>> Strona główna Koszyk [0]
znaleziono: 1845 pozycji,      1 - 50   >          
 1. - autorzy / Na Wpisy Szkolne , 1915 , nr 5 / Tow. Literatów i Dziennikarzy Polskich / W-wa / 1915 / str. 51 / 17x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Jednodniówka Tow. Literatów i Dziennikarzy Polskich poświęcona sprawom samorządu oraz szkolnictwa polskiego , w treści : L. Krzywicki - Samorząd Miejski , B. Żarski - Polityczna wartość samorządu , S. Staniszewski - Społeczne znaczenie samorządu.Podniszczona okładka /
  cena: 30.00 zł                      

 2. Nabokov Vladimir - Przejrzystość rzeczy / PIW / W-wa / 1982 / str. 119 / 12x16 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Przeł. A. Demkowska-Bohdziewicz /
  cena: 18.00 zł                      

 3. - Nadanie Leszkowi Kołakowskiemu tytułu Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego / Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego / Gdańsk / 1997 / str. 87 il [8] / 15x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Opinie recenzentów ( Barbara Skarga , Wojciech Wrzesiński , Józef Tischner ) , laudacja - Roman Wapiński , Leszek Kołakowski - Pochwała kosmopolityzmu /
  cena: 39.00 zł                      

 4. Nadzieja Jadwiga - Generał Józef Zajączek 1752 - 1826 / Wyd. MON / W-wa / b.r. / str. 613 il. / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Ilustracje /
  cena: 30.00 zł                      

 5. Naganowski Egon - Robert Musil / Czytelnik / W-wa / 1980 / str. 172 il[24] / 11x18 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Liczne ilustracje w tekście . Lekko podniszczona okładka /
  cena: 15.00 zł                      

 6. ( Naglerowa Herminia ) Stycz J. - Szare godziny / Ignis / W-wa / [ 1924 ] / str. 61 / 13x18 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Drugi tomik poezji wydany pod pseudonimem. Projekt okładki - Jadwiga Lublicka .Okładki luzem /
  cena: 36.00 zł                      

 7. Naglerowa Hermina - Ludzie sponiewierani / nakł. Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu / Rzym / 1945 / str. 100 / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Zbeletryzowane wspomnienia autorki z życia w sowieckich łagrach. Dawne wpisy własnościowe, podniszczony grzbiet /
  cena: 45.00 zł                      

 8. Napierski Stefan - Poeta i świat / Nakł. Księgarni F. Hoesicka / W-wa / 1932 / str. 91 / 13x18 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Poezje , I wydanie /
  cena: 45.00 zł                      

 9. Napoleon - Maksymy / PIW / W-wa / 1983 / str. 124 / 11x17 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wstęp i wybór M. Senkowska - Gluck , L. Gluck . Przybrudzona okładka /
  cena: 18.00 zł    

 10. - autorzy / Naród w walce 1939 - 1945 / Okręg Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych / b.m. / 1989 / str. 144 il. / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje w tekście /
  cena: 45.00 zł                      

 11. - Narodowy plan gospodarczy / Nakł. Centralnego Urzędu Planowania / W-wa / 1946 / str. 135 / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan średni / ...Projekt uchwały Krajowej Rady Narodowej w sprawie narodowych planów gospodarczych i planu odbudowy gospodarczej w okresie 1 I 1946 - 31 XII 1949 . Podniszczona okładka , ślady zalania rogu stron /
  cena: 27.00 zł                      

 12. Naruszewicz Adam - Satyry i bajki / b.w. / Połock / b.r. ok. 1800 / str. 80 / 12x20 cm / Opr.pł. / Stan średni / Pieczęć heraldyczna - Z biblioteki Feliksa Maruszewskiego (nauczyciel w Krożach , poeta, piewca romantyzmu, autor rozprawy o reformie włościańskiej) Brak strony tytułowej. Wg. Estreichera rok wydania ok. 1800, znane egz. biblioteczne bez str. tytułowych. Jeden egz. w BN ze stroną tytułową 1815 na innym późniejszym papierze. Oprawa indywidualna z epoki, brak śladu usunięcia strony tyt. /
  cena: 360.00 zł                      

 13. - autorzy / Nasz Świat , 1929 , nr 1 / Zarząd Gł. Zrzesz. Prac. Banku Polskiego / W-wa / 1929 / str. 47 , il. / 23x31 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Organ Zrzeszenia Pracowników Banku Polskiego . W nr m.in. : W. Szewczyk - Pobieżna analiza bilansu spółki akcyjnej , H.Nowak - Aktualne zagadnienia w polityce gospodarczej Polski . Liczne ilustracje m.in. 4 fotogramy na osobych kartach -Zygmunt Szporek . Niewielkie zaplamienie 2 pierwszych kartek /
  cena: 60.00 zł                      

 14. - autorzy / Nasza myśl , 1935 , nr.6 / b.w / W-wa / 1935 / str. 20 , il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Czasopismo Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Warszawie przy ul. św. Barbary 4 . Zawiera artykuły, wiersze i rysunki uczniów szkoły /
  cena: 36.00 zł                      

 15. - autorzy / Nasza Myśl , 1947 , Nr 1 / Wyd. "Prasa Wojskowa" / W-wa / 1947 / str. 86, il. / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Miesięcznik oficerski, nr 1, maj 1947 /
  cena: 24.00 zł    

 16. - autorzy / Nasza Myśl , 1947 , Nr 6 / Wyd. "Prasa Wojskowa" / W-wa / 1947 / str. 112 [2], il. / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Podniszczona oprawa. Miesięcznik oficerski , nr 6, październik 1947 /
  cena: 24.00 zł    

 17. - Nasza Przyszłość . Wolna Trybuna Zachowawczej Myśli Państwowej . 1930 r. , tom 1 / nakł. Stronnictwa Prawicy Narodowej / W-wa / 1930 / str. [2]143 / 17x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Miesięcznik . Bobrzyński Jan ( red. ) /
  cena: 45.00 zł                      

 18. Natanson Wojciech - Chwyty i zachwyty / S.A. Krzyżanowski / Kraków / 1934 / str. 262 / 13x18 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Szkice i recenzje teatralne . Obszerna dedykacja autora dla aktorki - Marii Białobrzeskiej. Przednia okładka luzem, blok luźny /
  cena: 39.00 zł                      

 19. Natanson Wojciech - Szczęście Syzyfa / Wyd, Literackie / Kraków / 1980 / str. 176 / 13x18 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Eseje o twórczości Alberta Camusa . Biografia, bibliografia prac, ważniejsze prace o Camusie . Dedykacja autora /
  cena: 30.00 zł                      

 20. - Nauka polska , 1957 , Nr 3 / b. w. / W-wa / 1957 / str. 19 / 17x24 cm / Bez opr. / Stan słaby / Brak obwoluty, kartki luzem, wyblakłe. Artykuł -Kazimierz Ajdukiewicz "O wolności nauki". Lipiec-wrzesień 1957, rok V, Nr 3 (19). /
  cena: 9.00 zł    

 21. - autorzy / Nauka polska jej potrzeby , organizacja i rozwój , 1932 , nr. XVI / Wyd. Kasy im. Mianowskiego / W-wa / 1932 / str. 83 / 19x26 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W treści m.in.: Czesław Białobrzeski "Nowe drogi współczesnego przyrodoznawstwa" , Antoni Knot "Z dziejów ofiarności Podola , Wołynia i Ukrainy na cele oświaty w dobie Polski Niepodległej" .Nierozcięte strony /
  cena: 45.00 zł                      

 22. - autorzy / Nauka religia dzieje . Tom 1-4 / Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego / Kraków / 1984 - 1988 / str. 226 , 140 , 221 , 253 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Seminaria w Castel Gandolfo I - IV 1980 - 1986 . referaty i dyskusje . Tom I wydany w Rzymie . /
  cena: 60.00 zł                      

 23. Nałęcz - Dobrowolski Marceli - Wskazówki przy zbieraniu wiadomości o dziełach sztuki i kultury / nakł. autora / W-wa / 1919 / str. 68 / 14x19 cm / Opr.brosz. / Stan średni / treść : Architektura - kościoły , kaplice , klasztory , cmentarze , kapliczki , krzyże , pomniki , figury przydrożne , zamki , pałace , dwory , chaty , gospodarcze , zaścianki , plebanie , domy miejskie , synagogi , parki i ogrody ; Biblioteki i archiwa ; Malarstwo , rysunek , grafika ; Rzeźba ; Wyroby przemysłu artystycznego ; Wykopaliska archeologiczne . Brak przedniej broszurowej okładki /
  cena: 40.00 zł                      

 24. Nałkowska Anna - Początkowe wiadomości o ziemi ( Gieografja) / M. Arct / W-wa / 1903 / str. 111 mapki [11] / 14x20 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Kurs II - część II EUROPA , mapki - osobna broszura /
  cena: 45.00 zł                      

 25. Nałkowska Zofia - Charaktery / Książnica Atlas / W-wa / br. ok 1939 / str. 82 / 13x18 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Okładka - Konstanty M. Sopoćko , przybrudzenia okładki /
  cena: 39.00 zł                      

 26. Nedoncelle Maurice - Prośba i modlitwa / Znak / Kraków / 1995 / str. 219 / 12x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Notatki fenomenologiczne . Biblioteka Filozofii Religii /
  cena: 36.00 zł                      

 27. Needham Joseph - Wielkie miareczkowanie . Nauka i społeczeństwo w Chinach i na Zachodzie / PIW / W - wa / 1984 / str. 390 / 18x11 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przeł. Irena Kałużyńska , Biblioteka Myśli Współczesnej /
  cena: 27.00 zł    

 28. Nelli Rene - Życie codzienne Katarów / PIW / W-wa / 1979 / str. 215 il. [34] / 17x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / "...w Langwedocji w XIII wieku" . Liczne ilustracje w tekście f2 /
  cena: 48.00 zł                      

 29. Nemeth-Jajic Jadranka - Sati s jezikom hrvatskim / Wyd. Naukowe UAM / Poznań / 1997 / str. 91 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Prirucnik za vise stupnjeve ucenja /
  cena: 30.00 zł                      

 30. Nemezjusz z Emezy - O naturze ludzkiej / PAX / W-wa / 1982 / str. 159 / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Lekko zabrudzona obwoluta /
  cena: 18.00 zł                      

 31. - autorzy / Neofilolog , 1930 , nr 1 / Książnica-Atlas / W-wa / 1930 / str. 56 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Kwartalnik , Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego , w treści : A. Kleczkowski - Rodzaj rzeczowników w języku niemieckim , Z. Czerny - Nowy podział materiału neofilologicznego /
  cena: 30.00 zł    

 32. Nerger - S.M.S Wolf / August Scherl GmbH Verlag / Berlin / b.r. ok. 1925 / str. 149 il. / 13x19 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Liczne ilustracje w tekście . Okładka zabrudzona oraz starta na grzbiecie /
  cena: 30.00 zł                      

 33. Newcomb Simon - Astronomia dla wszystkich / nakł. Henryka Lindenfelda / Warszawa / 1912 / str. XVI 373 [3]il. / 14x21 cm / Opr.pł. / Stan średni / Wykład popularny zjawisk niebieskich . Przekł. i oprac. R. Merecki . Liczne ilustracje , oprawa płócienna - przybrudzona . Pieczątka własnościowa - Tomasz Nocznicki (wybitny polski polityk i działacz ludowy) /
  cena: 150.00 zł                      

 34. Newman John Henry - O rozwoju doktryny chrześcijańskiej / PAX / W-wa / 1957 / str. 451 / 16x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Przeł. Jolanta W. Zielińska /
  cena: 27.00 zł                      

 35. Ney - Krwawicz Marek - Sztandary o proporce Armii Krajowej / Semper / W-wa / 1994 / str. 164 il.[54] / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 15.00 zł                      

 36. Nicev Alexandre - L enigme de la catharsis tragique dans Aristote / Academie Bulgare des Scienes / Sofia / 1970 / str. 251 / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Tekst w j. francuskim , dedykacja autora dla M. Pąkcińskiej /
  cena: 39.00 zł                      

 37. Nicoll Allardyce - W świecie Arlekina . Studium o komedii dellarte / PIW / W-wa / 1967 / str. 198 il. / 17x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 60.00 zł                      

 38. - Nicollo Machiavelli . Paradoksy losów doktryny / KiW / W-wa / 1973 / str. 258 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Praca zbiorowa : Jan Malarczyk , Konstanty Grzybowski , Jan Baszkiewicz , Antonina Kłoskowska , Adam Podgórecki , Jerzy Szacki , Stanisław E. Nahlik , Franciszek Ryszka , Janusz Goćkowski . /
  cena: 30.00 zł                      

 39. - Nie tylko polskie Termopile . Wizna w latach 1939 - 1945 / Stowarzyszenie Wizna 1939 / Wizna / 2010 / str. 252 il. / 23x29 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Wspomnienia mieszkańców, archiwalne zdjęcia /
  cena: 30.00 zł                      

 40. - Niemcy w Polsce 1945 - 1950 . Wybór dokumentów . Tom I / Neriton / W-wa / 2000 / str. 614 / 18x24 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Tom I - Władze i instytucje centralne . Województwo olsztyńskie . Wybór i opracowanie : Włodzimierz Borodziej , Claudia Kraft /
  cena: 40.00 zł                      

 41. - Niemcy w Polsce 1945 - 1950 . Wybór dokumentów . Tom III / Neriton / W-wa / 2001 / str. 496 / 17x24 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Tom III - Województwa poznańskie i szczecińskie . Wybór i opracowanie : Stanisław Jankowiak i Katrin Steffen /
  cena: 40.00 zł                      

 42. - Niemcy w Polsce 1945 - 1950 . Wybór dokumentów . Tom IV / Neriton / W-wa / 2001 / str. 495 / 17x24 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Pomorze Gdańskie i Dolny Śląsk . Wybór i opracowanie : Ingo Eser , Witold Stankowski , Claudia Kraft , Stanisław Jankowiak /
  cena: 30.00 zł                      

 43. Niemojewski Lech - Siedem cudów świata / Ex Libris / W-wa / 1948 / str. IX 233 il. / 18x24 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry / Architektura światowa. Liczne ilustracje, oprawa wydawnicza, b. ładnie zachowany egzemplarz. /
  cena: 45.00 zł                      

 44. Niesiołowski Tymon - Wspomnienia / Czytelnik / W-wa / 1963 / str. 128 / 11x18 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry /
  cena: 27.00 zł                      

 45. Nietzsche Friedrich - Aforyzmy / PIW / W-wa / 1973 / str. 142 / 10x17 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Wybór i oprac. S. Lichański /
  cena: 21.00 zł    

 46. Nietzsche Friedrich - Ludzkie , arcyludzkie / Wyd. Zielona Sowa / Kraków / 2003 / str. 302 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przekład Konrad` Drzewiecki /
  cena: 36.00 zł                      

 47. Niewęgłowski Andrzej - Mazowsze na przełomie er .Przemiany społeczno-demograficzne i gospodarcze / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN / Wrocław / 1972 / str. 304 mapki 5 tabl. 5 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / PAN Instytut Historii Kultury Materialnej .Nakł. 690 egz. /
  cena: 39.00 zł                      

 48. Niewęgłowski Wiesław Al. - Podnoszę z ziemi mój głos / Editions du dialogue / Paryż / 1990 / str. 405 / 11x18 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Szczególna dedykacja autora /
  cena: 50.00 zł                      

 49. Niewiadomski Stanisław - Warszawa jakiej nie ma / PIW / W-wa / 1988 / str. 356 / 13x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Biblioteka Syrenki /
  cena: 24.00 zł                      

 50. Niewiadomski Stanisław - Pięć piosnek na dwa głosy z towarzyszeniem fortepianu / K.S. Jakubowski / Lwów / br. ok. 1925 / str. 20 / 20x28 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / ...pomieszczonych w podręczniku p. t. Janina Porazińska i Stanisław Rossowski Pierwsze Czytania". Śpiewnik szkolny, nuty i tekst piosenek. /
  cena: 30.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>