>> Strona główna Koszyk [0]
PRASA I PERIODYKI:  294 pozycji,      <   151 - 200   >          
 1. - autorzy / Politechnika , 1946 , z. 3 / b.w. / W - wa / 1946 / str. 31 / 30x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Czasopismo naukowo techniczne studentów Politechniki Warszawskiej . /
  cena: 24.00 zł                      

 2. - autorzy / Polityka , 1922 , nr 1 / Stołeczna Spółdzielnia Wyd. / W-wa / 1922 / str. 63 / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Miesięcznik , red. J. Dąbski , w treści : J. Dąbski - Ideologia Polski pracującej , A. Uziembło - Drogi Polityki Polskiej , Z. Mazanowski - Agonia Sejmu /
  cena: 24.00 zł                      

 3. - autorzy / Polska - Francja , rok 1937-1938 / Izba Handlowa Polsko-Francuska / W-wa / 1939 / str. 39 , 20 , 20 , 20 , 23 , 20 , 24 , 32 , 30 , 24 / 25x33 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Organ Izby Handlowej Polsko-Francuskiej . Miesięcznik . Numery od listopada 1937 do grudnia 1938 . Ilustracje , reklamy , część artykułów również w j. francuskim /
  cena: 90.00 zł                      

 4. - Polski kalendarz astrologiczny na rok 1939 / Polskie Tow. Astrologiczne / Bydgoszcz / 1939 / str. 108 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Almanach wpływów kosmicznych . Rocznik dwunasty . Oprac. Fr. A. Prengel . Dawne pieczątki - Nadawca Astrolog Medium Gordoni . Podniszczona okładka /
  cena: 120.00 zł                      

 5. - Polski Przegląd Fotograficzny , 1925 , nr 3 / b.w. / Poznań / 1925 / str. 28 il. / 16x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Miesięcznik maj 1925. W treści m.in. Tadeusz Cyprian "Fotografia sportowa" Jóżef Świtkowski "Obiektywy o miękim rysunku" , zdjęcia Tadeusz Wański , Jan Bułhak . Reklamy . Nieznaczne przybrudzenie okładek /
  cena: 27.00 zł                      

 6. - Polski Przegląd Fotograficzny , 1925 , nr.1 / b.w. / Poznań / 1925 / str. 24 il. / 16x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Miesięcznik , marzec 1925 . W treści m.in. : Tadeusz Cyprian "Fotografia artystyczna a kino" , B. Lipiński "Fotografia jako narzędzie artysty" . Liczne fotografie w T. Cyprian , Jan Bułhak , Tadeusz Wański . Reklamy . Lekko przybrudzone okładki /
  cena: 27.00 zł                      

 7. - autorzy / Pomoc i Samopomoc Akademicka , 1925 , nr 1 / Wyd. Rady Naczelnej Pomocy Mł. Ak. / W-wa / 1925 / str. 34 il. / 24x32 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przewodniczący kom. redakcyjnego - Melchior Wańkowicz . W treści : M. Wańkowicz - Latom które idą , Fr. Blimke - Sytuacja polskiej młodzieży Akademickiej w Gdańsku . Pieczątka : Akademickie Koło Płocczan w Warszawie /
  cena: 36.00 zł                      

 8. - autorzy / Praca i Opieka Społeczna , 1921 , nr 1 - 2 / Wyd. MPiOS / W-wa / 1921 / str. 174 / 20x29 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Czasopismo Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej , w treści : M. Baumgart - Zasady ustawodawstwa o zbiorowych umowach pracy , E. Pragierowa - O przedstawicielstwie robotniczym w zakładach pracy , A. Konopczyński - W sprawie przedłużenia czasu pracy w zakładach o ruchu ciągłym , wydanie dwujęzyczne , lekko podniszczona okładka /
  cena: 39.00 zł                      

 9. - autorzy / Prace Historyczne , 1989 , nr. 88 / UJ / W-wa / 1989 / str. 332 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Peregrinations Academiques . IV session Scientifoque Internationale Cracovie 19-21 Mai 1983 . W treści m.in: Leszek Hajdukiewicz "Reflexions sur les peregrinations academiques de Polonia au XVIIe siecle" , Renata Dutkowa "Les etudes de jeunes Polonais dans les universitetes etrangeres au XIXe siecle . Une esquisse du probleme" , Daniel Beauvois "Les voyages d etude a l universite de Vilna 1803 - 1832" . Pozycja w języku francuskim . Lekko otarta okładka /
  cena: 60.00 zł                      

 10. - autorzy / Prace Towarzystwa Nauk w Wilnie , 1935 , nr. X / Nakł. Funduszu Kultury Narodowej / Wilno / 1936 / str. 383 il. / 18x26 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W treści m.in. Piotr Wiśniewiski "Materiały do rozmieszczenia rzadszych roślin w Wileńszczyźnie" , Lidia Matwiejewówna "Przyczynek do znajomości kredy nowogródzkiej" , Zinadia Sinicynówna "Zespoły roślinne torfowisk pod Nieświeżem" . Okładka lekko podniszczona na grzbiecie . Liczne ilustracje w tekście , nierozcięte strony /
  cena: 90.00 zł                      

 11. - Prawda . Pismo czasowe , przez X.Y.Z. , 1860 r. nr. 1 / b.w. / Genewa / 1860 / str. 48 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Redaktor - Henryk Kamieński . Numer pierwszy, programowy. Brak przedniej broszurowej okładki, ubytek rogu pierwszej strony, podkreślenia w tekście. /
  cena: 60.00 zł                      

 12. - autorzy / Prawda 1915 r., nr 4 / Wincenty Rzymowski / W-wa / 1915 / str. 11 / 24x34 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tygodnik . W treści m.in. : Stanisław Piekarski - Perspektywy nacjonalizmu rosyjskiego , Mieczysław Niedziałkowski - Polityka polska na Litwie i Białorusi /
  cena: 15.00 zł                      

 13. - autorzy / Pro Fide Rege et Lege . Zeszyt 1 , Lipiec 1926 / Wyd. z Zakresu Ideologji Konserwatywnej i Monarchistycznej / W-wa / 1926 / str. 124 [2] / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Podniszczona pozycja, część oprawy luzem /
  cena: 30.00 zł    

 14. - autorzy / Pro Fide Rege Et Lege , 1927-1928 , nr 2 - 3 / Wyd. z ZIKiM / W-wa / 1927 , 1928 / str. 126 / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Miesięcznik , w treści : Sz. Dzierzgowski - Król źródłem władzy , T. Swistakowski - Przedwojenne dzieje narodu żydowskiego , H. Tarnowski - O niektórych zbieżnych przejawach życia politycznego we Francji i u nas i o ich konsekwencjach .Podniszczony grzbiet . Dodatek Linkeus ( K.M. Morawski ) - Po przewrocie majowym czII - 15 str. /
  cena: 45.00 zł                      

 15. - autorzy / Przegląd Gospodarczy , 1939 , nr 5 / Andrzej Wierzbicki / W-wa / 1939 / str. 140-170 / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Miesięcznik , Organ Centralnego Związku Przemysłu Polskiego , w treści : P. Rybicki - Handel zagraniczny Polski w 1938 r. , T. Chęciński - Przemysł chemiczny w 1938 r. , K. Thaler - Z gospodarczego położenia Niemiec , Polsko-sowieckie układy gospodarcze /
  cena: 36.00 zł                      

 16. - autorzy / Przegląd Historji Sztuki . 1929 , rocznik I , nr. 1-2 / nakł. PAU / W-wa / 1929 / str. 59 il.[22] / 24x32 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Liczne ilustracje w tekście . W treści m.in.: Władysław Semkowicz "Zabytki romańskie na górze w Sobótce" , Michał Walicki "Madonna z jagnięciem w sandomierskim Muzeum Diecezjalnem" , J. Raczyński M. Walicki "Z wycieczki naukowej Zakładu Architektury Polskiej na Wołyń." Oprawa introligatorska płócienna /
  cena: 48.00 zł                      

 17. - autorzy / Przegląd historyczny , 1905 , nr 1 / Gebethner i Wolf / W-wa / 1905 / str. [4] 144 / 23x30 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Dwumiesięcznik naukowy. Red. J. K. Kochanowski . Lipiec-sierpień. w treści : L. Gumplowicz - Historia a socjologia , A. Bruckner - Próbki najnowszej krytyki historycznej , W. Smoleński - Udział szlachty mazowieckiej w elekcjach królów . Okładka wtórna, kartonowa, zalania marginesów, rozdarcia /
  cena: 12.00 zł    

 18. - autorzy / Przegląd Historyczny , 1905 , nr 1 / Gebethner i Wolf / W-wa / 1905 / str. 144 / 16x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Dwumiesięcznik naukowy , red. J. K. Kochanowski , w treści : L. Gumplowicz - Historia a socjologia , A. Bruckner - Próbki najnowszej krytyki historycznej , W. Smoleński - Udział szlachty mazowieckiej w elekcjach królów , lekko podniszczona okładka /
  cena: 45.00 zł                      

 19. - Przegląd Historyczny , 1926 , z.1 / Tow. Miłośników Historii / W-wa / 1926 / str. 132 / 17x25 cm / Bez opr. / Stan słaby / Red. Marceli Handelsman i Stanisłwa Kętrzyński . Zeszyt poświęcony pamięci Władysława Smoleńskiego. W treści m.in. Czesław Leśniewski - Poglądy Władysława Smoleńskiego na metodę i zadania hsitorii , Ryszard Przelaskowski - W oczekiwaniu sejmu 1825 r. , Stefania Koelichenówna - Ustanowienie Kuratorii Jeneralnej Królestwa Polskiego , Listy Kościuszki do przyjaciół amerykańskich - oprac. Adam Skałkowski . Brak przedniej okładki poz. do oprawy. /
  cena: 30.00 zł                      

 20. - autorzy / Przegląd historyczny , 1936 , z. 2 / Nakł. Tow. Miłośników Historii / W-wa / 1936 / str. 133-539 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / W treści m.in: Kazimierz Michałowski "Architekt w Starożytnym Egipcie" , Kazimierz Zakrzewski "Rewolucja rzymska - jej przesłanki polityczne i społeczno - gospodarcze" . Ilustracje w tekście . Przybrudzona okładka /
  cena: 30.00 zł                      

 21. - Przegląd muzyczny , 1925 r. nr 1-24 / Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych / Poznań / 1925 / str. 24 x ok. 20-24 str , dodatki nutowe / 19x23 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Dwutygodnik, kompletny, oprawiony rocznik , zachowane broszurowe okładki. Redaktor - Henryk Opieński /
  cena: 240.00 zł                      

 22. - Przegląd rzeczy polskich , 1860 , nr. 11 / 12 / L. Martinet / Paryż / 1860 / str. 40 , 40 / 14x22 cm / Bez opr. / Stan słaby / Dwumiesięcznik , 2 numery , październik i grudzień 1860r. Artykuły m.in.: Objawy politycznego zycia w Polsce, Liberalizm Moskiewski w sprawie Polski , Historia Polityczna rewolucji Węgierskiej , brak broszurowych okładek , znaczne przybrudzenia trzech stron . /
  cena: 30.00 zł                      

 23. - autorzy / Przegląd Socjologiczny , 1938 , zeszyty 1-4 / b.w. / Poznań / 1938 / str. 601 / 18x26 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Tom VI w 2 voluminach .W treści m.in.: Józef Chałasiński "Szkoła w społeczności wiejskiej" , Witold Kula "Włościański przemysł domowy tkacki w Królestwie Polskimw latach 1846 - 1865" , Stanisław Rychliński "Fenomenalizm socjologiczny Edwarda Abramowskiego" , Zofia Lissa "Z zagadnień socjologii muzyki" . Lekko podniszczone okładki , nierozcięte strony /
  cena: 90.00 zł    

 24. - autorzy / Przegląd Socjologiczny , 1959, Tom 8 / 2 / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Łódź / 1959 / str. 227 / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Nierozcięte kartki, podniszczona oprawa /
  cena: 12.00 zł    

 25. - autorzy / Przegląd Socjologiczny , 1962 , Tom 16 / 2 / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Łódź / 1962 / str. 227 / 18x26 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Podniszczona oprawa, nierozcięte kartki /
  cena: 12.00 zł    

 26. - autorzy / Przegląd uprawy tytoniu , 1938 , nr. 1-7 / Wyd. Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego / Puławy / 1938 / str. 241 il. / 21x29 cm / Opr.pł. / Stan słaby / Ilustracje , wykresy . Brak grzbietu , przednia część okładki i strona tytułowa luzem . Wewnątrz stan dobry /
  cena: 120.00 zł                      

 27. - autorzy / Przegląd Warszawski , 1923 , nr 25 - 27 / Instytut Wydawniczy "Bibljoteka Polska" / W-wa / 1923 / str. 447 / 17x23 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Miesięcznik poświęcony literaturze, sztuce i nauce . Trzy numery współoprawne . W treści m.in.: Alfred Lauterbach - Plan miasta jako wyraz jego kultury , Adam Lewak - Mazzini i emigracja polska , Tadeusz Kotarbiński - O sposobach prowadzenia sporów , Maria Rakowska - John Millington Sygne , Wacław Tokarz - Komisja Edukacyjna i Uniwersytet Jagielloński /
  cena: 75.00 zł                      

 28. - autorzy / Przegląd Warszawski 1921 r., tom I, nr 1,2,3 / Instytut Wydawniczy "Bibljoteka Polska" / W-wa / 1921 / str. 448 / 17x23 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / W treści m.in. : nr 1 : Władysław Folkierski - U progu siódmego wieku ( Postać i znaczenie Dantego ) , Zygmunt Łempicki - Z zagadnień empirycznej filozofji historji , nr 2 : Stanisław Windakiewicz - Program literacki Kochanowskiego , Leopold Staff - Witraże franciszkańskie , nr 3 : Kazimierz Tymieniecki - Państwowość polska w rozwoju historycznym , Kazimierz Morawski - Z dziejów pierwszej emigracji , W. Orkan - Nad morzem polskim , J. Ptaśnik - Obywatelstwo miejskie w dawnej Polsce . Oprawa z epoki /
  cena: 60.00 zł                      

 29. - autorzy / Przegląd Warszawski 1925 r. z.41 / Instytut Wydawniczy "Bibljoteka Polska" / W-wa / 1925 / str. 258 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Miesięcznik poświęcony literaturze, sztuce i nauce . W treści m.in. : Jerzy Szwajcer (Jotes) - O karykaturze , Rafał Bluth - Moskiewscy filomaci . Ilustracje: Stanisław Wyspiański , Jan Matejko , Aleksander Orłowski , Wincenty Smokowski i inni. /
  cena: 24.00 zł                      

 30. - autorzy / Przegląd współczesny , 1922 , nr 1 / Dr. Stanisław Badeni / Kraków / 1922 / str. 131 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Miesięcznik , w treści : J. Kucharzewski - Legenda o zgniłym Zachodzie , R. Dyboski - Czerwoni , biali i żółci na Syberji , S. Kutrzeba - Gdańsk i Polska /
  cena: 27.00 zł    

 31. - autorzy / Przegląd współczesny , 1935 , Nr 156 , Rok XIV / Spółka Wydawnicza Czasopism / W-wa / 1935 / str. 155 / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Miesięcznik. Założyciel dr Stanisław Badeni, red. naczelny dr Stanisław Wędkiewicz. Kwiecień 1935 rok. Podniszczona oprawa. /
  cena: 9.00 zł                      

 32. - autorzy / Przegląd współczesny , 1939 , nr 6 / Spółka Wyd. Czasopism / W-wa / 1939 / str. 146 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Miesięcznik , w treści : K. W. Zawodziński - Liryka polska w dobie jej kryzysu , H. Hubert - Kartki ze wspomnień powstańca , W. Dynowski - Rola czynników geograficznych w kształtowaniu się etniki północno-wschodniej Europy , nierozcięte strony /
  cena: 36.00 zł    

 33. - Przegląd współczesny , 1939 , Tom LXVIII / Spółka Wydawnicza Czasopism / W-wa / 1939 / str. 152 [6], il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Rok XVIII. Styczeń-marzec 1939. Miesięcznik. Założyciel dr S. Badeni, red. naczelny dr S. Wędkiewicz.Artykuły : Andrzej Jałowiecki - Mit narodowy , Waleryan Dzieduszycki - Pamięć przeszłych czasów , D. Doroszeko - Ukraińska polityka ks. Adama Czartoryski ego /
  cena: 18.00 zł                      

 34. - Przekrój 1938 r. , nr 2 / b.w. / W-wa / 1938 / str. 125 il. / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Miesięcznik poświęcony sprawom Polski . W numerze m.in. : Stafan Czarniecki - Źródła potegi mocarstwowej, Stanisław Michałowicz - O celową organizację rolnictwa , M. Kulczyński - Zagadnienie Czechosłowacji /
  cena: 27.00 zł                      

 35. - autorzy / Przemysł , rzemiosło , sztuka . 1924 , nr 3 / Nakł. Organu Miejskiego Muzeum Przemysłowego im. A. Baranieckiego / Kraków / 1924 / str. 41 il.[12] / 24x31 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Czasopismo poświęcone wytwórczości przemysłowej i rękodzielniczej oraz sztuce plastycznej .Red. Kazimierz Witkiewicz . W treści m.in.: A.Chmiel -"Karty z fabryki krajowej J.C. du Porta .. " W.Budka "Ciekawe szczegóły z z wizytacji kościołów w diecezji płockiej w r. 1605" , K. Homolacs "Teorie kolorystyczne w związku z potrzebami szkolnictwa i przemysłu" T. Seweryn - "Tkactwo i krawiectwo w Brzezinach" Ilustracje na 12 tablicach . Podniszczona okładka /
  cena: 39.00 zł                      

 36. - autorzy / Przemysł . Rzemiosło . Sztuka , 1924 , nr 3 / Muzeum Przemysłowe im. Dra A. Baranieckiego / Kraków / 1924 / str. 40 il. / 24x31 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Rocznik IV , czasopismo poświęcone wytwórczości przemysłowej i rękodzielniczej oraz sztuce plastycznej , liczne ilustracje , lekko podniszczona okładka /
  cena: 27.00 zł    

 37. - Przewodnik społeczny , 1919 , Nr 3 / nakł. Zjednoczenia Stowarzyszeń Robotników Chrześcijańskich / Poznań / 1919 / str. 98-144 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Miesięcznik poświęcony kierownictwu stowarzyszeń polskich. Grudzień 1919 r. Rok I. Redaktor ks. Henryk Hilchen . Podniszczona, wyblakła oprawa. /
  cena: 12.00 zł                      

 38. - autorzy / Prąd , 1923 , Nr 3 / Drukarnia Sukc. Jankowskiego / W-wa / 1923 / str. 86-124 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Rok XI. Miesięcznik poświęcony zagadnieniom religijnym i społecznym. Marzec 1923. /
  cena: 12.00 zł                      

 39. - Płomień , 1946 , Nr 1 / Nasza Księgarnia / W-wa / 1946 / str. 32, il. / 17x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Czasopismo dla młodzieży szkół średnich. Warszawa, 1 lutego 1946, nr 1, rok I. /
  cena: 12.00 zł    

 40. - autorzy / Radjo Amator Polski 1927 r., nr 1 / "Wydawnictwa Radjowe" / W-wa / 1927 / str. 41 il. [8] / 17x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Miesięcznik . W numerze m.in. : St. Zieliński - Odbiornik Hartley'a , J. Odyniec - Anteny podziemne i podwodne , St. Zieliński - Ekranowanie odbiorników , Zb. Auderski - Układy pentatronowe , K.Siennicki - Wystawa radjowa w Berlinie . Okładka luzem . Liczne ilustracje . Reklamy /
  cena: 30.00 zł                      

 41. - autorzy / Refleksje , 1938 , nr 1 / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Lwów / 1938 / str. 48 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Kwartalnik , magazyn aktualności współczesnych , w treści : M. Dyląg - Cele i zadania estetyki , T. Rzebik - Koleje w obliczu przyszłości , Teodorow-Ludi - Patologiczny wypadek , podniszczona okładka , brak drzeworytu . J. Kurkiewicza /
  cena: 27.00 zł                      

 42. - autorzy / Rocznik Koła Polonistów Słuchaczów Uniwersytetu Warszawskiego wydany z okazji dziesięciolecia istnienia Koła / nakł. Koła Polonistów / W-wa / 1927 / str. 220 [3] / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Mocno poplamiona oprawa, ślady zalania. Pieczątki /
  cena: 12.00 zł    

 43. - autorzy / Rocznik Krakowski , 1913 / Towarzystwo Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa / Kraków / 1913 / str. 255 il. / 21x29 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tom XV . W roczniku m.in. - Jan Ptaśnik - Studia nad patrycjatem krakowskim wieków średnich , Franciszek Klein - Barokowe kościoły Krakowa . Liczne ilustracje, brak tylnej broszurowej okładki. /
  cena: 40.00 zł                      

 44. - autorzy / Rocznik Krakowski , 1914 / Towarzystwo Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa / Kraków / 1914 / str. 258 il. / 21x29 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Tom XVI . W roczniku m.in. Jan Ptaśnik - Studia nad patrycjatem krakowskim wieków średnich , Mieczysław Skrudlik - Tomasz Dolabella . Liczne ilustracje, oprawa broszurowa wtórna. /
  cena: 30.00 zł                      

 45. - autorzy / Rocznik Krakowski , 1923 / Towarzystwo Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa / Kraków / 1923 / str. 188 il. / 22x29 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Rocznik XIX , liczne ilustracje , oprawa broszurowa wtórna. /
  cena: 30.00 zł                      

 46. - autorzy / Rocznik Krakowski , 1937 / Towarzystwo Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa / Kraków / 1937 / str. 254 il. / 22x29 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tom XXVIII . W roczniku m. in. - Julian Pagaczewski - Jan Michałowicz z Urzędowa , Krystyna Pieradzka - Kraków w relacjach cudzoziemców X-XVII wieku. Liczne ilustracje, nierozcięte strony. /
  cena: 40.00 zł                      

 47. - autorzy / Rocznik Krakowski , 1975 / Wyd. Towarzystwa Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa / Kraków / 1975 / str. 188, il. / 20x29 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tom 46 . W roczniku m.in. - J. Bogdanowski - Przemiany architektoniczne willi w Woli Justowskiej , Karol Estreicher - Wspomnienia dwóch krakowian (Bronisław Lasocki i Władysław Ekielski ) , Bolesław Kuźmiński - Pierwszy statek parowy .Nierozcięte kartki /
  cena: 24.00 zł                      

 48. - autorzy / Rocznik Krakowski , Tom 43 / Wyd. Towarzystwa Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa / Kraków / 1972 / str. 149, il. / 20x29 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W Kopernikowską rocznicę. Numer poświęcony Mikołajowi Kopernikowi /
  cena: 24.00 zł                      

 49. - autorzy / Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie , 1962 / Muzeum Narodowe w Warszawie / W-wa / 1962 / str. 372 il. / 20x26 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Wydany w stulecie Muzeum Narodowego w Warszawie . W treści m. in.: Stefan Kozakiewicz "Malarstwo warszawskie w latach 1815 - 1850" /
  cena: 30.00 zł                      

 50. - Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie , 1967 / Muzeum Narodowe w Warszawie / W-wa / 1967 / str. 297 / 25x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Sztuka starożytna , kolekcjonerstwo , wspomnienia o Muzeum Narodowym w Warszawie . W treści: Zofia Potocka - "Antykwariat "Miniatura" Wspomnienia" , Stanisław Gebethner: "Wspomnienia z okupacji" /
  cena: 30.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     >   >>