>> Strona główna Koszyk [0]
znaleziono: 1324 pozycji,      1 - 50   >          
 1. Raba Joel - Robotnicy śląscy 1850 -1870 . Praca i byt / Odnowa / Londyn / 1970 / str. 208 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 2. Rachow Arthur - Handbuch der Zierfischkunde / Julius E. G. Wegner / Stuttgard / br. ok 1930 / str. VIII 248 tabl. 168 / 16x19 cm / Opr.pł. / Stan słaby / 168 tablic w tym część barwnych ze zdjęciami i rysunkami ryb . Brak strony tytułowej , lekko przybrudzona okładka . Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 20 zł /
  cena: 45.00 zł                      

 3. Raciążkówna Sabina - Chińska akwarela / F. Hoesick / W-wa / 1930 / str. 68 / 13x18 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Poezje , I wyd. Okładki luzem, niewielki wpis własnościowy z 1946 r. /
  cena: 30.00 zł                      

 4. Raczyński Edward - Od Narcyza Kulikowskiego do Winstona Churchilla / PFK / Londyn / 1993 / str. 146 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Pamiętniki /
  cena: 30.00 zł                      

 5. Raczyński Edward - Czas wielkich zmian / Editions du Dialogue / Paryż / 1990 / str. 103 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Rozmowy przeprowadzone przez Krzysztofa Muszkowskiego /
  cena: 30.00 zł    

 6. Radhakrishan - The Hindu View of Life / Unwin Books / London / 1961 / str. 92 [4] / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Tekst angielski, podkreślenia w tekście /
  cena: 24.00 zł                      

 7. - autorzy / Radjo Amator Polski 1927 r., nr 1 / "Wydawnictwa Radjowe" / W-wa / 1927 / str. 41 il. [8] / 17x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Miesięcznik . W numerze m.in. : St. Zieliński - Odbiornik Hartley'a , J. Odyniec - Anteny podziemne i podwodne , St. Zieliński - Ekranowanie odbiorników , Zb. Auderski - Układy pentatronowe , K.Siennicki - Wystawa radjowa w Berlinie . Okładka luzem . Liczne ilustracje . Reklamy /
  cena: 30.00 zł                      

 8. Radliński Józef - Księga Losów Europy . Cudowne przepowiednie Nostradamusa z roku 1558 / Wyd. Polskie Sp. z o.o. / W-wa / b.r. ok 1946 / str. 67 / 15x21 cm / Bez opr. / Stan średni / Adaptacja z wydania holenderskiego Voorspellingen van Nostradamus . Brak broszurowej okładki /
  cena: 39.00 zł                      

 9. Radwan Marian - Kościół greckokatolicki w zaborze rosyjskim około 1803 roku / Instytut Europy Środkowo Wschodniej / Lublin / 2003 / str. 184 mapka 1 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Zawiera wykazy duchowieństwa w Archidiecezji Połockiej , Diecezji Brzeskiej , Diecezji Łuckiej /
  cena: 30.00 zł                      

 10. Radwan Pragłowski Kazimierz - Człowiek silnej woli / M. Arct / W-wa / 1924 / str. 72 [4] / 12x17 cm / Opr.pł. / Stan słaby / Poradnik . Mocno przybrudzona okładka, wewnątrz stan dobry, podkreślenia ołówkiem /
  cena: 30.00 zł                      

 11. Radziejowska Elżbieta - Kochanka wichrów / Księgarnia Nauka i Sztuka / Karków / 1936 / str. 38 / 13x18 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Poezje , I wydanie , ciekawy projekt okładki /
  cena: 60.00 zł                      

 12. Radziejowski Ignacy - Pamiętnik powstańca 1831 / MON / W-wa / 1973 / str. 340[3]il. / 11x17 cm / Opr.pł. / Stan dobry /
  cena: 18.00 zł                      

 13. Radzik Tadeusz - Z dziejów społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii po Drugiej Wojnie Światowej / UMCS / Lublin / 1991 / str. 104 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Nakład 300 egz. /
  cena: 40.00 zł                      

 14. Radzikowski Walery Eliasz - Szczerbiec miecz Bolesławowski / KAW / Kraków / 1987 / str. X 63 il. / 16x24 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry / Reprint wydania krakowskiego z 1898 r. Nakład 1250 egz. numerowanych. /
  cena: 45.00 zł                      

 15. Radzimiński Andrzej - Duchowieństwo kapituł katedralnych w Polsce XIV i XV wieku na tle porównawczym / Uniwersytet Mikołaja Kopernika / Toruń / 1995 / str. 312 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Studium nad rekrutacją i drogami awansu . Nakład 410 egz. /
  cena: 45.00 zł                      

 16. Radziwiłł Albrycht S. - Pamiętnik o dziejach w Polsce . Tom 1-3 / PIW / W-wa / 1980 / str. 570 il., 554 il., 614 il. / 14x22 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Zażółcenia papieru /
  cena: 45.00 zł                      

 17. Radziwiłł Bogusław - Autobiografia / PIW / W-wa / 1979 / str. 379, drzewo genealogiczne pod opaską / 14x22 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Podniszczona obwoluta /
  cena: 30.00 zł                      

 18. Radziwonowicz Tadeusz oprac. - W budowie Niepodległej . Ziemia Augustowska , Suwalska, i Sejneńska w latach 1918 - 1919 / Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku / Augustów - Białystok - Suwałki / 1995 / str. 56 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Wybór materiałów archiwalnych . Dokumenty i reprodukcje Archiwum Państwowego w Suwałkach /
  cena: 30.00 zł                      

 19. Rahner Karl , Vorgrimler Herbert - Mały słownik teologiczny / PAX / W-wa / 1987 / str. 576 / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry /
  cena: 15.00 zł    

 20. Raina Peter - Sprawa zabójstwa Bohdana Piaseckiego / OPiM / Londyn / 1988 / str. 88 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Egzemplarz nieczytany /
  cena: 36.00 zł                      

 21. Raina Peter oprac. - Jan Paweł II , Prymas i Episkopat Polski o stanie wojennym . Kazania , listy , przemówienia i komunikaty / OPiM / Londyn / 1982 / str. 316 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / f1 /
  cena: 60.00 zł                      

 22. Ranke Lepold von - Dzieje papiestwa w XV - XIX w. Tom 1-2 / PIW / W-wa / 1981 / str. 534 il. , 511 il. / 16x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Przeł. J. Zarański Z. Żabicki , wstęp M.H. Serejski , Klasycy Historiografii /
  cena: 30.00 zł                      

 23. - autorzy / Rasa a nauka . Trzy studia / PWN / W-wa / 1961 / str. 179 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 24. Rasiński Faustyn - Bilans pracy społecznej w Polsce . Z roku 1933 / Gebethner i Wolff / W-wa / 1937 / str. 31 / 15x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Odręczna dedykacja autora /
  cena: 36.00 zł                      

 25. Raszewski Zbigniew oprac. - Sto przedstawień w opisach polskich autorów / Wiedza o Kulturze / Wrocław / 1993 / str. 322 il. ( 26 ) / 17x23 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 60.00 zł                      

 26. Rathaus Spencer A. - Psychologia współczesna / Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne / Gdańsk / 2004 / str. 875 il. / 21x28 cm / Opr.karton. / Stan dobry /
  cena: 200.00 zł                      

 27. Ratuszyńska Irena ( Ratuszinskaja Irina ) - Mój ty kraju znienawidzony . Wiersze / Aneks / Londyn / 1987 / str. 70 il. / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Wybrał i przełożył z rosyjskiego Wiktor Woroszylski . Ilustracje - Teresa Lewandowska . I polskie wyd. Ładny egz. /
  cena: 36.00 zł                      

 28. Ratzinger Joseph - Eschatologie. Tod und ewiges Leben / St. Benno-Verlag / Leipzig / 1981 / str. 199 / 15x22 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Pierwsze wydanie. /
  cena: 36.00 zł                      

 29. Ravetz Jerome R. - Astronomia i kosmologia w dziele Kopernika / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1964 / str. 91 il. / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 30. - autorzy / Recueil des Meilleurs Contes en vers. Tome premiere , Tome second / Chez J. Lemonnyer Libraire / Rouen / 1878-1879 / str. 208, 210 [6], il. / 13x18 cm / Opr.płsk. / Stan średni / Antologia Tekst francuski. Miedzioryty w tekście /
  cena: 270.00 zł                      

 31. Ręczyński Jerzy - Odpowiedź na list otwarty w sprawie językoznawstwa / b.w. / Paryż / 1887 / str. 8 / 27x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / "... Pana Leonarda Niedźwieckiego w Paryżu (otrzymany tu 22 Lipca 1887 roku) przesłany przez Pana Mikołaja Akielewicza" . /
  cena: 39.00 zł                      

 32. Redliński Edward - Dolorado / Contemporary Images INTL / Chicago / 1984 / str. 80 / 14X21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Projekt okładki i str. tyt. Jan Sawka /
  cena: 48.00 zł                      

 33. - autorzy / Refleksje , 1938 , nr 1 / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Lwów / 1938 / str. 48 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Kwartalnik , magazyn aktualności współczesnych , w treści : M. Dyląg - Cele i zadania estetyki , T. Rzebik - Koleje w obliczu przyszłości , Teodorow-Ludi - Patologiczny wypadek , podniszczona okładka , brak drzeworytu . J. Kurkiewicza /
  cena: 27.00 zł                      

 34. Regamey Konstanty - Próba analizy ewolucji w sztuce / PWM / W-wa / 1973 / str. 42 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 35. Reinfeld Fred - A Catalogue of the Worlds Most Popular Coins / Sterling Publishing Co. / New York / 1960 / str. 265 il. / 17x26 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Bogato ilustrowany katalog. Opisy w j. angielskim /
  cena: 39.00 zł                      

 36. Reinfuss Roman - Garncarstwo ludowe / Sztuka / W-wa / 1955 / str. 97 il.[47] / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Liczne ilustracje. Podniszczona obwoluta /
  cena: 39.00 zł                      

 37. Reiss Józef - Książki o muzyce w Bibliotece Jagiellońskiej . Część trzecia : od wieku XVI do wieku XVIII / Biblioteka Jagiellońska / Kraków / 1938 / str. 29 [3], il. / 24x30 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Oprawa luzem, mocno podniszczona /
  cena: 30.00 zł    

 38. Reiss Józef - Książki o muzyce od XV do XVII wieku w Bibljotece Jagiellońskiej . Część druga / Biblioteka Jagiellońska / Kraków / 1934 / str. 32, tablice XV / 24x30 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Mocno podniszczona, poplamiona oprawa, luzem. /
  cena: 30.00 zł    

 39. Reiss Józef - Encyklopedia muzyki / M. Arcta / W-wa / 1924 / str. 326 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przy zakupie co najmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 39.00 zł                      

 40. Reiss Józef - Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska / T. Gieszczykiewicz / Kraków / 1946 / str. 264 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Szkic historycznego rozwoju na tle przeobrażeń społecznych . Liczne ilustracje /
  cena: 30.00 zł                      

 41. Reiss Józef W. - Elementarz muzyczny / Wiedza-Zawód-Kultura / Kraków / 1949 / str. 190 il. / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Z licznymi przykładami muzycznymi i słownikiem wyrazów używanych w muzyce /
  cena: 30.00 zł                      

 42. Rek Tadeusz - Ruch ludowy w Polsce część II / nakł. Spół. Wyd. "Prasa Chłopska" / Łódź / 1946 / str. 190 / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Okres niepodległości 1918-1939 . Dedykacja autora /
  cena: 36.00 zł                      

 43. Reklewski Wincenty - Sielanki krakowskie / b.w. / Kraków / 1850 / str. 46 / 11x14 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Edycja orginalna XIX w. /
  cena: 90.00 zł                      

 44. - Rękopisy braci czeskich / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN / Wrocław / 1958 / str. 298 il. / 22x31 cm / Opr.pł. / Stan dobry / opr. wstępem opatrzył Jerzy Śliziński tłum. Maria Erhardowa drzeworytami zdobił Andrzej Cyrano /
  cena: 54.00 zł                      

 45. - Relacja niemieckiego oficera o walce na Westerplatte / PWN / W-wa / 1974 / str. 115, il. / 17x24 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Wydał, przetłumaczył, wstepem i objaśnieniami opatrzył M. Pelczar /
  cena: 12.00 zł    

 46. Relidzyński Józef - Viola d Amore . Poemat romatyczny / b.w. / W-wa / 1928 / str. 51 il. / 12x16 cm / Opr.brosz. / Stan średni / I wydanie , ilustracje - Stanisław J. Biedrzycki . Okładki luzem, prywatne pieczątki /
  cena: 60.00 zł                      

 47. Remarque Erich Maria - Trzej towarzysze / Rój / W-wa / 1939 / str. 507 / 13x18 cm / Opr.pł. / Stan słaby / Brak strony przedtytułowej, podniszczona wydawnicza oprawa - pęknięcie krawędzi grzbietu. Wewnątrz stan dobry. /
  cena: 36.00 zł                      

 48. Rembek Stanisław - Ballada o wzgardliwym wisielcu oraz dwie gawędy styczniowe . / Czytelnik / W-wa / 1977 / str. 467 / 10x15 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Lekko podniszczona obwoluta /
  cena: 24.00 zł    

 49. - Rembrandt i jego krąg . Rysunki - grafika / Muzeum Narodowe / W-wa / 1956 / str. 126 [6], wkł. z 72 il. / 15 x 20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 50. Remer Jerzy - Toruń / Tow. Naukowe w Toruniu / Toruń / 1962 / str. 182 il. mapka 1 / 16x21 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Ludzie , historia , sztuka /
  cena: 27.00 zł    

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>