>> Strona główna Koszyk [0]
HISTORIA:  1191 pozycji,      <   351 - 400   >          
 1. Janowicz Tomasz - Czesi . Studjum historyczno - polityczne / b.w. / Kraków / 1936 / str. 158 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 2. Jaroszewski Tadeusz Stefan , Baraniewski Waldemar - Pałace i dwory w okolicach Warszawy / PWN / W-wa / 1992 / str. 304 il. / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Opis 50 obiektów, liczne ilustracje, mapka. Zamazany niewielki wpis własnościowy /
  cena: 40.00 zł                      

 3. Jasiński Grzegorz - Mazurzy w drugiej połowie XIX wieku . Kształtowanie się świadomości narodowej / Pracownia Małej Poligrafii OBN / Olsztyn / 1994 / str. 210 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / nakład 500 egz. /
  cena: 36.00 zł    

 4. Jasiński Kazimierz - Rodowód Piastów Ślaskich . Tom III / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1977 / str. 248 il. tabl. 2 / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Piastowie Opolscy , Cieszyńscy i Oświęcimscy . Ilustracje , tablice genealogiczne /
  cena: 30.00 zł                      

 5. Jaszowski Józef - Pamiętnik dowódcy rakietników konnych / PAX / W-wa / 1968 / str. 235 il. / 12x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przedmowa - Jerzy Łojek , liczne ilustracje. Pamiętnik z czasów napoleońskich i kampanii 1831r. /
  cena: 20.00 zł                      

 6. Jędrzejowski Bolesław Antoni B.A.J - Ludwik Waryński / Towarzystwo Nakładowe Proletarjat / W-wa / 1919 / str. 32 / 13x16 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Szkic biograficzny /
  cena: 30.00 zł                      

 7. Jewsiewicki Władysław - Batyr . O Janie Witkiewiczu 1808-1839 / PIW / W-wa / 1983 / str. 318 il. / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Żmudź , zesłanie , Orenburg , misja dyplomatyczna w Afganistanie . Liczne ilustracje , lekko podniszczona okładka /
  cena: 24.00 zł                      

 8. Jeziorański Nowak Jan - Polska z oddali . Wojna w eterze - wspomnienia . T. II 1956 - 1976 / Odnowa / Londyn / 1988 / str. 404 / 22x14 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Liczne zdjęcia i ilustracje /
  cena: 24.00 zł                      

 9. Jeziorkowski Tadeusz , Jeziorkowski Andrzej - Mundury wojewódzkie Rzeczypospolitej Obojga Narodów / Pelta / W-wa / 1992 / str. 45 il. (48) / 12x20 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje ubiorów /
  cena: 15.00 zł                      

 10. Johnson Paul - Historia Żydów / Platan / Kraków / 2000 / str. 636 / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry /
  cena: 27.00 zł                      

 11. - autorzy / Julian Ursyn Niemcewicz . Pisarz , historyk , świadek epoki / DiG / W-wa / 2002 / str. 380 / 17x24 cm / Opr.karton. / Stan średni / Autorzy : Wojciech Piotrowski , Julia Sienkiewicz , Piotr Żbikowski , Alina Aleksandrowicz , Agnieszka Dorota Kawka , Małgorzata Chachaj , Janusz K. Goliński , Wojciech Kaliszewski , Martyna Deszczyńska , Izabella Zatorska , Zofia Wójcicka , Danuta Zawadzka , Michał Kuziak . Lekko zdeformowany blok /
  cena: 40.00 zł                      

 12. Junuszewicz Teofil - Quelques mots sur l occupation de Cracovie en 1836 / b.w. / Strasbourg / 1838 / str. 31 / 14x25 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Blok luźny poz. do oprawy /
  cena: 36.00 zł                      

 13. Jurewicz Oktawiusz - Schizma wschodnia / Książka i Wiedza / W-wa / 1969 / str. 279 il. / 12x15 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Światowid , red. mgr A. Klubówny , liczne ilustracje. Wpis własnościowy - A. ( Andrzej ) Ługowski /
  cena: 27.00 zł    

 14. Jurga Tadeusz , Karbowski Władysław - Armia "Modlin" 1939 / Wyd. MON / W-wa / 1987 / str. 500 mapki / 18x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł    

 15. Jurkowski Jan - Tragedia o polskim Scylurusie i trzecg synach koronnych ojczyzny polskiej / nakł. PAU / Kraków / 1949 / str. 70 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Biblijoteka Pisarzów Polskich ,oprac. Stanisław Pigoń , nierozcięte strony /
  cena: 36.00 zł                      

 16. Kaczmarek Urszula - Na węgierskiej ziemi . Rzecz o polonii węgierskiej / Ars nowa / Poznań / 1999 / str. 256 il. / 17x24 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 45.00 zł                      

 17. Kaczorowski Stefan - Cud Jasnej Góry . Szkic historyczny / Komitet Obchodu Trzystolecia USA / Londyn / 1956 / str. 189 il. / 14x22 cm / Opr.pł. / Stan dobry /
  cena: 45.00 zł                      

 18. Kaczorowski Stefan - Historia , działalność i tradycje Odrodzenia / Odnowa / Londyn / 1980 / str. 62 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 19. Kaczyńska Elżbieta , Drewniak Dariusz - Ochrana . Carska policja polityczna / WOW Gryf , Bellona / W-wa / 1993 / str. 150 / 17x25 cm / Opr.karton. / Stan dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 20. Kaczyński Adam Rafał - Życie codzienne żołnierzy Legionów Polskich podczas kampanii wołyńskiej 1915-1916 w świetle pamiętników żołnierskich / Ladeks / Lwów / 2014 / str. 93 / 17x25 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 21. Kajsiewicz Hieronim - Mowa pogrzebowa po ś.p. Adamie Jerzym Księciu Czartoryskim / Ludwik Merzbach / Poznań / 1862 / str. 32 / 17x27 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / ".. byłym Pułkowniku wojsk polskich, b. Ministrze Spraw Zagranicznych cesarstwa rosyjskiego, b. Kuratorze szkół okręgu wileńskiego, b. Senatorze Wojewodzie królestwa polskiego , b. Naczelniku Rządu Narodowego zmarłym na wygnaniu dnia 15 lipca 1861 r. Powiedziana 15 stycznia 1862 r. w Paryżu " Plamy i zakwaszenia kartek . /
  cena: 54.00 zł                      

 22. Kaleta Roman - Sensacje z dawnych lat / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1980 / str. 576 il. / 17x24 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Brak obwoluty /
  cena: 30.00 zł                      

 23. Kalicki Włodzimierz - Powrót do Sulejówka / KAW / W-wa / 2001 / str. 131 il. / 22x27 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Opowieść o dworku Józefa Piłsudskiego .Bogato ilustrowana /
  cena: 25.00 zł                      

 24. Kalinka Walerian - Przegrana Francyi i przyszłość Europy / nakł. autora / Kraków / 1871 / str. 54 / 15x23 cm / Bez opr. / Stan średni / Brak broszurowej okładki. Pierwsza i ostatnia strona przybrudzone, wewnątrz egz. czysty /
  cena: 36.00 zł                      

 25. Kalinowski Józef - Listy 1856 - 1877 . Tom I cz. 1-2 / Towarzystwo Naukowe KUL / Lublin / 1978 / str. 443 il. , 377 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Karmelita bosy święty Rafał Kalinowski . Korespondencja obejmująca - okres przedpowstaniowy , Powstanie Styczniowe , zesłanie na Syberię oraz okres emigracji paryskiej . Część I : 1856 - 1872 , część II : 1873 - 1877 . Oprac. Czesław Gil. Liczne ilustracje /
  cena: 60.00 zł                      

 26. Kann Maria - Sprawa honoru / Nasza Księgarnia / W-wa / 1971 / str. 167 il. / 13x19 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Powstanie w gettcie warszawskim . Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 27.00 zł    

 27. - Katalog wystawy historycznej Ks. Piotr Ściegienny na tle epoki / Muzeum Świętokrzyskie / Kielce / 1949 / str. 141 il. / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje , nierozcięte strony /
  cena: 48.00 zł                      

 28. - Katalog wystawy ku czci generała M. G. La Fayette a . 1834 - 1934 / Biblioteka Narodowa / W-wa / 1934 / str. 73 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W treści : Adam Lewak - Stosunki La Fayette a z Polską . Katalog : Pamiątki, obrazy, rzeźby , Rękopisy , Druki , Ryciny , nuty . Ilustracje /
  cena: 60.00 zł                      

 29. Katarzyna II - Pamiętniki Cesarzowej Katarzyny II przez nią samą spisane / Wyd. Literackie / Kraków / 1980 / str. 284 il.17 / 12x19 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan b. dobry / Przekł.E. Siemaszkiewicz ,wstęp i oprac. W.A. Serczyk . /
  cena: 24.00 zł                      

 30. - Katechizm Kadecki / UW / Warszawa / 1966 / str. 4 / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Fotokopiczna edycja Katechizmu z 1774 r. - M.Groll , Warszawa . Wydane z okazji 200-lecia Szkoły Rycerskiej . Nierozcięte strony /
  cena: 24.00 zł                      

 31. Katelbach Tadeusz - Rok złych wróżb 1943 / LTW / Dziekanów Leśny / 2005 / str. 207 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 15.00 zł                      

 32. Katz Henryk - Liga Reformy . Studium politycznej organizacji robotniczej w średniowiecznej Anglii / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Łódź / 1962 / str. 204 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Łódzkie Towarzystwo Naukowe /
  cena: 39.00 zł                      

 33. - Kawalerowie Virtuti Militari 1792 - 1945 . Tom II 1914 - 1921 cz. 1-2 / Wyższa Szkoła Inżynieryjna / Koszalin / 1991 / str. 169 il.[54], 294 il. / 15x22 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Słownik biograficzny . Praca zbiorowa. Liczne ilustracje /
  cena: 120.00 zł                      

 34. Kawyn Stefan - Cyganeria warszawska . Z dziejów obyczajowości literackiej / Kasa im. Mianowskiego / W-wa / 1938 / str. 117 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / I wydanie . Tylna okładka lekko przybrudzona /
  cena: 60.00 zł                      

 35. Kazańczuk Mariusz - Staropolskie legendy herbowe / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN / Wrocław / 1990 / str. 217il. / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / IBL PAN Monografia i wybór tekstów /
  cena: 39.00 zł                      

 36. - Kazania t. zw. Świętokrzyskie / PAU / Kraków / 1934 / str. 61 , 22 / 26x31 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Oprac. Jan Łoś , Władysław Semkowicz .Opracowanie i tekst . Liczne ilustracje w tekście , blok luźny /
  cena: 45.00 zł                      

 37. Keczedżi - Szapowałow M. - Ustrój polityczny państw spółczesnych / nakł. Księgarni Powszechnej / W-wa / 1905 / str. 63 / 14x22 cm / Opr.ppł. / Stan średni / przekł. Antoni Jastrzębiec , przetarcia krawędzi okładki /
  cena: 45.00 zł    

 38. Kersten Adam - Warszawa kazimierzowska 1648 - 1668 / PIW / W-wa / 1971 / str. 352 il. / 13x20 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Miasto - Ludzie - Polityka , Tow. Miłośników Historii w Warszawie , Biblioteka Wiedzy o Warszawie subsydiowana przez Wydział Kultury , Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy , lekko przybrudzona okładka /
  cena: 27.00 zł                      

 39. Kętrzyński Wojciech - Szkice / Pojezierze / Olsztyn / 1984 / str. 230 / 13x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Oprac. Andrzej Wakar /
  cena: 10.00 zł    

 40. Kieniewicz Jan - Historia Indii / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1985 / str. 854, il. / 16 x 24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Wyd. II , ilustracje /
  cena: 36.00 zł    

 41. Kieniewicz Stefan - Dramat trzeźwych entuzjastów . O ludziach pracy organicznej / Wiedza Powszechna / W - wa / 1964 / str. 237 , il. / 15x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Biblioteka Wiedzy Historycznej /
  cena: 30.00 zł                      

 42. Kieniewicz Stefan - Historyk a świadomość narodowa / Czytelnik / W-wa / 1982 / str. 357 / 23x18 cm / Opr.karton. / Stan średni / Okładka lekko otarta na rogach i brzegach . /
  cena: 30.00 zł    

 43. Kieniewicz Stefan - Między ugodą a rewolucją . Andrzej Zamoyski w latach 1861 - 1862 / PWN / W-wa / 1962 / str. 318 il. / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan średni /
  cena: 33.00 zł                      

 44. Kieniewicz Stefan - Warszawa w Powstaniu Styczniowym / Wiedza Powszechna / W-wa / 1956 / str. 248 il. mapka 1 / 15x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Liczne ilustracje , obwoluta Antoni Uniechowski /
  cena: 39.00 zł                      

 45. Kieniewicz Stefan - Zamek siedmiu namiestników / Zamek Królewski w Warszawie / W-wa / 1985 / str. 48 XXIII / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / O Zamku Królewskim w Warszawie .Ilustracje /
  cena: 27.00 zł                      

 46. Kiersnowscy Teresa i Ryszard - Życie codzienne na Pomorzu wczesnośredniowiecznym wiek X -XII / PIW / W-wa / 1970 / str. 210 il. / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Ilustracje /
  cena: 20.00 zł                      

 47. Kiersnowski Ryszard - Niedźwiedzie i ludzie w dawnych i nowszych czasach . Fakty i mity / PIW / W-wa / 1990 / str. 471 il. / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 45.00 zł                      

 48. Kirkor Stanisław - Przeszłość umiera dwa razy . Powieść prawdziwa / Wyd. Literackie / Kraków / 1978 / str. 204, wkł. z il. / 17x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni /
  cena: 36.00 zł                      

 49. Kirkpatrick F. A. - Zdobywcy Ameryki / Sport i turystyka / W-wa / 1957 / str. 379 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Przeł. J. Furuhjelm . 22 mapy i ilustracje /
  cena: 30.00 zł    

 50. Kleczkowski Adam oprac. - Rejestr budowy galeony . Zabytek z r. 1572 / AU / Kraków / 1915 / str. 155 il. tabl. V / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Ilustracje. Okładka i blok luzem, poz. do oprawy /
  cena: 39.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>