W-wa / 1994 / str. 488 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 13. Jaworczakowa Mira - Wszystkim swoje księgi daję ... / Nasza Księgarnia / W-wa / 1980 / str. 66 [2], il. / 13x21 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Ilustrowała H. Balicka-Fribes /
  cena: 12.00 zł                      

 14. Jedynak Stanisław - Hume / Wiedza Powszechna / W-wa / 1974 / str. 232 / 12x19 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / David Hume - Monografia i wybór tekstów . Myśli i ludzie /
  cena: 24.00 zł                      

 15. Jeleński Konstanty A. - Szkice / Znak / Kraków / 1990 / str. 251 / 12x20 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Wybór - Wojciech Karpiński , lekko przybrudzona okładka /
  cena: 24.00 zł                      

 16. Jodełka Tomasz oprac. - Trylogia Henryka Sienkiewicza . Studia , szkice , polemiki / PIW / W-wa / 1962 / str. 587 / 15x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Antologia tekstów o "Trylogii" W załączeniu 4 mapki /
  cena: 45.00 zł                      

 17. Johnson Stephen M. - Style charakteru / Zysk i S-ka / Poznań / 1998 / str. 335 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 120.00 zł                      

 18. Jong Erica - Diabeł na wolności . O Henrym Millerze / Książka i Wiedza / W-wa / 1996 / str. 301 [3] / 14 x 20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przeł. B. Cendrowska . Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 24.00 zł                      

 19. Józefowicz-Czabak Zofia - Współczesna proza i poezja perska . Wybór / UW / W-wa / 1981 / str. 386 16 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W j. perskim . Skrypt dla studentów iranistyki /
  cena: 60.00 zł                      

 20. - autorzy / Julian Ursyn Niemcewicz . Pisarz , historyk , świadek epoki / DiG / W-wa / 2002 / str. 380 / 17x24 cm / Opr.karton. / Stan średni / Autorzy : Wojciech Piotrowski , Julia Sienkiewicz , Piotr Żbikowski , Alina Aleksandrowicz , Agnieszka Dorota Kawka , Małgorzata Chachaj , Janusz K. Goliński , Wojciech Kaliszewski , Martyna Deszczyńska , Izabella Zatorska , Zofia Wójcicka , Danuta Zawadzka , Michał Kuziak . Lekko zdeformowany blok /
  cena: 40.00 zł                      

 21. - autorzy / Juliusz Słowacki 1809 - 1849 . Księga zbiorowa w stulecie zgonu / The Polish Research Center LTD. / Londyn / 1951 / str. 448 / 16x25 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Autorzy m.in. : Egisto de Andreis , Wacław Lednicki , Giovanni Maver , Enrico Damiani , Zbigniew Folejewski , Alfons Bronarski , Stanisław Stroński , Michał Pawlikowski , Stanisław Kościałkowski , William J. Rose , Maria Danielewiczowa , Janina Pilatowa i Janina Zabielska . Niektóre teksty w j. obcych (francuski, angielski, włoski) /
  cena: 40.00 zł                      

 22. Jung Carl Gustaw - Antwort auf Hiob / Rascher Verlag / Zurich und Stuttgart / 1963 / str. 130 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tekst w j.niemieckim , podkreślenia ołówkiem /
  cena: 27.00 zł                      

 23. Jung Carl Gustaw - Nowoczesny mit . O rzeczach widywanych na niebie / Wyd. Literackie / Kraków / 1982 / str. 318 il. / 11x16 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wstęp i przekład Jerzy Prokopiuk - UFO jako jawna tajemnica /
  cena: 27.00 zł                      

 24. Jurewicz Oktawiusz - Historia literatury bizantyńskiej . Zarys / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1984 / str. 354 il. / 15x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / . Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 36.00 zł    

 25. Jurewicz Oktawiusz - Historia literatury bizantyńskiej . Zarys / Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo / Wrocław / 1984 / str. 354 / 15x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Dedykacja autora dla Marii Pąkcińskiej /
  cena: 60.00 zł                      

 26. Kaczmarek Czesław - Nadprzyrodzone życie dusz w Chrystusie i Kościele / Ksiegarnia "Jedność" / Kielce / 1947 / str. 131 / 11x16 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Rozważania dogmatyczno moralne /
  cena: 30.00 zł                      

 27. Kaczmarek Marian - Sarmacka perspektywa sławy . Nad Wojną chocimską Wacława Potockiego / Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo / Wrocław / 1982 / str. 139 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk /
  cena: 20.00 zł                      

 28. Kaczmarkowski Michał - Nominalne grupy syntaktyczne łaciny okresu klasycznego / RW KUL / Lublin / 1985 / str. 187 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / nakład 325 egz. /
  cena: 45.00 zł                      

 29. Kaczorowski Stefan - Cud Jasnej Góry . Szkic historyczny / Komitet Obchodu Trzystolecia USA / Londyn / 1956 / str. 189 il. / 14x22 cm / Opr.pł. / Stan dobry /
  cena: 45.00 zł                      

 30. Kafel Mieczysław - Ekonomiczne oblicze zawodu dziennikarskiego w Polsce / Czytelnik / Kraków / 1945 / str. 157 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przedmowa - Adam Krzyżanowski /
  cena: 45.00 zł                      

 31. Kaibel Georg oprac. - Sophokles Elektra / B. G. Teubner / Leipzig / 1896 / str. 310 / 17x25 cm / Opr.pł. / Stan średni / Sammlung Wissenschaftlicher Commentare . Tekst grecki i komentarz .Mocno podniszczony grzbiet książki /
  cena: 45.00 zł                      

 32. Kalicki Tadeusz , Mikucka Aniela (oprac.) - Bibljografja Polska Karola Estreichera / Gebethner i Wolf / W-wa / 1936 / str. 61 / 18x26 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przewodnik dla pracujących naukowo i studjujących . Liczne tablice zestawieniowe , nierozciete strony /
  cena: 27.00 zł                      

 33. Kalinowski Józef - Listy 1856 - 1877 . Tom I cz. 1-2 / Towarzystwo Naukowe KUL / Lublin / 1978 / str. 443 il. , 377 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Karmelita bosy święty Rafał Kalinowski . Korespondencja obejmująca - okres przedpowstaniowy , Powstanie Styczniowe , zesłanie na Syberię oraz okres emigracji paryskiej . Część I : 1856 - 1872 , część II : 1873 - 1877 . Oprac. Czesław Gil. Liczne ilustracje /
  cena: 60.00 zł                      

 34. Kaliszewski Andrzej - Gry Pana Cogito / Wyd. Literackie / Kraków / 1982 / str. 243 / 13x20 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry /
  cena: 27.00 zł                      

 35. Kambylis Athanasios - Die Dichterweihe und ihre Symbolik / Carl Winter - Universitatsverlag / Heidelberg / 1965 / str. 218 / 16x24 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Untersuchungen zu Hesiodos, Kallimachos, Properz und Ennius /
  cena: 35.00 zł                      

 36. Kamieński Henryk - Filozofia ekonomii materialnej ludzkiego społeczeństwa / PWN / W-wa / 1959 / str. 592 / 13x19 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Z dodaniem mniejszych pism filozoficznych. Oprac. Bronisław Baczko , BKF /
  cena: 10.00 zł                      

 37. Kamionkowa Janina - Życie literackie w Polsce w pierwszej połowie XIXw. / PIW / W-wa / 1970 / str. 428 / 15x21 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Studia. Pieczątka-Księgozbiór M.Brandys /
  cena: 30.00 zł                      

 38. Kant Immanuel - Krytyka praktycznego rozumu / PWN / W-wa / 1972 / str. 290 / 13x19 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Przekł. i oprac. Jerzy Gałecki , BKF /
  cena: 20.00 zł                      

 39. Kant Immanuel - Pisma teleologiczne / Wydawnictwo Rolewski / Toruń / 2000 / str. 103 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przekł. Justyna Nowotniak i Dariusz Pakalski , Klasyka Filozofii Niemieckiej /
  cena: 60.00 zł                      

 40. Kant Immanuel - Religia w obrębie samego rozumu / Znak / Kraków / 1993 / str. 248 / 12x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 41. Kant Immanuel - Uzasadnienie metafizyki moralności / PWN / W-wa / 1970 / str. 126 / 13x19 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Przekł. Mścisław Wartenberg , oprac. Roman Ingarden , BKF /
  cena: 27.00 zł    

 42. Kapuścik Janusz - Mecenas i uczony J. M. Ossoliński i jego działalność historycznoliteracka / Wyd. Literackie / Kraków / 1979 / str. 256 [24] / 13x20 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Oprawa biblioteczna /
  cena: 30.00 zł                      

 43. Karpiński Wojciech - W Cental Parku / Libella / Paryż / 1982 / str. 124 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 27.00 zł                      

 44. Karłowicz Jan - Poradnik dla zbierających rzeczy ludowe / M. Orgelbrand / W-wa / 1871 / str. 15 / 14x20 cm / Bez opr. / Stan b. dobry / Prowincjonalizmy. Spis imion własnych. Podania. Zabobony, zamawiania, gusła. Obchody i gry. Pieśni i oracje. Przysłowia i zagadki. Broszura wydawnicza, częściowo nierozcięte strony. /
  cena: 48.00 zł                      

 45. Karłowicz Jan - Słownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia używanych w języku polskim / nakł. autora / Kraków / 1894 - 1905 / str. 411 / 19x27 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Słownik nieukończony, obejmuje wyrazy do litery M /
  cena: 160.00 zł                      

 46. - Katalog . Wystawy rękopisów i druków i druków wywiezionych przez hitlerowców / Biblioteka Narodowa i Biblioteka Uniwerstytecka / W-wa / 1948 / str. 32 il. [93] / 16x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / ..do Niemiec uratowanych przez Armię Czerwoną i przekazanych Polsce przez Rząd Radziecki , liczne ilustracje /
  cena: 27.00 zł                      

 47. - Katalog czcionek / Drukarnia Dziełowa / Wrocław / 1966 / str. 142 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przybrudzona okładka /
  cena: 21.00 zł    

 48. - Katalog Krakowskiej Spółki Wydawniczej . 1 grudnia 1923 / Krakowska Spólka Wydawnicza / Kraków / 1923 / str. 50 / 11x16 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 49. - Katalog licytacji bibliofilskiej / Tow. Miłośników Książki / Kraków / 1948 / str. 93 [3] / 11x16 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / .. urządzonej staraniem Tow. Miłosników Książki w Krakowie . Dnia 10 maja 1948 w lokalu T.M.K. Mikołajska 9 . Początek aukcji o godz. 17 ." Oferta 581 pozycji .Podniszczone broszurowe okładki luzem . Załaczone 2 małe prospekty : "Wznowienie czasopisma - Rzeczy piękne" , informacja Zarządu T.M.K. /
  cena: 45.00 zł                      

 50. - Katalog nr. 26 . Varia ( Polonica ) / Hieronim Wilder / W-wa / 1930 / str. 69 / 16x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Hieronim Wilder Polski Antykwariat Naukowy . katalog - 965 pozycji książkowych, indeks rzeczowy. Podklejenie okładki, podkreślenia ołówkiem. /
  cena: 40.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>