>> Strona główna Koszyk [0]
PRASA I PERIODYKI:  294 pozycji,      <   201 - 250   >          
 1. - Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie , 1972 / Muzeum Narodowe w Warszawie / W-wa / 1972 / str. 600 il. / 20x25 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Rocznik XVI . Zawiera : Jadwiga Jaworska - Album Wileńskie i jego wydawca Jan Kazimierz Wilczyński ( Album de Wilna ), Urszula Popłonyk - Scenographia urbium Silesiae Fryderyka Bernarda Wernera , Lija Skalska - Konrad Krzyżanowski , Ludomir Sleńdziński - Katalog , bibliografia , i inne . Niewielki ubytek obwoluty /
  cena: 60.00 zł                      

 2. - autorzy / Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie , 1986 / Muzeum Narodowe w Warszawie / W-wa / 1986 / str. 416 il. / 20x25 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Nr. XXX . W treści m. in.: Urszula popłonyk "Panoramy miast według rysunków F. B. Wernera wydane przez ofizynę Probstów w Augsburgu" , Ferdynand B. Ruszczyc "Grafika użytkowa w twórczości Fernynanda Ruszczyca" /
  cena: 30.00 zł                      

 3. - autorzy / Rocznik Ochrony Roślin , 1939 r. , z.3 / Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego / Puławy / 1939 / str. 126 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / B. ładnie zachowany egzemplarz /
  cena: 70.00 zł                      

 4. - Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na obczyźnie r. 1985/86 / Polska Fundacja Kulturalna / Londyn / 1986 / str. 212 / 16x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / T. XXIX . W treści m.in.: Stanisław Portalski - Sylwetka Henryka Zygalskiego na tle grupy Polaków od "Enigmy" , Franciszek Strzałko - Drewniane cerkwie na ziemiach dawnej Polski a cerkwie nowogrodzko-białopomorskie , Jan Karski - Tajna dyplomacja Churchilla i Roosevelta w sprawie Polski (1940-45) . Druk maszynowy . Ilustracje /
  cena: 45.00 zł    

 5. - Rocznik warszawski , 1960 r. / PIW / W-wa / 1960 / str. 422 il. mapki 4 / 18x25 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry / Rocznik I . Exlibris - Bohdan Grzymała Siedlecki . Treść m.in. Stanisław Herbst - Historia Warszawy , Aleksander Król - Marymont , Daniela Kosacka - Nalewki do schyłku XVIII w. , Andrzej Ryszkiewicz - Zbiory artystyczne Józefa Kajetana Ossolińskiego , Ryszard Kołodziejczyk - Warszawska żandarmeria narodowa w powstaniu styczniowym . Liczne ilustracje, mapki /
  cena: 20.00 zł                      

 6. - Rocznik warszawski , 1976 / PIW / W-wa / 1976 / str. 514 [4] / 18x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Rocznik XIV . Pod red. Aleksandra Gieysztora. W treści m.in. : Jan Tyszkiewicz - Uwagi nad krajobrazem środkowego Mazowsza .. W wiekach średnich , Konrad Zawadzki - Warszawskie gazety ulotne XVI i XVII wieku, Anna Berdecka - Zajazdy i hotele w dawnej Warszawie (XVI-XVIIIw.) , Jan Berger - Warszawski Lombard miejski , Jan Kosim - Walka z pożarami i Tow. Asekuracyjne (1796-1806) /
  cena: 18.00 zł                      

 7. - autorzy / Rocznik Warszawski 1969 r. / PIW / W-wa / 1969 / str. 528 il. / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Tom IX . W treści m.in. : Teresa Dunin - Wąsowicz - Uwagi w sprawie osadnictwa wczesnośredniowiecznego na obszarze dzisiejszej Warszawy , Andrzej Woltanowski - Z dziejów propagandy insurekcji kościuszkowskiej w Warszawie , Jan Berger - Z dziejów Targówka , Marek Kwiatkowski - Powązki . Liczne ilustracje /
  cena: 20.00 zł                      

 8. - autorzy / Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych , 1931 , nr 1 / Kasa im. J. Mianowskiego / Lwów / 1931 / str. XVI 402 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Red. Franciszek Bujak i Jan Rutkowski , w treści : S. Hoszowski - Historyczne badania cen , A. Walawender - Badania klęsk elementarnych , T. Lutman - Wolne miasta handlowe , nierozcięte strony /
  cena: 54.00 zł                      

 9. - Roczniki Humanistyczne , 1964 r. z.2 / Tow. Naukowe KUL / Lublin / 1964 / str. 229 mapki / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W treści m.in. Stanisław Litak - Formowanie sieci parafialnej w Łukowskiem do końca XVI wieku (z mapkami) , Józef Szymański - Wczesnośredniowieczne kanonickie środowisko zawichojsko- sandomierskie /
  cena: 30.00 zł                      

 10. - Roczniki Kodeńskie , 1931 r. , zeszyt 1 / Ojcowie Kodeńscy- Misjonarze Oblaci / Kodeń / 1930 / str. 32 il. / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Z historii parafii i klasztoru kodeńskiego , ilustracje . Zagniecenia rogu kartek /
  cena: 45.00 zł                      

 11. - autorzy / Roczniki nauk społecznych . Prawo , ekonomia , socjologia . 1949 / Nakł. Tow. Naukowego KUL / Lublin / 1949 / str. 424 / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / W treści m.in.: Jerzy Kalinowski- Zagadnienie aksjomatyzacji nauki prawa , Józef Mazurkiewicz - Powiatek w dawnych księgach miejskich Lublina i miast sąsiednich , Kazimierz Szwarcenberg Czerny Statut Bałtyku (zarys problemu) . Okładka naddarta przy grzbiecie /
  cena: 60.00 zł                      

 12. - autorzy / Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku , 1931 / nakł. Towarzystwa / Katowice / 1931 / str. 465 / 23x13 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Tom III . W treści: T. Dobrowolski - "Budowa i urządzenie drewnianego kościoła w Małej Wiśle na Śląsku" , J. Korzonkiewicz - "Udział Krakowa w akcji powstań i plebiscytu śląskiego 1919 - 1921" . Pęknięcia na szyciu pomiędzy stronami . /
  cena: 60.00 zł                      

 13. - Rodak 1915 r. , nr 1 / Antoni Stręk / Wiedeń / 1915 / str. 10 / 24x32 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tygodnik dla wychodźców polskich z Galicyi . W numerze m.in.: Centralny komitet opieki moralnej dla wychodźców z Galicyi w Wiedniu , W sprawie powrotu do kraju . Korespondencje, wojna, Kronika, Poszukiwanie zaginionych. Numer okazowy /
  cena: 27.00 zł                      

 14. - autorzy / Rok Polski , 1916 , nr 1 / Kraków / 1916 / str. 92 / 16x24 cm / Opr.pł. / Stan słaby / Miesięcznik , czasopismo poświęcone zagadnieniom życia narodowego , B. Chrzanowski - Książka a wojna , A. Chołoniewski - Istota walki polsko-rosyjskiej , R. Rybowski - Bojkoty ekonomiczne w krajach obcych ,Kazimiera Zawistowska - Tak być musiało . Strony 12-29 niezadrukowane ( cenzura ? ) liczne podkreślenia długopisem , przybrudzona okładka /
  cena: 24.00 zł                      

 15. - autorzy / Rok Polski 1918 r. nr 11 , 12 / Nakł. Księgarni M. Niemierkiewicza / Poznań / 1918 / str. 743 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Czasopismo poświęcone zagadnieniom życia narodowego . W treści m.in.: Henryk Mościcki "Polacy w niewoli rosyjskiej 1912" , Bohdan Zachorski "Socyologiczne przesłanki budowy Państwa Polskiego" /
  cena: 21.00 zł                      

 16. - autorzy / Ruch Literacki , 1926 , nr 1 / Gebethner i Wolff / W-wa / 1926 / str. 32 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Miesięcznik , w treści : Z. Łempicki - Ruch literacki , J. Ujejski - Nieznany list Mickiewicza do Zygmunta Krasińskiego /
  cena: 18.00 zł                      

 17. - Ruch Narodowy . Wydawnictwo nieperiodyczne , 1955 r. , nr 2-3 / Jędrzej Giertych / Londyn / 1955 / str. 192 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Lipiec - Grudzień 1955 . W nr. m.in. : Herman Scheuring - Nasza emigracyjna polityka w 10 lat po Jałcie, J. Giertych - Wojsko , - Materiały historyczne , Recenzje . Druk maszynowy /
  cena: 140.00 zł                      

 18. - autorzy / Ruch słowiański , 1928 , nr 1 / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Lwów / 1928 / str. 56 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Miesięcznik poświęcony życiu i kulturze Słowian , w treści : T. Lubaczewski - Czynniki rozwoju gospodarczego Czechosłowacji , M. Gumowski - Wystawa współczesnej kultury czeskosłowackiej w Bernie , H. Batowski - Królestwo Serbów , Chorwatów i Słowieńców , nierozcięte strony /
  cena: 30.00 zł                      

 19. - autorzy / Russian Literature Triquarterly , 1973 , nr. 6 / Ardis Publishers / Michigan / 1973 / str. 304 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Part II . W treści m.in.: Osip Mandelstam "Some notes on Poetry (Jane Gary Harris)" , "Letters from Zoshenko" , "A letter from Mandelstam to Pasternak" , Iosif Brodskii "Liubov" . Niektóre teksty w języku rosyjskim /
  cena: 45.00 zł                      

 20. - Rzeczy ciekawe , Miesięcznik popularno-naukowy , 1946 , Styczeń , Nr 1 / Centralna Poradnia Samokształcenia / W-wa / 1946 / str. 16 / 21x30 cm / Bez opr. / Stan średni / W treści m.in. : Komu i jak chcemy służyć , Adam Markowski - W drodze w teraźniejszość i przyszłość. Dzieje myśli demokratycznej , Janina Wójcicka - Ojczyzny (wiersz) , O energii atomowej , Wacław Radwan - Książka i jej piękno . Podkreślenia w tekście /
  cena: 15.00 zł    

 21. - Rzeczy piękne , nr. 1 , r. 1918 / b.w. / Kraków / 1918 / str. 41 / 23x31 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Miesięcznik poświęcony architekturze , rzeźbie , malarstwu , ochronie zabytków , kościelnictwu i rzemiosłom /
  cena: 30.00 zł                      

 22. - Scena Polska , 1925 r. , z. 1 / b. w. / W-wa / 1925 / str. 112 il. / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Organ Związku Artystów Scen Polskich . W numerze m. in. Wacław Husarski - Inscenizacja w średniowiecznym teatrze religijnym . Z księgozbioru Zygmunta Hubnera . Na paru stronach zaznaczenia ołówkiem na marginesach. /
  cena: 45.00 zł                      

 23. - Scena Polska , 1925 r. , z. 2 / b. w. / W-wa / 1925 / str. 113 - 212 , XXIII / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Miesięcznik . Organ Związku Artystów Scen Polskich . W numerze m. in. Giovanni Bach - Teatr del arte we Włoszech. . Z księgozbioru Zygmunta Hubnera . Na paru stronach zaznaczenia ołówkiem na marginesach i dopiski. /
  cena: 45.00 zł                      

 24. - Sport - tygodnik ilustrowany 1901 r. nr.15 / b.w. / W-wa / 1901 / str. 49 .il / 14x35 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Numer specjalny - Henryk Sienkiewicz . Treść : Podobizna autografu Sienkiewicza - Sabałowa bajka Ferdynand Hoesick - U Sienkiewicza, Katalog Wystawy Sienkiewiczowskiej - 364 eksponaty.Część sportowa: Stado w Krasnem, Ważniejsze gonitwy, Z torów i stajen, Myślistwo , Strzelnictwo , Kronika sportowa, Samochody, Reklamy /
  cena: 90.00 zł                      

 25. - Społeczeństwo 1907 r., nr 1 / Antoni Miller / W-wa / 1907 / str. 12 / 23x32 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Tygodnik naukowo - literacki , społeczny i polityczny . W numerze m.in.: Utopje polityczne , Za kulisami marjawityzmu , "Wolnomyślna" Socjologia , Statystyka ruchu robotniczego w Rosji . Luźne strony /
  cena: 18.00 zł                      

 26. - autorzy / Sprawozdania z posiedzeń Komisji Językowej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego . Tom I / Tow. Naukowe Warszawskie / W-wa / 1937 / str. 97 il.[5] / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Artrykuły m.in.: H. Friedrich - Samogłoski nosowe we wsi Leszczydół pow. Pułtusk , J. Tarnacki - Próba podziału dialektycznego Mazowsza na podstawie nazw z zakresu kultury materialnej , Słownictwo polskie na Polesiu . Blok luźny, brak tylniej okładki. /
  cena: 30.00 zł                      

 27. - Sprawy obce , 1930 r. z. II / b. w. / W-wa / 1930 / str. 243-480 / 14x23 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Pismo kwartalne . W treści m.in. : Wzrost siły i znaczenia Polski , Jan Ochota - Unieważnienie aktów rozbiorowych przez Rosję , Leopold Caro - Wielki przemysł polski a kapitał zagraniczny , Mieczysław Szawelski - Stany Zjednoczone Europy , Dymitr Proskura - Upadek Cerkwi Prawosławnej w Rosji . Podniszczona okładka , ubytek rogów kilkunastu stron. /
  cena: 60.00 zł                      

 28. - Sprawy obce , 1930 r. z.III / b. w. / W-wa / 1930 / str. 483-712 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Pismo kwartalne . W treści m.in. : Michał Sokolnicki - Polacy wobec zagadnień międzynarodowych , Kazimierz Smogorzewski - Francja i Polska , Dymitr Proskura - Watykan a Rosja , Władysław Kulski - Kilka uwag o Pakcie Paryskim ,Józef Feldman - Bismark a sprawa Polska , Wassan - Girej Dżabagi - Konflikt Palestyński , Mieczysław Szerer - Lord Curzon - człowiek patetyczny. Nieznaczne ślady zalania na górnym marginesie. /
  cena: 60.00 zł                      

 29. - Sprawy obce . 1930 r. z.IV / b. w. / W-wa / 1930 / str. 717-921 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Pismo kwartalne . W treści m.in. Jerzy Życki - De Legato et Legatione , Henryk Strasburger - Gdańsk jako port polski , Leopold Caro - Od Carlylea do Forda , Leon Halban - Pogląd na Pakta Laterańskie . Lekko podniszczona okładka /
  cena: 60.00 zł                      

 30. - Statystyka uboju bydła , 1929 , Tom 1 , Zeszyt 1 / nakł. GUS / W-wa / 1929 / str. 22, tablice / 20x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wydane przez GUS. Tekst polski i francuski. Przegląd kwartalny /
  cena: 15.00 zł                      

 31. - autorzy / Ster , 1934 , nr 1 / Romana Olszewska / W-wa / 1934 / str. 32 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Miesięcznik , kultura , literatura , sztuka , sprawy społeczne , w treści : A. Pawłowski - Technika - krzewicielką nowych pojęć humanitarno etycznych , M. Żuławski - Wśród obrazów , R. Jaworski - Czerwone...Czarne , K. Irzykowski - Małżeństwa koleżeńskie /
  cena: 30.00 zł                      

 32. - autorzy / Studia Antiquitatis Christianae , 1977 , z. 1-2 / ATK / W-wa / 1977 / str. 272, 262 / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tom 1 - zeszyt 1-2 . Treść: Zeszyt 1 - L. Gładyszewski - Bóg stwórca i władca . Doktryna greckich apologetów II wieku o stworzeniu i opatrzności w aspekcie parystyczno-filozoficznym. Zeszyt 2 - E. Stanula - Nauka Abrozjastra o stanie pierwotnym człowieka. W. Myszor - Gnostycyzm w tekstach z Nad-Hammadi . Druk maszynowy f2 /
  cena: 75.00 zł                      

 33. - Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu . Tom 9 / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN / Wrocław / 1970 / str. 175 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tom zawiera : Marian Arszyński - Technika i ogrganizacja budownictwa ceglanego e prusach w końcu XIV i w pierwszej poł. XV w. , Sławomira Ciepiela - Zabytki szklane ze stanowiska archeologicznego przy kościele św. Anny w Warszawie /
  cena: 39.00 zł                      

 34. - autorzy / Suczasnist nr. 1-2 lato 1985 / b.w. / Monachium / 1985 / str. 280 / 13x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Zeszyt w języku polskim. Zawiera m.in. Józef Darski Kierunki polskiej polityki wschodniej Andrzej Sulima Kamiński W kręgu moralnej i politycznej ślepoty: Ukraina i Ukraińcy w oczach Polaków Ewhen Shtendera Badania nad dziejami UPA w PRL i wiele innych. /
  cena: 24.00 zł                      

 35. - Symposion , 1932 , nr 1 / Wyd. Księgarni Nowości / Lwów / 1932 / str. 48 / 14x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przegląd piśmiennictwa świata,miesięcznik,w treści : Revue de Paris - Tajemnice Czerwonego Morza, Natur u. Kultur - Cud w lecznictwie,Świat - Kobieta i dziecko w Sowjetach /
  cena: 27.00 zł                      

 36. - Symposiones . Tomus I / Universitas Polonorum in Exteris / Londyn / 1981 / str. 256 il. / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Artykuły : Andrzej Żaki - Początki chrześcijaństwa w Polsce południowej , Leon Koczy - Jan Brożek w Szkocji , Wiktor Sukiennicki Nieznani lub zapomniani , Jerzy "JUR" Lerski - Szkocka kontrofensywa Zachodniej Słowiańszczyzny (ze wspomnień oficera oświatowego) . Ilustracje . Niewielkie przetarcia okładki /
  cena: 48.00 zł                      

 37. - Szpargały , 1935 r. , z. 6 / Antykwariat K. Fiszlera i Syna / W-wa / 1935 / str. 19 / 17x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Czasopismo poświęcone miłośnictwu , zbieractwu książek i wszelkich osobliwości bibliograficznych oraz Biuletyn Antykwariatu K. Fiszlera i Syna . Na okładce zdjęcie - Józef Piłsudski 5 XII 1867 - 12 V 1935 . Wew. artykuł : Wiktor Podoski - Rozwój techniki drzeworytniczej oraz katalog antykwariatu Biuletyn nr 11 zawierający 1183 pozycji książkowych. /
  cena: 20.00 zł                      

 38. - autorzy / Sztuki Piękne , 1924 , nr. 2 / Polski Instytut Sztuk Pięknych / Kraków / 1924 / str. 47, il. / 20x29 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Miesięcznik poświęcony architekturze, rzeźbie, malarstwu, grafice i zdobnictwu. W treści m.in.: A. Potocki- Józef Pankiewicz , M. Treter- Stanisław Dębicki. Liczne ilustracje. Blok luźny, czasopismo do oprawy. /
  cena: 27.00 zł                      

 39. - Sztuki Piękne 1926 nr. 4 / Polski Instytut Sztuk Pięknych / W-wa / 1926 / str. 145-192 / 22x30 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Numer tematyczny, poświęcony twórczości malarskiej Wojciecha Weissa . Treść :Stanisław Świerz - Wojciech Weiss , Tadeusz Seweryn - Mozaika (W. Weiss) . Mieczysław Treter - Salon doroczny w Warszawie . Kronika /
  cena: 36.00 zł                      

 40. - Słowo polskie . Tygodniowy dodatek ilustrowany , 1928 , Nr 22 / W.A.Skrzyczyński / Lwów / 1928 / str. 4, il. / 29x40 cm / Bez opr. / Stan średni / Bezpłatny dodatek do Nr 145 "Słowa Polskiego" Lwów 28 maja 1928 /
  cena: 12.00 zł    

 41. - Służba nauce , 1932 , Zeszyt 1 / Kasa im. Mianowskiego / W-wa / 1932 / str. 48, il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Nieco poplamiona oprawa. /
  cena: 12.00 zł    

 42. - autorzy / Teatr Ludowy , 1937 r. , nr 1-12 / Instytut Teatrów Ludowych / W-wa / 1937 / str. 248 il. / 12x16 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Miesięcznik Organizacji Teatrów Ludowych w Polsce .Oprawiony rocznik . Oprawa introligatorska biblioteczna, naklejka - Zakład Introligatorski , Aleksander Narkiewicz , Wilno Młynowa 9 . Treść : Artykuły ogólne, Repertuar widowiskowy (teksty), Tańce ludowe, Technika sceny, Metoda pracy w teatrze i chórze ludowym, prace w zespołach, Życie organizacyjne, Pokłosie wydawnicze, Aktualności.W roczniku m.in. Jerzy Zawieyski - "Kołysanka" Czesława Miłosza /
  cena: 60.00 zł                      

 43. - Techniczny Kalendarz Samochodowy 1932 / nakł. Koła Samochodowego przy STP / W-wa / 1932 / str. 655 XLIX / 12x15 cm / Opr.pł. / Stan średni / Kalendarz oraz omówienie podzespołów i części samochodowych.Liczne ilustracje. Lekko podniszczony grzbiet. /
  cena: 140.00 zł                      

 44. - autorzy / Tęcza , 1935 , nr. 3 / b.w. / Poznań / 1935 / str. 84 il. / 18x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Ilustrowany miesięcznik . Ciekawe fotogramy .W treści m.in.: Józef Kisielewski "Pokolenie walki" , Adolf Nowaczyński "Bankructwo Bertranda Russela . Ankieta kompozytorów "Nowa polska twórczość muzyczna" - Tadeusz Jarecki , Stanisław Niewiadomski , Feliks Nowowiejski , L.M. Rogowski , Ludomir Różycki , Piotr Rytel , Aleksander Tasman . Podniszczona okładka /
  cena: 24.00 zł                      

 45. - Teki archiwalne , 1953 , 1 / PWN / W-wa / 1953 / str. 146 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Jan Wegner - Instruktarz ekonomiczny dóbr nieborowskich , Alojza Łyszkowska i Andrzej Tomczak - Trzy inwentarze dóbr szlachty łęczyckiej z lat 1674 i 1727 , Czesława Ohryzko Włodarska - Rejestr dobytku chłopskiego z 1659 , Jerzy Senkowski i Zbigniew Wójcik - Akta Komisji Starostwa Puckiego z 1635 , Barbara Smoleńska - Materiały do dziejów huty szklanej w Nalibokach w XVIII w. /
  cena: 36.00 zł                      

 46. - autorzy / Teki archiwalne , 1963 r. , z. 9 / PWN / W-wa / 1963 / str. 339 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W treści m.in. Piotr Bańkowski "Dwie relacje Tadeusza Kościuszki o kampanii polsko - rosyjskiej z 1767 r." , Józef Kazimierski "Inwentarz pozostałości po księciu Jóżefie Poniatowskim z 1814 roku" , Żanna Kormanowa "Raport konsulatu francuskiego w Warszawie o kolonii i kapitałach francuskich w Królestwie Polskim w r. 1891" /
  cena: 40.00 zł                      

 47. - Teki historyczne . Tom II z.3 / Polskie Towarzystwo Historyczne w Wielkiej Brytanii / Londyn / 1948 / str. 153-232 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Treść: Marian Kukiel - Koncepcje powstania narodowego przed Wiosną Ludów , Oskar Halecki - Geneza Czerwonego Caratu , Juliusz Kozolubski - Służba sardyńska generała Wojciecha Chrzanowskiego . Podkreślenia w tekście /
  cena: 45.00 zł                      

 48. - Tematy 1968 nr.28 / Tematy / Nowy Jork - Londyn / 1968 / str. 302 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Numer tematyczny Żydzi i judaizm . Autorzy: E.L. Fackenheim , Hans Jonas , Daniel Bell , A. Hertzberg , M. Himmelfarb , E.B. Borowitz , Norman Podhoretz , E. Hoagland , D.H. Wrong , Robert Alter , Alfred Kazin , Phi;ip Roth . /
  cena: 36.00 zł                      

 49. ( Topolski Feliks ) - Topolski s Chronicle 1964 , Nos 9-12 ( 261-264) / nakł. autora / Londyn / 1964 / str. 2 / 29x46 cm / Bez opr. / Stan średni / NEW YORK HARLEM RIOTS JULY 1964 . Słynna ilustrowana kronika Topolskiego . Druk artystyczny wykonany prawdopodobnie w OPiM . Dwustronnie zadrukowany arkusz 92x117 dwukrotnie złożony. Tekst w j. angielskim. Niewielkie przetarcia na złożeniu, podklejone rozdarcie, nieaktualna pieczątka /
  cena: 90.00 zł                      

 50. - Trybuna , 1988 , nr. 57/113 / PRW NiD / Londyn / 1988 / str. 35 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W numerze : Mirosław Chojecki -Polska jesień 1988 , Piotr Wandycz - Dyplomacja polska 1914-1945 , Stanisław Grocholski - Świat u schyłku dwudziestego wieku , Jan Radomyski - Polityka Gorbaczowa /
  cena: 27.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     >   >>