>> Strona główna Koszyk [0]
HUMANISTYKA:  1131 pozycji,      <   51 - 100   >          
 1. Bednorz Zbyszko - Dyszlem i parą / Instytut Śląski / Opole / 1978 / str. 347,il. / 12 x 17 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Z dziejów polskiej literatury podróżniczej na Śląsku /
  cena: 27.00 zł    

 2. Benedict Ruth - Wzory kultury / PWN / W-wa / 1966 / str. 388 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 3. ( Bentkowski Felix ) - Historya literatury polskiey wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych przez .. . Tom 1-2 / WAiF / W-wa / 1982 / str. XXIV 712 , XII 830 / 13x20 cm / Opr.ppł. / Stan b. dobry / Reprint wydania wileńskiego z 1814 r. /
  cena: 75.00 zł                      

 4. Bercoff Giovanna Brogi - Królestwo Słowian . Historiografia Renesansu i Baroku w krajach słowiańskich / Świat Literacki / Izabelin / 1998 / str. 310 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Nauka o literaturze polskiej za granicą red. Alina Nowicka - Jeżowa , tom III . Zbiór rozpraw . Tłum. Ewa Głębicka , Wojciech Jekiel , Antoni Zakrzewski /
  cena: 30.00 zł                      

 5. Berger Peter L. , Luckmann Thomas - Społeczne tworzenie rzeczywistości / PIW / W-wa / 1983 / str. 284 / 11x18 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przekł. i oprac. Józef Niżnik , Biblioteka Myśli Współczesnej /
  cena: 42.00 zł    

 6. Bergson Henri - Pamięć i życie / PAX / W-wa / 1988 / str. 142 / 12x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Wybór Gilles Deleuze , przekł. Anita Szczepańska /
  cena: 15.00 zł    

 7. Bergson Henri - Śmiech . Esej o komiźmie / Wyd. Literackie / Kraków / 1977 / str. 234 / 11x17 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 15.00 zł                      

 8. Bergson Henryk - Ewolucja twórcza / Książka i Wiedza / W-wa / 1957 / str. 322 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przekł. Florian Znaniecki , wstęp Leszek Kołakowski . Projekt okładki Jan Młodożeniec /
  cena: 27.00 zł    

 9. Bergson Leif - Der Griechische Alexanderroman Rezension / Almqvist & Wiksell / Stockholm / 1965 / str. 210 / 17x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Acta Universitstis Stockholmiensis . Opracowanie w j. niemieckim , tekst - greka /
  cena: 120.00 zł                      

 10. Berkeley George - Traktat o zasadach poznania ludzkiego . Trzy dialogi między Hylasem a Filonousem / PWN / W-wa / 1956 / str. XI 334 / 13x19 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / BKF /
  cena: 27.00 zł                      

 11. Besnard Albert M. - Myśli o modlitwie / Editions du Dialogue / Paryż / 1972 / str. 150 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przekł. Anna Turowiczowa , Znaki czasu /
  cena: 27.00 zł                      

 12. Bełza Stanisław - Mickiewicz jako najszczytniejsze wcielenie miłości kraju / Gebethner i Wolff / Poznań / 1907 / str. 38 / 10x17 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Konferencja wygłoszona w filharmonii w Warszawie w dniach 26 i 27 listopada 1906 r. na koncertach mickiewiczowskich /
  cena: 30.00 zł                      

 13. Bełza Stanisław - Ojczyzna w pierwszych poezyach Mickiewicza / Gebethner i Wolff / W-wa / 1908 / str. 59 il. / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Ilustracje /
  cena: 40.00 zł                      

 14. Bianco Gerardo - La fonte greca delle metamorfosi di Apuleio / Paideia Editrice / Brascia / 1971 / str. 191 / 16x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tekst w j. włoskim /
  cena: 60.00 zł                      

 15. Białoskórska Mirosława - Słownictwo prasy polskiej połowy XIX wieku . Zjawiska progresywne i recesywne / Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego / Szczecin / 1992 / str. 320 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Zawiera Słownik (s.23-153) /
  cena: 50.00 zł                      

 16. - autorzy / Bibliografia geologiczna Polski , 1914 - 1920 , nr 1 / PIG / W-wa / 1914 - 1920 / str. 22 / 17x25 cm / Bez opr. / Stan dobry / Nierozcięte strony /
  cena: 27.00 zł                      

 17. - Bibliografia oświaty pozaszkolnej 1900 - 1928 / Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego / W-wa / 1929 / str. 175 / 17x25 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Red. Jan Muszkowski , Helena Radlińska . Oprac. Janina Skarżyńska /
  cena: 45.00 zł                      

 18. Biegeleisen Jan - Żona poety / Dom Książki Polskiej / W-wa / b.r. ok. 1933 / str. 152 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Zofia z Szymanowskich Lenartowiczowa . Monografia zawiera wybór korespondencji Zofii z Teofilem Lenartowiczem /
  cena: 40.00 zł                      

 19. Bielawski Józef - Historia literatury arabskiej . Zarys / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1968 / str. 537 il. / 15x20 cm / Opr.pł. / Stan średni / Zarys historii literatury arabskiej , lekko oderwana okładka /
  cena: 24.00 zł    

 20. Bielawski Józef - Islam / KAW / W-wa / 1980 / str. 290 / 12x16 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 18.00 zł                      

 21. Bieleckij Platon - Gieogrij Iwanowicz Narbut / Iskusstwo / Leningrad / 1985 / str. 237 il. / 18x25 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Liczne kolorowe ilustracje /
  cena: 30.00 zł    

 22. Bieńkowski Tadeusz - Fabularne motywy antyczne w dramacie staropolskim i ich rola ideowa / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN / Wrocław / 1967 / str. 144 / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Studium z dziejów kultury staropolskiej . Nierozcięte strony /
  cena: 45.00 zł                      

 23. Bierdiajew Mikołaj - Sens twórczości . Próba usprawiedliwienia człowieka / Antyk / Kęty / 2001 / str. 282 / 16x23 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Wpis własnościowy /
  cena: 60.00 zł                      

 24. - autorzy / Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego . Zeszyt V / Geberthner i Wolff / Kraków / 1936 / str. 69 / 18x36 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / VIII Zjazd Językoznawczy Warszawa czerwiec 1935 . Artykuły m.in. : T. Lehr-Spławiński - Plon prac językoznawczych Jana Rozwadowskiego , Maria Dłuska - Pokrewieństwa fonologiczne samogłosek polskich.Zdzisław Stieber - Pierwotne osadnictwo Łemkowszczyzny w świetle nazw miejscowych .Nierozcięte strony /
  cena: 30.00 zł                      

 25. Blei Franz - Die galante Zeit Und Ihr Ende . / Bard, Marquardt & CO / Berlin / b.r. ok.1910 / str. 79 [3], il. zał. / 12x16 cm / Opr.karton. / Stan słaby / Podniszczona oprawa i grzbiet . Tekst niemiecki. Seria - Die Literatur herausgegeben von G. Brandes .Pieczątka E ( Eugeniusz) Kwiatkowski . Poz. bogato ilustrowana . /
  cena: 24.00 zł    

 26. Bloch Marc - Społeczeństwo feudalne / PIW / W-wa / 1981 / str. 745 [5], il. / 15x21 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry /
  cena: 48.00 zł                      

 27. Bocheński Józef - Zarys historii filozofii / Philed / Kraków / 1993 / str. 218 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 28. Bocheński Józef M. - Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim / Wyd. Antyk Marcin Dybowski / W-wa / b.r. ok.1995 / str. 123 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 29. Bodniak Stanisław - Autorstwo "Zwierciadła królewskiego" traktatu z końca XVI stulecia / nakł. Fundacji Zakłady Kórnickie / Kórnik / 1946 / str. 14 [2] / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Wyblakła oprawa. /
  cena: 12.00 zł                      

 30. Bolecki Włodzimierz - Pre-teksty i teksty / PWN / W-wa / 1991 / str. 235 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / IBL PAN . Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku /
  cena: 30.00 zł                      

 31. Bordona J.Dominguez - Die spanische Buchmalerei vom siebten bis siebzehnten Jahrhundert . Band 1-2 / Pantheon . Casa Editrice , Kurt Wolf Verlag / Firenze / 1930 / str. XXI [3]46 , XX 78 tabl. 160 / 24x32 cm / Bez opr. / Stan dobry / Bardzo ładne i luksusowe wydanie , 160 pojedyńczych tablic z czarno-białymi reproducjami - każda zabezpieczona ochronną bibułką . całość w kartonowym pudle wykonanym współcześnie. tekst w j. niemieckim /
  cena: 120.00 zł                      

 32. Borowicz Kazimierz - Droga , prawda , żywot . Życie Jezusa Chrystusa / Wydawnictwo Polskie R. Wegner / Frankfurt nad Menem / br. ok 1946 / str. 46 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wybór tekstu z ewangelii , 8 wielobarwnych reprodukcji /
  cena: 24.00 zł                      

 33. Bovet Piotr - Instynkt walki . Psychologia - wychowanie / Nasza księgarnia S.A. / W-wa / 1934 / str. 264 / 13x19 cm / Opr.brosz. / Stan średni / lekko podniszczony grzbiet /
  cena: 48.00 zł                      

 34. Boy Żeleński Tadeusz - Nowe studia z literatury francuskiej / Krakowska Spółka Wydawnicza / Kraków / 1922 / str. 292 / 13x18 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Lekko podniszczona okładka /
  cena: 30.00 zł                      

 35. Brandsteatter Roman - Ja jestem Żyd z " Wesela " / Wyd. Poznańskie / Poznań / 1983 / str. 43, wkł. z 20 il. / 16 x 16 cm / Opr.karton. / Stan średni / Rys. S. Wyspiańskiego /
  cena: 15.00 zł    

 36. Brandys Kazimierz - Charaktery i pisma / Aneks / Londyn / 1991 / str. 153 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Trzy szkice : Oskar Wilde , Andre Gide , Paul Leautaud /
  cena: 27.00 zł                      

 37. Braun Jerzy - Apercu de la philosophie de Wronski / Les Amis de Wroński / Irlande / b.r.ok. 1967 / str. 239 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Traduit par Adam Lada . Tekst w j. francuskim /
  cena: 50.00 zł                      

 38. Braun Jerzy - Virgo Maria / b. w. / Roma / 1975 / str. 43 / 13x18 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Rola Marii w historii zbawienia w świetle polskiej filozofii XIX w. Ostatnia praca autora /
  cena: 36.00 zł                      

 39. Brinton Crane - History of western morals / Harcourt , Brace and Company / New York / 1959 / str. 503 / 16x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Podniszczona obwoluta /
  cena: 45.00 zł                      

 40. Brokowski Stefan - Sprawozdanie z działalności Opieki Higjeniczno - Lekarskiej w Szkołach Powszechnych miasta Wilna za rok szkolny 1934 - 35 / Zarząd Miejski w Wilnie - Wydział Oświaty i Kultury / Wilno / 1935 / str. 25 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tabele , fotografia /
  cena: 36.00 zł                      

 41. ( Brożek Jan ) - Jana Brożka Gratis 1625 / nakł. PAU / Kraków / 1929 / str. XVI 180 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Biblijoteka Pisarzów Polskich , wydał Henryk Barycz , nierozcięte strony /
  cena: 48.00 zł                      

 42. Brożek Mieczysław - De Calliae tragoedia grammatica / PAU Gebethner i Wolff / Kraków / 1939 / str. [2] 45 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tekst w j. łacińskim, cytaty - greka . Ładnie zachowany egzemplarz /
  cena: 30.00 zł                      

 43. Brożek Mieczysław - Historia literatury łacińskiej w starożytności . Zarys / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1969 / str. 564 il. / 15x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / . Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 27.00 zł    

 44. Brożek Mieczysław - Ostatnia komedia rzymska ( Querolus ) / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1978 / str. 106 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / PAN Kraków /
  cena: 24.00 zł                      

 45. Bruckner Aleksander - Starożytna Litwa : ludy i bogi. Szkice historyczne i mitologiczne / Pojezierze / Olsztyn / 1979 / str. 238 / 13 x 20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Opracował i wstępem opatrzył J. Jaskanis . /
  cena: 27.00 zł                      

 46. Bruner J. Jerome - O poznawaniu . Szkice na lewą rękę . / PIW / W - wa / 1971 / str. 214 / 18x11 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przeł. Ewa Krasińska , wstęp Bogdan Suchodolski , Biblioteka Myśli Współczesnej /
  cena: 15.00 zł    

 47. Bruner Jerome S. - W poszukiwaniu teorii nauczania / PIW / W-wa / 1974 / str. 231 / 11x18 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Wstęp K. Kruszewski , przeł. E. Krasińska Biblioteka Myśli Współczesnej . Przybrudzona okładka /
  cena: 15.00 zł    

 48. Brykowska Maria - Architektura karmelitów bosych w XVII - XVIII wieku / Komitet Architektury i Urbanistyki PAN / W-wa / 1991 / str. 175 il. / 20x29 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 40.00 zł                      

 49. Brykowski Ryszard - Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wrocław / 1981 / str. 325 il. / 19x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Studia z historii sztuki tom XXXI . ISPAN . Liczne ilustracje /
  cena: 36.00 zł                      

 50. Brzękowski Jan - Wyobraźnia wyzwolona . Szkice i wpomnienia / PIW / W-wa / 1966 / str. 247 / 11x19 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / W aneksie : Najważniejsze wystąpienia i pozycje bibliograficzne futurystów i awangardy /
  cena: 24.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>