>> Strona główna Koszyk [0]
HISTORIA:  1191 pozycji,      <   501 - 550   >          
 1. Kusiak Franciszek - Życie codzienne oficerów Drugiej Rzeczpospolitej / PIW / W-wa / 1992 / str. 299 il. / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 24.00 zł                      

 2. Kuźnicka Barbara - Kierunki rozwoju farmacji w Polsce epoki Oświecenia / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN / Wrocław / 1982 / str. 173 il. / 18x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / IHNOiT PAN , liczne ilustracje /
  cena: 36.00 zł                      

 3. - autorzy / Kwartalnik historii kultury materialnej , 1981 , nr. 2 / PWN / W-wa / 1981 / str. 142- 274 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / IHKM PAN . W treści m.in.: Leszek Urbański- Gospodarka rybna okolic Lwowa w drugiej połowie XV i w początkach XVI wieku , Leszek Kajzer- W sprawie importu piwa angielskiego do Polski w XVIII wieku , liczne ilustracje /
  cena: 36.00 zł                      

 4. - autorzy / Kwartalnik historii kultury materialnej , 1984 , nr. 1 / PWN / W-wa / 1984 / str. 176 , il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / IHKM PAN . W treści m.in. Kus Józef- Materiały do dziejów szkutnictwa , w XVI- XVIII w . w "Aktach miasta Kazimierza Dolnego" , Guldon Zenon- Szable staszowskie w XVIII wieku , Jaśkiewicz Jacek- Niektóre sposoby wykorzystywania i zabezpieczania Wisły na przełomie XVIII i XIX wieku , liczne ilustracje /
  cena: 48.00 zł                      

 5. - autorzy / Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1995 r. nr 4 / Instytut Archeologii i Etnologii PAN / W-wa / 1995 / str. 423 - 568 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Studia i materiały . W treści m.in. : Marek Mierosławski - Zabudowania drewniane i konstrukcje ciesielskie na grodzie pultuskim w XIII i XIV wieku , Henryk Gmiterek - Lubelskie zakupy cesarskiego poselstwa z czasów pierwszego bezkrólewia . Liczne ilustracje /
  cena: 24.00 zł                      

 6. - autorzy / Kwartalnik Historyczny , 1936 , z. 3 / Nakł. Polskiego Stowarzyszenia Historycznego / Lwów / 1936 / str. 391 / 17x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / W treści m.in. Władysław Semkowicz - Charakterystyka postaci Ś.P. ks. prof. Jana Fijałka , Juljusz Willaume - Fryderyk August wobec sprawy polskiej 1812 r. Przybrudzona okładka /
  cena: 30.00 zł                      

 7. - autorzy / Kwartalnik Historyczny , 1975 , Nr 1 / PWN / W-wa / 1975 / str. 246 [6] / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Rocznik LXXXII /
  cena: 12.00 zł    

 8. - autorzy / Kwartalnik Historyczny , 1978 , Nr 4 / PWN / W-wa / 1978 / str. 1130 [4] / 17x26 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Podniszczona oprawa. Rocznik LXXXV /
  cena: 12.00 zł    

 9. Kwaśniewicz Włodzimierz - Szabla polska od XV do końca XVIII wieku . Szkice o konstrukcji , typologii i symbolice / Lubuskie Tow. Naukowe / Zielona Góra / 1988 / str. 248 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 60.00 zł                      

 10. Kwiatkowski Eugeniusz - Dysproporcje . Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej / Czytelnik / W-wa / 1989 / str. 386 / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Oprac. i wstęp Andrzej Garlicki /
  cena: 27.00 zł                      

 11. Kwiatkowski Maciej Józef - "Tu mówi powstańcza Warszawa .." Dni Powstania w audycjach Polskiego radia i dokumentach niemieckich / PIW / W-wa / 1994 / str. 737 il. / 17x24 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Biblioteka Syrenki /
  cena: 48.00 zł                      

 12. Kyzłasow L.R. - Istorija Jużnoj Sibiri w srednie wieka / Wysszaja szkoła / Moskwa / 1984 / str. 164 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 27.00 zł                      

 13. Kądziela Łukasz - Fryderyk Moszyński w insurekcji kościuszkowskiej / UW / W-wa / 2004 / str. 301 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 45.00 zł                      

 14. Kłoczowski Jerzy - Europa słowiańska w XIV - XV wieku / PIW / W-wa / 1984 / str. 464 il. mapki / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Ilustracje , mapki /
  cena: 30.00 zł                      

 15. Kłoczowski Jerzy - Od pustelni do wspólnoty . Grupy zakonne w wielkich religiach świata / Czytelnik / W-wa / 1987 / str. 299 [5],il. / 15 x 21 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Wielkie problemy dziejów człowieka /
  cena: 24.00 zł                      

 16. - autorzy / L aigle blanc . Revue des questions polonaises / La Pologne et la guerre / Lausanne / 1917 / str. 233 il. / 18x26 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Seria La Pologne et la guerre , red. Jan Kucharzewski , Henryk Ratyński .Relacje polsko-rosyjskie i polsko-niemieckie . Liczne ilustracje i ozdobne inicjały. Lekko podniszczona okładka /
  cena: 120.00 zł                      

 17. - autorzy / L Est Polonais 1921 r. nr 1-2 / Straż Kresowa / W-wa / 1921 / str. [4] 48 il. / 23x31 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W treści m.in. : La Haute-Silesie avant le plebiscite , La civilisation et l art polonais en Lithuanie et en Ruthenie -exposition retrospective , De l Ukraine Sovietiste , La vie economique , A travers la presse polonaise . Liczne ilustracje /
  cena: 36.00 zł                      

 18. Labuda Gerard - Pierwsze Państwo Słowiańskie Państwo Samona / Księgarnia Akademicka Spółdzielnia z odp. udz. / Poznań / 1949 / str. 357 / 15x22 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Seria : Biblioteka Historyczna pod red . Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk IV , wewnątrz mapy , oprawa biblioteczna /
  cena: 60.00 zł                      

 19. Lacouture Jean - Jezuici t.1 Zdobywcy / Oficyna Wydawnicza Volumen / W-wa / 1998 / str. 539 / 17x24 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Seria Nowa Marianna /
  cena: 27.00 zł                      

 20. Lafaye Jacques - Konkwiskadorzy / PWN / W-wa / 1966 / str. 160 il. / 11x18 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Omega . Lekko podniszczona okładka /
  cena: 21.00 zł    

 21. Lallemand Paul - Le Comte Jean Dzialynski / A. Sauton / Paris / 1880 / str. 14 / 16x25 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Szkic biograficzny. Tekst w j. francuskim, nierozcięte strony /
  cena: 45.00 zł                      

 22. Lam Stanisław - Mieczysław Romanowski . Zarys biograficzno - krytyczny na podstawie źródeł rękopiśmiennych . Cz. I / Kultura i Sztuka / Lwów / 1913 / str. 103 / 15x20 cm / Opr.ppł. / Stan b. dobry / Zarys biograficzny znanego poety i powstańca z 1863 r. Część II pracy nie została wydana. Oprawa indywidualna z epoki. /
  cena: 45.00 zł                      

 23. Lang David Marshall - Armenia kolebka cywilizacji / PIW / W-wa / 1975 / str. 309 il. / 17x23 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje. Seria ceramowska /
  cena: 20.00 zł                      

 24. Laszczkowski Michał - Welecja . Dzieje korporacji / Tow. Tradycji Akademickiej / W-wa / 2012 / str. 399 il. / 16x22 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Bogato ilustrowana monografia historyczna. /
  cena: 120.00 zł                      

 25. Latanowicz Stanisław - Kalendarzyk Powstania 1830-31 / T.A. Drukarnia Mieszczańska / Poznań / 1930 / str. 36 [6] / 12x16 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 90.00 zł                      

 26. Lechowski Andrzej - Frontowe dni Pragi wrzesień 1944 - styczeń 1945 / Ajaks / Pruszków / 1995 / str. 270 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Relacje Wojsko Polskie - miasto w okresie jesienn0-zimowych działań 1 armii w obszarze Warszawy /
  cena: 30.00 zł                      

 27. Lehr-Spławiński Tadeusz - Początki Słowian / Wyd. Studium Słowiańskiego U.J. / Kraków / 1946 / str. 72 mapki [3] / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / 3 rozkładane mapki, okładki luzem /
  cena: 30.00 zł                      

 28. Lelong Charles - Życie codzienne w Galii Merowingów / PIW / W-wa / 1967 / str. 154 il. / 18x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 15.00 zł                      

 29. Lerski Jerzy - Emisariusz Jur / PFK / Londyn / 1988 / str. 254 il. / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przedmowa - Stefan Korboński /
  cena: 27.00 zł                      

 30. Lesiak Henryk - Kutno w latach 1927 - 1939 . Na podstawie lokalnej prasy / Tow. Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej / Kutno / 1995 / str. 302 il. / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 60.00 zł                      

 31. Leszczyński Anatol - Żydzi ziemi bielskiej od połowy XVII w. do 1795 r. / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN / Wrocław / 1980 / str. 276 / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Studium osadnicze , prawne i ekonomiczne . Żydowski Instytut Historyczny /
  cena: 60.00 zł                      

 32. Leveque Pierre - Świat grecki / PWN / W-wa / 1973 / str. 577 il. / 24x23 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Liczne ilustracje , podniszczona obwoluta /
  cena: 45.00 zł                      

 33. Levron Jacques - Nieznana pani Pompadour / PIW / W-wa / 1964 / str. 316 / 13x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Przeł. I. Szymańska . Oprawa biblioteczna /
  cena: 30.00 zł                      

 34. Lewandowska Stanisława - Życie codzienne Wilna w latach II wojny światowej / Wydawnictwo Neriton - Instytut Historyczny PAN / W-wa / 1997 / str. 368 il. [16] / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 24.00 zł                      

 35. Lewandowski Edmund - Charakter narodowy Polaków i innych / Aneks / Londyn - Warszawa / 1995 / str. 203 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 36. Lewandowski Jan - Estonia / TRIO / W-wa / 2001 / str. 298 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Historia państw świata w XX wieku /
  cena: 21.00 zł    

 37. Lewandowski Józef - Szkło bolesne , obraz dni ... Eseje nieprzedawnione / Ex libris / Uppsala / 1991 / str. 127 / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W treści m.in. : Kryteria przynależności narodowej , Wokół biografii K.K. Baczyńskiego , Syndrom Brauna , Kwestia ukraińska w II Rzeczpospolitej /
  cena: 45.00 zł                      

 38. Lewandowski Kazimierz - Pamiętnik wychodźca polskiego / PAX / W-wa / 1977 / str. 125 [5], il. / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Podniszczona obwoluta. Seria Z Zegarem . Rękopis przygotowała do druku E. Szonert /
  cena: 24.00 zł                      

 39. Lewicki Tadeusz - Polska i kraje sąsiednie w świetle "Księgi Rogera" geografa arabskiego z XII w. al-Idrisi ego .Część II / PWN / W-wa / 1954 / str. 244 mapki / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Część I ukazała się w 1945 r. 2 rozkładane mapki. Toponimia mapy Księgi Rogera (VI 3,VI 4), komentarz toponomastyczny . Bibliografia , indeksy . Wpis własnościowy - Janina Rosen-Przeworska 1954 /
  cena: 60.00 zł                      

 40. Lewicki Tadeusz M. - Wywczasy poety . Szkic obyczajowy z zakresu kultury rzymskiej czas u Oktawjana Augusta / nakł. Filomaty / Lwów / 1935 / str. Część I., W drodze do Sabinum. Część II., Uroki 72,il., 103, il. / 12 x 19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 27.00 zł                      

 41. Lewin Isaac - The Jewish Community in Poland . Historical Essays / Philosophical Library / New York / 1985 / str. 248 / 15x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Tekst w j. angielskim /
  cena: 45.00 zł    

 42. Lewis Raphaela - Życie codzienne w Turcji Osmańskiej / PIW / W-wa / 1984 / str. 194 il. / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje w tekście /
  cena: 20.00 zł                      

 43. Leżeński Cezary , Kukawski Lesław - O kawalerii polskiej XX wieku / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wrocław / 1991 / str. 456 il. / 25x27 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Liczne ilustracje, niewielkie uszkodzenie obwoluty, wew. stan dobry /
  cena: 50.00 zł                      

 44. Libiszowska Zofia - Życie polskie w Londynie w XVIII wieku / PAX / W-wa / 1972 / str. 311 / 13x19 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 45. Ligęza Zdzisław - Lubartowskie drogi Armii Krajowej / Norbertinum / Lublin / 1998 / str. 211 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje , rozkładane mapki (2) /
  cena: 70.00 zł                      

 46. Lileyko Jerzy - Życie codzienne w Warszawie za Wazów / PIW / W-wa / 1984 / str. 387 il. / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 15.00 zł                      

 47. Lipoński Wojciech - Dzieje kultury brytyjskiej / PWN / W-wa / 2004 / str. 832 il. mapki / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 48. Lipski Jan Józef - Komitet Obrony Robotników KOR Komitet Samoobrony Społecznej / Aneks / London / 1983 / str. 434 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Lekko podniszczona okładka /
  cena: 40.00 zł                      

 49. Lis-Kozłowski Stanisław - Testament duchowy Kościuszki / Wyd. Tow. Miłośników Historii w Buenos Aires / Buenos Aires / 1965 / str. 15 il. / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Odbitka z jednodniówki - 25-lecie Towarzystwa Polskiego im. Tadeusza Kościuszki 1940-1965 /
  cena: 40.00 zł                      

 50. Lisicki Jerzy - Strzelcy grodzieńscy . 81 Pułk Strzelców Grodzieńskich im. Króla Stefana Batorego / Muzeum Wojska w Białymstoku / Białystok / 1995 / str. 56 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 15.00 zł                      

<<   <     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     >   >>