>> Strona główna Koszyk [0]
znaleziono: 2981 pozycji,      1 - 50   >          
 1. - autorzy / I-szy zbiorek poezji robotniczej / Nakładem Sceny i Lutni Robotniczej / W-wa / 1922 / str. 80 / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Antologia . Brak przedniej okładki. Wpis własnościowy J.D 1927 ( Jerzy Dargiel ) /
  cena: 30.00 zł                      

 2. Ibrahim ibn Jakub - Ibrahim s - ibn - Jakub s Reisebericht uber die Slawenlande aus dem Jahre 965 / L Academie Imperiale des Sciences de St. Petersburg / St. Petersburg / 1898 / str. IV 183 / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Oprac. Friedrich Westberg , tekst w j. niemieckim . Zapiski Impieratorskoj Akademji Nauk Tom III nr. 4 . Podniszczona okładka z ubytkami na grzbiecie /
  cena: 120.00 zł                      

 3. Ibsen Henryk - Hedda Gabler . Sztuka w czterech aktach / Nakł. Księgarni Wilhelma Zukerkandla / Lwów / b.r. ok 1910 / str. 99 / 10x15 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Przekład Karhal - prawdopodobnie Kazimierz Rychłowski 1878 - 1941 /
  cena: 30.00 zł                      

 4. Ibsen Henryk - Zmartwychwstanie . Epilog dramatyczny w trzech aktach / Przegląd Tygodniowy / W-wa / 1900 / str. 86 / 13x19 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Przekład z norweskiego - Józefa Klemensiewiczowa . Ładna oprawa indywidualna z epoki. /
  cena: 80.00 zł                      

 5. Idzikowski Mieczysław , Sydow Bronisław Edward - Portret Fryderyka Chopina / PWM / Kraków / 1952 / str. CXXXI / 25x32 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Liczne ilustracje na tablicach /
  cena: 45.00 zł    

 6. Ihnatowicz Janusz A. - Pejzaż z postaciami / OPiM / Londyn / 1972 / str. 61 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Poezje z lat 1966-1970 /
  cena: 40.00 zł                      

 7. - II Ogólnopolski Salon Zimowy . Styczeń - luty 1947 / Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych / Kraków / 1947 / str. 23 il. tabl. [15] / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Katalog wystawy, malarstwo, grafika, rzeźba. Ilustracje. Postrzępione broszurowe okładki luzem, wewnątrz stan dobry. /
  cena: 20.00 zł                      

 8. Iliński Paweł S. - Błogosławiony Maksymilian Maria Kolbe na tle epoki / Veritas / Londyn / 1975 / str. 286 il. / 15x22 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Przybrudzona obwoluta /
  cena: 30.00 zł                      

 9. Iljinski Igor - Pamiętnik aktora / WAiF / W-wa / 1962 / str. 382 / 15x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Teatr rosyjski lat dwudziestych i trzydziestych. Wsiewołod Meyerhold , Włodzimierz Majakowski , awangarda . Wstęp Konstanty Puzyna /
  cena: 36.00 zł                      

 10. - Ilustrowany katalog źródeł kartograficznych , zeszyt V / PWN / W-wa / 1957 / str. 26 il. [28} / 20x30 cm / Opr.ppł. / Stan średni / W. Trzebiński T.P. Szafer - Katalog planów miast polskich w zbiorach niemieckiej Biblioteki Państwowej w Berlinie cz. I . Opisy planów i widoków miast : Warszawa , Kraków , Częstochowa , Sandomierz , Zamość , Sieradz , Kalisz , Konin , Łęczyca , Koło , Płock , Tykocin i Białystok . Liczne reprodukcje . Nieznaczny ślad zalania na marginesie /
  cena: 36.00 zł                      

 11. - autorzy / Ilustrowany Tygodnik Polski 1915 r., z. 1 / NKN / Kraków / 1915 / str. 16 il. / 24x32 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Pismo poświęcone literaturze i sztuce pod red. Lucyana Rydla i art. kierownictwem A.S.Procajłowicza . W numerze m.in. : H. Zbierzchowski - Pogrzeb ułanów Wąsowicza , J. Kaden - Bandrowski - Po drodze . Liczne ilustracje /
  cena: 30.00 zł    

 12. Infeld Leopold - Szkice z przeszłości . Wspomnienia / PIW / W-wa / 1964 / str. 298 / 20x14 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Podniszczona obwoluta /
  cena: 27.00 zł                      

 13. - Informator gospodarczy . Cz. I - M. St. Warszawa / Polska Agencja Gospodarcza / W-wa / b.r. ok. 1947 / str. XXII 328 mapki 3 / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Obszerny informator adresowy: urzędy, ambasady, kościoły, instytuty, muzea, szkolnictwo, prasa, służba zdrowia, adwokaci, lekarze, przedsiębiorstwa, handel, usługi. Bezcenne źródło do historii sektora prywatnego w powojennej Warszawie. Rozkładane mapki w tym jeden schematyczny plan Warszawy z zaznaczonymi m.in. projektowanymi liniami szybkiej kolei miejskiej (dotąd niezrealizowane). Mocno podniszczona broszurowa okładka, wewnątrz stan dobry. /
  cena: 120.00 zł                      

 14. Ingarden Roman - Studia z teorii poznania / PWN / W-wa / 1995 / str. 241 / 17x25 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Oprac. i wstęp Adam Węgrzecki /
  cena: 60.00 zł                      

 15. Ingarden Roman - Spór o istnienie świata . Tom I / PWN / W-wa / 1987 / str. Ontologia egzystencjalna . Wyd. III zmienione . Tłum. Danuta Gierulanka / 17x25 cm / Opr.pł. / Stan dobry /
  cena: 45.00 zł                      

 16. Inglot Mieczysław oprac. - Norwid . Z dziejów recepcji twórczości / PWN / W-wa / 1983 / str. 576 / 15x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Antologia tekstów /
  cena: 30.00 zł                      

 17. Inoue Yasushi - Haori / Czytelnik / W-wa / 1966 / str. 66 / 10x18 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Przekł. z francuskiego A. Gostyńska .Tytuł org. japońskiego - Ryoju . Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 18.00 zł    

 18. - Instrukcja dla komisyj szczegółowych sprawdzających stan i wartość nieruchomości pod bezpieczeństwo Towarzystwu Kredytowemu Miasta Warszawy poddawanych / b.w. / W-wa / 1910 / str. 94 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Zasady szacunków technicznych, zestawienia, tabele. Ubytki rogu broszurowej oprawy i ostatniej strony. /
  cena: 60.00 zł                      

 19. - autorzy / Insurrekcje , 1929 , nr 2 / b.w. / W-wa / 1929 / str. 100-200 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W treści : A. Szelągowski - Pozytywizm warszawski a socjalizm popowstaniowy , W. Mazurkiewicz - Radykalizm londyńsko-rosyjski , J. U. Niemcewicz - Życiorys Generała Kościuszki , nierozcięte strony /
  cena: 30.00 zł                      

 20. - Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce / IS PAN / W-wa / 1993 / str. 127 il. ( 22 ) / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Źródła i materiały do dziejów sztuki polskiej . Red . Marian Arszyński . Tom XXIV . Zeszyt 4 b . Kościoły w Wielkopolsce XVI wieku (Dzietrzniki , Gaszyn , Grębień , Jaworzno , Kadłub , Łaszew , Łyskornia , Ochędzyn , Popowice , Wierzbie , Wiktorów ) . Oprac. Ryszard Brykowski , Grażyna Ruszczyk . Liczne ilustracje /
  cena: 45.00 zł                      

 21. Irzykowski Karol - Słoń wśród porcelany . Studja nad nowszą myślą literacką w Polsce / RÓJ / W-wa / 1934 / str. 355 [5] / 13 x 19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / I wyd. Brak obwoluty, podniszczona oprawa /
  cena: 24.00 zł                      

 22. Irzykowski Karol - Myśli / Czytelnik / W-wa / 1974 / str. 142 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Biblioteka Symposion . Wybrał i opracował L.B. Grzeniewski . Wpisy własnościowe . /
  cena: 21.00 zł                      

 23. Irzykowski Karol - Aforyzmy / PIW / W-wa / 1975 / str. 119 / 11x17 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan średni / Wstęp i wybór S. Lichański .Przybrudzona obwoluta /
  cena: 12.00 zł    

 24. Irzykowski Karol - Słoń wśród porcelany . Lżejszy kaliber / Wyd. Literackie / Kraków / 1976 / str. 684 / 13x20 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Pisma pod red. Andrzeja Lama /
  cena: 27.00 zł                      

 25. Irzykowski Karol - Pisma . Listy 1897 - 1944 / Wyd. Literackie / Kraków / 1999 / str. 456 / 15x21 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry / Pisma red. A. Lam , oprac. B. Winklowa /
  cena: 45.00 zł                      

 26. Irzykowski Karol - Pisma rozproszone . Tom I 1897 - 1922 / Wyd. Literackie / Kraków / 1998 / str. 741 / 16x21 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry / Pisma pod red. Andrzeja Lama /
  cena: 50.00 zł                      

 27. Irzykowski Karol - Spod ciemnej gwiazdy . Wybór nowel / PIW / W-wa / 1958 / str. 215 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 28. - autorzy / Iskra 1903 r. , nr 1 / Towarzystwo Eleusis / Kraków / 1903 / str. 32 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Tygodnik ludowy poświęcony sprawie wychowania narodowego . W treści m.in. : Budzenie się Ducha Narodowego w Królestwie Polskiem , Detronizacja Mikołaja I-ego , Żywot św. Katarzyny . Okładka luzem /
  cena: 24.00 zł                      

 29. Iwaniuk Wacław - Moje obłąkania / Stowarzyszenie Literackie Kresy / Lublin / 1991 / str. 55 il. / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Poezje I wydanie , ilustracje -2 grafiki Zbigniew Lubicz-Miszewski . Biblioteka kresowa 1 /
  cena: 45.00 zł                      

 30. Iwaniuk Wacław - Podróż do Europy . Opowiadania i szkice / Oficyna Wydawnicza NZS UWr. / Wrocław / 1987 / str. 119 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wydawnictwo podziemne . Szczególna dedykacja autora /
  cena: 60.00 zł                      

 31. Iwaniuk Wacław - Wybór wierszy / Instytut Literacki / Paryż / 1965 / str. 106 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Biblioteka Kultury tom CIX /
  cena: 30.00 zł                      

 32. Iwańska Alicja - Właśnie tu ! / PFK / Londyn / 1992 / str. 162 il. (6) / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Rzecz o dziewiętnastowiecznym Jean Marie Guyau i dwudziestowiecznej sobie samej /
  cena: 30.00 zł                      

 33. Iwańska Alicja - Niektóre / PFK / Londyn / 1991 / str. 36 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Poezje, I wyd. , ładny egz. /
  cena: 30.00 zł                      

 34. Iwańska Alicja - Niezdemobilizowani . Poznań - Warszawa 1945 1946 / PFK / Londyn / 1988 / str. 131 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Powieść oparta o wspomnienia autorki zaangażowaną w powojenną konspirację. /
  cena: 36.00 zł                      

 35. ( Iwaszkiewicz Jarosław , Czermakowa Izabela ) Eleuter - Listy do Felicji / Czytelnik / W-wa / 1979 / str. 259 / 12x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Korespondencja literacka, która ukazywała się na łamach Nowin Literackich 1947-1948. Posłowie -\ Kazimierz Koźniewski /
  cena: 24.00 zł                      

 36. Iwaszkiewicz Jarosław - Cztery szkice literackie / Czytelnik / W-wa / 1953 / str. 92 / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Leonardo da Vinci , Wiktor Hugo , Karol Szymanowski , Zofia Nałkowska /
  cena: 19.00 zł                      

 37. Iwaszkiewicz Jarosław - Gawęda o książkach i czytelnikach / Czytelnik / W-wa / 1959 / str. 44 [4] / 12x19 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan słaby / Podniszczona obwoluta /
  cena: 18.00 zł                      

 38. Iwaszkiewicz Jarosław - Gawęda o książkach i czytelnikach / Stowarzyszenie Księgarzy Polskich / W-wa / 1984 / str. 61 / 8x6 cm / Opr.karton. / Stan dobry / ilustracje , wydanie miniaturowe /
  cena: 15.00 zł                      

 39. Iwaszkiewicz Jarosław - Pasje błędomierskie / Czytelnik / W-wa / 1976 / str. 260 / 14x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 40. Iwaszkiewicz Jarosław - Podróże do Polski / PIW / W-wa / 1979 / str. 255 il. / 15x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Seria Podróże . Wklejono parę wycinków z prasy dotyczących autora /
  cena: 27.00 zł                      

 41. Iwaszkiewicz Jarosław - Warkocz jesieni i inne wiersze / PIW / W-wa / 1954 / str. 43 / 12x18 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / I wyd. sygantura własnościowa /
  cena: 18.00 zł                      

 42. Iwaszkiewicz Józef - Metody Jakobsona melioracji torfowisk / b.w. / Wilno / 1937 / str. 16 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / .. w świetle opinii Mińskiej Doświadczalnej Stacji Błotnej . Odbitka z Tygodnika Rolniczego /
  cena: 15.00 zł                      

 43. Iwaszkiewicz Józef - Torfy źródliskowe i sposoby ich odwadniania / b.w. / Wilno / b.r. ok. 1930 / str. 19 / 15x23 cm / Bez opr. / Stan dobry / Odbitka z Tygodnika Rolniczego /
  cena: 15.00 zł                      

 44. Iłłakowiczówna Kazimiera - Trazymeński zając . Księga dygresji / Wyd. Literackie / Kraków / 1975 / str. 219 / 13x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Wspomnienia /
  cena: 15.00 zł                      

 45. Iłłakowiczówna Kazimiera - Wesołe wierszyki / Gebethner i Wolf / W-wa / 1934 / str. 29 il. / 18x24 cm / Bez opr. / Stan dobry / Ilustracje - Wanda Wójcicka . Brak broszurowej okładki, ładnie zachowany egz. /
  cena: 70.00 zł                      

 46. Iłłakowiczówna Kazimiera - Wspomnienia i reportaże / Więź / W-wa / 1997 / str. 248 / 12x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Obejmuje również teksty, które ze względów cenzuralnych nie mogły się ukazać w PRL. /
  cena: 20.00 zł                      

 47. J. K. - Powtórzenie historji powszechnej nowoczesnej / nakł. autora / Biała / 1931 / str. 47 / 11x15 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Kalendarium historii powszechnej 1789 - 1930 /
  cena: 30.00 zł                      

 48. ( Jabłonowski Roman ) Kozłowski W. - Powstanie Kościuszkowskie w Kurlandii / Społeczność Akademicka USB / Londyn / 1973 / str. 287 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Alma Mater Vilnensis . Prace Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego na obczyźnie. Współoprawne razem z : S.Kościałkowski - Raptularz . /
  cena: 80.00 zł                      

 49. Jabłonowski Ludwik - Pamiętniki / Wyd. Literackie / Kraków / 1963 / str. 432 / 18x24 cm / Opr.pł. / Stan średni / Podniszczone strony , brak obwoluty /
  cena: 30.00 zł                      

 50. Jabłonowski Marek - Cztery lata przed wojną . Z dziejów gospodarki polskiej 1936 - 1939 / OBN w Olsztynie / Olsztyn / 1996 / str. 241 / cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne wykresy , tabele , rozkładana mapka /
  cena: 40.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>