Opisy pozycji  |  Wyszukiwanie  |  Zamówienia  |  Płatności  |  Rezerwacje  |  Powiadamianie  |  Strona główna  |  Katalog główny


Wyszukiwanie

Do wyszukiwania pozycji z katalogu służą dwie wyszukiwarki różniące się zakresem i sposobem selekcji :
  1. Wyszukiwarka szybkiego wyszukiwania na stronie głównej obejmuje najszerszy zakres informacji podanych w katalogu na temat pozycji ( z wyjątkiem nazwy wydawnictwa i roku wydania ). Wyszukuje podane słowa analizując frazy opisu. Gdy wpisane słowo jest identyczne z nazwą działu tematycznego np. grafika , w wynikach na pierwszym miejscu pokazuje się odnośnik do tego działu.

  2. Wyszukiwarka zaawansowana - wyszukuje wpisane słowa w ich dokładnym brzmieniu nie analizując fraz wyrazów .W polu tytuł można wpisać dowolne słowo lub sekwencję tytułu. Aby wyszukać pozycję wydaną w konkretnym roku XYZV wpisujemy od XYZV do XYZV. Wpisywana nazwa wydawnictwa musi być identyczna ze stosowanymi nazwami i skrótami nazw w opisach pozycji w katalogu.

Należy pamiętać ,że nazwiska i nazwy własne zaczynające się od liter z polskimi akcentami Ć , Ź , Ż ,Ł należy zawsze wpisywać z dużej litery. Uszczegółowienie wyników jest możliwe poprzez funkcję - szukaj w wynikach. Przeglądanie katalogu głównego ułatwia przeglądarka alfabetyczna oraz schemat działów tematycznych.