>> Strona główna Koszyk [0]
znaleziono: 2931 pozycji,      1 - 50   >          
 1. J. K. - Powtórzenie historji powszechnej nowoczesnej / nakł. autora / Biała / 1931 / str. 47 / 11x15 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Kalendarium historii powszechnej 1789 - 1930 /
  cena: 30.00 zł                      

 2. ( Jabłonowski Roman ) Kozłowski W. - Powstanie Kościuszkowskie w Kurlandii / Społeczność Akademicka USB / Londyn / 1973 / str. 287 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Alma Mater Vilnensis . Prace Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego na obczyźnie. Współoprawne razem z : S.Kościałkowski - Raptularz . /
  cena: 80.00 zł                      

 3. Jabłonowski Ludwik - Pamiętniki / Wyd. Literackie / Kraków / 1963 / str. 432 / 18x24 cm / Opr.pł. / Stan średni / Podniszczone strony , brak obwoluty /
  cena: 30.00 zł                      

 4. Jabłonowski Marek - Cztery lata przed wojną . Z dziejów gospodarki polskiej 1936 - 1939 / OBN w Olsztynie / Olsztyn / 1996 / str. 241 / cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne wykresy , tabele , rozkładana mapka /
  cena: 40.00 zł                      

 5. Jabłoński Tadeusz , Terlecki Władysław - Katalog monet polskich 1669 - 1763 / Arkady / Warszawa / 1969 / str. 143 il. / 11x17 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje monet /
  cena: 36.00 zł                      

 6. Jachimowski Tadeusz - Dokumenty do sprawy pozbawienia katedry filozofii Józefa Gołuchowskiego na Uniwersytecie Wileńskim / PAU / Kraków / 1933 / str. 72 / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Dedykacja autora . Nierozcięte strony, pofalowania stron. /
  cena: 30.00 zł                      

 7. Jackowski Antoni - Bibliografia turystyki polskiej do roku 1972. Wybór / Instytut Turystyki / W-wa / 1973 / str. 304 / 17 x 24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Maszynopis powielany. /
  cena: 36.00 zł    

 8. Jackowski K. - Muzea przemysłu i techniki za granicą i w Polsce / Nakł. Stowarzyszenia Techników Polskich / W-wa / 1932 / str. 57 il. / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Dedykacja autora . Liczne ilustracje w tekście . papier kredowy , ładny egzemplarz /
  cena: 10.00 zł    

 9. Jacob Max - Wybór poezji / PIW / W-wa / 1965 / str. 119 [7] / 12x17 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Redagował Adam Ważyk /
  cena: 12.00 zł                      

 10. Jacobson Karol - Towaroznawstwo . Podręcznik dla kupców , przemysłowców i szkół handlowych / Gebethner i Wolff / W-wa / 1895 / str. 190 tabl.1 IX / 15x22 cm / Opr.płsk. / Stan średni / Zachowane broszurowe okładki, grzbiet mocno poprzecierany, w górnej części naklejona kartka, dawne pieczątki, wew. stan dobry. /
  cena: 90.00 zł                      

 11. Jakimowicz A. Ryttel A. - Indie . Panorama sztuki / Arkady / W-wa / 1978 / str. 92 il. [178] / 20x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Wydawnictwo albumowe /
  cena: 36.00 zł    

 12. Jakóbczyk - Gryszkiewicz Jolanta - Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast / UŁ / Łódź / 1998 / str. 173 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy , Łodzi i Krakowa . Liczne mapki, wykresy. Nakład 165 egz. /
  cena: 45.00 zł                      

 13. Jakowlewa Nadieżda Władymirowna ( Łanskaja N. ) - Missyonarze Świętej Rosyi . Powieść ze społecznego życia w Zachodnim Kraju / Krakowska Spółka Wydawnicza / Kraków / 1893 / str. 223 / 15x22 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Akcja rozgrywa się na polskich kresach - Polesie .Oprawa indywidualna z epoki, bez napisów. /
  cena: 45.00 zł                      

 14. Jakubisiak Augustin - La pensee et le libre arbitre / Librairie Philosophique J. Vrin / Paris / 1936 / str. 344 / 17x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wolna wola i determinizm . Tekst w j. francuskim , nieaktualne pieczątki /
  cena: 90.00 zł                      

 15. Jakubowska Marta - Wychowanie seksualne dzieci w wieku przedszkolnym / Państw. Zakład Wyd. Lekarskich / W-wa / 1962 / str. 20 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Niewielkie podkreślenia w tekście. Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa. /
  cena: 12.00 zł    

 16. Jakubowski Jan Zygmunt , Milska Anna oprac. - Adam Mickiewicz w kraju Goethego i Schillera / Wyd. Sztuka / W-wa / 1956 / str. 152 il. / 22x32 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Liczne ilustracje w tekście , lekko podniszczona obwoluta /
  cena: 27.00 zł                      

 17. Jan od Krzyża św. - Pieśni mistyczne / Głos Karmelu / Kraków / 1942 / str. 122 / 13x19 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Niewielkie ślady zalania - pieczątki /
  cena: 30.00 zł                      

 18. ( Jan z Koszyczek ) - Poncjan ( historija o siedmi mędrcach ) przekładania Jana z Koszyczek / nakł. PAU / Kraków / 1927 / str. XVI 156 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Biblijoteka Pisarzów Polskich , wydał Julian Krzyżanowski , nierozcięte strony /
  cena: 60.00 zł                      

 19. Janicka - Krzywda Urszula - Patron - Atrybut - Symbol / Pallottinum / Poznań / 1993 / str. 236 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Czyli co o świętych i błogosławionych powinien wiedzieć przewodnik /
  cena: 15.00 zł                      

 20. Janik Michał - Mikołaja Reja żywot i pisma / Krakowska Spółka Wydawnicza / Kraków / 1923 / str. 135 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Przybrudzona broszurowa okładka /
  cena: 27.00 zł                      

 21. Janik Michał - Towiańczycy na Syberji / b.w. / Kraków / 1930 / str. 18 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Odbitka z "Przeglądu Współczesnego" nr.98-98 /
  cena: 39.00 zł                      

 22. Janin Józef - Opowieści z utraconego (k)raju / OPiM / Londyn / 1982 / str. 87 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Zbeletryzowane wspomnienia autora z Dwudziestolecia /
  cena: 36.00 zł                      

 23. Janion Maria - Zygmunt Krasiński - debiut i dojrzałość / Wiedza Powszechna / W-wa / 1962 / str. 274 il. / 18x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Lekko podniszczona obwoluta i fragment okładki /
  cena: 30.00 zł                      

 24. Janiszewski Eugeniusz - Wspomnienia odessity 1894 - 1916 / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1987 / str. 324 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 27.00 zł                      

 25. Jankowski Czesław - Z dnia na dzień . Warszawa 1914 - 1915 Wilno / Wyd. Kazimierza Rutskiego / Wilno / 1923 / str. [2]414 / 19x23 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Wspomnienia . Blok i okładki luzem, wewnątrz karty kompletne i czyste, pozycja do oprawy. Wpis własnościowy - Strobów 1923 (dwór i majątek Władysława Strakacza ) oraz drugi - Jadwigi Strakaczowej 1923 /
  cena: 45.00 zł                      

 26. Jankowski Edmund - Eliza Orzeszkowa / PIW / W-wa / 1964 / str. 684 il.[60] / 15x20 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Biografia . Brak obwoluty /
  cena: 27.00 zł                      

 27. Jankowski Józef - Magia piękności (teorya równej wagi) , Zarys wiedzy jedności . Listy do przyjaciółki , Tym, co nie wiedzą / Nakł. Drukarni Ed. Nicz i S-ka / W-wa / b.r. ok. 1920 / str. 129 il.[20] / 13x20 cm / Bez opr. / Stan słaby / Liczne ilustracje w tekście .Brak broszurowej okładki , pozycja do oprawy /
  cena: 36.00 zł                      

 28. Jankowski Kazimierz - Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej / PIW / W-wa / 1975 / str. 378 [6] / 11 x 17 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Biblioteka Myśli Współczesnej /
  cena: 15.00 zł    

 29. Jankowski Stanisław M. - Dziewczęta w maciejówkach / TRIO / W-wa / 2012 / str. 477 il. / 17x24 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 45.00 zł                      

 30. Janowicz Tomasz - Czesi . Studjum historyczno - polityczne / b.w. / Kraków / 1936 / str. 158 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 31. Janta Aleksander - Lustra i reflektory / Czytelnik / W-wa / 1982 / str. 531 / 12x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Zbiór szkiców i publicystyki , oprac. Michał Sprusiński /
  cena: 24.00 zł                      

 32. Janta Aleksander - Schron / Tematy / London / 1970 / str. 23 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Epilog w jednej odsłonie . Odbito 250 numerowanych egzemplarzy . /
  cena: 40.00 zł                      

 33. Janta Aleksander - Linia podziału / OPiM / Londyn / 1963 / str. [4] III 40 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wstęp Artur Maria Swinarski . Edycja bibliofilska, numerowana, niesprzedażna - premia dla subskrybentów Fletu i apokalipsy /
  cena: 45.00 zł                      

 34. - Japan / Sugiura / Tokyo / 1932 / str. 84 il. / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Folder krajoznawczy . Liczne ilustracje . Podniszczona okładka i grzbiet /
  cena: 45.00 zł                      

 35. Jarocki Walenty - Śródlądowe drogi wodne / Wydawnictwa Komunikacyjne / W-wa / 1954 / str. 287 il. / 18x24 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry / Treść : Podstawy projektowania dróg wodnych, Drogi wodne naturalne, Śródlądowe sztuczne drogi wodne,Stopniowanie rzek, Kanały żeglugi, Śluzy komorowe i podnośne, Porty, Budowa i naprawa taboru pływającego, Organizacja placu budowy przy wykonywaniu obiektów hydrotechnicznych. Ilustracje - zdjęcia, rysunki, przekroje. /
  cena: 50.00 zł                      

 36. Jaroszewski Tadeusz Stefan - Chrystian Piotr Aigner 1756 - 1841 / PWN / W-wa / 1965 / str. 224 il. / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Studia i materiały do teorii i historii architektury i urbanistyki tom V . Liczne ilustracje - zdjęcia, plany, przekroje. /
  cena: 36.00 zł                      

 37. Jaroszewski Tadeusz Stefan , Baraniewski Waldemar - Pałace i dwory w okolicach Warszawy / PWN / W-wa / 1992 / str. 304 il. / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Opis 50 obiektów, liczne ilustracje, mapka. Zamazany niewielki wpis własnościowy /
  cena: 40.00 zł                      

 38. Jaroszyński Tadeusz - Zaranie malarstwa polskiego . Szkic do historyi / Gebethner i Wolff / Kraków / 1905 / str. 153 / 12x29 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Biblioteka Tygodnika Ilustrowanego nr. 15 . Nierozcięte strony /
  cena: 30.00 zł                      

 39. Jarosławiecka - Gąsiorowska Maria - Cracovie ses monuments et ses musees / PAU / Kraków / b.r. ok. 1935 / str. [6] 40 il. tabl. 12 mapka 1 / 12x16 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Przewodnik w j. francuskim , liczne ilutsracje, rozkładana mapka . Bardzo ładny egzemplarz /
  cena: 60.00 zł                      

 40. Jarzębowski Leonard oprac. - Druki toruńskie XVI wieku / PIW / W-wa / 1969 / str. 191 / 21x27 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje w tekście . Nierozcięte kartki /
  cena: 36.00 zł                      

 41. Jasieński Bruno - Człowiek zmienia skórę . Powieść . Tom 1-2 / Tow. Wydawnicze Mewa / W-wa / 1934 / str. 359, 343 / 13x19 cm / Opr.pł. / Stan dobry / I polskojęzyczne wydanie - przekład z rosyjskiego. Wpisy własnościowe . Oprawa indywidualna powojenna . Ładnie zachowany egz. /
  cena: 255.00 zł                      

 42. Jasiński Grzegorz - Mazurzy w drugiej połowie XIX wieku . Kształtowanie się świadomości narodowej / Pracownia Małej Poligrafii OBN / Olsztyn / 1994 / str. 210 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / nakład 500 egz. /
  cena: 36.00 zł    

 43. Jasiński Kazimierz - Rodowód Piastów Ślaskich . Tom III / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1977 / str. 248 il. tabl. 2 / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Piastowie Opolscy , Cieszyńscy i Oświęcimscy . Ilustracje , tablice genealogiczne /
  cena: 30.00 zł                      

 44. Jasiński Stanisław - Wielki Książe Konstanty i inne rzeczy / nakł. Głosu Wąbrzeskiego / Wąbrzeźno / 1927 / str. 216 / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Z różnych czasów . Tom I - pozostałe nie ukazały się. Wyd. II ponad dwukrotnie obszerniejsze od pierwszego lubelskiego. Zawiera sztukę "Wielki Książe.." oraz poezje. Poprzedzone obszernym wstępem : List autora do gen. Leona Berbeckiego , list Biskupa Władysława Bandurskiego do autora, przedmowa prof. Kazimierza Lubeckiego i inne poruszające m in. kwestie polskości Pomorza i dostępu Polski do morza . Dedykacja - prawdopodobnie autora. Blok luźny, brak tylniej okładki i portretu, poza tym strony czyste i kompletne, poz do oprawy. /
  cena: 90.00 zł                      

 45. ( Jastrun Tomasz ) Smecz - Z ukosa / Instytut Literacki / Paryż / 1992 / str. 224 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Bibliotka Kultury nr 476 . Wybór felietonów /
  cena: 30.00 zł    

 46. Jastrun Mieczysław - Rzecz ludzka . Poezje / Spółdzielnia Wydawnicza Książka / W-wa / 1946 / str. 106 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Projekt okładki Olga Siemaszkowa . Ciekawe pieczątki z epoki: Urząd Informacji i Propagandy Województwa Lubelskiego . Wydział Polityczno-Wychowawczy /
  cena: 20.00 zł                      

 47. Jastrun Mieczysław i Pollak Seweryn oprac. - autorzy / Dwa wieki poezji rosyjskiej . Antologia / Czytelnik / W-wa / 1947 / str. 488 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne portrety . Posłowie L. Gomolicki /
  cena: 15.00 zł                      

 48. Jastrzębski Marek - Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury 13 XII 1981 - 31 XII 1988 / Biblioteka Narodowa / W-wa / 1994 / str. 488 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 49. Jaszowski Józef - Pamiętnik dowódcy rakietników konnych / PAX / W-wa / 1968 / str. 235 il. / 12x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przedmowa - Jerzy Łojek , liczne ilustracje. Pamiętnik z czasów napoleońskich i kampanii 1831r. /
  cena: 20.00 zł                      

 50. Jaworczakowa Mira - Wszystkim swoje księgi daję ... / Nasza Księgarnia / W-wa / 1980 / str. 66 [2], il. / 13x21 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Ilustrowała H. Balicka-Fribes /
  cena: 12.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>