>> Strona główna Koszyk [0]
PRASA I PERIODYKI:  294 pozycji,      <   51 - 100   >          
 1. - Dzień nowy . Pismo kursów dla dorosłych , 1921 , Nr 1 / Drukarnia L. Nowaka / W-wa / 1921 / str. 8 / 23x32 cm / Bez opr. / Stan średni / Dnia 15 marca 1921 r. Przybrudzona pierwsza strona /
  cena: 6.00 zł                      

 2. - autorzy / Echo szkoły pracownic społecznych , 1930 , Nr 1 / Druk. Tow. Polskiej Macierzy Szkolnej / W-wa / 1930 / str. 20 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Kwartalnik. /
  cena: 9.00 zł                      

 3. - autorzy / EOS commentarii Societatis Philologae Polonorum , 1928 r. / Polskie Towarzystwo Filologiczne / Lwów / 1928 / str. [6] 560 il. / 16x23 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Rocznik XXXI . Rozprawy w j. łacińskim. Ilustracje, oprawa wydawnicza ozdobna, ładnie zachowany egzemplarz. Dawne pieczątki własnościowe : Z książnicy Władysława Grużewskiego . /
  cena: 45.00 zł                      

 4. - autorzy / EOS Kwartalnik Klasyczny , 1936 r. , z.2 / Polskie Tow. Filologiczne / Lwów / 1936 / str. 105-266 il. / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Treść m.in. : Kazimierz W. Jarecki - O łacinie wulgarnej jako źródle języków romańskich , Franciszek Smolka - Z dziedziny charakterystycznych formuł , Fanny Baumberg - Idea polityczna Odysei , Włodzimierz Gordziejew - Filologia Erazma z Roterdamu , Kazimierz Majewski - Studia nad osadnictwem egejskim /
  cena: 24.00 zł                      

 5. - Esprit 1981 nr.1 / b.w. / Paris / 1981 / str. 256 / 15x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Changer la culture et la politique . Pologne un defi , un espoir par Francois Ferrer , Ryszard Kapuściński , Jacek Kuroń , Claude Lefort , Thomas et Nicole Lowit , Patrick Michel , Adam Michnik , Jan Patocka , Akos Puskas , Aleksander Smolar , Paul Thibaud , Kazimierz Wójcicki /
  cena: 27.00 zł    

 6. Estreicher Karol - Grobowiec Władysława Jagiełły / Towarzystwo Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa / Kraków / 1953 / str. 45 il. [42] / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Monografia .Rocznik Krakowski 1953 r., Tom XXXIII , z 1 . Liczne tablice z ilustracjami /
  cena: 24.00 zł                      

 7. - Film polski , nr. 6 r. 1966 / b.w. / W-wa / 1966 / str. 23 / 21x28 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Bogato ilustrowana edycja francusko - angielska . The 1967 Cracow Festivals /
  cena: 15.00 zł                      

 8. - Film polski . nr. 2 r. 1967 / b.w. / W-wa / 1967 / str. 22 / 20x29 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Bogato ilustrowana edycja francusko-angielska . 7-th National Festival of Short Films Cracow , 4-th International Festival of Short Films Cracow 1967 /
  cena: 24.00 zł                      

 9. - Gryf . Pismo dla spraw kaszubskich . 1908 r., nr 1 / Aleksander Majkowski / Gdańsk / 1908 / str. 32 il. / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Rok I nr 1 .Treść - Z niepisanej literatury kaszubskiej. Bajki Kaszubskie , Chaty podcieniowe w Skorzewie (rys. chata stuletnia Kropidłowskiego widok i rzut) /
  cena: 48.00 zł                      

 10. - autorzy / Głos Nauczycielski , 1937 , nr. 36 / b.w. / W-wa / 1937 / str. 45 / 18x27 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Nr 36 . Tygodnik , Organ Związku Nauczycielstwa Polskiego poświęcony sprawom szkolnictwa i zawodu nauczycielskiego . Ilustracje - Drukarnia , gmach ZNP , sanatorium Zakopane , Wydawnictwa ZNP , nieznaczne ślady zalania /
  cena: 24.00 zł                      

 11. - autorzy / Głos Prawdy 1926 r., nr 133 / Wojciech Stpiczyński / W-wa / 1926 / str. 180 - 192 / 24x32 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Organ Radykalizmu Polskiego . Tygodnik . W treści m.in.: S. Bergazyn - Międzynarodowa Konferencja Ekonomiczna , Nasz proces z gen. Zagórskim ( dokumenty ), Walka z monopolem spirytusowym , Henry Ford jako pacyfista /
  cena: 30.00 zł                      

 12. - autorzy / Głos Rodziny i Szkoły , 1925 , Nr 1 / Tow. Wyd. Dziennik Płocki / Płock / 1925 / str. 24 / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Dwutygodnik społeczno-wychowawczy. Rok 1 /
  cena: 12.00 zł                      

 13. - autorzy / Ilustrowany Tygodnik Polski 1915 r., z. 1 / NKN / Kraków / 1915 / str. 16 il. / 24x32 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Pismo poświęcone literaturze i sztuce pod red. Lucyana Rydla i art. kierownictwem A.S.Procajłowicza . W numerze m.in. : H. Zbierzchowski - Pogrzeb ułanów Wąsowicza , J. Kaden - Bandrowski - Po drodze . Liczne ilustracje /
  cena: 30.00 zł    

 14. - autorzy / Insurrekcje , 1929 , nr 2 / b.w. / W-wa / 1929 / str. 100-200 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W treści : A. Szelągowski - Pozytywizm warszawski a socjalizm popowstaniowy , W. Mazurkiewicz - Radykalizm londyńsko-rosyjski , J. U. Niemcewicz - Życiorys Generała Kościuszki , nierozcięte strony /
  cena: 30.00 zł                      

 15. - autorzy / Iskra 1903 r. , nr 1 / Towarzystwo Eleusis / Kraków / 1903 / str. 32 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Tygodnik ludowy poświęcony sprawie wychowania narodowego . W treści m.in. : Budzenie się Ducha Narodowego w Królestwie Polskiem , Detronizacja Mikołaja I-ego , Żywot św. Katarzyny . Okładka luzem /
  cena: 24.00 zł                      

 16. - Kalendarz robotniczy 1963 / Książka i Wiedza / W-wa / 1962 / str. 480 il. / 18x26 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne artykuły z zakresu gospodarki , polityki , historii , techniki , literatury i sportu . Liczne ilustracje w tekście /
  cena: 10.00 zł                      

 17. - Kalendarz rolniczy Państwowego Banku Rolnego / Państwowy Bank Rolny / W-wa / 1928 / str. 224 il. / 12x16 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Zawiera kalendarz oraz obszerny dział informacyjny z poradami dla rolników i ogrodników. Przednia okładka podniszczona luzem, tylnej brak, wewnątrz stan dobry. Pieczątki - Państwowy Bank Rolny Oddział Główny , K. Dąbrowski /
  cena: 50.00 zł                      

 18. - Kalendarz turystyczno - krajoznawczy 1955 / Sport i turystyka / W-wa / 1954 / str. 240 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne artykuły krajoznawcze ilustrowane zdjęciami i mapkami /
  cena: 21.00 zł                      

 19. - autorzy / Kalendarz żydowski 1986 - 1987 / Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w PRL / W-wa / b.r. ok. 1988 / str. 224 il[33] / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W treści m.in.: Hanna Węgrzynek "Żydzi w Koronie i Litwie w XV i XVI wieku" , Szołem Alejchem "Gdybym był Rotszyldem" . Liczne ilustracje w tekście /
  cena: 45.00 zł    

 20. - autorzy / Konjunktura Gospodarcza 1928 z. 1 , 2 / Instytut Badania Konjunktur Gospodarczych i Cen / Warszawa / 1928 / str. 85, 86-165 / 21x28 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Kwartalnik. Treść: Koniunktura gospodarcza w Polsce i zagranicą , Rentowość papierów procentowych, Rezerwy gotówkowe, Wkłady, Kredyty. Red. Edward Lipiński . Liczne tablice i wykresy /
  cena: 45.00 zł                      

 21. Kozierowski Stanisław - Badania nazw topograficznych dzisiejszej Archidyecezyi Poznańskiej . Tom 1-2 / Tow. Przyjaciół Nauk Poznańskiego / Poznań / 1916 / str. XX 577, 765 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Tekst w układzie alfabetycznym. Wydano w Rocznikach Tow. Przyjaciół Nauk Poznańskiego 1914 , 1915 . Blok luźny tomy do oprawy. Wewnątrz czysty i kompletny egz. /
  cena: 160.00 zł                      

 22. - Kronika Diecezji Sandomierskiej , 1919 , nr 1-12 / b.w. / Sandomierz / 1919 / str. 199 8 / 16x23 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Miesięcznik . 12 współoprawnych numerów . Oprawa biblioteczna /
  cena: 45.00 zł                      

 23. - Kronika Polska , 1916 r. , tom 1 / Hoirs Borgeaud / Rapperswil Lozanna Berno / 1916 / str. 144 / 18x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W treści m.in. : Dokumenty polityki państwowotwórczej polskiej, Władysław L. Jaworski - Legiony i Naczelny Komitet Narodowy , Marian Kukiel - Przyczynki do historii wojskowości w Polsce , Roger Battaglia - Pożądane ukształtowanie przyszłości handlowo-politycznej Polski , Węgierska racja stanu a Polska . /
  cena: 60.00 zł                      

 24. - autorzy / Księgarz , 1957 , Nr 1 / Stowarzyszenie Księgarzy Polskich / W-wa / 1957 / str. 36, il. / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Ślady zalania. Dwutygodnik . Rok 1 . Zawiera Deklarację Członkowską /
  cena: 15.00 zł                      

 25. - autorzy / Którzy idziemy ... , 1913 , nr 1 / Księgarnia G. Gebethnera i Sp. / Kraków / 1913 / str. 164 / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Organ Zrzeszonych Kół Naukowych Uczniów UJ. Rok.I, numer I poświęcony Powstaniu Styczniowemu. W treści : W. Tokarz - List Zygmunta Sierakowskiego oprac. Wacław Tokarz , Stanisława Niemcówna - Kobieta polska w 1863/4 roku , Stanisław D. z dziejów partyzantki 1863 r. Pęknięcie przy grzbiecie /
  cena: 40.00 zł                      

 26. - Kultura 1955 nr 4 / Instytut Literacki / Paryż / 1955 / str. 160 / 13x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W numerze m.in. : Czesław Miłosz - Valka - czyli poza czasem , Józef Łobodowski - Odwilż na mrozie , Witold Gombrowicz - Fragmenty z dziennika (pierwodruk) , Czesław Miłosz - Dolina Issy (III cz.) , Jerzy Stempowski - Polska , Rosja i Zachód . Ładnie zachowany egzemplarz /
  cena: 45.00 zł                      

 27. - Kultura 1955 nr. 1-2 / Instytut Literacki / Paryż / 1955 / str. 240 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W numerze m.in. : Andrzej Panufnik - Życie muzyczne w dzisiejszej Polsce , Jerzy Stempowski - Dziennik podróży do Westfalii , Andrzej Bobkowski - Zachód nareszcie wyzwala , Czesław Miłosz - Dolina Issy cz. I (pierwodruk) , Włodzimierz Bączkowski - Uwagi o Kaukazie /
  cena: 50.00 zł                      

 28. - autorzy / Kultura i Społeczeństwo , 1957 , Nr 2 / PWN / W-wa / 1957 / str. 238 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Kwartalnik . Kwiecień - czerwiec 1957 , Tom I /
  cena: 12.00 zł    

 29. - autorzy / Kultura i Społeczeństwo , 1960 , Nr 1 - 2 / PWN / W-wa / 1960 / str. 392 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Podniszczona oprawa. Kwartalnik . Styczeń - czerwiec 1960 , Tom IV /
  cena: 12.00 zł    

 30. - autorzy / Kultura i Społeczeństwo , 1984 , Nr 4 / PWN / W-wa / 1984 / str. 269 [3] / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Kwartalnik . Październik - grudzień 1984 , Tom XXVIII /
  cena: 12.00 zł    

 31. - autorzy / Kultura Polski , 1917 , nr 1 / Helena Radlińska / Kraków / 1917 / str. 56 / 17x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Miesięcznik , w treści : H. Elzenberg - Obcy o Polsce . Włochy , Henryk Elzenberg - O indywidualność w nauce , T. Wałek - Państwowość i niepodległość . Okładka luzem /
  cena: 30.00 zł                      

 32. - autorzy / Kuryer Literacko - Naukowy 1935 r., nr 20 / b. w. / Kraków / 1935 / str. 16 il. / 32x47 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Dodatek do nr 138. Ilustrowanego Kuryera Codziennego . W numerze m.in.: Grzegorz Timofiejew - Literatura polska a Żeromski , Franciszek Klein - Monumentalna sztuka Józefa Mehoffera , Artur Szinagel - Rodzina współczesna w świetle badań , Jan Friedberg - Liga Narodów a analogiczne koncepcje w dawnych wiekach , Kazimierz Łomniewski - Zagospodarowanie półwyspu Hel . Liczne ilustracje , postrzępione strony /
  cena: 18.00 zł                      

 33. - Kuźnica Polska , 1923 , Zeszyt I / wyd. Gebethnera i Wolfa / W-wa / 1923 / str. 16, rys. / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Rok I. Miesięcznik poświęcony sprawom młodzieży seminarjów nauczycielskich. Maj 1923. /
  cena: 6.00 zł                      

 34. - autorzy / Kwartalnik historii kultury materialnej , 1981 , nr. 2 / PWN / W-wa / 1981 / str. 142- 274 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / IHKM PAN . W treści m.in.: Leszek Urbański- Gospodarka rybna okolic Lwowa w drugiej połowie XV i w początkach XVI wieku , Leszek Kajzer- W sprawie importu piwa angielskiego do Polski w XVIII wieku , liczne ilustracje /
  cena: 36.00 zł                      

 35. - autorzy / Kwartalnik historii kultury materialnej , 1984 , nr. 1 / PWN / W-wa / 1984 / str. 176 , il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / IHKM PAN . W treści m.in. Kus Józef- Materiały do dziejów szkutnictwa , w XVI- XVIII w . w "Aktach miasta Kazimierza Dolnego" , Guldon Zenon- Szable staszowskie w XVIII wieku , Jaśkiewicz Jacek- Niektóre sposoby wykorzystywania i zabezpieczania Wisły na przełomie XVIII i XIX wieku , liczne ilustracje /
  cena: 48.00 zł                      

 36. - autorzy / Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1995 r. nr 4 / Instytut Archeologii i Etnologii PAN / W-wa / 1995 / str. 423 - 568 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Studia i materiały . W treści m.in. : Marek Mierosławski - Zabudowania drewniane i konstrukcje ciesielskie na grodzie pultuskim w XIII i XIV wieku , Henryk Gmiterek - Lubelskie zakupy cesarskiego poselstwa z czasów pierwszego bezkrólewia . Liczne ilustracje /
  cena: 24.00 zł                      

 37. - Kwartalnik historii nauki i techniki , 1957 , nr 2 / PWN / W-wa / 1957 / str. 220-446 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W treści m. in. : Andrzej Delow , Wojciech Starzyński - Beniamin Franklin , Kazimierz Opałek - Beniamin Franklin jako myśliciel i działacz społeczny , Mirosława Chamcówna - Szkoła Główna Koronna , Wacław Sterner - Niezrealizowany projekt mostu łańcuchowego przez Wisłę w Warszawie. /
  cena: 24.00 zł                      

 38. - autorzy / Kwartalnik Historyczny , 1975 , Nr 1 / PWN / W-wa / 1975 / str. 246 [6] / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Rocznik LXXXII /
  cena: 12.00 zł    

 39. - autorzy / Kwartalnik Historyczny , 1978 , Nr 4 / PWN / W-wa / 1978 / str. 1130 [4] / 17x26 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Podniszczona oprawa. Rocznik LXXXV /
  cena: 12.00 zł    

 40. - Kwartalnik klasyczny , 1927 , nr.2 / Polskie Towarzystwo Filologiczne / W-wa / 1927 / str. 164 / 24x16 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W treści: St. Baldwin - "Klasycy a zwykły człowiek" . /
  cena: 18.00 zł                      

 41. - Kwartalnik Klasyczny , 1927 , nr.3 / Polskie Towarzystwo Filologiczne / W-wa / 1927 / str. 268 / 24x16 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W treści: W. Śmiałek - "Tradycje kultury i szkoły łacińskiej w Polsce" /
  cena: 18.00 zł                      

 42. - Kwartalnik Naukowy wydawany w połączeniu prac miłośników umiejętności 1836 T. IV z.II / b.w. / Kraków / 1836 / str. 187-398 / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Oprawa wydawnicza - postrzępiona na marginesach, luzem, zupełny brak na grzbiecie. Blok luźny, wewnątrz stan dobry - nierozcięte strony, zakwaszenia kart na marginesach - pozycja do oprawy. Treść: Józef Kremer - Rys filozoficzny umiejętności , Antoni Zygmunt Helcel - Wyjątki z rozprawy o postępach prawodawstwa karnego . Franciszek Siarczyński - Rys obyczajów za panowania Zygmunta III . Lesław Łukaszewicz - Rys dziejów piśmiennictwa polskiego /
  cena: 140.00 zł                      

 43. - autorzy / L Est Polonais 1921 r. nr 1-2 / Straż Kresowa / W-wa / 1921 / str. [4] 48 il. / 23x31 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W treści m.in. : La Haute-Silesie avant le plebiscite , La civilisation et l art polonais en Lithuanie et en Ruthenie -exposition retrospective , De l Ukraine Sovietiste , La vie economique , A travers la presse polonaise . Liczne ilustracje /
  cena: 36.00 zł                      

 44. - autorzy / La Femme polonaise , 1939 , nr 1 / Hedwige / W-wa / 1939 / str. 15 / 23x31 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Kwartalnik . Tekst w j. francuskim , ilustracje . W treści m.in: Wyleżyńska Aura - Marie Czapska , Halina Siemieńska - Marie Sokal , St. Adamowicz - A visite a Kaunas . Ilustracje /
  cena: 36.00 zł                      

 45. - La France et la Pologne dans leurs relations artistique , 1938 , nr 1 / Quai D Orleans / Paris / 1939 / str. 99 il. / 21x28 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Przybrudzona oprawa, nieaktualne pieczątki biblioteczne /
  cena: 40.00 zł                      

 46. - autorzy / La Linguistique Polonaise en 1932 - 1935 / M. Arct / W-wa / 1937 / str. 126 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Revue Critique par W. Doroszewski , H. Friedrich , H. Koneczna , J. Tarnacki . Bibliographie par S. Szober et H. Koneczna /
  cena: 36.00 zł                      

 47. Latanowicz Stanisław - Kalendarzyk Powstania 1830-31 / T.A. Drukarnia Mieszczańska / Poznań / 1930 / str. 36 [6] / 12x16 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 90.00 zł                      

 48. - autorzy / Le Theatre en Pologne , nr 1-4 / Galewski & Dau / W-wa / 1931 - 1935 / str. [4] 48il. ,48 il. ,70 il. ,62 il. VIII / 21x28 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Bulletin de la Société des Auteurs Dramatiques Polonais et de la Société d Expansion d Art Polonais à l Étranger . Red. Aleksander Guttry Periodyk, rocznik. Oferowany egz. zawiera cztery współoprawne kolejne numery z zachowanymi broszurowymi okładkami. Dodatkowo spis treści i indeks nazwisk. Liczne ilustracje /
  cena: 160.00 zł                      

 49. - Literatura Ludowa , 1957 r. , nr 2 / Polskie Tow. Ludoznawcze / W-wa / 1957 / str. 62 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Numer tematyczny - Literatura ludowa kieleczczyzny . W nr m.in. : Julian Nowak-Dłużewski - Region kielecki.... , Wanda Pomianowska - Pieśni z pod Łysicy , Julian Krzyżanowski - Anegdotyczne źródła przysłów , Teksty ludowe - Opowiadania, wiersze, pieśni. /
  cena: 27.00 zł                      

 50. - autorzy / Literatura na świecie , 1973 , nr 6 / b.w. / W-wa / 1973 / str. 382 il. / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Miesięcznik , w treści : M. Bachtin - Słowo w poezji i słowo w prozie , przeł. J. Walicka , Koseski Adam - Literatura polska w Bułgarii po II w. ś. , Nieuważny Florian - Maksym Rylski jako tłumacz najnowszej poezji polskiej /
  cena: 15.00 zł    

<<   <     1     2     3     4     5     6     >   >>