>> Strona główna Koszyk [0]
HUMANISTYKA:  1131 pozycji,      <   151 - 200   >          
 1. Copleston Frederick - Historia filozofii . Tom 9 / PAX / W-wa / 1991 / str. 494 / 15x21 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry / Tom IX . Od Maine de Birana do Sartra . Przekł. Bohdan Chwedeńczuk /
  cena: 39.00 zł    

 2. Copleston Frederick - Historia Filozofii .Tom 2 / PAX / W-wa / 2000 / str. 740 / 21x15 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Tom II - od Augustyna do Szkota /
  cena: 45.00 zł    

 3. Copleston Frederick C. - Filozofie i kultury / PAX / W-wa / 1986 / str. 220 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 21.00 zł                      

 4. Cornforth Maurice - Science and idealism . An examination of "Pure Empiricism" and Modern Logic / International Publishes / New York / 1947 / str. 266 / 15x22 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Podniszczona obwoluta /
  cena: 36.00 zł                      

 5. Crell Jan - O wolność sumienia / PWN / W-wa / 1957 / str. 82 / 13x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przekł. I. Lichońska , oprac Z. Ogonowski /
  cena: 15.00 zł                      

 6. Crell Jan - O wolność sumienia / PWN / W-wa / 1957 / str. XLIV 60 27 / 13x19 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Przekł.I. Lichońska , wstęp Zb. Ogonowski , BKF , brak obwoluty /
  cena: 18.00 zł                      

 7. Croce Benedetto - Zarys estetyki / PWN / W-wa / 1961 / str. 121 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 27.00 zł                      

 8. ( Cyceron Marek Tulliusz ) - M. Tullii Ciceronis Orationes selectae in usum studiosae juventutis / Typis Scholarum Piarum / W-wa / 1828 / str. 373 / 11x18 cm / Opr.płsk. / Stan słaby / Mowy Cycerona w j. łacińskim. Oprawa mocno podniszczona, okładki luzem, dawne wpisy z XIX w.. Wewnątrz stan dobry, blok książki spójny. /
  cena: 60.00 zł                      

 9. Cywiński Bohdan - Ogniem próbowane , Tom I / WSiP / W-wa / 1993 / str. 300 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Z dziejów najnowszych Kościoła katolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej /
  cena: 15.00 zł                      

 10. Cywiński Bohdan - Ogniem próbowane II . "...I was prześladować będę " / Redakcja Wydawnictw KUL / Lublin / 1990 / str. 517 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Z dziejów najnowszych Kościoła katolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej , tom II /
  cena: 36.00 zł                      

 11. Cywiński Bohdan - Rodowody niepokornych / Editions Spotkania / Paris / 1985 / str. 399 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 12. Czapska Maria - La Vie de Mickiewicz / Librairie Plon / Paris / 1931 / str. 320 / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Szkice mickiewiczowskie tekst w j. francuskim /
  cena: 60.00 zł                      

 13. Czarnowski Stefan - Kultura / Spółdzielnia Wydawnicza "Książka" / W-wa / 1946 / str. 250 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Przybrudzone strony wraz z okładką /
  cena: 27.00 zł                      

 14. Czarnowski Stefan - Społeczeństwo i kultura . Prace z socjologii i historii kultury / Polski Instytut Socjologiczny / W-wa - Poznań / 1939 / str. XXXVIII 558 il. / 18x26 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Biblioteka Socjologiczna Tom I . Nota biograficzna - Marceli Handelsman , twórczość -Florian Znaniecki , bibliografia prac S. Czarnowskiego . Ładny egzemplarz /
  cena: 150.00 zł                      

 15. Czekanowski Jan - Człowiek w czasie i przestrzeni / Trzaska Evert i Michalski / W-wa / br. ok. 1935 / str. 271 il. / 15x22 cm / Opr.pł. / Stan średni / Bibljoteka Wiedzy , oprawa wydawnicza lekko przybrudzona /
  cena: 48.00 zł                      

 16. Czekanowski Jan - Zagadnienia antropologii . Zarys antropologii teoretycznej / Księgarnia Naukowa T. Szczęsny / Toruń / 1948 / str. 107 il. / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Podniszczonne krawędzie okładki /
  cena: 39.00 zł                      

 17. Czempiński Jan - Henryk Sienkiewicz duchowy wódz narodu . Jego żywot i czyny / Nakł. Tow. Oświaty Narodowej / W-wa / 1924 / str. 138 / 13x19 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Podniszczony grzbiet /
  cena: 24.00 zł                      

 18. Czernyszewski Mikołaj - Zasada antropologiczna w filozofii / PWN / W-wa / 1956 / str. XX 146 / 13x19 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Przekł. K. Błeszyński , wstęp H. Holland , BKF /
  cena: 15.00 zł                      

 19. Czerwiński Marcin - Magia , mit i fikcja / Wiedza Powszechna / W-wa / 1975 / str. 201 / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan średni /
  cena: 18.00 zł                      

 20. Czeżowski Tadeusz - O metafizyce jej kierunkach i zagadnieniach / Księgarnia Naukowa T. Szczęsny i s-ka / Toruń / 1948 / str. 144 / 16x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika /
  cena: 24.00 zł                      

 21. Czubaty Jarosław - Warszawa 1806 - 1815 . Miasto i ludzie / Wydawnictwo Neriton / W-wa / 1997 / str. 98 il. / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 22. Czukowski Korniej - Wspomnienia o pisarzach / PIW / W-wa / 1962 / str. 250 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Gorki , Leonid Andrejew , Łunaczarski , Tołstoj , Majakowski , Aleksander Błok , Jurij Tynianow .Przekł. J. Dmochowska . Brak obwoluty /
  cena: 24.00 zł                      

 23. - autorzy / Człowiek w nauce współczesnej / Editions du Dialogue / Paris / 1988 / str. 237 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 24. Człowiekowski Ignacy - Katolicka doktryna społeczna / Stronnictwo Narodowe / Londyn / 1952 / str. 26 / 12x18 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Studium Polityczne Stronnictwa Narodowego z. 3 /
  cena: 30.00 zł                      

 25. Dabrowski Klemens oprac. - Święty Benedykt i jego dzieło w najogólniejszym zarysie / nakł. OO. Benedyktynów / Kraków / 1932 / str. 174 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Żywot św. Benedykta napisany przez św. Grzegorza W. Papieża , O regule św. Benedykta , Rzut oka na dzieło św. Benedykta . Podniszczony grzbiet /
  cena: 39.00 zł                      

 26. Danielewicz Jerzy - Morfologia hymnu antycznego / UAM / Poznań / 1976 / str. 125 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / O materiale greckich zbiorów hymnicznych . Druk maszynowy /
  cena: 40.00 zł                      

 27. Danielewicz Zielińska Maria - Szkice o literaturze emigracyjnej / Instytut Literacki / Paryż / 1978 / str. 414 / 13x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Biblioteka Kultury . Tom 289 /
  cena: 60.00 zł                      

 28. Danilewicz Maria , Nowak Jadwiga oprac. - Bibliografia prac naukowych w językach obcych ogłoszonych poza krajem przez uczonych polskich . Tom I: 1939 - 1962 / Princes Gate / Londyn / 1964 / str. 175 / 20x27 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Polskie Tow. Naukowe na Obczyźnie . Wydanie dwujęzyczne , polsko - angielskie /
  cena: 75.00 zł                      

 29. Danilewiczowa Maria , Pigoń Stanisław - Dialog korespondencyjny 1958 - 1968 / WSP / Rzeszów / 1996 / str. 516 il.13 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Wstęp i opracowanie - Czesław Kłak . Ilustracje /
  cena: 60.00 zł                      

 30. Daszczyńska Izabella , Iwaszko Ludmiła - Rosyjska i polska frazeologia marynistyczna ze słownikiem / WSP w Słupsku / Słupsk / 1992 / str. 337 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Wydanie dwujęzyczne . Druk maszynowy . Nakład 120 egz. /
  cena: 80.00 zł                      

 31. - autorzy / De Mediolano civitate imper Romani capite / Curante Instituto Romanis Studiis Provehendis / Rzym / 1986 / str. 53 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 32. Dębicka Elżbieta - Brat Albert przez pryzmat dziecinnych wspomnień / b.w. / W-wa / 1939 / str. 31 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Odbitka z I numeru Verbum , pieczątki /
  cena: 27.00 zł                      

 33. Dembowski Edward - Pisma . Tom 1-5 / PWN / W-wa / 1955 / str. XI 417 , 351 , 453 , 408 , 384 / 13x19 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / BKF , lekko podniszczone obwoluty /
  cena: 39.00 zł                      

 34. Demostenes - Mowa o pokoju / Nakł. Samuela Bodeka / Lwów / b.r. ok. 1905 / str. 15 / 11x15 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Postrzępione okładki luzem /
  cena: 18.00 zł                      

 35. Dennett Daniel C. - Natura umysłów / CIS / W-wa / 1997 / str. 206 / 13x20 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry /
  cena: 60.00 zł                      

 36. Derdowski Jarosz - O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachoł . Zełgoł dlo swojech druchów kaszubściech / Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie / Gdańsk / 1989 / str. 145 / 12x16 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł    

 37. Descartes Rene - Medytacje o pierwszej filozofii / Antyk / Kęty / 2001 / str. 505 / 18x23 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Zarzuty uczonych mężów i odpowiedzi autora . Rozmowa z Burmanem . Przekł. Maria i Kazimierz Ajdukiewiczowie , Stefan Świerzawski , Izydora Dąmbska /
  cena: 48.00 zł                      

 38. Descartes Rene - Prawidła kierowania umysłem / PWN / Kraków / 1958 / str. 170 / 19x13 cm / Opr.pł. / Stan dobry / "...Poszukiwanie prawdy poprzez światło przyrodzone umysłu" . Przeł. Ludwika Chmaja . BKF . Brak obwoluty . /
  cena: 30.00 zł                      

 39. Descartes Rene - Rozprawa o metodzie / Polska Akademia Umiejętności / Kraków / 1950 / str. 64 / 17 x 21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tłum. Wanda Wojciechowska. Podniszczona oprawa. /
  cena: 18.00 zł                      

 40. Diggins John Patrick - Iluzje pragmatyzmu . Modernizm oraz kryzys poznania i autorytetu / Oficyna Wydanicza Łośgraf / Warszawa / 2010 / str. 672 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 41. Dobrowolska Aleksandra oprac. - Katalog wystawy . Stefan Żeromski / Muzeum Świętokrzyskie / 1952 / str. 104 il. / 16x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Wstęp K. Wyka , projekt okładki A. Półtawski , lekko przybrudzona okładka /
  cena: 27.00 zł                      

 42. Dobrowolski Tomasz - Tomizm - filozofia szczęścia . Szkic filozofii tomistycznej / Veritas / Londyn / 1952 / str. 61 / 12x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Dawna odbitka poligraficzna /
  cena: 15.00 zł                      

 43. Dobrzyńska Teresa , Kopczyńska Zdzisława - Tonizm / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1979 / str. 186 / 17x25 cm / Opr.pł. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 44. Dobzhansky Thedosius - Różnorodność i równość / PIW / W - wa / 1979 / str. 146 / 18x11 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / przeł. Aniela Makarewicz , wstęp Tadeusz Bielicki , Biblioteka Myśli Współczesnej /
  cena: 15.00 zł    

 45. - Dom Książki Polskiej hurtownia dla księgarzy i wydawców Spółka Akcyjna / Dom Książki Polskiej / W-wa / 1922 / str. 37 il. / 14x20 cm / Bez opr. / Stan średni / Ilustrowana broszura informacyjna. Ładny układ typograficzny - Drukarnia Wł. Łazarskiego .Brak broszurowej okładki, niewielki ubytek rogu ostatniej strony /
  cena: 20.00 zł                      

 46. Domański Juliusz - Erazm i filozofia . Studium o koncepcji filozofii Erazma z Rotterdamu / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1973 / str. 237 [5] / 15x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Podniszczona obwoluta /
  cena: 27.00 zł                      

 47. Drinhaus P. - W rozstrzygającej chwili / Wyd. Poliglot / W-wa / b.r. ok. 1935 / str. 207 il. / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Ciekawy projekt graficzny okładka . Liczne ilustracje w tekście /
  cena: 60.00 zł                      

 48. - Droga Krzyżowa / b.w. / Jerozolima / 1877 / str. 77 il. / 9x14 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Tekst w języku arabskim. Ilustracje. Wpis własnościowy - O. Norbert Golichowski Jerozolima 1894 (zakonnik i historyk 1848-1921) /
  cena: 80.00 zł                      

 49. Drozdowicz - Jurgielewiczowa Irena - Technika powieści Żeromskiego / Kasa im. Mianowskiego / W-wa / 1929 / str. 138 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Studia z zakresu historii literatury polskiej nr 8 . Blok luźny , w rogu ok. 20 str. nieznaczne ślady zalania , poz. do oprawy /
  cena: 18.00 zł                      

 50. Dubiecki Marian - Historya literatury polskiej na tle narodu skreślona . Tom 1-2 / Maurycy Orgelbrand / W-wa / 1888 / str. 457 IV, 474 IV / 15x22 cm / Opr.pł. / Stan średni / Autor - historyk, powstaniec 1863, członek Rządu Narodowego, w 1864 aresztowany i zesłany na Syberię. Mocno podniszczona płócienna oprawa z epoki, wewnątrz stan dobry, dawna pieczątka własnościowa i wpis na stronie tytułowej. /
  cena: 60.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>