>> Strona główna Koszyk [0]
PRAWO:  70 pozycji,      <   51 - 70          
 1. Stępień Stefan - Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów w działalności prawodawczej Krajowej Rady Narodowej / Wydawnictwo UMCS / Lublin / 1998 / str. 537 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 60.00 zł                      

 2. Sukiennicki Wiktor - Ewolucja ustroju Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich / Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej / Wilno / 1938 / str. 354 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / w świetle oficjalnych publikacji władzy radzieckiej . Część I ( kontynuacji nie wydano ) /
  cena: 90.00 zł                      

 3. Szymkiewicz Gustaw - Prawo budowlane i zabudowanie osiedli w nowym brzmieniu / nakł. autora / W-wa / 1938 / str. 272 / 13x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Nierozcięte strony /
  cena: 90.00 zł                      

 4. - Słownik prawniczy polsko-niemiecki / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN / Wrocław / 1987 / str. 284 / 15x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / PAN Instytut Państwa i Prawa /
  cena: 15.00 zł    

 5. - autorzy / Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej niemiecko-polski / Wiedza Powszechna / W-wa / 1990 / str. 523 [7] / 14 x 21 cm / Opr.pł. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł    

 6. Taubenschlag Rafał - Rzymskie prawo prywatne na tle praw antycznych / PWN / W-wa / 1955 / str. 364 / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 7. Tokarczyk Roman - Filozofia prawa / Wydawnictwo UMCS / Lublin / 2000 / str. 300 / 17x24 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 8. Tokarz Wacław wyd. - Pomniki prawa Rzeczypospolitej Krakowskiej 1815 - 1818 . Tom I / nakł. PAU / Kraków / 1932 / str. XIV , 567 / 18x26 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Polska Akademia Umiejętności . Akta zasadnicze , protokóły Komisji Organizacyjnej . Nierozcięte strony /
  cena: 90.00 zł                      

 9. Tomasz Św. z Akwinu - Suma Teologiczna . Tom 13 . Prawo / Veritas / Londyn / 1985 / str. 400 / 12x19 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry / Przekład i oprac. o. Pius Bełch OP /
  cena: 60.00 zł                      

 10. - Trzy broszury prawne z r. 1607 i 1612 / Nakł. Akademii Umiejętności / Kraków / 1893 / str. X 74 / 14x20 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Biblijoteka Pisarzów Polskich , wydał Bolesław Ulanowski /
  cena: 45.00 zł                      

 11. Turska Zofia oprac. - Z rontem marszałkowskim przez Warszawę . Zeznania oskarżonych z lat 1787 - 1794 / PIW / W-wa / 1961 / str. 314 il. / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Biblioteka Syrenki . Liczne ilustracje, indeksy. /
  cena: 30.00 zł                      

 12. - Ustawa o księgach wieczystych obowiązujaca na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej / Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości / Poznań / 1924 / str. 93 / 13x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Ze zbioru ustaw ziem zachodnich tom XV . Zawiera : tekst ustawy , wykaz, skorowidz . Nierozcięte strony . Ślady zawilgocenia /
  cena: 36.00 zł                      

 13. - Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego . Akty normatywne władzy najwyższej . Tom IV / PWN / W-wa / 1969 / str. XX 215 / 18x24 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Obejmuje lata 1812 - 1813 i uzupełnienia 1808 - 1810 /
  cena: 50.00 zł                      

 14. Vetulani Adam - Dekret Gracjana i pierwsi dekretyści w świetle nowego źródła / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wrocław / 1955 / str. 168 / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Nierozcięte strony, prywatna pieczątka /
  cena: 50.00 zł                      

 15. Vetulani Adam - Zastępstwo procesowe w Polsce przed Statutami Kazimierza w. / Pamiętnik Historyczno-Prawny / Lwów / 1925 / str. 15 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 45.00 zł                      

 16. Wejnert Alexander - Zabytki dawnych urządzeń sądowych miasta Warszawy / Józef Unger / W-wa / 1869 / str. 58 / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 120.00 zł                      

 17. Williams Glanville - Świętość życia a prawo karne / PZWL / W-wa / 1960 / str. 356 / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Z problematyki lekarskiej w polskim prawie karnym . Przedmowa Tadeusz Kielanowski , uzup. Jerzy Sawicki . Przybrudzona obwoluta /
  cena: 15.00 zł                      

 18. Znamierowski Czesław - Szkoła prawa . Rozważania o państwie / PAX / W-wa / 1988 / str. 648 / 13x20 cm / Opr.pł. / Stan dobry /
  cena: 42.00 zł                      

 19. ( Świdziński Konstanty ) - Zapis Konstantego Swidzińskiego . Zeszyt II / b.w. / W-wa / 1858 / str. 31 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Odpowiedź Ludwika i Tytusa Braci Świdzińskich na mowę Alexandra Hrabi Wielopolskiego Margrabiego Myszkowskiego , miana w Sądzie Apelacyjnym dnia 7(19) Czerwca 1857 roku w sprawie : o Testament Konstantego Świdzińskiego /
  cena: 40.00 zł                      

<<   <     1     2     >   >>