>> Strona główna Koszyk [0]
SZTUKA:  591 pozycji,      <   451 - 500   >          
 1. Sokołowski Marian - Wystawa zabytków z czasów Jana III w Sukiennicach Krakowskich w roku 1883 / Fr. Kulczycki i Spółka / Kraków / 1884 / str. 76 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tkaniny, meble, wyroby złotnicze i klejnoty, uzbrojenie, rzędy na konie, portrety. Wykaz włścicieli obiektów /
  cena: 48.00 zł                      

 2. Sowerby Arthur Lindsay McRae oprac. - Photograms of the year 1957 / Iliffe & Sons LTD. , Philosophical Library / London , New York / 1958 / str. 16 il.104 31 / 22x27 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 45.00 zł                      

 3. Sowiński Janusz - Wędrówki przedmiotów . Kolekcje i kolekcjonerzy / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1978 / str. 114 il. / 17x16 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Okładka: Antoni Uniechowski . Liczne ilustracje /
  cena: 15.00 zł                      

 4. Sołouchin Władimir - Spotkania z ikonami / Wyd. Literackie / Kraków / 1975 / str. 354 il. / 12x17 cm / Opr.pł. / Stan średni / liczne ilustracje , podniszczona okładka /
  cena: 45.00 zł                      

 5. Srebrny Stefan - Aischylos / Wyd. Towarzystwa Przyjaciół Reduty / W-wa / 1925 / str. 57 / 11x16 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Biblioteka Reduty L. 4. Odczyty o teatrze .Okładka kartonowa współczesna /
  cena: 36.00 zł                      

 6. - Stanisław Ostoja - Chrostowski 1897 - 1947 / Muzeum Narodowe w Warszawie / W-wa / 1985 / str. [6] / 26x22 cm / Bez opr. / Stan dobry / Katalog wystawy. Radosław Mleczko - Biogram artysty. 183 prace : Grafika, Grafika książkowa, Exlibrisy, Varia /
  cena: 24.00 zł                      

 7. Starczewski Feliks - Z muzyki . Luźne uwagi i notatki / Ksiegarnia Stanisława Sadowskiego / W-wa / 1906 / str. 100 III / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Dedykacja autora dla F. Geyera , Pieczątki F. Geyer . Podniszczony grzbiet /
  cena: 50.00 zł                      

 8. - Stary portret / Nakł. Tow Przyjaciół Sztuk Pięknych / Kraków / 1930 / str. 23 , 8 , il. [10] / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Wystawa dzieł polskich i obcych wykonanych do roku 1830 a znajdujących się w zbiorach prywatnych w obrębie woj. krakowskiego . Katalog . Liczne ilustracje . Blok luźny /
  cena: 45.00 zł                      

 9. Stażewska Maria - Polska ceramika artystyczna pierwszej połowy XX wieku / Muzeum Śląskie we Wrocławiu / Wrocław / 1952 / str. 113 il. / 16x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje, sygnatury. Nierozcięte strony /
  cena: 39.00 zł                      

 10. Sterling Mieczysław - Leonardo da Vinci / Instytut Wyd. "Biblioteka Polska" , Zakł. Wyd. M. Arct / W-wa / 1939 / str. 51-64 tabl.64 / 17x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Sześć Wieków Malarstwa Europejskiego Brak stron 1-50 i tak zostało wydawniczo oprawione. /
  cena: 24.00 zł    

 11. Sterling Mieczysław - Malarstwo włoskie / Zakł. Wyd. M. Arct , Instytut Wyd. "Biblioteka Polska" / W-wa / br. ok 1925 / str. [16]112 tabl.113 / 18x24 cm / Opr.pł. / Stan średni / Podniszczona oprawa. /
  cena: 30.00 zł    

 12. Strzelczyk Jerzy red. - Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy / UAM / Poznań / 1992 / str. 416 il / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje, plany, przekroje /
  cena: 36.00 zł                      

 13. - Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu . Tom 9 / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN / Wrocław / 1970 / str. 175 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tom zawiera : Marian Arszyński - Technika i ogrganizacja budownictwa ceglanego e prusach w końcu XIV i w pierwszej poł. XV w. , Sławomira Ciepiela - Zabytki szklane ze stanowiska archeologicznego przy kościele św. Anny w Warszawie /
  cena: 39.00 zł                      

 14. - Studja do dziejów sztuki w Polsce 1933 r. , tom 5 / Kasa im. J. Mianowskiego / W-wa / 1933 / str. 100 il. / 24x32 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej . Zawiera : Starzyński Juliusz - Wilanów . Dzieje Budowy Pałacu za Jana III . Liczne ilustracje , nierozcięte strony /
  cena: 60.00 zł                      

 15. Styczyński Jan - Zwierzęta i my / Nasza Księgarnia / W-wa / 1969 / str. 100 il. / 24x23 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Zbiór fotogramów autora wykonanych w róznych rejonach świata w tym w Polsce .Brak obwoluty /
  cena: 10.00 zł    

 16. Subes Raymond - La Ferronnerie d Art . Du XIe siecle au XIXe siecle / Libraire d Art R. Ducher / Paris / 1928 / str. 64 il. / 16x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Liczne ilsutracje w tekście . Podniszczona okładka /
  cena: 45.00 zł                      

 17. Succo Friedrich - Utagawa Toyokuni und seine Zeit / R. Pipper & Co Verlag / Munchen / 1924 / str. 147 il[154] / 21x29 cm / Opr.ppł. / Stan średni / Niewielkie slady zalania na górnym marginesie , lekko otarta okładka . Liczne wielobarwne i cz.b. ilustracje /
  cena: 60.00 zł                      

 18. Swolkień Henryk - Verdi / PWM / Kraków / 1962 / str. 374 il. / 14x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 27.00 zł    

 19. Sydrański W. oprac - IX symfonia Beethovena . Jej treść i istota / Drukarnia Jana Grodka / Łódź / 1916 / str. 23 / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Okładka rozdarta przy grzbiecie /
  cena: 27.00 zł                      

 20. Syga Teofil , Szenic Stanisław - Maria Szymanowska i jej czasy / PIW / W-wa / 1960 / str. 525 il. / 16x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Biografia słynnej pianistki.Przybrudzona obwoluta /
  cena: 45.00 zł    

 21. Sygietyński Antoni - Maksymilian Gierymski / Tow. Nauczycieli szkół wyższych we Lwowie / Lwów / 1906 / str. 104 il. / 17x24 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Nauka i Sztuka tom IV, papier kredowy, liczne ilustracje, oprawa wydawnicza. /
  cena: 90.00 zł                      

 22. Szalapin Fiodor - Wspomnienia z mojego życia / PWM / Kraków / 1967 / str. 403 il. / 13x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Przeł. L. Rakowska /
  cena: 27.00 zł    

 23. Szalay Stanisław - Latarnia czarnoksięska i jej zastosowanie w szkole i przy odczytach / Wydawnictwo Imienia Staszyca / W-wa / 1907 / str. 35 il. / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje. Rozprawka popularyzatorska wybitnego warszawskiego fotografika. /
  cena: 80.00 zł                      

 24. Szaniawski Jerzy - W pobliżu teatru / Wyd. Literackie / Kraków / 1956 / str. 233 [3], 1 portr., rys. / 13x20 cm / Opr.pł. / Stan średni / Miejscami odbarwiona oprawa. Rys. J. Umińskiej . Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 18.00 zł    

 25. Szczublewski Józef - Teatr Wielki w Warszawie 1833 - 1933 / PIW / W-wa / 1993 / str. 902 il. / 17x25 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Obszerne kalendarium z dziejów Teatru Wielkiego . Liczne ilustracje /
  cena: 36.00 zł                      

 26. Szczublewski Józef , Szwankowski Eugeniusz - Alojzy Żółkowski - syn / PIW / W-wa / 1959 / str. 252 il. / 18x25 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Liczne ilustracje w tekście /
  cena: 45.00 zł                      

 27. Szerszenowicz Jacek - Inspiracje plastyczne w muzyce / Akademia Muzyczna im.G. i K. Bacewiczów / Łódź / 2008 / str. 609 il. / 17x23 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje, zał. - płyta CD /
  cena: 80.00 zł                      

 28. Szolgina Witold - Historiografia architektury i urbanistyki dawnego Lwowa / PAN IS / W-wa / 1989 / str. 95 il.12 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Ilustracje /
  cena: 39.00 zł                      

 29. Szpakowski Andrzej - Walery Eliasz Radzikowski / Muzeum Historyczne m.st. Krakowa / Kraków / 1960 / str. 78 il.47 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 24.00 zł                      

 30. Sztrantowicz Marek - Kultura Afganistanu / Muzeum Etnograficzne w Toruniu / Toruń / 1984 / str. 12 , il. [6] / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wystawa ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie ilustracje /
  cena: 30.00 zł                      

 31. - autorzy / Sztuka 1 poł. XVIII wieku / PWN / W - wa / 1981 / str. 371 / 24x17 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Rzeszów 1978 . Architektura, malarstwo , sztuka na Śląsku .Liczne ilustracje . Brak obwoluty /
  cena: 36.00 zł                      

 32. - Sztuka gotycka w Muzeum Narodowym w Warszawie / Nakł. Muzeum Narodowego / W-wa / 1947 / str. 11 il[4] / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przewodnik po wystawie zbiorów sztuki średniowiecznej , ładny druk , ilustracje /
  cena: 18.00 zł                      

 33. - Sztuka sakralna w Polsce . Architektura / Ars Christiana / W-wa / 1956 / str. 367 il. / 25x34 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Red. nacz. A. Krauze , przedmowa M. Morelowski .Ilustracje cz-b. i wielobarwne /
  cena: 60.00 zł                      

 34. - autorzy / Sztuki Piękne , 1924 , nr. 2 / Polski Instytut Sztuk Pięknych / Kraków / 1924 / str. 47, il. / 20x29 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Miesięcznik poświęcony architekturze, rzeźbie, malarstwu, grafice i zdobnictwu. W treści m.in.: A. Potocki- Józef Pankiewicz , M. Treter- Stanisław Dębicki. Liczne ilustracje. Blok luźny, czasopismo do oprawy. /
  cena: 27.00 zł                      

 35. Szukiewicz Maciej - Jan Matejko / Tow. Artystyczno-Wydawnicze "Gryf" / W-wa / 1915 / str. 34 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Monografie ilustrowane "Gryfa" . Nasi malarze . Tom I . Liczne reprodukcje w tekście. Układ strony tytułowej - Jan Bukowski . Okładka przednia luzem, brak tylniej, nieznaczne ślady zalania, niewielkie ubytki na marginesie ostatniej strony. /
  cena: 18.00 zł                      

 36. Szulc Zdzisław - Słownik lutników polskich / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk / Poznań / 1953 / str. 266 il. / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Liczne ilustracje - instrumenty i sygantury . Podniszczony grzbiet /
  cena: 50.00 zł                      

 37. Szuman Stefan - Dawne kilimy w Polsce i na Ukrainie / Fiszer i Majewski / Poznań / 1929 / str. 139 il. Tabl. 60 / 19x25 cm / Opr.karton. / Stan średni / Dedykacja autora. Lekko podniszczona okładka, ubytki na grzbiecie. /
  cena: 240.00 zł                      

 38. Szymański Stanisław - Sylwester August Mirys / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN / Wrocław / 1964 / str. 153 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Monografia działającego w Polsce w dobie saskiej malarza pochodzenia szkockiego. /
  cena: 30.00 zł    

 39. Szymkiewicz Gustaw - Prawo budowlane i zabudowanie osiedli w nowym brzmieniu / nakł. autora / W-wa / 1938 / str. 272 / 13x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Nierozcięte strony /
  cena: 90.00 zł                      

 40. - Słownik muzyków polskich . Tom 1-2 / PWM / W-wa / 1967 / str. 347, 320 / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 48.00 zł                      

 41. Świechowski Zygmunt - Opactwo cysterskie w Sulejowie / PWN / Poznań / 1954 / str. 69 il. [88] / 17x25 cm / Opr.ppł. / Stan b. dobry / Monografia architektoniczna . Prace Komisji Historii Sztuki Tom IV z.2 . Liczne ilustracje: zdjęcia, plany, przekroje. . Na pierwszej stronie dedykacja. Bardzo ładny egz. /
  cena: 50.00 zł                      

 42. Święcicka Janina - Za kulisami opery . Z pamiętników artystki / Dom Książki Polskiej / W-wa / 1933 / str. 120 / 12x19 cm / Bez opr. / Stan słaby / Zabrudzenia wierzchnich stron, blok luźny , poz. do oprawy /
  cena: 15.00 zł                      

 43. Świątek Tadeusz Władysław - Konstancin . Wędrówka śladami ludzi i zabytków / PTTK Kraj / W-wa / 1995 / str. 144 il. mapka 1 / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Przewodnik. Liczne ilustracje, rozkładany plan. /
  cena: 45.00 zł                      

 44. Takuo Endo - YBT . Yokohama Bodo Shiata no sekai / Libro / Tokyo / 1986 / str. 128 il. / 23x30 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Wydawnictwo albumowe , liczne wielobarwne ilustracje ze spektakli , tekst w j. japońskim , /
  cena: 60.00 zł                      

 45. Taszycka Maria - Włoskie jedwabne tkaniny odzieżowe w Polsce w pierwszej połowie XVII wieku / Zakład Narodowy Im. Ossolinskich / Wrocław / 1971 / str. 98 il.60 / 17x24 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Liczne ilustracje. Nakład 530 egz. /
  cena: 50.00 zł                      

 46. Tatarkiewicz Władysław - Dominik Merlini / Budownictwo i Architektura / W-wa / 1955 / str. 197 il. / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Instytut Urbanistyki i Architektury . seria Mistrzowie Architektury Polskiej . Podniszczona obwoluta /
  cena: 20.00 zł    

 47. Tatarkiewicz Władysław - Dwa klasycyzmy wileński i warszawski / E. Wende i S-ka / W-wa / 1920 / str. 33 il. / 18x23 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Liczne wklejane ilustracje. Pieczątka własnościowa - Z księgozbioru Seweryna Pollaka (1907-1987 znany polski filolog, poeta, eseista i tłumacz) . Podniszczona okładka /
  cena: 48.00 zł                      

 48. - autorzy / Teatr Ludowy , 1937 r. , nr 1-12 / Instytut Teatrów Ludowych / W-wa / 1937 / str. 248 il. / 12x16 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Miesięcznik Organizacji Teatrów Ludowych w Polsce .Oprawiony rocznik . Oprawa introligatorska biblioteczna, naklejka - Zakład Introligatorski , Aleksander Narkiewicz , Wilno Młynowa 9 . Treść : Artykuły ogólne, Repertuar widowiskowy (teksty), Tańce ludowe, Technika sceny, Metoda pracy w teatrze i chórze ludowym, prace w zespołach, Życie organizacyjne, Pokłosie wydawnicze, Aktualności.W roczniku m.in. Jerzy Zawieyski - "Kołysanka" Czesława Miłosza /
  cena: 60.00 zł                      

 49. - autorzy / Teatr Wołyński im. J. Słowackiego 1931 -1936 , 1916 - 1936 / b.w. / Łuck / 1936 / str. 58 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Oprawa wydawnicza. Bogato ilustrowana monografia /
  cena: 39.00 zł                      

 50. - Techniki szkła artystycznego / Nakł. Muzeum Śląskiego / Wrocław / 1951 / str. 31 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje w tekście /
  cena: 30.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>