Opisy pozycji  |  Wyszukiwanie  |  Zamówienia  |  Płatności  |  Rezerwacje  |  Powiadamianie  |  Strona główna  |  Katalog główny


Opisy pozycji

W opisach pozycji umieszczono w wydzielonych polach następujące informacje :

1. nazwisko i imię autora ( pogrubioną czcionką ) 2. tytuł ( niekiedy podany w wersji skróconej )

3. wydawnictwo 4. rok wydania 5. ilość stron 6. format 7. oprawa 8. stany 9. opis 10. cena Na zapytania udzielamy szczegółowej informacji o oferowanych pozycjach .