>> Strona główna Koszyk [0]
znaleziono: 197 pozycji,      1 - 50   >          
 1. - Z dziejów kartografii Tom IX Mapy południowego Bałtyku / Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego / Szczecin / 1997 / str. 225 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Materiały XVII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii . Red. Mieczysław Stelmach . Liczne ilustracje - mapy . Nakład 300 egz. /
  cena: 60.00 zł                      

 2. - autorzy / Z Dziejów Literatury Polskiej Wieku XIX , Tom 3 / Towarzystwo Naukowe Warszawskie / W-wa / 1929 / str. 263 [3] / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Podniszczona oprawa /
  cena: 21.00 zł                      

 3. - Z dziejów średnich szkół ogólnokształcących i koła wychowanków w Łowiczu / Koło Wychowanków i Wychowanek Szkół Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu / Łowicz / 2000 / str. 432 (16) / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 45.00 zł                      

 4. - autorzy / Z Polskich studiów slawistycznych . Seria 2 Historia / PWN / W-wa / 1963 / str. 157 / 18x25 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Prace na V Międzynarodowy Kongres Slawistów w Sofii 1963 . W treści m.in. H.Łowmiański - Rola historyczna Wołynia w starożytności i wczesnym średniowieczu , G.Labuda - Wykształcenie się władzy królewskiej u Słowian we w. średniowieczu , L. Leciejewicz - Najstarsze osady miejskie Słowian zachodnich nad Bałtykiem. /
  cena: 39.00 zł                      

 5. - Zabójstwo pułk. Sudiejkina Szefa Petersburskiej policji śledczej / Rój / W-wa / 1927 / str. 60 / 11x15 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Bibljoteczka historyczno - geograficzna nr 74 . Cykl "Rosja na przełomie" . Nieaktualne pieczątki własnościowe /
  cena: 36.00 zł                      

 6. ( Zabowska Ewelina ) Szeliga E. - Ach ten teatr! Ze wspomnień artystki / Nakł. Księgarni W. Poturalskiego w Podgórzu / Kraków / 1914 / str. 167 / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan średni / "...Wspomnienia artystki z podróży po prowincyi" . /
  cena: 45.00 zł                      

 7. - autorzy / Zabytki sztuki w Polsce . 1926 , II / nakł. PAU / Kraków / 1926 / str. 85 il. / 22x32 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Iluminowane rękopisy księgozbiorów oo. Dominikanów i oo. Karmelitów w Krakowie . Nierozcięte strony /
  cena: 30.00 zł    

 8. Zaczyński Eugenjusz - Parki kąpielowe w dolinie górnej Wisły / b.w. / Lwów / 1934 / str. 20 il. / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Odbitka z "Czasopisma Technicznego" .Opis parków , zdjęcia , przekroje - Ustronie , Wisła . Broszurowa okładka z ubytkami /
  cena: 36.00 zł                      

 9. - autorzy / Zagadnienia technologiczne konserwacji malowideł ściennych / Ośrodek Dokumentacji Zabytków / W-wa / 1965 / str. 382 il. / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Materiały z Konferencji Kraków X 1964 . Treść : Metodologia konserwacyjna, Przyczyny zniszczeń, Środki i metody konserwacji, Przykłady przeprowadzonych prac. Druk maszynowy, liczne ilustracje, tabele, wykresy. Nakład 500 egz. /
  cena: 70.00 zł                      

 10. Zagadłowicz Emil - Piszemy listy / Księgarnia Powszechna / W-wa / 1937 / str. 193 / 15x20 cm / Opr.pł. / Stan średni / Podniszczona oprawa biblioteczna , pieczątki /
  cena: 39.00 zł                      

 11. Zagajewski Adam - Jechać do Lwowa i inne wiersze / Aneks / Londyn / 1985 / str. 80 il. / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Ilustracje Józef Czapski (z Dzienników) , I wydanie . Ślady zawilgocenia rogu stron. /
  cena: 40.00 zł                      

 12. Zagajewski Adam - W cudzym pięknie / A5 / Kraków / 1998 / str. 213 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 13. Zagajewski Adam - Solidarność i samotność / Zeszyty Literackie / Paryż / 1986 / str. 107 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Eseje /
  cena: 30.00 zł                      

 14. Zagórski Jerzy - Krawędź / PIW / W-wa / 1959 / str. 109 / 12x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Poezje i proza , I wydanie ,nieaktualne pieczątki biblioteczne /
  cena: 24.00 zł                      

 15. Zagórski Jerzy - Olimp i ziemia . Moralitet z pantonimami / Instytut Literacki / Paryż / 1957 / str. 46 / 13x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przedruk z Kultury wrzesień 1957 /
  cena: 40.00 zł                      

 16. Zagórski Jerzy - Nie mrużmy powiek / Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy / W-wa / 1985 / str. 38 il. / 10x22 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Pośmiertny tomik poezji znanego tłumacza i poety. Druk maszynowy, wydanie podziemne. I wydanie wierszy (1939-84) które nie mogły się oficjalnie ukazać drukiem ze względów cenzuralnych. Ilustracje /
  cena: 30.00 zł                      

 17. Zagórski Wacław - Wicher wolności . Dziennik powstańca / PFK / Londyn / 1984 / str. 380 il. / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Dziennik z Powstania Warszawskiego . Wstęp Gustaw Herling Grudziński , liczne ilustracje, zdjęcia, mapki 2 , opracowanie graficzne - współpraca Stanisław Gliwa /
  cena: 40.00 zł                      

 18. Zagórski Włodzimierz - Z teki chochlika / Czytelnik / W-wa / 1953 / str. 195 / 12x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wybór Julian Tuwim , ilustracje Maja Berezowska /
  cena: 24.00 zł                      

 19. Zahorska Stefania - Matejko / Gebethner i Wolf / W-wa / 1925 / str. 25 il.tabl. [32] / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Szkic biograficzy i wybór reprodukcji . Monografje artystyczne tom II /
  cena: 24.00 zł                      

 20. Zahorski Andrzej - Ignacy Wyssogota Zakrzewski , prezydent Warszawy / PIW / W-wa / 1979 / str. 367, il. / 13 x 20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Biblioteka Syrenki. /
  cena: 18.00 zł    

 21. Zajączkowski Ananiasz - Sufiksy imienne i czasownikowe w języku zachodniokaraimskim / PAU / Kraków / 1932 / str. 195 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Przyczynek do morfologii języków tureckich . Prace Komisji Orientalistycznej nr 15 . Nierozcięte strony /
  cena: 39.00 zł                      

 22. Zajączkowski Ananiasz - Studia orientalistyczne z dziejów słownictwa polskiego / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wrocław / 1953 / str. 125 / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Ładnie zachowany egzemplarz /
  cena: 45.00 zł                      

 23. Zajączkowski Ananiasz , Reychman Jan - Zarys dyplomatyki osmańsko-tureckiej / PWN / W-wa / 1955 / str. 167 tabl. il. / 17x24 cm / Opr.pł. / Stan dobry / PAN Komitet Orientalistyczny /
  cena: 70.00 zł                      

 24. Zajączkowski Andrzej - Elity urodzenia / Semper / W-wa / 1993 / str. 96 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 20.00 zł                      

 25. Zajączkowski Andrzej - Szlachta polska / Semper / W-wa / 1993 / str. 116 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 27.00 zł                      

 26. Zakrzewski Bogdan - Legenda herbowa Aleksandra Fredry / Uniwersytet Wrocławski / Wrocław / 1993 / str. 39 il. / 17x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 27.00 zł                      

 27. ( Zaleski Marcin ) - Marcin Zaleski 1796 - 1877 / Muzeum Narodowe / Warszawa / 1983 / str. 116 il.[48] / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / katalog , Wystawa monograficzna , oprac Zofia A. Nowak . Liczne reprodukcje /
  cena: 40.00 zł                      

 28. Zaleski August - Konfraternia Kupiecka miasta starej Warszawy / Tow. Miłośników Historii / W-wa / 1913 / str. 176 il. / 14x22 cm / Bez opr. / Stan średni / Ilustracje, nierozcięte strony. Blok luźny, brak broszurowych okładek /
  cena: 40.00 zł                      

 29. Zaleski Zygmunt Lubicz - Dodatek ( do mickiewiczianów ) / b.w. / W-wa / 1914 / str. [2]381-387 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Z pamiętnika pani Quinet . Nieznany dokument do sprawy mianowania A. Mickiewicza bibliotekarzem w Arsenale . Nadbitka: Prace Komisyi do Badań nad Historią Literatury i Oświaty. Warszawa 1914, t. 1. Broszurowe okładki luzem /
  cena: 30.00 zł                      

 30. ( Zalewski Stanisław ) - Stanisław Zalewski 1896 - 1958 . Katalog / Muzeum Okręgowe W Chełmie / Chełm / 1977 / str. 45 il. [18] / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 31. Zamarajew Jan ( Ursyn ) - Wybór nowel . Tom 1-2 / Redakcja Gazety Polskiej / W-wa / 1900 / str. 158, 156 / 12x17 cm / Opr.płsk. / Stan dobry / Nowele i szkice obyczajowe.Ładna indywidualna oprawa z epoki. /
  cena: 80.00 zł                      

 32. Zambrzycki Władysław - Kwatera Bożych Pomyleńców / Antykwariat Książek / W-wa / 2008 / str. 309 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Pierwsze i jedyne pełne wydanie, bez ingerencji cenzury. Opracowanie i redakcja Przemysław Cieślak /
  cena: 40.00 zł                      

 33. Zambrzycki Władysław - W oficynie Elerta / Antykwariat Książek / W-wa / 2007 / str. 204 / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Powieść osnuta na kanwie autentycznych wydarzeń - Warszawa 1650 i poselstwo moskiewskiego posła Grigorija Gawryłowicza Puszkina. Nabiera obecnie szczególnej wymowy. Opracowanie i redakcja - Przemysław Cieślak /
  cena: 48.00 zł                      

 34. ( Zamoyski Władysław ) - Jenerał Zamoyski 1803 - 1868 . Tom V 1847 - 1852 / Nakł. Biblioteki Kórnickiej / Poznań / 1922 / str. [8] 426 [4] / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Pamiętniki oparte na źródłach . Nierozcięte strony /
  cena: 48.00 zł                      

 35. Zannier Guido - Evolution y Estructura de las Lenguas Indoeuropeas . 5 - El Provenzal / Division Publicationes y Ediciones / b.m. / 1975 / str. 256 / 18x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Tekst w j. hiszpanskim .Druk maszynowy . Przybrudzona okładka /
  cena: 48.00 zł                      

 36. Zanussi Krzysztof - Kontrakt / Wyd. Radia i Telewizji / W-wa / 1980 / str. 104 il.[20] / 10x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Scenariusz /
  cena: 18.00 zł                      

 37. - autorzy / Zapis , 1980 r. nr 15 / NOWA / W-wa / 1980 / str. 158 / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Proza , poezje , eseje , kronika . Lipiec 1980 . Wydanie konspiracyjne, druk maszynowy. Autorzy m.in. Krzysztof Dawidowicz , Andrzej Szczypiorski , Stefan Kisielewski , Tomasz Burek , Stanisław Barańczak . /
  cena: 30.00 zł                      

 38. - autorzy / Zapis . 1980 r. nr 13 / NOWA / W-wa / 1980 / str. 136 / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Proza , poezja , eseje , kronika . Styczeń 1980 . Wydanie konspiracyjne, druk maszynowy. Załączony Apel w obronie Mirosława Chojeckiego . Autorzy m.in. Piotr Wierzbicki , Andrzej Drawicz , Jan Józef Lipski . /
  cena: 30.00 zł                      

 39. - autorzy / Zapiski krasnostawskie z przeszłości Krasnegostawu i okolic / Norbertinum / Lublin / 1994 / str. 123 il. / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Praca zbiorowa red. Piotr Kardeli . Liczne ilustracje /
  cena: 40.00 zł                      

 40. Zapolska Gabriela - Wodzirej . Powieść . Tom 1-3 / Tow. Akc. Wydawnicze Świat / W-wa / 1914 / str. 156, 172, 200 / 13x17 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Niewielkie pieczątki własnościowe, ładna oprawa wydawnicza. Stan więcej niż dobry. /
  cena: 45.00 zł                      

 41. - autorzy / Zapomniany album / PAX / W-wa / 1961 / str. 486 / 13x20 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Antologia noweli rosyjskiej XIX wieku . Część 2 .Wybór Maria Grzeszczak /
  cena: 36.00 zł                      

 42. Zarański Stanisław - Geograficzne imiona słowiańskie / UJ / Kraków / 1878 / str. X[2] 264 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / .. zestawione alfabetycznie według nazw ich niemieckich, włoskich, rumuńskich, węgierskich i tureckich, z dodaniem niektórych łotyskich i innych zagranicznych spolszczonych. Oprawa broszurowa wydawnicza, stan dobry, nierozcięte strony. /
  cena: 120.00 zł                      

 43. Zarębski Ignacy - Stosunki Eneasza Sylwiusza z Polską i Polakami / PAU / Kraków / 1939 / str. 155 / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / PAU Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego . Brak tylniej broszurowej okładki, pęknięty blok - wew. czysty i kompletny egz. /
  cena: 45.00 zł                      

 44. Zaremba Paweł - Historia Dwudziestolecia / Instytut Literacki / Paryż / 1981 / str. 238, 432 / 13x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Biblioteka Kultury tom 333, niewielki ślad zalania na grzbiecie 2 tomu. /
  cena: 60.00 zł                      

 45. Zarzycka - Stańczak Krystyna - Z badań nad pierwszym zbiorem pieśni Horacego / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1969 / str. 115 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 46. - Zasady przy egzaminowaniu do Instytutu Politechnicznego i Rolniczo - Leśnego / b.w. / W-wa / b.r. ok. 1862 / str. 30 / 11x17 cm / Bez opr. / Stan dobry / W drukarni J. Jaworskiego ( Warszawa ) . Instytut istniał w Puławach w latach 1862-69 /
  cena: 70.00 zł                      

 47. - Zasady skautowego ruchu żeńskiego / Harcerska Szkoła Instruktorska w Buczu / W-wa / 1937 / str. 47 / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Zagadnienia Instruktorskie . Ks. II /
  cena: 60.00 zł                      

 48. Zawadzka Halina - Miasta Litwy i Białej Rusi / Nakł. J. Świętojskiego i Ska / W-wa / 1919 / str. 38 il. / 14x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Biblioteka Komitetu Obrony Kresów Wschodnich . Ilustracje /
  cena: 60.00 zł                      

 49. Zawadzka Wincenta - Kucharka litewska / Pojezierze / Olsztyn / 1987 / str. 380 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wydanie oparte na wydaniu 14 z 1938r. /
  cena: 27.00 zł                      

 50. Zawiejski Jerzy - Pomiędzy plewą a manną / Młodzieżowa Agencja Wydawnicza / W-wa / 1987 / str. 172 [4] / 12x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Eseje o Szczęsnym Potockim , Rejtanie i Kościuszce /
  cena: 15.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     >   >>