>> Strona główna Koszyk [0]
SZTUKA:  594 pozycji,      <   151 - 200   >          
 1. Gruszczyński Piotr - Ojcobójcy . Młodsi , zdolniejsi w teatrze polskim / WAB / W-wa / 2003 / str. 354 / 12x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Dedykacja autora /
  cena: 40.00 zł                      

 2. Gruszecki Andrzej - Bastionowe zamki w Małopolsce / Wyd. MON / W-wa / 1962 / str. 310 il. / 17x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Liczne ilustracje, postrzępiona obwoluta, wewnątrz stan b. dobry /
  cena: 70.00 zł                      

 3. - Gryf . Pismo dla spraw kaszubskich . 1908 r., nr 1 / Aleksander Majkowski / Gdańsk / 1908 / str. 32 il. / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Rok I nr 1 .Treść - Z niepisanej literatury kaszubskiej. Bajki Kaszubskie , Chaty podcieniowe w Skorzewie (rys. chata stuletnia Kropidłowskiego widok i rzut) /
  cena: 48.00 zł                      

 4. Grzymała - Siedlecki Adam - Ludwik Solski 1875 - 1935 / Wydawnictwo Towarzystwa Krzewienia Kultury Teatralnej w Polsce / W-wa / 1935 / str. 80 il. / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Monografia . Seria : Scena Polska . Zbiór monografij o wybitnych artystach i działaczach teatralnych polskich . Liczne fotografie. Druk : Doświadczalna Pracownia Graficzna Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł , Adam Półtawski /
  cena: 45.00 zł                      

 5. Guerquin Bohdan - Zamki w Polsce / Arkady / W-wa / 1974 / str. 323 il. / 20x29 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje: zdjęcia, reprodukcje i plany zamków. /
  cena: 48.00 zł                      

 6. Guze Justyna - Tiepolo i tiepoleschi w zbiorach polskich / Muzeum Narodowe w Warszawie / W-wa / 1997 / str. LXXVIII 224 il. / 21x27 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Katalog wystawy . Rysunki , ryciny , obrazy . Liczne ilustracje . /
  cena: 54.00 zł                      

 7. Gąsiorowski Stanisław Jan - Pisma wybrane / Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN / Wrocław / 1969 / str. 358 / 17x24 cm / Opr.pł. / Stan dobry / IHKM PAN , Bibliotheca Antiqua /
  cena: 45.00 zł                      

 8. Hera Janina - Losy niespokojnych / Semper / W-wa / 1993 / str. 153 il. (44) / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Rodowody aktorów polskich w XIX w. Ilustracje /
  cena: 25.00 zł                      

 9. Hera Janina - Z dziejów pantonimy czyli pałac zaczarowany / PIW / W-wa / 1975 / str. 410 il. / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Przedmowa Zbigniew Raszewski , liczne ilustracje /
  cena: 40.00 zł                      

 10. Hertz Jan Adolf - Książe Józef Poniatowski . Sztuka historyczna w 4-ch aktach / F. Hoesick / W-wa / 1931 / str. 133 il. / 14x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Ilustrowana zdjęciami z inscenizacji w Teatrze Rozmaitości w Warszawie /
  cena: 45.00 zł                      

 11. Hintzen-Bohlen Brigitte - Andaluzja / Konemann / Koln / 1999 / str. 536 il. / 16x17 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Sztuka i architektura . Przewodnik po sztuce i architekturze Andaluzji, bogato ilustrowany. Wzbogacony o mapki, plany, noty biograficzne /
  cena: 36.00 zł                      

 12. Hodeir Andre - Jazz . Its evolution and essence / Grove Press / New York / 1956 / str. 295 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 13. Honour Hugh - Neoklasycyzm / PWN / W-wa / 1972 / str. 245 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje w tekście /
  cena: 60.00 zł                      

 14. Hoppe E. O. - Hundred Thousand Exposures . The succes of a photographer / The Focal Press / London / 1947 / str. 231il. / 13x19 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Liczne ilustracje . Przybrudzona okładka /
  cena: 45.00 zł                      

 15. Hołubiec Jerzy W. - Polskie lampy i świeczniki / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław - W-wa - Kraków / 1990 / str. 178 il.[ 164 ] / 21x19 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Lekko podniszczona okładka /
  cena: 45.00 zł                      

 16. Huysmans Joris-Karl - O sztuce / Instytut Sztuki PAN / Wrocław / 1969 / str. 208 il. / 15x21 cm / Opr.pł. / Stan średni / Wybór i oprac. Elzbieta Grabska , przeł. Halina Ostrowska-Grabska . Teksty źródłowe do dziejów teorii sztuki tom XVI . Lekko przybrudzona okładka /
  cena: 45.00 zł    

 17. Hławiczka Karol , Lachman Wacław - Zanućmy pieśń wesoło / Gebethner i Wolf / Warszawa / b.r. ok. 1937 / str. 79 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Książka pomocnicza dla V-go oddz. szkoły powszechnej. Zawiera ćwiczenia oraz nuty i teksty piosenek . Projekt okładki Tadeusz Piotrowski /
  cena: 30.00 zł                      

 18. Idzikowski Mieczysław , Sydow Bronisław Edward - Portret Fryderyka Chopina / PWM / Kraków / 1952 / str. CXXXI / 25x32 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Liczne ilustracje na tablicach /
  cena: 45.00 zł    

 19. - II Ogólnopolski Salon Zimowy . Styczeń - luty 1947 / Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych / Kraków / 1947 / str. 23 il. tabl. [15] / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Katalog wystawy, malarstwo, grafika, rzeźba. Ilustracje. Postrzępione broszurowe okładki luzem, wewnątrz stan dobry. /
  cena: 20.00 zł                      

 20. Iljinski Igor - Pamiętnik aktora / WAiF / W-wa / 1962 / str. 382 / 15x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Teatr rosyjski lat dwudziestych i trzydziestych. Wsiewołod Meyerhold , Włodzimierz Majakowski , awangarda . Wstęp Konstanty Puzyna /
  cena: 36.00 zł                      

 21. - Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce / IS PAN / W-wa / 1993 / str. 127 il. ( 22 ) / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Źródła i materiały do dziejów sztuki polskiej . Red . Marian Arszyński . Tom XXIV . Zeszyt 4 b . Kościoły w Wielkopolsce XVI wieku (Dzietrzniki , Gaszyn , Grębień , Jaworzno , Kadłub , Łaszew , Łyskornia , Ochędzyn , Popowice , Wierzbie , Wiktorów ) . Oprac. Ryszard Brykowski , Grażyna Ruszczyk . Liczne ilustracje /
  cena: 45.00 zł                      

 22. Jakimowicz A. Ryttel A. - Indie . Panorama sztuki / Arkady / W-wa / 1978 / str. 92 il. [178] / 20x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Wydawnictwo albumowe /
  cena: 36.00 zł    

 23. Jakóbczyk - Gryszkiewicz Jolanta - Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast / UŁ / Łódź / 1998 / str. 173 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy , Łodzi i Krakowa . Liczne mapki, wykresy. Nakład 165 egz. /
  cena: 45.00 zł                      

 24. Janion Maria , Żmigrodzka Maria - Romantyzm i historia / PIW / W-wa / 1978 / str. 638 il[56] / 18x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Liczne ilustracje w tekście /
  cena: 36.00 zł                      

 25. Jaroszewski Tadeusz Stefan - Chrystian Piotr Aigner 1756 - 1841 / PWN / W-wa / 1965 / str. 224 il. / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Studia i materiały do teorii i historii architektury i urbanistyki tom V . Liczne ilustracje - zdjęcia, plany, przekroje. /
  cena: 36.00 zł                      

 26. Jaroszewski Tadeusz Stefan , Baraniewski Waldemar - Pałace i dwory w okolicach Warszawy / PWN / W-wa / 1992 / str. 304 il. / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Opis 50 obiektów, liczne ilustracje, mapka. Zamazany niewielki wpis własnościowy /
  cena: 40.00 zł                      

 27. Jaroszyński Tadeusz - Zaranie malarstwa polskiego . Szkic do historyi / Gebethner i Wolff / Kraków / 1905 / str. 153 / 12x29 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Biblioteka Tygodnika Ilustrowanego nr. 15 . Nierozcięte strony /
  cena: 30.00 zł                      

 28. Jawłowska Aldona - Więcej niż teatr / PIW / W-wa / 1988 / str. 207 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Biblioteka Myśli Współczesnej /
  cena: 27.00 zł    

 29. Jeżewska Maria , Starzewska Maria - Śląska porcelana / KAW / Wrocław / 1987 / str. 34 il. / 17x16 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Kolorowe ilustracje wyrobów ceramicznych, sygnatury /
  cena: 24.00 zł                      

 30. - Józef Mehoffer / Księgarnia J. Czerneckiego w Wieliczce / Kraków / b.r. ok. 1912 / str. 19 tabl. il. [19] / 18x22 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Współczesne malarstwo polskie z.IV , wstęp Marcin Samlicki . Barwne reprodukcje prac - 18 tablic, ilustracji wklejanych na strony plus portret malarza. Blok i okładki luzem - pozycja do oprawy. /
  cena: 70.00 zł                      

 31. Kaden - Bandrowski Juliusz - Życie Chopina / Gebethner i Wolff / W-wa / 1938 / str. 129 / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Projekt okładki i przerywniki - Tadeusz Piotrowski . Zażółcenia strony tytułowej /
  cena: 60.00 zł                      

 32. Kalenkiewiczowa Ludwika ( El. Ka. ) - Daniel Chodowiecki / b.w. / W-wa / 1903 / str. 14 il. / 30x3 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Oprawione w broszurę wyimki z 3 numerów Wędrowca 25, 27, 28, z 1903r. Zawierają stronę tytułową z autoportretem Chodowieckiego oraz bogato ilustrowany artykuł autorki - Daniel Chodowiecki /
  cena: 30.00 zł                      

 33. Kamińska - Krassowska Halina oprac. - Miniatury polskie od XVII do XX wieku . / Muzeum Narodowe / W-wa / 1978 / str. 117 il.[120] / 18x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Katolog zbiorów , ilustracje /
  cena: 36.00 zł                      

 34. Kampis Antal - The History of Art in Hungary / London & Wellingborough / Budapest / 1966 / str. 400 il. / 14x22 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Tekst w j. angielskim , papier kredowy , liczne ilustracje. Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 20 zł /
  cena: 48.00 zł                      

 35. - Kantor l artiste a la fin du XXe siecle / Actes Sud - Papiers / Paryż / 1990 / str. 178 il. / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Ouvrage collectif publie sous la direction de Georges Banu . Symposium International 29-30 juin 1989 /
  cena: 60.00 zł                      

 36. Kantor Tadeusz - Lekcje mediolańskie / Cricoteka / Kraków / 1991 / str. 126 il. / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilutstracje /
  cena: 15.00 zł                      

 37. Karczewska-Markiewicz Zofia - Lope de Vega / Wiedza Powszechna / W-wa / 1968 / str. 302 [2],il. / 12 x 19 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Dedykacja autorki. /
  cena: 24.00 zł                      

 38. Karpowicz Mariusz - Sztuka Warszawy drugiej połowy XVII w. / PWN / W-wa / 1975 / str. 278 il. / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 27.00 zł                      

 39. - Katalog rysunków architektonicznych ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie . Tom 1-2 / MKiS , ODZ , PAN , IS / W-wa / 1989 / str. 283, 116 il.52 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Katalog miejscowości alfabetyczny, indeksy, ilustracje. /
  cena: 40.00 zł                      

 40. - Katalog wystawy dzieł Jana Matejki / nakł. Drekcji Powszechnej Wystawy Krajowej / Lwów / 1984 / str. XVI 56 tabl. 5 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Ilustracje na 5 rozkładanych tablicach . Ładny egz. ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego /
  cena: 120.00 zł                      

 41. - autorzy / Katalog wystawy obrazów i częściowy spis prac Zofii Dembowskiej Romer / b. w. / Wilno / 1991 / str. 232 il. / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Bogato ilustrowany (reprodukcje wielobarwne) katalog prac - malarstwo, rysunek. Opisy w j. litewskim, polskim i angielskim. /
  cena: 45.00 zł                      

 42. - autorzy / Katalog zabytków sztuki . Ostrów Tumski i Śródka z Komandorią . Ilustracje / PAN / W-wa / 1983 / str. 374 il. / 13x18 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Miasto Poznań , część 1 . Pozycja zawiera 747 ilustracji zabytków . Obwoluta podniszczona na grzbiecie i brzegach /
  cena: 36.00 zł    

 43. - autorzy / Katalog zabytków sztuki w Polsce . Ciechanowiec , Zambrów , Wysokie Mazowieckie i okolice / PAN IS / W-wa / 1986 / str. 141 il [197] / 12x17 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Woj. Łomżyńskie , tom IX , zeszyt 2 . Liczne ilustracje /
  cena: 30.00 zł    

 44. - autorzy / Katalog zabytków sztuki w Polsce . Dawny Powiat Lubartowski / IS PAN / W-wa / 1976 / str. 81 il. [117] / 12x17 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan średni / Dawne Województwo Lubelskie . Tom VIII , zeszyt 11 . Liczne ilustracje . Podniszczona obwoluta /
  cena: 27.00 zł    

 45. - autorzy / Katalog zabytków sztuki w Polsce . Kolno , Grajewo i okolice / WAiF / W-wa / 1988 / str. 86 il. [72] / 12x17 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Województwo Łomżyńskie . Tom IX , zeszyt 3 . Liczne ilustracje /
  cena: 27.00 zł    

 46. - autorzy / Katalog zabytków sztuki w Polsce . Maków Mazowiecki i okolice / IS PAN / W-wa / 1982 / str. 33 il. [37] / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Dawne Województwo Warszawskie . Tom X , zeszyt 7 . Liczne ilustracje /
  cena: 36.00 zł    

 47. - Katalog zabytków sztuki w Polsce . Ostrołęka i okolice / IS PAN / W-wa / 1983 / str. 42 il.[70] / 12x17 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Dawne Woj. Warszawskie , tom X , z.11 , mapka, liczne ilustracje /
  cena: 40.00 zł                      

 48. - autorzy / Katalog zabytków sztuki w Polsce . Powiat Aleksandrowski / IS PAN / W-wa / 1969 / str. 46 il[91] / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tom XI . Liczne ilustracje w tekście /
  cena: 36.00 zł    

 49. - autorzy / Katalog zabytków sztuki w Polsce . Powiat Bełżycki / IS PAN / W-wa / 1960 / str. 14 il[11] / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Woj. Lubelskie , tom VIII , zeszyt 1 . Liczne ilustracje /
  cena: 36.00 zł    

 50. - autorzy / Katalog zabytków sztuki w Polsce . Powiat Biłgorajski / IS PAN / W-wa / 1960 / str. 33 il.[35] mapka / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tom VIII Województwo Lubelskie , z.3 /
  cena: 36.00 zł    

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>