>> Strona główna Koszyk [0]
PRASA I PERIODYKI:  294 pozycji,      <   101 - 150   >          
 1. - autorzy / Literatura na świecie , 1985 r. , nr11 / b.w. / W-wa / 1985 / str. 367 / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Numer poświęcony literaturze rosyjskiej . W treści m.in.: Sergiusz Jesienin "Jar" , Wiersze poetów moskiewskich przeł. Adam Pomorski , Ion Druta "Śmierć Potiomkina" /
  cena: 24.00 zł                      

 2. - autorzy / Literatura na świecie , 1987 , nr 12 / Wydawnictwo Współczesne / W-wa / 1987 / str. 351 / 12x16 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Miesięcznik Gnoza - w treści : Jerzy Prokopiuk - Gnoza , gnostycyzm i manicheizm . Apologia pro domo sua Mikołaj Bierdiajew , przeł. Zbigniew Podgórzec - Samopoznanie , Ahmed Tales Ibrahimi , przeł. Mirosław Kosierkiewicz - Listy z więzienia 1957-1961 /
  cena: 24.00 zł                      

 3. - autorzy / Lud Słowiański . Pismo poświęcone dialektologii i etnografii Słowian , 1933 , tom 3 , zeszyt 1 / Gebethner i Wolff / Kraków / 1933 / str. 161 il. mapka / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W treści m.in.: W. Kuraszkiewicz "Przyczynek do iloczasu małoruskiego" , M. Małecki "O zróżnicowaniu gwar Rogdańska i w pd - wschodnniej Macedonji" . W załączeniu mapka /
  cena: 30.00 zł    

 4. - autorzy / Lud Słowiański . Pismo poświęcone dialektologii i etnografii Słowian , 1934 , tom 3 , zeszyt 2 / Gebethner i Wolff / Kraków / 1934 / str. VI 161-334 / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / W numerze J. Szemłej -Z badań nad gwarą łemkowską , Z. Stieber - nzwy miejscowe pasma Gorców w Beskidzie Zachodnim , Kilka uwag o słowackich dialektach Spisza . Brak tylniej okładki, peknięty blok , poz. do oprawwy /
  cena: 30.00 zł                      

 5. - autorzy / Marchołt , 1934 , nr 1 / Wyd. Instytutu Literackiego / Warszawa / 1934 / str. 196 [4] / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Kwartalnik , Rok I , art. m. in. -Głosy o Mickiewiczu , R. Ingarden - Niektóre sprawy sporne we współczesnej psychologii /
  cena: 21.00 zł                      

 6. - autorzy / Mazury i Warmia , 1955 , Nr 1 / Wojewódzki Komitet Frontu Narodowego / Olsztyn / 1955 / str. 32, il. / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Pismo społeczno-kulturalne /
  cena: 15.00 zł                      

 7. - autorzy / Medycyna współczesna 1935 r. , nr 1 / Towarzystwo Przemysłu Chemiczno - Farmaceutycznego / W-wa / 1935 / str. 64 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Miesięcznik referatowy zagranicznego piśmiennictwa lekarskiego . W treści m.in. : M. Szechter - Nowe drogi badania wątroby zdrowej i chorej , John Parkinson i Clifford Hoyle - Nadciśnienie tyrotoksyczne , Adalbert Loeschke - Nawroty w ostrem porażeniu dziecięcem , B. Tunis - Leczenie hormonalne bolesnego miesiączkowania u młodych kobiet . Ilustracje reklamowe /
  cena: 24.00 zł                      

 8. - Menorah , 1927 , nr 8 / Habrith Verlagsgesellschaft / Wien- Frankfurt / 1927 / str. 443-500 il. / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Illustrierte Monatsschrift fur die judische Familie . Liczne ilustracje w tekście- reprodukcje prac M. Liebremanna . Numer tematyczny - Max Liebermann . Okładki luzem /
  cena: 36.00 zł                      

 9. - Merkuryusz Polski Ordynaryiny 1935 r. , nr 13 / b.w. / W-wa / 1935 / str. 24 il. / 13x29 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacyey pospolitey . Zał. 1661 . Tygodnik . Red. Juljan Babiński , Władysław Zambrzycki . W treści m.in. : Wojna z Rosją w oczach Ukraińca , Obiady czwartkowe . Przybrudzona okładka . Ilustracje /
  cena: 24.00 zł                      

 10. - Międzymorze , 1988 r. nr.2-3 / b.w. / W-wa / 1988 / str. 62 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Pismo Sekcji Wschodniej PPS . Wydanie podziemne, druk maszynowy. /
  cena: 18.00 zł                      

 11. - autorzy / Minerwa Polska , 1927r. , nr1 / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Lwów / 1927 / str. 104 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Kwartalnik poświęcony historji szkolnictwa i wychowania w Polsce . W numerze m.in. : Wanda Bobkowska - Jan Henryk Pestalozzi (1746 - 1827) , Józef Rostafiński - Botanika i zoologja dla szkół narodowych , Ludwik Ręgorowicz - Szkolnictwo polskie w byłym zaborze pruskim w wieku XIX . Nierozcięte strony , okładka luzem /
  cena: 20.00 zł                      

 12. ( Miłosz Czesław ) - World Literature Today 1978 nr 3 / University of Oklahoma / Oklahoma / 1978 / str. 357-526 il. / 22x28 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Numer tematyczny poświęcony Czesławowi Miłoszowi w związku z przyznaniem mu nagrody Neustadt International Prize for Literature . Teksty w j. angielskim, archiwalne fotografie. /
  cena: 60.00 zł                      

 13. - My chcemy Boga . Kalendarz na rok 1948 / Wydawnictwo Księży Pallotynów / Poznań / 1948 / str. 192 il. / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Calendarium . Pora żebysmy się ze snu zerwali ! . Stow. Apostolatu Katolickiego , Pierwsze lata powojenne w życiu Kościoła i Polski /
  cena: 27.00 zł                      

 14. - Myśl Niepodległa , 1922 , Nr 635 / Drukarnia K. Kowalewskiego / W-wa / 1922 / str. 788-900 / 15x24 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Podniszczona oprawa, ślady zalania. Red. Adam Niemojewski /
  cena: 6.00 zł                      

 15. - autorzy / Myśl współczesna , 1946 r. , tom 1-2 / Książka / Łódź / 1946 / str. 349, III / 17x23 cm / Opr.ppł. / Stan średni / Czasopismo naukowe . Miesięcznik . Oferowane współoprawne dwa tomy stanowią zbiór numerów wydanych w 1946 r. Obejmują one : T.1 - nr 1, 2, 3-4 (czerwiec, lipiec, sierpień-wrzesień), T. 2- nr. 5, 6-7 (październik, listopad -grudzień). Autorzy m.in. Czesław Znamierowski , Leon Schiller , Jan Szczepański , Stanisław Ossowski , Aleksander Hertz , Kazimierz Wyka . Oprawa indywidualna, wtórna. /
  cena: 45.00 zł                      

 16. - autorzy / Na Wpisy Szkolne , 1915 , nr 5 / Tow. Literatów i Dziennikarzy Polskich / W-wa / 1915 / str. 51 / 17x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Jednodniówka Tow. Literatów i Dziennikarzy Polskich poświęcona sprawom samorządu oraz szkolnictwa polskiego , w treści : L. Krzywicki - Samorząd Miejski , B. Żarski - Polityczna wartość samorządu , S. Staniszewski - Społeczne znaczenie samorządu.Podniszczona okładka /
  cena: 30.00 zł                      

 17. - autorzy / Nasz Świat , 1929 , nr 1 / Zarząd Gł. Zrzesz. Prac. Banku Polskiego / W-wa / 1929 / str. 47 , il. / 23x31 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Organ Zrzeszenia Pracowników Banku Polskiego . W nr m.in. : W. Szewczyk - Pobieżna analiza bilansu spółki akcyjnej , H.Nowak - Aktualne zagadnienia w polityce gospodarczej Polski . Liczne ilustracje m.in. 4 fotogramy na osobych kartach -Zygmunt Szporek . Niewielkie zaplamienie 2 pierwszych kartek /
  cena: 60.00 zł                      

 18. - autorzy / Nasza myśl , 1935 , nr.6 / b.w / W-wa / 1935 / str. 20 , il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Czasopismo Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Warszawie przy ul. św. Barbary 4 . Zawiera artykuły, wiersze i rysunki uczniów szkoły /
  cena: 36.00 zł                      

 19. - autorzy / Nasza Myśl , 1947 , Nr 1 / Wyd. "Prasa Wojskowa" / W-wa / 1947 / str. 86, il. / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Miesięcznik oficerski, nr 1, maj 1947 /
  cena: 24.00 zł    

 20. - autorzy / Nasza Myśl , 1947 , Nr 6 / Wyd. "Prasa Wojskowa" / W-wa / 1947 / str. 112 [2], il. / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Podniszczona oprawa. Miesięcznik oficerski , nr 6, październik 1947 /
  cena: 24.00 zł    

 21. - Nasza Przyszłość . Wolna Trybuna Zachowawczej Myśli Państwowej . 1930 r. , tom 1 / nakł. Stronnictwa Prawicy Narodowej / W-wa / 1930 / str. [2]143 / 17x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Miesięcznik . Bobrzyński Jan ( red. ) /
  cena: 45.00 zł                      

 22. - Nauka polska , 1957 , Nr 3 / b. w. / W-wa / 1957 / str. 19 / 17x24 cm / Bez opr. / Stan słaby / Brak obwoluty, kartki luzem, wyblakłe. Artykuł -Kazimierz Ajdukiewicz "O wolności nauki". Lipiec-wrzesień 1957, rok V, Nr 3 (19). /
  cena: 9.00 zł    

 23. - autorzy / Nauka polska jej potrzeby , organizacja i rozwój , 1932 , nr. XVI / Wyd. Kasy im. Mianowskiego / W-wa / 1932 / str. 83 / 19x26 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W treści m.in.: Czesław Białobrzeski "Nowe drogi współczesnego przyrodoznawstwa" , Antoni Knot "Z dziejów ofiarności Podola , Wołynia i Ukrainy na cele oświaty w dobie Polski Niepodległej" .Nierozcięte strony /
  cena: 45.00 zł                      

 24. - autorzy / Neofilolog , 1930 , nr 1 / Książnica-Atlas / W-wa / 1930 / str. 56 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Kwartalnik , Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego , w treści : A. Kleczkowski - Rodzaj rzeczowników w języku niemieckim , Z. Czerny - Nowy podział materiału neofilologicznego /
  cena: 30.00 zł    

 25. - autorzy / Notatki Płockie , 1956 , nr 1 / Komisja Badań nad Powstaniem i Rozwojem Płocka / Płock / 1956 / str. 32 il. / 23x30 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Biuletyn Komisji Badań nad Powstaniem i Rozwojem Płocka . W treści m.in.: Kazimierz Gelinek - Wiek Płocka i okolicy pod względem osadniczym , Maria Zaniewicz-Liczbińska: Płock w okresie Ks. Warszawskiego i Królestwa Kongresowego , Anna Lityńska - Augustyn Żdżarski 1794 -1846 . Liczne ilustracje /
  cena: 45.00 zł                      

 26. - autorzy / Notatki Płockie , 1964 , nr 3 / Towarzystwo Naukowe Płockie / Płock / 1964 / str. 34 il. / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Pismo regionalne Mazowsza Płockiego . W treści m.in.: Stanisław Kostanecki - Szkoła Płocka 1180 - 1964 , Franciszek Dorobek - Z zagadnień muzycznych Płocka . Liczne ilustracje /
  cena: 45.00 zł                      

 27. - Nowa Kultura 1924 / Edward Staniecki ( KPP ) / W-wa / 1924 / str. / 18x25 cm / Opr.ppł. / Stan średni / Tygodnik nr. 1-21 , miesięcznik 22-24. Kompletny rocznik. Z pismem współpracowali m.in. Witold Wandurski, Stanisław Ryszard Stande, Anatol Stern, Aleksander Wat, Bruno Jasieński, Władysław Broniewski . Układ typograficzny - Mieczysław Szczuka . Oprawa wtórna z epoki, mocno podniszczona - pęknięcie krawędzi grzbietu. Wewnątrz stan dobry - dawne pieczątki Komitetu Partyjnego Milanówek . Introligator nie zachował broszurowych okładek poszczególnych numerów. /
  cena: 3600.00 zł                      

 28. - autorzy / Nowa Polska , 1946 , Zeszyt 9/10 , Tom VI / nakł. "Nowa Polska" / Londyn / 1946 / str. 513-603 [5] / 16x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / New Poland Monthly, wrzesień-październik. W numerze m.in. Bolesław Miciński - Uwagi , Irena Krzywicka - Rodzina Martenów , Stanisław Łempicki - Książki i ludzie , Józef Obrębski - Wolność i cywilizacja /
  cena: 24.00 zł                      

 29. - autorzy / Nowe drogi , 1923 , nr 8 / Tow. Wyd. " Kompas " / Łódź / 1923 / str. 113 - 128 / 19x26 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tygodnik , w treści : T. Gruda - Protestanci a katolicyzm , K. Władysław - Pacierze i monologi współczesnego Polaka , Fr. Rosica - Dwa chaosy /
  cena: 24.00 zł    

 30. - autorzy / Nowe wiadomości ekonomiczne y uczone . 1938 , nr. 2 / b.w. / W-wa / 1938 / str. 26 / 19x29 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / ...albo magazyn wszystkich nauk do szczęśliwego życia ludzkiegoo potrzebnych założony a.d. 1758 przez Wawrzyńca Mitzlera de Kolof Filozofii i Medycyny Doktora Historii Rzeczypospolitey Pisarza , różnych Akademii cudzoziemskich Towarzysza I.K. Mci. Konsiliarza a przez J. Babińskiego , W. Malinowskiego y W. Zambrzyckiego wznowiony /
  cena: 30.00 zł                      

 31. - autorzy / Nowe wiadomości ekonomiczne y uczone . 1938 , nr. 3 / b.w. / W-wa / 1938 / str. 31 / 19x29 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / ...albo magazyn wszystkich nauk do szczęśliwego życia ludzkiegoo potrzebnych założony a.d. 1758 przez Wawrzyńca Mitzlera de Kolof Filozofii i Medycyny Doktora Historii Rzeczypospolitey Pisarza , różnych Akademii cudzoziemskich Towarzysza I.K. Mci. Konsiliarza a przez J. Babińskiego , W. Malinowskiego y W. Zambrzyckiego wznowiony /
  cena: 30.00 zł                      

 32. - Nowości fotograficzne , 1935-36. , nr 13-15 / "Alfa" / Bydgoszcz / 1935 - 1936 / str. 40 il, 28 il. , 32 il. / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Półrocznik , 3 kolejne numery zawierają fotogramy z Tatr i Zakopanego - Antoni M. Wieczorek. W nr m. in. Antoni Wieczorek - Wiosna w Tatrach przez soczewkę, Fotografia w obliczu gór. Bułhak - Problem małej i dużej kamery , Fotografowanie drzew i lasu , Dawid Oktawiusz Hill . Pierwszy artysta fotograf świata. Tadeusz Cyprian - Fotograf a prawo, Fotografia w służbie prasy, reklamy i plakatu. Pieczątki Jan Bujak , Lwów , ul.Kopernika 4 /
  cena: 48.00 zł    

 33. - autorzy / Nowy Przegląd Literatury i Sztuki 1920 r. r.1 t.1 nr 1 / Instytut Wydawniczy "Bibljoteka Polska" / W-wa / 1920 / str. 146 / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W treści m.in.: Stefan Żeromski "Złe spojrzenie" , Leopold Staff "Pieśń wysokiego wichru" , Adolf Nowaczyński "Polonjusz, rzecz o Polsce w Szekspirze" , Kazimierz Wierzyński "Światu. Tak czy inaczej" - pierwodruki /
  cena: 45.00 zł                      

 34. - autorzy / Nurt , 1947 , nr 1 / Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa" / W-wa / 1947 / str. 80 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Ilustrowany miesięcznik . Literatura, nauka, życie . Redaktor - Tadeusz Borowski . W treści : T. Gajcy - Przystań , T. Borowski - Portret przyjaciela , T. Różewicz - Odwiedziny , St. Marczak - Oborski - Walka o treść po raz drugi , J.P. Sartre - Rozmowa .Ilustracje Marian Bogusz , Jan Lenica /
  cena: 36.00 zł                      

 35. - Obyczaje Kultura Osobliwości / Wyd. Literackie / Kraków / 1972 / str. 192 il. / 24x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Magazyn osobliwości .Projekt okładki - F. Starowieyski /
  cena: 39.00 zł    

 36. - autorzy / Ognisko , 1912 , nr 1 / Księgarnia Polska / W-wa / 1912 / str. 48 / 17x24 cm / Bez opr. / Stan średni / Pismo miesięczne obrazkowe dla wszystkich , w treści : A. Marylski - Polityka Narodowa , J. Weyssenhoff - Łan zboża , S. Bugajski - Krytyka pracy społecznej . Przednia okładka luzem /
  cena: 15.00 zł                      

 37. - autorzy / Ognisko domowe . Kalendarz popularny ilustrowany na rok jubileuszowy 1900 / Księgarnia A.G. Dubowskiego / W-wa / 1899 / str. 160 47 [17] 48 il. / 13x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Obszerny dział literacki, ilustracje - m.in. Tatry , Gopło , Warszawa , Nowe Miasto nad Pilicą , dodatkowo katalog Księgarnii A.G. Dubowskiego , liczne reklamy. /
  cena: 80.00 zł                      

 38. - autorzy / Orient . Rocznik Muzeum Azji i Pacyfiku , 1988 / Muzeum Azji i Pacyfiku / W-wa / 1988 / str. 331 / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tom I- życie wsi w Azji i Oceanii , Niektóre artykuły w języku angielskim /
  cena: 36.00 zł                      

 39. - autorzy / Orzeł Biały . 1982 , nr 1361 / b.w. / Londyn / 1982 / str. 72 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / "Miesięcznik poświęcony zagadnieniom współczesnym". Wojna z Narodem Polskim - zdjęcia z obrony kopalni "Wujek". /
  cena: 18.00 zł                      

 40. - Pallestine Illustrated News , June 1947 / P.I.N. / Jerusalem / 1947 / str. 32, il. / 24x33 cm / Bez opr. / Stan średni / Numer z okazji Gdańskich Międzynarodowych Targów 2-10 sierpnia 1947 r. Pismo wydawane w Jerozolimie. Tekst angielski /
  cena: 45.00 zł                      

 41. - autorzy / Pamiętnik Teatralny , 1954 , Zeszyt 2 ( 10 ) / Państwowy Instytut Sztuki / W-wa / 1954 / str. 247, il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Kwartalnik /
  cena: 12.00 zł    

 42. - autorzy / Pamiętnik Teatralny , 1956 , Zeszyt 2 / 3 ( 18 - 19 ) / Państwowy Instytut Sztuki / W-wa / 1956 / str. 239-519, il. / 17x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Kwartalnik . Wyblakła oprawa /
  cena: 12.00 zł    

 43. - autorzy / Pamiętnik Teatralny , 1956, Zeszyt 4 ( 20 ) / Państwowy Instytut Sztuki / W-wa / 1956 / str. 523-710, il. / 17x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Podkreślenia w tekście. Kwartalnik /
  cena: 12.00 zł    

 44. - autorzy / Pamiętnik Warszawski 1930 r., z. 4-5 / Gebethner i Wolff / W-wa / 1930 / str. 183 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Miesięcznik . W numerze m.in. : Jan Parandowski - Rocznica Kochanowskiego , Kazimiera Iłłakowiczówna - Na krawędzi , Kazimierz Wierzyński - Granice świata , Roman Dyboski - Jednostka i społeczeństwo w historji i wychowaniu , Henryk Elzenberg - Nauka i barbarzyństwo , Stanisław Ossowski - Zagadnienie ekspresji w estetyce . Uszkodzona okładka /
  cena: 40.00 zł                      

 45. - autorzy / Pamiętnik Warszawski 1930 r., z.7 / Gebethner i Wolff / W-wa / 1930 / str. 98 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Miesięcznik . W numerze m.in. : Leopold Staff , Kazimerz Wierzyński - poezje (pierwodruki) Ludwik Hieronim Morstin - Literatura w obliczu zagadnień bytu narodowego , Jerzy Liebert - Veni Sancte Spiritus , Jan Dąbrowski - Zofia Nałkowska , Jan Parandowski - Anatol France . Podniszczona okładka /
  cena: 36.00 zł                      

 46. - Pamiętnik Wileńskiego Tow. Lekarskiego z. 3 , 1935 / nakł. Wileńskiego Tow. Lekarskiego / Wilno / 1935 / str. 115-177 ,tabl. 6 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / ... i Wydz. Lekarskiego U.S.B. , Organ Tow. Lekarsk. Woj. Nowogródzkiego i Wileńsko-Nowogródzkiej Izby Lekarskiej . Dwumiesięcznik .Numer poświęcony St. Trzebińskiemu /
  cena: 36.00 zł    

 47. - autorzy / Pamiętnik Wileńskiego Tow. Lekarskiego , 1931 , z.3 / nakł. Wileńskiego Tow. Lekarskiego / Wilno / 1931 / str. 349-429 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / ... i Wydz. Lekarskiego U.S.B. , Organ Tow. Lekarsk. Woj. Nowogródzkiego i Wileńsko-Nowogródzkiej Izby Lekarskiej . Dwumiesięcznik . Wrzesień-październik 1931 . W treści m.in. Wacław Jasiński- Konieczność i sposób ustalania norm rozwoju fizycznego dzieci w Polsce , Stefan Bagiński - Gruczoły dokrewne a układ pokarmowy . Blok luźny , poz do oprawy /
  cena: 30.00 zł                      

 48. - Polish facts & figures issued by the Press Office of the Polish Embassy in London . Nr 1-9 oraz nr spec. z 22.09.1946 / Biuro Prasowe Ambasady Polskiej w Anglii / Londyn / 1946 / str. 5,6,8,6,6,8,9,6,11,10 / 21x31 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Maszynopis powielany. Tekst w j. angielskim. Tygodnik , 10 numerów współoprawnych. Zawiera informacje dotyczące bieżących wydarzeń w Polsce /
  cena: 60.00 zł                      

 49. - Polish Wilno / Nakł. Józefa Zawadzkiego / Wilno / 1921 / str. 8 / 24x33 cm / Bez opr. / Stan dobry / Część opisowa do wyboru zdjęć wileńskich Jana Bułhaka . Brak części ze zdjęciami /
  cena: 30.00 zł                      

 50. - autorzy / Politechnika , 1946 , z. 1 / b.w. / W - wa / 1946 / str. 35 / 30x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Czasopismo naukowo techniczne studentów Politechniki Warszawskiej . W treści: Walery Goetel - "O szkoleniu technicznym w Polsce" . /
  cena: 24.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     >   >>