>> Strona główna Koszyk [0]
HUMANISTYKA:  1131 pozycji,      <   101 - 150   >          
 1. Brzezina Maria - Stylizacja huculska / Universitas / Kraków / 1992 / str. 285 (16) / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Seria : Języki mniejszości narodowych w tekstach literackich i folklorystycznych . Ilustracje /
  cena: 50.00 zł                      

 2. Brzozowski Stanisław - Kultura i życie . Zagadnienia sztuki i twórczości w walce o światopogląd / Księgarnia Polska B. Połoniecki / Lwów / 1907 / str. 417 / 13x20 cm / Opr.pł. / Stan dobry / I wydanie, oprawa indywidulana z epoki, lekkie obtarcia, złocenia /
  cena: 45.00 zł                      

 3. Brzozowski Stanisław - Wczesne prace krytyczne / PIW / W-wa / 1988 / str. 767 / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Stanisław Brzozowski - Dzieła red. Mieczysław Sroka , wstęp Andrzej Mencwel . Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 36.00 zł                      

 4. Buber Martin - Opowieści chasydów / W drodze , Zeszyty Literackie / Poznań - Warszawa / 2005 / str. 327 / 12x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Przekład i oprac. Paweł Hertz . Biblioteka Pawła Hertza /
  cena: 40.00 zł                      

 5. Buczyńska - Garewicz Hanna - James / Wiedza Powszechna / W-wa / 1973 / str. 236, portr. / 11x19 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Monografia i wybór tekstów , Myśli i Ludzie . Podniszczona obwoluta /
  cena: 21.00 zł    

 6. Bujak Adam fot. - Ruś . Tysiąc lat chrześcijaństwa / Sport i Turystyka / W-wa / 1992 / str. 319 il / 25x32 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Wydawnictwo albumowe /
  cena: 45.00 zł                      

 7. - autorzy / Bulletin du Bibliophile et du Bibliothecaire , 1954 , No 3-6 / Librairie Giraud-Badin / Paris / 1954 / str. 89-297 [6] / 14x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / 4 zeszyty , nierozcięte strony /
  cena: 120.00 zł                      

 8. Bunting Karl-Dieter - Wstęp do lingwistyki / PWN / W-wa / 1989 / str. 285 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 9. Burek Tomasz - Dziennik kwarantanny / Arcana / Kraków / 2001 / str. 255 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Szkice o współczesnej literaturze /
  cena: 24.00 zł                      

 10. Burek Tomasz - Żadnych marzeń / Polonia / London / 1987 / str. 242 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 11. Buzek Jerzy - Studya z zakresu administracyi wychowania publicznego . T. I - Szkolnictwo ludowe / Tow. dla Popierania Nauki Polskiej / Lwów / 1904 / str. 476 / 18x26 cm / Bez opr. / Stan słaby / Brak przedniej broszurowej okładki, pierwsze 80 stron ze śladem małego punktowego przebicia bez szkody dla tekstu. /
  cena: 45.00 zł                      

 12. Bystroń Jan St. - Bibliografia etnografii polskiej / Gebethner i Wolff / Kraków / 1929 / str. 160 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Przybrudzone okładki, podniszczony grzbiet. Wewnątrz czysty i kompletny egz. /
  cena: 45.00 zł                      

 13. Bystroń Jan St. - Wstęp do ludoznawstwa polskiego / Polski Instytut Socjologiczny / W-wa / 1939 / str. IX 220 / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Biblioteka Socjologiczna tom 5. Wydanie drugie przerobionei uzupełnione. Wpis własnościowy : Janina Rosen-Przeworska wrzesień 1940r. /
  cena: 75.00 zł                      

 14. Bystroń Jan Stanisław - Socjologia . Wstęp informacyjny i bibljograficzny / Nakł. Naszej Księgarni / W-wa / 1936 / str. 206 / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Podniszczona okładka . Niektóre zdania podkreślone kolorową kredką /
  cena: 27.00 zł                      

 15. Błoński Jan - Mieszaniny / Wyd. Literackie / Kraków / 2001 / str. 88 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Miniatury krytyczne /
  cena: 27.00 zł                      

 16. Błoński Jan - Poeci i inni / Wyd. Literackie / Kraków / 1956 / str. 275 [4] / 12 x 20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Poeci : Konstanty Ildefons Gałczyński , Mieczysław Jastrun , Tadeusz Różewicz . Projekt okładki - Daniel Mróz . Nierozcięte strony /
  cena: 30.00 zł                      

 17. Błoński Jan oprac. - autorzy / Proust w oczach krytyki światowej / PIW / W-wa / 1970 / str. 450 / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 18. Campanella Tomasz - Miasto Słońca / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1955 / str. LVII 97 / 13x17 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Oprac. Rachmiel Brandwajn , Biblioteka Narodowa /
  cena: 36.00 zł    

 19. Campanella Tomasz - Państwo słońca / PAX / W-wa / 1954 / str. 129 / 21x15 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przeł. i opracował Wiktor Kornatowski . /
  cena: 45.00 zł                      

 20. - autorzy / Car i bóg / PIW / W - wa / 1992 / str. 156 / 20x13 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / "...Semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy w Rosji" . Przekł. i wstęp Henryk Paprocki . Biblioteka Myśli Współczesnej /
  cena: 27.00 zł                      

 21. Cardwell D. S. L. - The organisation of science in England . A retrospect / William Heinmann Ltd / London / 1957 / str. 204 / 15x23 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Podniszczona obwoluta . Stan samej książki dobry /
  cena: 48.00 zł                      

 22. Całbecki Michał - Miasta Józefa Czechowicza . Topografia wyobraźni / UMCS / Lublin / 2004 / str. 243 / 15x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Kazimierz , Krasnystaw , Puławy , Lublin , Warszawa /
  cena: 27.00 zł                      

 23. Cegielski Hipolit - O słowie polskiem i konjugacjach jego / J.K. Żupański / Poznań / 1852 / str. 91 / 13x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / wraz ze wstępem krytycznym. Rozprawa naukowa z zakresu gramatyki słynnego poznańskiego przemysłowca. /
  cena: 130.00 zł                      

 24. Cegieła Anna - Słowniczek gwary teatralnej / Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego / Wrocław / 1980 / str. 73 / 17x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Zeszyt próbny Słownika teatralnego . Nakład 300 egz. numerowanych, oferowany egz. nr 60. Druk maszynowy. Dedykacja autorki. /
  cena: 60.00 zł                      

 25. ( Celichowski Zygmunt oprac. ) - De fontibus qui ad abdicationem Joannis Casimiri et electionem Michaelis Wiśniowiecii pertinent 1668 - 1669 / J.I. Kraszewski / Drezno / 1871 / str. 94 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Większość tekstu -łacina. Przybrudzona broszurowa okładka. Wew. stan dobry. /
  cena: 60.00 zł                      

 26. - Ceremoniał klasztoru Staniąteckiego reguły św. Benedykta / nakł. Klasztoru / Kraków / 1908 / str. 112 / 15x22 cm / Opr.pł. / Stan średni / Oprawa z epoki - złocenia. Podniszczona okładka, nieznaczne ślady zalania na marginesach. Dawne pieczątki własnościowe. /
  cena: 60.00 zł                      

 27. Cezary z Arles Św. - Kazania / ATK / W-wa / 1989 / str. 264 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Przekł. Stefan Ryznar oprac. Emil Stanula . Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy tom LII . Druk maszynowy /
  cena: 48.00 zł                      

 28. Chapelle Philippe de la - Katolicyzm a prawa człowieka / Odnowa / Londyn / 1973 / str. 269 / 13x18 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Koncepcja historyczna i teologiczna humanizmu zachodniego /
  cena: 30.00 zł                      

 29. Charbonnier Georges - Rozmowy z Claude Levi-Straussem / Czytelnik / W-wa / 1968 / str. 163 / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Przekł. i oprac. Jacek Trznadel . Nowy Sympozjon . Bardzo ładny egzemplarz /
  cena: 24.00 zł                      

 30. Chałasiński Józef - Parafja i szkoła parafialna wśród emigracji polskiej w Ameryce . Studjum dzielnicy polskiej w poł. Chicago / Dom Książki Polskiej Sp. Akc. / W-wa / 1935 / str. 85 / 17x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 31. Chodźko-Domaniewska Aleksandra - Z problemów zaświatowych religii greckiej / Nakł. Wrocławskiego Tow. Naukowego / Wrocław / 1951 / str. 10 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 32. Chojnacki Władysław - Bibliografia polskich publikacji podziemnych wydanych pod rządami komunistycznymi w latach 1939 - 1941 i 1944 - 1953 . Czasopisma , druki zwarte , druki ulotne . / LTW / W-wa / 1996 / str. 352 il. / 17x25 cm / Opr.karton. / Stan dobry /
  cena: 75.00 zł                      

 33. Chojnacki Władysław - Bibliografia zwartych druków wydanych pod okupacją hitlerowską w latach 1939 - 1945 / PWN / W-wa / 1970 / str. 309 [3] / 13 x 20 cm / Opr.pł. / Stan dobry /
  cena: 20.00 zł                      

 34. Choroszy Jan A. - Huculszczyzna w literaturze polskiej / b.w. / Wrocław / 1991 / str. 373 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 27.00 zł    

 35. Choroszy Jan A. , Kolbuszewski Jacek red. - Świat Vincenza . Studia o życiu i twórczości Stanisława Vincenza 1888-1971 / Leopoldinum / Wrocław / 1992 / str. 282 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 36. Chrzanowski Ignacy - Chleb macierzysty "Ody do młodości" / Gebethner i Wolff / W-wa / 1931 / str. 54 / 12x18 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Wyd. IV . Lekko podniszczona okładka /
  cena: 18.00 zł    

 37. Chrzanowski Ignacy - Historia literatury niepodległej Polski 965 - 1795 / PIW / W-wa / 1971 / str. 870 [4] / 15 x 22 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Słowem wstępnym poprzedził J. Z. Jakubowski. /
  cena: 45.00 zł    

 38. Chrzanowski Ignacy - Optymizm i pesymizm polski . Studia z historii kultury / PWN / W-wa / 1971 / str. 482 / 13x20 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Brak obwoluty /
  cena: 36.00 zł                      

 39. Chrzanowski Ignacy - Za co powinniśmy kochać Pana Tadeusza? / Gebethner i Wolff / W-wa / b.r. ok 1908 / str. 32 / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan średni / "... Odczyt popularny , wygłoszony w Warszawie , w Uniwersytecie Ludowym Polskiej Macierzy Szkolnej w roku 1907" . Postrzępione strony /
  cena: 15.00 zł                      

 40. Chwistek Leon - Pisma filozoficzne i logiczne . Tom 1-2 / PWN / W-wa / 1961 - 1963 / str. 277, 310 / 18x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 70.00 zł                      

 41. Cieszkowski August - Prolegomena do historiozofii . Bóg i palingeneza oraz mniejsze pisma filozoficzne z lat 1838 - 1842 / PWN / W-wa / 1972 / str. LI 437 / 13x19 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Oprac. Jan Garewicz i Andrzej Walicki , wstęp - Andrzej Walicki . BKF /
  cena: 40.00 zł                      

 42. - autorzy / Co badania filologiczne mówią o wartości / UW Wydział Neofilologii / W-wa / 1987 / str. 494 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Materiały z sesji naukowej 17-21 listopada 1986 r. /
  cena: 45.00 zł                      

 43. Cocchiara Giuseppe - Dzieje folklorystyki w Europie / PIW / W-wa / 1971 / str. 691 / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan słaby / Podniszczona obwoluta . Tłum. W. Jekiel /
  cena: 15.00 zł    

 44. Cole W. Owen , Sambhi Piara Singh - Sikhowie . Wiara i życie / Wyd . Łódzkie / Łódź / 1987 / str. 232 il. [ 14 ] / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przeł. J. Mach /
  cena: 24.00 zł    

 45. - autorzy / Commentationes Vergilianae / PAU / Kraków / 1930 / str. 431 / `8x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Zbiór studiów dotyczących Wergiliusza . Teksty w j. łacińskim. Strony 244-430 rozprawa Mieczysława St. Popławskiego - Mesjanistyczny poemat Wergiliusza ( w j. polskim) /
  cena: 60.00 zł                      

 46. Condillac Etienne Bonnot de - Traktat o wrażeniach / PWN / W-wa / 1958 / str. XX 324 / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Przekł. Wanda Wojciechowska BKF /
  cena: 15.00 zł                      

 47. - Constitutiones sororum s. Felicis a cantalicio tertii ordinis S. P. Francisci (Crarovie in Polonia) / b.w. / Romae / 1921 / str. 110 / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / tekst w j. łacińskim /
  cena: 24.00 zł                      

 48. Copleston Frederick - Historia Filozofii . Tom 4 / PAX / W-wa / 1995 / str. 379 / 21x15 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Tom IV - od Kartezjusza do Leibniza . Przeł. Józef Marzęcki /
  cena: 39.00 zł    

 49. Copleston Frederick - Historia Filozofii . Tom 7 / PAX / W-wa / 1995 / str. 501 / 21x15 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Tom VII - od Fichtego do Nietzchego . Przeł. Jerzy Łoziński /
  cena: 45.00 zł    

 50. Copleston Frederick - Historia filozofii . Tom 8 / PAX / W-wa / 1989 / str. 594 / 15x21 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry / Tom VIII . Od Benthama do Russella . Przekł. Bohdan Chwedeńczuk /
  cena: 45.00 zł    

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>