>> Strona główna Koszyk [0]
SZTUKA:  595 pozycji,      <   251 - 300   >          
 1. Krych Czesław oprac. - Nasz śpiew . Pieśni harcerskie , kanony i pieśni marszowe . Cz. 1 / nakł. Koła Przyjaciół Harcerstwa przy Komendzie Hufca w Gorzowie Wlkp. / Gorzów Wlkp. / 1957 / str. 40 il. / 10x15 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Dedykacja autora dla Jerzego Dargiela /
  cena: 36.00 zł                      

 2. Krywoszejew Maciej - Fundacja Narodowa Teatrów Warszawskich ( Projekt statutu ) / F. Hoesick / W-wa / 1934 / str. 32 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 3. - autorzy / Księga Pamiątkowa VI. Ogólnośląskiego Zjazdu Śpiewaków i Śląskich Uroczystości Moniuszkowwskich w Katowicach w czerwcu 1930 roku / Związek Śląskich Kół Śpiewaczych / Katowice / 1930 / str. 170 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Treść : E. Szramek - Powstanie i rozwój Zw. Śl. Kół Śpiewaczych , H. Opieński - Szkic dziejów śpiewactwa w dawnej i obecnej Polsce , Twórczość chóralna w dawnej Polsce , Z. Jachimecki - Twórczość chóralna i liryczna współczesnych kompozytorów polskich . Historia powstania pomnika St. Moniuszki w Katowicach . Liczne ilustracje. Wpis odręczny - Golachowski Stanisław . Od prof. Jachimeckiego dn. 2 lipca 1930 . Podniszczona okładka, postrzępienie marginesów paru stron, wew. czysty i kompletny egz. /
  cena: 80.00 zł                      

 4. Kuemmel Otto - Das Kunstgewerbe in Japan / Richard Carl Schmidt & Co. / Berlin / 1922 / str. 200 il. / 16x23 cm / Opr.pł. / Stan średni / Bibliothek fur Kunst - und Antiquitaten - Sammler . Band II . Tekst w j. niemieckim , liczne ilustracje w tym sygnatury !! /
  cena: 36.00 zł                      

 5. Kuhn Fritz - Kompositionen in Schwarz und Weiss / Verlag F. Bruckmann / Munchen / 1959 / str. 154 [4] / 24 x 28 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Album fotograficzny /
  cena: 27.00 zł                      

 6. ( Kulisiewicz Tadeusz ) - Tadeusz Kulisiewicz . Wspomnienia z podróży . Brazylia / Tow. Polsko - Brazylijskie , Galeria Zapiecek / W-wa / 1984 / str. 16 il. / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Ilustrowany katalog . Wystawa rysunków listopad 1984 /
  cena: 30.00 zł                      

 7. Kusiak Jerzy - Skrzypce od A do Z / PWM / W-wa / 1988 / str. 745 il. / 13x18 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 45.00 zł                      

 8. Kuźma Erazm - Z problemów świadomości literackiej i artystycznej ekspresjonizmu z Polsce / Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN / Wrocław / 1976 / str. 177 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / IBL PAN , Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej /
  cena: 39.00 zł                      

 9. - autorzy / Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1995 r. nr 4 / Instytut Archeologii i Etnologii PAN / W-wa / 1995 / str. 423 - 568 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Studia i materiały . W treści m.in. : Marek Mierosławski - Zabudowania drewniane i konstrukcje ciesielskie na grodzie pultuskim w XIII i XIV wieku , Henryk Gmiterek - Lubelskie zakupy cesarskiego poselstwa z czasów pierwszego bezkrólewia . Liczne ilustracje /
  cena: 24.00 zł                      

 10. - autorzy / Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1996 r. nr 4 / Instytut Archeologii i Etnologii PAN / W-wa / 1996 / str. 369 - 470 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Studia i materiały. W treści m.in. : Paweł Valde - Nowak - Współczesne praktyki magiczne a postęp badań nad neolityzacją średniogórza , Andrzej Pośpiech - Rzeczy stare w pośmiertnych szlacheckich inwentarzach ruchomości z XVII wieku , Izydor Grzeluk - Stefana Narębskiego "Uwagi o meblarstwie wileńskim" . Liczne ilustracje /
  cena: 36.00 zł                      

 11. Kwiatkowska Maria Irena - Rzeźbiarze warszawscy XIX wieku / PWN / W-wa / 1995 / str. 375 il. / 18x25 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Obszerne biogramy rzeźbiarzy warszawskich . Liczne ilustracje /
  cena: 40.00 zł                      

 12. Kwiatkowski Aleksander - Film Skandynawski. Fakty, dzieła, twórcy / WAiF / W-wa / 1986 / str. 272, il, fotografie czarnob. / 20x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Podniszczona obwoluta. /
  cena: 18.00 zł                      

 13. Kwiatkowski Marek - Szymon Bogumił Zug architekt polskiego Oświecenia / PWN / W-wa / 1971 / str. 448 il / 17x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Liczne ilustracje , zdjęcia , plany /
  cena: 48.00 zł                      

 14. Kwiatkowski Marek - Zabytki Warszawy . Królikarnia / PWN / W-wa / 1971 / str. 88 il. / 12x17 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Liczne ilsutracje w tekście /
  cena: 27.00 zł                      

 15. - La France et la Pologne dans leurs relations artistique , 1938 , nr 1 / Quai D Orleans / Paris / 1939 / str. 99 il. / 21x28 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Przybrudzona oprawa, nieaktualne pieczątki biblioteczne /
  cena: 40.00 zł                      

 16. - autorzy / La peinture italiene . La Renaissance / Albert Skira / Geneva / 1951 / str. 169 il. / 25x34 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Etude critique de Lionello Venturi . Commentaires historiques de R. Skira-Venturi .Wysokiej klasy barwne reprodukcje naklejane na strony. /
  cena: 69.00 zł                      

 17. Laks Simon , Coudy Rene - Musiques d un autre monde / Mercure de France / Paris / 1948 / str. 190 / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Preface de Georges Duhamel . I wydanie wspomnień obozowych Szymona Laksa . Pozycja w tym wydaniu obecnie niespotykana na europejskim rynku antykwarycznym. Ślad zalania marginesu tylniej okładki, lekko podniszczony grzbiet. /
  cena: 240.00 zł                      

 18. ( Laugel August ) - Głos , ucho i muzyka , rozprawa Augusta Laugela / Adolf Dygasiński i Sp. / Kraków / 1876 / str. 148 / 13x20 cm / Bez opr. / Stan słaby / Przekł. i oprac. Felicja Bakszewicz . Bibljoteka Umiejętności Przyrodniczych pod redakcją Ludwika Masłowskiego . Tom V . Brak okładki , ostatnia strona z ubytkiem, blok luźny do oprawy. /
  cena: 48.00 zł                      

 19. Lauterbach Alfred - Styl Stanisława Augusta . Klasycyzm warszawski wieku XVII / F. Hoesick / W-wa / 1918 / str. [8] 60 il.[28] / 16x18 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan średni / Liczne ilustracje. Projekt obwoluty Edmund Bartłomiejczyk . Ubytek obwoluty na grzbiecie /
  cena: 60.00 zł                      

 20. Lauterbach Alfred - Warszawa / Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska / W-wa / 1925 / str. [6] 231 / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Bogato ilustrowana monografia miasta. Projekt okładki - Lech Niemojewski . Przybrudzona broszurowa okładka /
  cena: 120.00 zł                      

 21. - Le Musee National Polonais de Rapperswil / Muzeum Narodowe / Kraków / 1909 / str. 116 il. / 14x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tekst w j. francuskim, historia muzeum i opis zbiorów. liczne ilustracje. /
  cena: 60.00 zł                      

 22. - autorzy / Le Theatre en Pologne , nr 1-4 / Galewski & Dau / W-wa / 1931 - 1935 / str. [4] 48il. ,48 il. ,70 il. ,62 il. VIII / 21x28 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Bulletin de la Société des Auteurs Dramatiques Polonais et de la Société d Expansion d Art Polonais à l Étranger . Red. Aleksander Guttry Periodyk, rocznik. Oferowany egz. zawiera cztery współoprawne kolejne numery z zachowanymi broszurowymi okładkami. Dodatkowo spis treści i indeks nazwisk. Liczne ilustracje /
  cena: 160.00 zł                      

 23. Leger Fernand - Funkcje malarstwa / PIW / W-wa / 1970 / str. 238 / 11x18 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Biblioteka Myśli Współczesnej /
  cena: 30.00 zł                      

 24. Leitgeber Witold - Rozmowy z Brandlem / Muzeum Narodowe / W-wa / 1979 / str. 109 il. [37] / 17x24 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje, większość reprodukcje prac Brandla /
  cena: 30.00 zł                      

 25. Lessaigne Jacques - La peinture espagnole de Velasquez a Picasso / Albert Skira / Genewa / 1952 / str. 149 / 25x35 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Wysokiej jakości reprodukcje wklejane na osobnych kartach . Brak jednej fotografi /
  cena: 60.00 zł    

 26. Lewenstam Ludomił - Litografje warszawskie 1818 - 1870 / Tow. Bibljofilów Polskich / W-wa / 1931 / str. 19 il. / 23x31 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Uzupełniona odbitka z Grafiki z.3. Nakład 200 egz. numerowanych. Lekko przybrudzona okładka, ślady zagięcia wszystkich kart. /
  cena: 120.00 zł                      

 27. Lluis Llach - Zespół Reprezentacyjny przedstawia pieśni Lluisa Llacha / b.w. / b.m. / 1985 / str. [20] il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wstęp: Filip Łobodziński . Przekład: Agnieszka Rurarz , Jarosław Gugała , Marek Karlsbad , Carlos Marrodan ,Filip Łobodziński , Joanna Karasek , Druk ukazał się poza cenzurą . Zawiera tekst słynnej pieśni Mur . Układ graficzny i okładka (plakat) - Maciej Buszewicz /
  cena: 60.00 zł                      

 28. - Lo zoo umano . Zwierzyniec ludzki . Tadeusz Kantor / Muzeum Narodowe / Wrocław / 2001 / str. 62 il. / 21x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Bogato ilustrowany katalog wystawy w wersji dwujęzycznej włosko-polskiej. Oprac. Mariusz Hermansdorfer /
  cena: 40.00 zł                      

 29. Longstreet Stephen , Dauer Alfons M. - Knaurs Jazz Lexikon / Knaurs / Munchen / 1957 / str. 324 il. / 22x16 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Liczne ilustracje i zdjęcia w tekście . Podniszczona obwoluta . /
  cena: 30.00 zł                      

 30. Lorentowicz Jan - Józef Śliwicki / nakł. Księgarni F. Hoesicka / W-wa / 1938 / str. 119 il.[13] / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Scena Polska . Zbiór monografii o wybitnych artystach i działaczach teatralnych . Ilustracje . Drobne uszkodzenia mechaniczne paru kartek /
  cena: 30.00 zł                      

 31. Lorentz Stanisław - Natolin / PWN / W-wa / 1970 / str. 77 il. / 12x17 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Zabytki Warszawy . Liczne ilustracje w tekście /
  cena: 24.00 zł                      

 32. Łoza Stanisław - Architekci i budowniczowie w Polsce / Budownictwo i architektura / W-wa / 1954 / str. 424 il. / 18x25 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Słownik architektów , liczne ilustracje /
  cena: 30.00 zł                      

 33. Łoza Stanisław - Słownik architektów i budowniczych Polaków oraz cudzoziemców w Polsce pracujących / Wyd. Kasy im. Mianowskiego / W-wa / 1930 / str. 494 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Wyd. II uzupełnione. Blok luźny, brak przedniej okładki. Wewnątrz stan bardzo dobry, nierozcięte strony - pozycja do oprawy /
  cena: 60.00 zł                      

 34. Łoziński Jerzy Z. - Pomniki sztuki w Polsce . Tom II część 1. Pomorze / Wyd. Arkady / W-wa / 1992 / str. 503 il. / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Liczne ilustracje w tekście /
  cena: 30.00 zł                      

 35. Łukasik Jan - Kościół Akademicki św.Anny / Drukarnia Państwowa / W-wa / b.r. ok. 1938 / str. 14 il. / 23x31 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Odbitka z nr-u "Arkady" (1938). Liczne ilustracje . Reprodukcja drzeworytu Stefana Mrożewskiego /
  cena: 30.00 zł                      

 36. Łuszczkiewicz Władysław - Opactwo Sulejowskie zabytek architektury XIII wieku / AU / Kraków / 1877 / str. 24 tabl. X / 26x34 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce zeszyt I , 10 tablic w litografii . Postrzępione broszurowe okładki, anulowane pieczątki biblioteczne. /
  cena: 150.00 zł                      

 37. Maciejewski Bogusław M. - Karol Szymanowski . His Life and Music / OPiM / Londyn / 1967 / str. 147 il. / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Bogato ilustrowana monografia , tekst w j. angielskim . Ładny układ typograficzny - oficyna Bednarczyków /
  cena: 40.00 zł                      

 38. Macieszyna Maria - Katedra Płocka / Tow. Naukowe w Płocku / Płock / 1922 / str. 31 il. / 12x16 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Druk Braci Detrychów /
  cena: 40.00 zł                      

 39. Malinowska Irena - Stanisław Zawadzki 1743 - 1806 / PWT / W-wa / 1953 / str. 94 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Mistrzowie Architektury Polskiej. Liczne ilustracje, plany, przekroje. Dedykacja autorki /
  cena: 30.00 zł                      

 40. Malinowski Kazimierz oprac. - Spis zabytków architektury i budownictwa / Wyd. Katalogów i cenników / W-wa / 1964 / str. 661 / 21x31 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Ośrodek Dokumentacji Zabytków . Obejmuje zabytki na terenie całego kraju /
  cena: 90.00 zł                      

 41. ( Mańkowski Józef ) - Józef Mańkowski / b.w. / W-wa / 1913 / str. 6 kart. / 22x12 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Katalog prac: akwarele -18, olejne -59 prac. Większość dotyczy Kazimierza nad Wisłą i okolic. 6 jednostronnie zadrukowanych kart, ubytki broszurowej okładki. Pieczątka nieistniejącego, prywatnego muzeum. /
  cena: 60.00 zł                      

 42. Mańkowski Tadeusz - O poglądach na sztukę w czasach Stanisława Augusta / Nakł. Tow. Naukowego / Lwów / 1929 / str. 95 / 20x29 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Ładny egz. /
  cena: 60.00 zł                      

 43. Mańkowski Tadeusz - Rzeźby zbioru Stanisława Augusta / PAU / Kraków / 1948 / str. 92 il. tabl. 30 / 17x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 48.00 zł                      

 44. Marczak-Oborski Stanisław - Teatr Rapsodyczny / b. w. / Kraków / 1948 / str. 107, il. / 17 x 24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Ekslibris i autograf autora /
  cena: 60.00 zł                      

 45. ( Marczyński Adam ) - Rysunki Adama Marczyńskiego / Klub Młodych Artystów i Naukowcow / W-wa / 1947 / str. 15 / 19x23 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Wstęp Mieczysław Porębski , reprodukcje /
  cena: 36.00 zł                      

 46. Marlewska Irena - Irena Marlewska : drawings / Społeczność Akademicka USB w Londynie / Londyn / 1957 / str. [8]tabl.[18] / 27x38 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wstęp Stefania Zahorska - tekst w j. angielskim. 18 tablic - reprodukcji rysunków I. Marlewskiej. Lekko podniszczona okładka. /
  cena: 150.00 zł                      

 47. - Marsz Ułanów , O mój rozmarynie , Piosnka o Belinie , Przyjechali trzej ułani z wojny / Drukarnia Państwowa pod Zarządem Departamentu Wojskowego NKN / b.m. / b.r. ok. 1918 / str. 16,il.,nuty / 16x23 cm / Bez opr. / Stan dobry / Piosenki legionowe na 4 osobnych złożonych arkuszach , nuty + tekst . /
  cena: 180.00 zł                      

 48. Maszyński Piotr - Śpiewnik wesołych melodyj ludowych / Nasza Księgarnia / W-wa / 1934 / str. 24 / 25x17 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / 22 piosenki jedno , dwu , trzy i czterogłosowe . Nuty i tekst piosenek /
  cena: 45.00 zł                      

 49. Masłowski Maciej - Juliusz Kossak / Auriga WAiF / W-wa / 1986 / str. 54 il. [102] / 25x31 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Wyd. albumowe . /
  cena: 36.00 zł                      

 50. Masłowski Maciej - Malarski żywot Józefa Chełmońskiego / PIW / W-wa / 1965 / str. 342 il. / 19x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 36.00 zł    

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>