Opisy pozycji  |  Wyszukiwanie  |  Zamówienia  |  Płatności  |  Rezerwacje  |  Powiadamianie  |  Strona główna  |  Katalog główny


Powiadamianie

Osobom zainteresowanym udostępniamy możliwość korzystania z funkcji automatycznego powiadamiania. Po wpisaniu np. nazwiska autora , działu , słowa kluczowego oraz wypełnieniu rubryki z danymi kontaktowymi program może automatycznie powiadamiać mailem o wprowadzonych do katalogu nowych pozycjach w określonym indywidualnie zakresie. Można wybrać maksymalnie 5 nazwisk , działów i słów kluczowych.

Autorzy
Działy
Słowa kluczowe
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon: