>> Strona główna Koszyk [0]
znaleziono: 1659 pozycji,      1 - 50   >          
 1. Pachoński Jan - Legiony polskie . Prawda i legenda 1794 - 1807 . Tom 3 / Wyd. MON / W-wa / 1971 / str. 774 il. / 19x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Znad Renu na San Domingo 1799 - 1802 . Liczne ilustracje , lekko przybrudzona obwoluta /
  cena: 60.00 zł                      

 2. Pachoński Jan - Legiony polskie . Prawda i legenda 1794 - 1807 . Tom 2 / Wyd. MON / W-wa / 1976 / str. 711 il. / 18x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Zwycięstwa i klęski 1797 - 1799 . Nieaktualne pieczątki pobiblioteczne, podklejana obwoluta /
  cena: 30.00 zł                      

 3. Pachucki Marjan - Papież Pius XI . Żywot i rządy / Księgarnia św.Wojciecha / Poznań / 1929 / str. 123 il. / 18x26 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje . Oprawa wtórna broszurowa z kartonu /
  cena: 36.00 zł                      

 4. Paciorkowski Ryszard - Ogólne zasady metody pracy naukowej w świetle refleksji Claude Bernarda / b.w. / W-wa / 1973 / str. 42 / 15x20 cm / Bez opr. / Stan dobry / Pozycja bez oprawy .Nadbitka z czasopisma -Studia Theol. Vars. 11(1973)nr.1 . Dedykacja autora dla Wandy Sukiennickiej /
  cena: 18.00 zł                      

 5. Paczkowski Andrzej - Prasa codzienna Warszawy w latach 1918 - 1939 / PIW / W-wa / 1983 / str. 342 [2],il. / 13 x 20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Biblioteka Syrenki /
  cena: 24.00 zł    

 6. Pająk Jerzy - Organizacje bojowe partii politycznych w Królestwie Polskim 1904 - 1911 / Książka i Wiedza / W-wa / 1985 / str. 322 mapki [5] / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Rozkładane mapki /
  cena: 36.00 zł                      

 7. Pallai Sandor - Metaloplastyka użytkowa / WNT / Warszawa / 1976 / str. 216 il. / 20x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne rysunki i ilustracje /
  cena: 30.00 zł                      

 8. - Pallestine Illustrated News , June 1947 / P.I.N. / Jerusalem / 1947 / str. 32, il. / 24x33 cm / Bez opr. / Stan średni / Numer z okazji Gdańskich Międzynarodowych Targów 2-10 sierpnia 1947 r. Pismo wydawane w Jerozolimie. Tekst angielski /
  cena: 45.00 zł                      

 9. Palowski Franciszek - Aleksander Janta-Połczyński . Ballada o wiecznym szukaniu / PWN / W-wa / 1990 / str. 210 il. / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Biografia pisarza. Zawiera bibliografie prac Janty-Połczyńskiego . Ilustracje /
  cena: 45.00 zł                      

 10. Paluch Andrzej K. - Malinowski / Wiedza Powszechna / W-wa / 1981 / str. 280 / 11x19 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Monografia i wybór tekstów , Myśli i Ludzie /
  cena: 24.00 zł    

 11. - autorzy / Pamiętnik Kijowski . Tom 1 / Koło Kijowian / Londyn / 1959 / str. 240 il. / 14x22 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Tom zawiera m.in. rozprawę Wł. Wielhorskiego - Ziemie Ukrainne Rzeczypospolitej . Zarys dziejów . Oprawa wydawnicza, brązowe zaplamienia na bocznej i górnej krawędzi bloku książki /
  cena: 120.00 zł                      

 12. - autorzy / Pamiętnik Kijowski . Tom 2 / Koło Kijowian / Londyn / 1963 / str. 272 il. mapka / 14x22 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Ilustracje, mapka i plan Kijowa . Oprawa wydawnicza, brązowe zaplamienia na bocznej i górnej krawędzi bloku książki /
  cena: 120.00 zł                      

 13. - autorzy / Pamiętnik Kijowski . Tom 4 / Koło Kijowian / Londyn / 1980 / str. 212 il. mapki / 14x22 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Praca zbiorowa. Ilustracje, mapki /
  cena: 45.00 zł                      

 14. - autorzy / Pamiętnik Teatralny , 1954 , Zeszyt 2 ( 10 ) / Państwowy Instytut Sztuki / W-wa / 1954 / str. 247, il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Kwartalnik /
  cena: 12.00 zł    

 15. - autorzy / Pamiętnik Teatralny , 1956 , Zeszyt 2 / 3 ( 18 - 19 ) / Państwowy Instytut Sztuki / W-wa / 1956 / str. 239-519, il. / 17x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Kwartalnik . Wyblakła oprawa /
  cena: 12.00 zł    

 16. - autorzy / Pamiętnik Teatralny , 1956, Zeszyt 4 ( 20 ) / Państwowy Instytut Sztuki / W-wa / 1956 / str. 523-710, il. / 17x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Podkreślenia w tekście. Kwartalnik /
  cena: 12.00 zł    

 17. - autorzy / Pamiętnik Warszawski 1930 r., z. 4-5 / Gebethner i Wolff / W-wa / 1930 / str. 183 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Miesięcznik . W numerze m.in. : Jan Parandowski - Rocznica Kochanowskiego , Kazimiera Iłłakowiczówna - Na krawędzi , Kazimierz Wierzyński - Granice świata , Roman Dyboski - Jednostka i społeczeństwo w historji i wychowaniu , Henryk Elzenberg - Nauka i barbarzyństwo , Stanisław Ossowski - Zagadnienie ekspresji w estetyce . Uszkodzona okładka /
  cena: 40.00 zł                      

 18. - autorzy / Pamiętnik Warszawski 1930 r., z.7 / Gebethner i Wolff / W-wa / 1930 / str. 98 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Miesięcznik . W numerze m.in. : Leopold Staff , Kazimerz Wierzyński - poezje (pierwodruki) Ludwik Hieronim Morstin - Literatura w obliczu zagadnień bytu narodowego , Jerzy Liebert - Veni Sancte Spiritus , Jan Dąbrowski - Zofia Nałkowska , Jan Parandowski - Anatol France . Podniszczona okładka /
  cena: 36.00 zł                      

 19. - Pamiętnik Wileński / PFK / Londyn / 1972 / str. 455 il. / 14x22 cm / Opr.pł. / Stan średni / Wspomnienia, szkice, rozważania, dokumenty. Autorzy: m.in. Marian Bohusz - Szyszko , Zofia Bohdanowiczowa , Stanisław Mackiewicz , Walerian Meysztowicz , Czesław Miłosz , Kazimierz Okulicz , Stanisław Swianiewicz . Liczne ilustracje. Projekt okładki : Stanisław Gliwa . Defekt drukarski - niezadrukowane 8 stron - uzupełnione kopią. Lekko wyblakły grzbiet i tylna okładka. /
  cena: 90.00 zł                      

 20. - Pamiętnik Wileńskiego Tow. Lekarskiego z. 3 , 1935 / nakł. Wileńskiego Tow. Lekarskiego / Wilno / 1935 / str. 115-177 ,tabl. 6 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / ... i Wydz. Lekarskiego U.S.B. , Organ Tow. Lekarsk. Woj. Nowogródzkiego i Wileńsko-Nowogródzkiej Izby Lekarskiej . Dwumiesięcznik .Numer poświęcony St. Trzebińskiemu /
  cena: 36.00 zł    

 21. - autorzy / Pamiętnik Wileńskiego Tow. Lekarskiego , 1931 , z.3 / nakł. Wileńskiego Tow. Lekarskiego / Wilno / 1931 / str. 349-429 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / ... i Wydz. Lekarskiego U.S.B. , Organ Tow. Lekarsk. Woj. Nowogródzkiego i Wileńsko-Nowogródzkiej Izby Lekarskiej . Dwumiesięcznik . Wrzesień-październik 1931 . W treści m.in. Wacław Jasiński- Konieczność i sposób ustalania norm rozwoju fizycznego dzieci w Polsce , Stefan Bagiński - Gruczoły dokrewne a układ pokarmowy . Blok luźny , poz do oprawy /
  cena: 30.00 zł                      

 22. - Pamiątka wystawy akwarel Anny Romerowej 27 stycznia - 15 lutego 1923 r. / Wł. Łazarski / W-wa / 1923 / str. [10] il. tabl. [8] / 16x19 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Katalog wystawy w Pałacu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Ilustracje. Lekko przybrudzona okładka /
  cena: 60.00 zł                      

 23. Panasiuk Ryszard - Feuerbach / Wiedza Powszechna / W-wa / 1972 / str. 235 / 11x19 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Monografia i wybór tekstów , Myśli i Ludzie . Przybrudzona obwoluta /
  cena: 18.00 zł    

 24. Panasiuk Ryszard - Lewica heglowska / Książka i Wiedza / W-wa / 1969 / str. 232 / 12x19 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan średni / Monografia i wybór tekstów : A. Ruge , Th. Echtermeyer , B. Bauer , D.F. Strauss , Myśli i Ludzie . Podniszczona obwoluta /
  cena: 27.00 zł    

 25. Panetta Marisa Ranieri - Neron / Muza S.A. / W-wa / 2001 / str. 144 il. / 18x26 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Szkic biograficzny . Papier kredowy , liczne ilustracje w tekście /
  cena: 39.00 zł    

 26. Panieńska Teresa - O Kujawach i Inowrocławiu / Stefan Knast Księgarnia / Inowrocław / b.r. ok. 1928 / str. 40 [8] / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Monografia krajoznawcza. Stan idealny /
  cena: 90.00 zł                      

 27. Panikkar K. M. - Dzieje Indii / PWN / W-wa / 1967 / str. 258 [4], mapy / 18x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Tłum. Kęplicz Klemens . /
  cena: 27.00 zł                      

 28. Panikkar Kavalam Madhara - Azja a dominacja Zachodu 1498 - 1945 / PWN / W-wa / 1972 / str. 419 il. / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 29. Panske Paulus curavit , Czaplewski Paweł ? - Visitatio Archidiaconatus Camenensis Andrea de Leszno Leszczyński Archiepiscopo . A. 1652 et 1653 facta / S.Buszczyński / Toruń / 1907 - 1910 / str. [4] 768 LXIV / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Visitatio .. była wydawana sukcesywnie w paru zeszytach w latach 1907 -1911 . Znakomita pozycja źródłowa do historii Diecezji Kamieńskiej. Zawiera cenne informacje żródłowe dotyczące stukilkudziesięciu małych miejscowości na Pomorzu . Tekst w j.łacińskim , niektóre przytaczane dokumenty w j. polskim. Pęknięty blok, brak strony przedtytułowej i połowy strony tytułowej, niewielkie przybrudzenia, postrzępiona broszurowa okładka , pieczątki - Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego /
  cena: 175.00 zł                      

 30. Pantielejew Longin - Wspomnienia / PIW / W-wa / 1964 / str. 582 il. / 16x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Przekł. Z. Korczak-Zawadzka . Biblioteka Pamietników Polskich i Obcych /
  cena: 36.00 zł                      

 31. Panzini Alfredo - Ksantypa / Książnica Atlas / Lwów / b.r. ok. 1937 / str. 160 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Projekt okładki Konstanty M. Sopoćko /
  cena: 39.00 zł                      

 32. Papanikolau Antonios Dem. - Chariton-Studien / Vandenhoeck & Ruprecht Verlag / Gottingen / 1973 / str. 174 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Untersuchungen zur Sprache und Chronologie der griechischen Romane . Hypomnemata . Tekst w j. niemieckim /
  cena: 45.00 zł                      

 33. Papee Fryderyk - Lwów / PWKS / Lwów / 1933 / str. 34 il. / 13x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Cykl - Miasta polskie . Biblioteka Szkoły Powszechnej /
  cena: 30.00 zł                      

 34. ( Papi Jadwiga ) Jadwiga Teresa - Pojednani . Powieść z czasów Napoleona I / Gebethner i Wolff / Kraków / 1911 / str. 256 / 11x15 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Oprawa wydawnicza, na grzbiecie złocenia /
  cena: 80.00 zł                      

 35. Papierkowski Julian - Iwonicz Zdrój / Nakł. Zakł. Zdrojowo-Kąpielowego w Iwoniczu / Iwonicz / 1938 / str. 20 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Opis źródeł w Iwoniczu . Szczawy słono-alkaliczne , jodowo-bromowe w świetle badań naukowych , wyd. II uzupełnione /
  cena: 24.00 zł                      

 36. Papuga Jan - Najpiękniejszy rejs / Orbis / Londyn / 1945 / str. 147 / 12x18 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan średni / Zbeletryzowane wspomnienia . Podniszczona obwoluta /
  cena: 36.00 zł                      

 37. Paradowska Maria - Polacy w Meksyku i Ameryce Środkowej / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1985 / str. 383, il. / 12 x 19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 18.00 zł                      

 38. Parain Charles - Marek Aureliusz / PWN / W-wa / 1962 / str. 292 il. mapka / 13x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Przeł. J. Rogoziński , rozkładana mapka /
  cena: 30.00 zł    

 39. Parandowski Jan - Alchemia słowa / nakł. Gebethnera i Wolffa / W-wa / 1951 / str. 365 [5], 1 portr. / 15x20 cm / Opr.karton. / Stan średni / Podniszczona oprawa. /
  cena: 18.00 zł                      

 40. Parandowski Jan - Luźne kartki / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1965 / str. 228 / 13x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan b. dobry / Dziennik z lat 1945-1963 /
  cena: 27.00 zł                      

 41. Parandowski Jan - Alchemia słowa / Czytelnik / W-wa / 1956 / str. 385 / 20x13 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Wydanie II rozszerzone , proj. obwoluty J. Młodożeniec . Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 27.00 zł                      

 42. Parandowski Jan - Niebo w płomieniach . Powieść / Tow. Wydawnicze "Rój" / W-wa / 1936 / str. 355 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Podniszczona oprawa. /
  cena: 15.00 zł                      

 43. Parandowski Jan - Trzy znaki zodiaku / Tow. Wydawnicze "Rój" / W-wa / 1938 / str. 244 [4] / 13x19 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Mocno przybrudzona oprawa /
  cena: 12.00 zł                      

 44. Parandowski Jan - Z antycznego świata / Iskry / W-wa / 1958 / str. 132 / 16x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł    

 45. Parandowski Jan - Wspomnienia i sylwety / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1960 / str. 268 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 46. Parandowski Jan - Opowiadania . Antyk i renesans / Nasza Księgarnia / W-wa / 1956 / str. 203 il. / 13x17 cm / Opr.karton. / Stan dobry /
  cena: 21.00 zł    

 47. Parandowski Jan - Trzy znaki zodiaku / Druk. św. Wojciecha / Poznań / b. r. ok. 1938 / str. 277 / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Wyd. II , lekko podniszczona okładka /
  cena: 24.00 zł    

 48. Parandowski Jan - Wojna trojańska / Państwowe Wyd. Książek Szkolnych / Lwów / b. r. ok.1925 / str. 79 il. / 12x20 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Wg. "Iliady" Homera . Przybrudzona okładka , ubytek fragmentu strony tytułowej /
  cena: 24.00 zł                      

 49. Parandowski Jan - Dafnis i Chloe / Wiedza / W-wa / 1948 / str. 128 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Ilustracje i projekt okładki - Mieczysław Jurgielewicz , wpis własnościowy /
  cena: 30.00 zł                      

 50. Parandowski Zbigniew - Rzym / Spół. Wyd. "Sport i Turystyka" / W-wa / 1968 / str. 249 [5], fotografie / 21x28 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Podniszczona oprawa. Wstęp i teksty wśród fotografii Jana Parandowskiego. Album fotograficzny. /
  cena: 36.00 zł    

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>