>> Strona główna Koszyk [0]
znaleziono: 2849 pozycji,      1 - 50   >          
 1. Kaczmarek Czesław - Nadprzyrodzone życie dusz w Chrystusie i Kościele / Ksiegarnia "Jedność" / Kielce / 1947 / str. 131 / 11x16 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Rozważania dogmatyczno moralne /
  cena: 30.00 zł                      

 2. Kaczmarek Marian - Sarmacka perspektywa sławy . Nad Wojną chocimską Wacława Potockiego / Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo / Wrocław / 1982 / str. 139 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk /
  cena: 20.00 zł                      

 3. Kaczmarek Urszula - Na węgierskiej ziemi . Rzecz o polonii węgierskiej / Ars nowa / Poznań / 1999 / str. 256 il. / 17x24 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 45.00 zł                      

 4. Kaczmarkowski Michał - Nominalne grupy syntaktyczne łaciny okresu klasycznego / RW KUL / Lublin / 1985 / str. 187 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / nakład 325 egz. /
  cena: 45.00 zł                      

 5. Kaczmarski Jacek - Autoportret z kanalią / Wydawnictwo Wodnika / b.m. / 1994 / str. 283 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Lekko podniszczona okładka /
  cena: 60.00 zł                      

 6. Kaczmarski Jacek - Mój zodiak / Independent Polish Agency / Lund / 1985 / str. [86]il. / 21x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / J. Kaczmarski - teksty , Andrzej Płoski - ilustracje, opracowanie graficzne, projekt okładki. Wydano w Szwecji. Zagniecenia tylnej okładki /
  cena: 90.00 zł                      

 7. Kaczorowski Stefan - Cud Jasnej Góry . Szkic historyczny / Komitet Obchodu Trzystolecia USA / Londyn / 1956 / str. 189 il. / 14x22 cm / Opr.pł. / Stan dobry /
  cena: 45.00 zł                      

 8. Kaczorowski Stefan - Historia , działalność i tradycje Odrodzenia / Odnowa / Londyn / 1980 / str. 62 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 9. Kaczyńska Elżbieta , Drewniak Dariusz - Ochrana . Carska policja polityczna / WOW Gryf , Bellona / W-wa / 1993 / str. 150 / 17x25 cm / Opr.karton. / Stan dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 10. Kaczyński Adam Rafał - Życie codzienne żołnierzy Legionów Polskich podczas kampanii wołyńskiej 1915-1916 w świetle pamiętników żołnierskich / Ladeks / Lwów / 2014 / str. 93 / 17x25 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 11. Kaden - Bandrowski Juliusz - Życie Chopina / Gebethner i Wolff / W-wa / 1938 / str. 129 / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Projekt okładki i przerywniki - Tadeusz Piotrowski . Zażółcenia strony tytułowej /
  cena: 60.00 zł                      

 12. Kafel Mieczysław - Ekonomiczne oblicze zawodu dziennikarskiego w Polsce / Czytelnik / Kraków / 1945 / str. 157 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przedmowa - Adam Krzyżanowski /
  cena: 45.00 zł                      

 13. Kafka Franz - Ameryka / Czytelnik / W-wa / 1967 / str. 427 / 10x16 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / I polskie wyd. przeł. J. Kydryński , Nike . Przybrudzona obwoluta /
  cena: 24.00 zł                      

 14. Kafka Franz - List do ojca / PIW / W-wa / 1979 / str. 60 / 10x18 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Opracowanie graficzne - Wojciech Freudenreich /
  cena: 15.00 zł                      

 15. Kaibel Georg oprac. - Sophokles Elektra / B. G. Teubner / Leipzig / 1896 / str. 310 / 17x25 cm / Opr.pł. / Stan średni / Sammlung Wissenschaftlicher Commentare . Tekst grecki i komentarz .Mocno podniszczony grzbiet książki /
  cena: 45.00 zł                      

 16. Kajdański Edward - Fort Grochowski / Pojezierze / Olsztyn / 1982 / str. 316 il. mapka 1 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Życie i podróże inżyniera Kazimierza Grochowskiego 1873 - 1937 . Syberia , Mandżuria Chiny. Ilustracje, rozkładana mapka . Lekko sfalowana okładka /
  cena: 15.00 zł                      

 17. Kajsiewicz Hieronim - Mowa pogrzebowa po ś.p. Adamie Jerzym Księciu Czartoryskim / Ludwik Merzbach / Poznań / 1862 / str. 32 / 17x27 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / ".. byłym Pułkowniku wojsk polskich, b. Ministrze Spraw Zagranicznych cesarstwa rosyjskiego, b. Kuratorze szkół okręgu wileńskiego, b. Senatorze Wojewodzie królestwa polskiego , b. Naczelniku Rządu Narodowego zmarłym na wygnaniu dnia 15 lipca 1861 r. Powiedziana 15 stycznia 1862 r. w Paryżu " Plamy i zakwaszenia kartek . /
  cena: 54.00 zł                      

 18. - Kalendarz robotniczy 1963 / Książka i Wiedza / W-wa / 1962 / str. 480 il. / 18x26 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne artykuły z zakresu gospodarki , polityki , historii , techniki , literatury i sportu . Liczne ilustracje w tekście /
  cena: 10.00 zł                      

 19. - Kalendarz rolniczy Państwowego Banku Rolnego / Państwowy Bank Rolny / W-wa / 1928 / str. 224 il. / 12x16 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Zawiera kalendarz oraz obszerny dział informacyjny z poradami dla rolników i ogrodników. Przednia okładka podniszczona luzem, tylnej brak, wewnątrz stan dobry. Pieczątki - Państwowy Bank Rolny Oddział Główny , K. Dąbrowski /
  cena: 50.00 zł                      

 20. - Kalendarz turystyczno - krajoznawczy 1955 / Sport i turystyka / W-wa / 1954 / str. 240 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne artykuły krajoznawcze ilustrowane zdjęciami i mapkami /
  cena: 21.00 zł                      

 21. - Kalendarz Vademecum Roche na rok 1939 / Druk Galewski i Dau / W-wa / 1939 / str. 91 [131] / 10x14 cm / Opr.sk. / Stan dobry / złocone brzegi kart /
  cena: 140.00 zł    

 22. - autorzy / Kalendarz żydowski 1986 - 1987 / Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w PRL / W-wa / b.r. ok. 1988 / str. 224 il[33] / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W treści m.in.: Hanna Węgrzynek "Żydzi w Koronie i Litwie w XV i XVI wieku" , Szołem Alejchem "Gdybym był Rotszyldem" . Liczne ilustracje w tekście /
  cena: 45.00 zł    

 23. Kalenkiewiczowa Ludwika ( El. Ka. ) - Daniel Chodowiecki / b.w. / W-wa / 1903 / str. 14 il. / 30x3 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Oprawione w broszurę wyimki z 3 numerów Wędrowca 25, 27, 28, z 1903r. Zawierają stronę tytułową z autoportretem Chodowieckiego oraz bogato ilustrowany artykuł autorki - Daniel Chodowiecki /
  cena: 30.00 zł                      

 24. Kaleta Roman - Sensacje z dawnych lat / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1980 / str. 576 il. / 17x24 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Brak obwoluty /
  cena: 30.00 zł                      

 25. Kalicki Tadeusz , Mikucka Aniela (oprac.) - Bibljografja Polska Karola Estreichera / Gebethner i Wolf / W-wa / 1936 / str. 61 / 18x26 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przewodnik dla pracujących naukowo i studjujących . Liczne tablice zestawieniowe , nierozciete strony /
  cena: 27.00 zł                      

 26. Kalicki Włodzimierz - Powrót do Sulejówka / KAW / W-wa / 2001 / str. 131 il. / 22x27 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Opowieść o dworku Józefa Piłsudskiego .Bogato ilustrowana /
  cena: 25.00 zł                      

 27. Kalinka Walerian - Przegrana Francyi i przyszłość Europy / nakł. autora / Kraków / 1871 / str. 54 / 15x23 cm / Bez opr. / Stan średni / Brak broszurowej okładki. Pierwsza i ostatnia strona przybrudzone, wewnątrz egz. czysty /
  cena: 36.00 zł                      

 28. Kalinowski Józef - Listy 1856 - 1877 . Tom I cz. 1-2 / Towarzystwo Naukowe KUL / Lublin / 1978 / str. 443 il. , 377 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Karmelita bosy święty Rafał Kalinowski . Korespondencja obejmująca - okres przedpowstaniowy , Powstanie Styczniowe , zesłanie na Syberię oraz okres emigracji paryskiej . Część I : 1856 - 1872 , część II : 1873 - 1877 . Oprac. Czesław Gil. Liczne ilustracje /
  cena: 60.00 zł                      

 29. Kaliński Krzysztof Jan - Z dziejów Bolimowa / Gmina Bolimów / Bolimów / 1993 / str. 175 il. / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Monografia miasta. Książka zawiera dodatkowo rozprawę : Elżbieta Miszczyńska - Bolimowscy garncarze . Ilustracje /
  cena: 48.00 zł                      

 30. Kaliszewski Andrzej - Gry Pana Cogito / Wyd. Literackie / Kraków / 1982 / str. 243 / 13x20 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry /
  cena: 27.00 zł                      

 31. Kambylis Athanasios - Die Dichterweihe und ihre Symbolik / Carl Winter - Universitatsverlag / Heidelberg / 1965 / str. 218 / 16x24 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Untersuchungen zu Hesiodos, Kallimachos, Properz und Ennius /
  cena: 35.00 zł                      

 32. Kamieńska Anna - Rozmowy z profesorem Daleczko / Wyd. Łódzkie / Łódź / 1969 / str. 141 / 11x17 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / I wydanie, dedykacja autorki Rzym 1969 /
  cena: 48.00 zł                      

 33. Kamieński Henryk - Filozofia ekonomii materialnej ludzkiego społeczeństwa / PWN / W-wa / 1959 / str. 592 / 13x19 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Z dodaniem mniejszych pism filozoficznych. Oprac. Bronisław Baczko , BKF /
  cena: 10.00 zł                      

 34. Kamińska - Krassowska Halina oprac. - Miniatury polskie od XVII do XX wieku . / Muzeum Narodowe / W-wa / 1978 / str. 117 il.[120] / 18x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Katolog zbiorów , ilustracje /
  cena: 36.00 zł                      

 35. Kamiński Aleksander - Antek Cwaniak . Książka o zuchach / Harcerskie Biuro Wydawnicze / W-wa / 1947 / str. 270 / 12x18 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Ilustracje Władysław Czarnecki , przedmowa autora z 1946 r. . Lekka deformacja bloku, poza tym stan b. dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 36. Kamionkowa Janina - Życie literackie w Polsce w pierwszej połowie XIXw. / PIW / W-wa / 1970 / str. 428 / 15x21 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Studia. Pieczątka-Księgozbiór M.Brandys /
  cena: 30.00 zł                      

 37. Kampis Antal - The History of Art in Hungary / London & Wellingborough / Budapest / 1966 / str. 400 il. / 14x22 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Tekst w j. angielskim , papier kredowy , liczne ilustracje. Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 20 zł /
  cena: 48.00 zł                      

 38. Kant Immanuel - Religia w obrębie samego rozumu / Znak / Kraków / 1993 / str. 248 / 12x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 39. Kant Immanuel - Pisma teleologiczne / Wydawnictwo Rolewski / Toruń / 2000 / str. 103 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przekł. Justyna Nowotniak i Dariusz Pakalski , Klasyka Filozofii Niemieckiej /
  cena: 60.00 zł                      

 40. Kant Immanuel - Uzasadnienie metafizyki moralności / PWN / W-wa / 1970 / str. 126 / 13x19 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Przekł. Mścisław Wartenberg , oprac. Roman Ingarden , BKF /
  cena: 27.00 zł    

 41. Kant Immanuel - Krytyka praktycznego rozumu / PWN / W-wa / 1972 / str. 290 / 13x19 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Przekł. i oprac. Jerzy Gałecki , BKF /
  cena: 20.00 zł                      

 42. - Kantor l artiste a la fin du XXe siecle / Actes Sud - Papiers / Paryż / 1990 / str. 178 il. / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Ouvrage collectif publie sous la direction de Georges Banu . Symposium International 29-30 juin 1989 /
  cena: 60.00 zł                      

 43. Kantor Tadeusz - Lekcje mediolańskie / Cricoteka / Kraków / 1991 / str. 126 il. / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilutstracje /
  cena: 15.00 zł                      

 44. Kapuścik Janusz - Mecenas i uczony J. M. Ossoliński i jego działalność historycznoliteracka / Wyd. Literackie / Kraków / 1979 / str. 256 [24] / 13x20 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Oprawa biblioteczna /
  cena: 30.00 zł                      

 45. Karasiowa Anna oprac - Rozprawki spod Babiej Góry / Wyd. Literackie / Kraków / 1968 / str. 175 il. / 13x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Opowiadania ludowe z rejonu Orawy ,il. A. Stopka /
  cena: 27.00 zł    

 46. Karczewska-Markiewicz Zofia - Lope de Vega / Wiedza Powszechna / W-wa / 1968 / str. 302 [2],il. / 12 x 19 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Dedykacja autorki. /
  cena: 24.00 zł                      

 47. Karpiński Franciszek - Wybór poezyj / Krakowska Spólka Wydawnicza / Kraków / 1926 / str. XLVIII 80 / 13x18 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Oprac. Władysław Jankowski . Biblioteka Narodowa seria I nr 89 /
  cena: 30.00 zł                      

 48. Karpiński Jan Jerzy - Do Łysogór / PZWS / W-wa / 1959 / str. 162 il. mapki 3 / 18x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Fauna i flora Gór Świętokrzyskich /
  cena: 30.00 zł    

 49. Karpiński Wojciech - W Central Parku / Libella / Paryż / 1982 / str. 124 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 27.00 zł                      

 50. Karpowicz Mariusz - Sztuka Warszawy drugiej połowy XVII w. / PWN / W-wa / 1975 / str. 278 il. / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 27.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>