>> Strona główna Koszyk [0]
znaleziono: 3406 pozycji,      1 - 50   >          
 1. - autorzy / Echo literacko-artystyczne , 1914 , nr 23-24 / Antoni Sikorski / W-wa / 1914 / str. 66 / 18x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Miesięcznik , w treści : J. A. Rimbaud - W piekle , W. Wiediger - Malarstwo , Al. Kraushar - Zawieruszony rękopis tomu II dzieła M. Mochnackiego "O literaturze polskiej w wieku XIX" . Projekt okładki - Wacław Wiediger , druk na b.ładnym, grubym papierze. Blok luźny /
  cena: 30.00 zł                      

 2. - autorzy / Echo szkoły pracownic społecznych , 1930 , Nr 1 / Druk. Tow. Polskiej Macierzy Szkolnej / W-wa / 1930 / str. 20 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Kwartalnik. /
  cena: 9.00 zł                      

 3. Eckert Edward oprac. - Eksperyment . Polscy oficerowie w Afryce Zachodniej w latach 1941 - 1943 / Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego / Londyn / 1988 / str. 118 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Materiały, dokumenty, źródła, archiwalia z.4 Druk maszynowy /
  cena: 40.00 zł                      

 4. Eco Umberto - Pejzaż semiotyczny / PIW / W-wa / 1972 / str. 403 / 11x18 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Przekł. Adam Weisberg , przedmowa Marcin Czerwinski . 36Biblioteka Myśli Współczesnej . Lekko przybrudzona okładka /
  cena: 20.00 zł                      

 5. Egan Desmond - Poezje wybrane 1972 - 2002 / UMCS / Lublin / 2002 / str. 156 il. / 19x30 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Edycja dwujęzyczna. Ilustracje Zofia Kopel-Szulc /
  cena: 80.00 zł                      

 6. Eisenberg Jerome M. - Art of the Ancient World / Royal-Athena Galleries / New York / 1985 / str. 208 il. / 19x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / IV Ancient , European , Oriental , Pre-Columbian & Tribal Works of Art . A Guide for the Collector and Investor . Bogato ilustrowany katalog wraz z cennikiem . Papier kredowy , zdjęcia wielobarwne. /
  cena: 69.00 zł                      

 7. Ejbich Bohdan - Kochanek siódmej wdowy / nakł. autora / Toronto / 1981 / str. 193 il. / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Zbeletryzowane wspomnienia lotnicze z czasów II Wojny Światowej . Ilustracje - archiwalne zdjęcia. Dodatek s.157-193 Por. Jan ŁUCKI - Pamiętnik 1939. /
  cena: 40.00 zł                      

 8. Ejsmond Julian - Patrząc na moich synków . Dziecięcy światek / nakł. Julianowej Ejsmondowej / W-wa / 1931 / str. 84 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Poezja i proza. Ładny układ typograficzny. Lekko wygiety blok /
  cena: 40.00 zł                      

 9. Ejsmond Julian - Nosił wilk razy kilka ... . Przygody łowieckie / Biblioteka Dzieł Wyborowych / W-wa / b.r. ok. 1926 / str. 141 / 12x17 cm / Bez opr. / Stan słaby / Blok luźny, brak okładek, pozycja do oprawy. Wpis własnościowy ołówkiem - Czemierówka 1926 (majątek pod Nowogródkiem ) /
  cena: 40.00 zł                      

 10. Ekkehart I. von Sankt Gallen - Waltharius / Insel - Verlag / Leipzig / 1988 / str. 115 / 13x19 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Latenisch und Deutsch . Tekst w języku niemieckim i łacińskim /
  cena: 36.00 zł                      

 11. - autorzy / Ekonomia wobec potrzeb ludzkich / Księgarnia Polska w Paryżu / Paryż / b. r. ok. 1962 / str. 271 / 16x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / "...Wybór rozpraw z przedmową prof. F. Perroux" . Przeł. Kacper Zabigiwin /
  cena: 45.00 zł                      

 12. Elbanowski Adam - Kraina Mwisków . Przewodnik po Eldorado / Bertelsmann Media Sp. z o.o. / W-wa / 1999 / str. 287 il. / 15x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry /
  cena: 39.00 zł                      

 13. - Elegia / Wyd. Warszaw. Koła Polskiego Tow. Filologicznego / W-wa / 1950 / str. 50, il., 1 tabl.l / 15 x 20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Pieczątka. Opracowały: L. Winniczuk , S. Linowska /
  cena: 15.00 zł                      

 14. - Elenchus cleri partis Dioecesis Cracoviensis sub Dominio Caesareo-Austriaco sitae anno salutis 1855 / b.w. / Kraków / 1854 / str. 59, 76 / 13x18 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Współoprawne z - Elenchus universi venerabilis cleri saecularis et regularis ejus partis Dioecesis Kielcenso - Cracoviensis quae in Regno Poloniae sita est . Pro anno Domini 1855 . (76 str.) Diecezja Krakowska oraz Kielecko-Krakowska - wykaz duchowieństwa, indeksy. Oprawa indywidualna płócienna, naklejka introligatora : J. Benzdorf oprawiał w Krakowie /
  cena: 80.00 zł                      

 15. Eliade Micrea - Historia wierzeń i idei religijnych . Tom 1 / PAX / W-wa / 1988 / str. 415 / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Przekł. Stanisław Tokarski . Tom I - Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich /
  cena: 30.00 zł                      

 16. Eliade Mircea - Traktat o historii religii / Książka i Wiedza / W-wa / 1966 / str. 540 / 21x16 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Przeł. Jan Wierusz - Kowalski , wstęp Leszek Kołakowski . /
  cena: 30.00 zł    

 17. Eliade Mircea - Próba labiryntu . Rozmowy z Claude-Henri Rocquetem / Sen / W-wa / 1992 / str. 226 / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 18. Elias Norbert - Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu / PIW / W-wa / 1980 / str. 534 / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Przybrudzona obwoluta /
  cena: 36.00 zł                      

 19. Elzenberg Henryk - Próby kontaktu . Eseje i studia krytyczne / Znak / Kraków / 1966 / str. 221 / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Lekko podniszczona obwoluta /
  cena: 27.00 zł                      

 20. Engelhardt Lew - Pamiętniki Jenerała Lwa Mikołajowicza Engelhardta / Jan Konstanty Żupański / Poznań / 1873 / str. 202 / 15x24 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Pamiętniki z Osiemnastego Wieku tom XIII . Przełożył i oprac. Podwysocki Konstanty Stolnikowicz - Chełmski. Postrzępione okładki, blok luźny, wewnątrz stan dobry - pozycja do oprawy. Dawna pieczątka /
  cena: 120.00 zł                      

 21. - autorzy / EOS commentarii Societatis Philologae Polonorum , 1928 r. / Polskie Towarzystwo Filologiczne / Lwów / 1928 / str. [6] 560 il. / 16x23 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Rocznik XXXI . Rozprawy w j. łacińskim. Ilustracje, oprawa wydawnicza ozdobna, ładnie zachowany egzemplarz. Dawne pieczątki własnościowe : Z książnicy Władysława Grużewskiego . /
  cena: 45.00 zł                      

 22. - autorzy / EOS Kwartalnik Klasyczny , 1936 r. , z.2 / Polskie Tow. Filologiczne / Lwów / 1936 / str. 105-266 il. / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Treść m.in. : Kazimierz W. Jarecki - O łacinie wulgarnej jako źródle języków romańskich , Franciszek Smolka - Z dziedziny charakterystycznych formuł , Fanny Baumberg - Idea polityczna Odysei , Włodzimierz Gordziejew - Filologia Erazma z Roterdamu , Kazimierz Majewski - Studia nad osadnictwem egejskim /
  cena: 24.00 zł                      

 23. Erazm z Rotterdamu - Rozmowy . Wybór / PIW / W-wa / 1969 / str. 295 / 12x18 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Przekł. i oprac. Maria Cytowska . Brak obwoluty /
  cena: 20.00 zł                      

 24. Erazm z Rotterdamu - Trzy rozprawy / PAX / W-wa / 1990 / str. 431 / 11x17 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Zachęta do filozofii chrześcijańskiej , Metoda prawdziwej teologii , Zbożna biesiada . Przekł. i oprac. Juliusz Domański . Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 27.00 zł                      

 25. Erdman Jan - Droga do Ostrej Bramy / Odnowa / Londyn / 1984 / str. 441 il. / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wspomnienia wojenne dotyczące ppłk. Macieja Kalenkiewicza . Liczne ilustracje . Mapki /
  cena: 36.00 zł                      

 26. Erenburg Ilia - Ludzie , lata , życie . Część II 1918 - 1921 Rewolucja / Czytelnik / W-wa / 1963 / str. 229 [5], 1 portr. / 14x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Tłum. W. Komarnicka /
  cena: 27.00 zł                      

 27. Ernst Jan - Regionalizm fizjograficzny a gospodarczy na przykładzie Podola / Książnica Atlas / Lwów / b.r. ok. 1937 / str. 170-184 mapki 5 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Odbitka z Czasopisma geograficznego , 1937 , nr.2 , 5 mapek z rozmieszczeniem upraw na Podolu /
  cena: 39.00 zł                      

 28. Ernst Marcin - Budowa świata . Szkice astronomiczne / nakł. Księgarni H. Altenberga / Lwów / 1910 / str. 333 il. / 15x20 cm / Opr.pł. / Stan dobry / O matomanach w astronomii , Zaćmienia Słońca , Nowa gwiazda , Kosmogonia . Liczne ilustracje w tekście . Oprawa płócienna z epoki /
  cena: 60.00 zł                      

 29. Escarpit Robert - Fabryka obłoków / Wyd. Literackie / Kraków / 1976 / str. 139 il. / 13x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Przeł. W. i K. Błońscy /
  cena: 18.00 zł    

 30. - Esprit 1981 nr.1 / b.w. / Paris / 1981 / str. 256 / 15x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Changer la culture et la politique . Pologne un defi , un espoir par Francois Ferrer , Ryszard Kapuściński , Jacek Kuroń , Claude Lefort , Thomas et Nicole Lowit , Patrick Michel , Adam Michnik , Jan Patocka , Akos Puskas , Aleksander Smolar , Paul Thibaud , Kazimierz Wójcicki /
  cena: 27.00 zł    

 31. Estreicher Karol - Grobowiec Władysława Jagiełły / Towarzystwo Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa / Kraków / 1953 / str. 45 il. [42] / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Monografia .Rocznik Krakowski 1953 r., Tom XXXIII , z 1 . Liczne tablice z ilustracjami /
  cena: 24.00 zł                      

 32. Estreicher Karol - Bibliografia polska XIX stulecia . Tom V (W-Z) / AU / Kraków / 1880 / str. VIII VII 335 / 17x24 cm / Opr.płsk. / Stan średni / I wydanie obejmujące druki z lat 1800 - 1880. Tom zawiera pozycje nie objęte dotychczas drugim powojennym wydaniem . Mocno obtarty grzbiet, wewnątrz stan dobry. /
  cena: 45.00 zł                      

 33. Estreicher Karol - Leon Chwistek . Biografia artysty 1884 - 1944 / PWN / Kraków / 1971 / str. 400 il. / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Liczne ilustracje. Prywatna pieczątka /
  cena: 30.00 zł                      

 34. Estreicher Karol red. - Bibliografia polska XIX stulecia . Tom XIII / PWN / Kraków / 1987 / str. 381 / 18x26 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / K- Kalendros . Wyd. II ,strony nie rozcięte /
  cena: 18.00 zł                      

 35. Estreicher Karol red. - Bibliografia polska XIX stulecia . Tom XIV / PWN / Kraków / 1987 / str. 224 / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Kalenkiewicz - katakumby . Wyd. II , strony nie rozcięte /
  cena: 36.00 zł                      

 36. Etienne Robert - Życie codzienne w Pompejach / PIW / W-wa / 1971 / str. 351 il. [63] / 17x25 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Liczne ilustracje w tekście /
  cena: 15.00 zł                      

 37. Eustachiewicz Maria , Majewski Wiesław - Nad lirykami Wespazjana Kochowskiego / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN / W-wa / 1986 / str. 376 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Studia Staropolskie tom LII /
  cena: 48.00 zł                      

 38. Evreinoff Nicolas ( Jewreinow Nikołaj ) - Histoire du Theatre Russe / Editions du Chene / Paryż / 1947 / str. 453 [16] / 14x28 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Autor - znany rosyjski dramaturg, reżyser, historyk teatru od 1925 r.na emigracji we Francji . Tekst w j. francuskim . Lekko podniszczona okładka /
  cena: 60.00 zł                      

 39. - Exlibris . Biblioteka Jagiellońska / Wyd. Acta Humaniora / Kraków / 1987 / str. 116 / 21x26 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Polnische Bucherzeichnen aus den Sammlungen der Jagiellonischen Bibliothek i Krakau . Tekst w języku niemieckim .katalog - liczne ilustracje /
  cena: 30.00 zł                      

 40. - Facecje i anegdoty / Tow. Wydawnicze "Ignis" / W-wa / ok 1930 / str. 137 / 12x18 cm / Opr.karton. / Stan słaby / Ze źródeł polskich i obcych wybrał M.P. Pozycja do oprawy /
  cena: 24.00 zł                      

 41. Fajans Roman - Italie 1944 / Editions R. Schindler / Kair / 1944 / str. 96 il. / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Walki polskich oddziałów we Włoszech. Tekst w j. francuskim. Ilustracje. Podniszczona okładka luzem. /
  cena: 60.00 zł                      

 42. Falińska Barbara - Polskie słownictwo tkackie na tle słowiańskim . Tom II , cz. 1-2 / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1977 / str. 124 , mapy 55 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Tom II - Zróżnicowanie geograficzne . Obróbka włókna . Cz. 1 - tekst , cz. 2 - mapy (55 map w tece) . PAN Instytut Języka Polskiego /
  cena: 80.00 zł                      

 43. Falkiewicz Stanisław - Z zagonów życia i śmierci . Poezje / Gebethner i Wolff / W-wa / 1918 / str. 96 / 11x15 cm / Opr.ppł. / Stan średni / Mocno podniszczony grzbiet okładki . Wewnątrz stan dobry /
  cena: 27.00 zł                      

 44. Fast Howard - Król jest nagi / Instytut Literacki / Paryż / 1958 / str. 167 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Biblioteka kultury tom XXXII . Blok luźny, brak grzbietu i tylnej okładki, część kart pofalowana. Pozycja do oprawy. /
  cena: 15.00 zł                      

 45. Faulkner William - Koniokrady . Wspomnienie / Czytelnik / W-wa / 1966 / str. 441 / 10x16 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Przekład Anna Przedpełska-Trzeciakowa , I polskie wydanie /
  cena: 18.00 zł                      

 46. Fayette Marie - Madeleine de La - Dzieje Henriety angielskiej . Relacja z dworu francuskiego z lat 1688 i 1689 / Czytelnik / W-wa / 1968 / str. 216 / 14x20 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Przeł. I. Dewitz , wstęp Z. Libiszowska . Oprawa biblioteczna /
  cena: 10.00 zł                      

 47. Fałat Stanisław - W przededniu nowej wojny / nakł. Księgarni F. Hoesicka / W-wa / 1936 / str. 15 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Wyblakła oprawa,na marginesie ślady zalania, pokreślenia w tekście, dedykacja autora /
  cena: 30.00 zł                      

 48. Feldman Józef - Stanisław Leszczyński / PIW / W-wa / 1984 / str. 292 / 15x21 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry / Klasycy Historiografii /
  cena: 24.00 zł                      

 49. Feldman Wilhelm - Stronnictwa i programy polityczne w Galicji 1846 - 1906 . Tom 1-2 / Spółka Nakładowa Książka / Kraków / 1907 / str. VII 248, 362 / 14x18 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Pieczątki własnościowe - Z biblioteki Krzysztofa Teodora Toeplitza . Oprawa dawna, indywidualna z szyldzikami.Wewnątrz stan dobry. /
  cena: 90.00 zł                      

 50. Feldmanowski Hieronim oprac. - Pieśni ilirskie / J. K. Żupański / Poznań / 1861 / str. [2]XI[3]173[3] / 11x17 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Antologia poezji w edycji dwujęzycznej: serbsko-chorwackiej i przekład polski Feldmanowskiego. Postrzępiona broszurowa okładka - podklejana, wewnątrz stan b.dobry - nierozcięte strony /
  cena: 140.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>