>> Strona główna Koszyk [0]
znaleziono: 3574 pozycji,      1 - 50   >          
 1. D Abrantes Laura - Pamiętniki . Tom 1 - 2 / Czytelnik / W-wa / 1974 / str. 309 [3] / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Przeł. E. Wassongowa , wstęp i przypisy Z. Libiszowska ; pieczątka księgozbioru M. Brandysa /
  cena: 45.00 zł                      

 2. ( D Ancona Paolo ) - Donatello / Inst. Wyd. Art. I.D.E.A. / Florencja / 1926 / str. 17 il. [50] / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Bibljoteczka Sztuki . Lekko podniszczona okładka , liczne ilustracje. /
  cena: 45.00 zł                      

 3. Dabrowski Klemens oprac. - Święty Benedykt i jego dzieło w najogólniejszym zarysie / nakł. OO. Benedyktynów / Kraków / 1932 / str. 174 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Żywot św. Benedykta napisany przez św. Grzegorza W. Papieża , O regule św. Benedykta , Rzut oka na dzieło św. Benedykta . Podniszczony grzbiet /
  cena: 39.00 zł                      

 4. Dalewski Zbigniew - Władza , przestrzeń , ceremoniał / Neriton / W-wa / 1996 / str. 274 / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Miejsce i uroczystość inauguracji władcy w Polsce średniowiecznej do końca XIV w. /
  cena: 60.00 zł    

 5. Danecki Ryszard - Dedykacje. Wiersze do sztambucha / Wyd. Poznańskie / Poznań / 1974 / str. 59 [5] / 12x18 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 12.00 zł                      

 6. Danel Jacek Krzysztof oprac. - Jenerał Władysław Sikorski w opiniach współczesnych i potomnych / nakł. autora / Zamość / 2008 / str. 435 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Antologia w 65. rocznicę tragicznej śmierci w Gibraltarze /
  cena: 24.00 zł                      

 7. Danielewicz Jerzy - Morfologia hymnu antycznego / UAM / Poznań / 1976 / str. 125 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / O materiale greckich zbiorów hymnicznych . Druk maszynowy /
  cena: 40.00 zł                      

 8. Danilewicz Maria , Nowak Jadwiga oprac. - Bibliografia prac naukowych w językach obcych ogłoszonych poza krajem przez uczonych polskich . Tom I: 1939 - 1962 / Princes Gate / Londyn / 1964 / str. 175 / 20x27 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Polskie Tow. Naukowe na Obczyźnie . Wydanie dwujęzyczne , polsko - angielskie /
  cena: 75.00 zł                      

 9. Danilewicz Zielińska Maria - Szkice o literaturze emigracyjnej / Instytut Literacki / Paryż / 1978 / str. 414 / 13x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Biblioteka Kultury . Tom 289 /
  cena: 60.00 zł                      

 10. Danilewiczowa Maria , Pigoń Stanisław - Dialog korespondencyjny 1958 - 1968 / WSP / Rzeszów / 1996 / str. 516 il.13 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Wstęp i opracowanie - Czesław Kłak . Ilustracje /
  cena: 60.00 zł                      

 11. ( Daniłowski Gustaw ) Orwid Władysław - Zamach na Skałłona / Życie / Kraków / 1980 / str. 63 / 14x22 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Oprawa introligatorska współczesna /
  cena: 75.00 zł                      

 12. Danysz-Fleszarowa Regina oprac. - Polska współczesna . I ziemia / Nasza Księgarnia / W-wa / 1931 / str. 115 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wydawnictwo Koła P.M.S. im. Zofii Bukowieckiej . Treść : Położenie Polski w Europie, Karpaty, Wyżyny południowe, Pas wielkich dolin, Wyżyny północne. Monografia ziem polskich w granicach z okresu międzywojennego. Liczne ilustracje /
  cena: 45.00 zł                      

 13. - Das Glas und die Jahrtusende / Atria / Praga / 1954 / str. 234 il. [172] / 25x34 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Wydawnictwo albumowe,czarno-białe i wielobarwne ilustracje , tekst w j. niemieckim /
  cena: 39.00 zł                      

 14. Daszczyńska Izabella , Iwaszko Ludmiła - Rosyjska i polska frazeologia marynistyczna ze słownikiem / WSP w Słupsku / Słupsk / 1992 / str. 337 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Wydanie dwujęzyczne . Druk maszynowy . Nakład 120 egz. /
  cena: 80.00 zł                      

 15. Daudet Alfons - Listy z mojego młyna / Nakł. lingwisty / W-wa / 1921 / str. 95 / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Utwory literatury europejskiej wraz z dosłownymi przekładami , cykl francuski , tom I , egz. dwujęzyczny /
  cena: 27.00 zł                      

 16. - autorzy / Dawna nowela włoska / PIW / W-wa / 1969 / str. 332 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Wybór J. Gałuszka , prekł. J. Gałuszka , E. Boye , L. Staff , wstęp M. Brahmer /
  cena: 39.00 zł    

 17. - autorzy / Dawna Sztuka , 1938 , nr 1 / Zakł. Narodowy im. Ossolińskich / Lwów / 1938 / str. 1 - 88 il. / 24x32 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Czasopismo poświęcone archeologii i historii sztuki , rocznik , w treści : S. Lorentz - O architekcie Janie Zaorze i dekoratorach kościoła św. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie , K. Tyszkowski - Przyczynki do historii stosunków artystycznych Polski z Włochami za Zygmunta III , T. Mańkowski - Dwa pastele Rosalby Carriery , liczne ilustracje . Podniszczony grzbiet, okładki luzem /
  cena: 36.00 zł    

 18. - autorzy / De Mediolano civitate imper Romani capite / Curante Instituto Romanis Studiis Provehendis / Rzym / 1986 / str. 53 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 19. De Saint-Exupery Antoine - Poczta na Południe . Pilot wojenny . List do zakładnika / PIW / W-wa / 1968 / str. 320 [4] / 11 x 18 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / przedmowa R. Caillois . Przełożyły: A. Cierniakówna , A. Olędzka-Frybesowa /
  cena: 18.00 zł    

 20. De VIgny Alfred - Wielkość i niewola wojskowego stanu / Czytelnik / W-wa / 1990 / str. 196 [4] / 11 x 16 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Przeł. J. Guze. Podniszczona obwoluta. /
  cena: 15.00 zł    

 21. - Death at Katyń / National Committee of Americans of Polish Descent / New York / 1945 / str. 48 / 13x19 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Tekst w j. angielskim. Podniszczona okładka luzem /
  cena: 36.00 zł                      

 22. Dębicka Elżbieta - Brat Albert przez pryzmat dziecinnych wspomnień / b.w. / W-wa / 1939 / str. 31 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Odbitka z I numeru Verbum , pieczątki /
  cena: 27.00 zł                      

 23. Deborin G. - Druga Wojna Światowa / Wyd. MON / W-wa / 1960 / str. 634 [4] / 16x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Mocno podniszczona obwoluta. Oprawa w stanie dobrym. Tłum. Jan Gerhard . Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 24.00 zł    

 24. Dębski Tadeusz - Emocje tanga / Artmedia Partners / W-wa / 2007 / str. 100 il. / 22x29 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Książka jest poświęcona niszowej kulturze tanga argentyńskiego w Polsce . Liczne ilustracje autora /
  cena: 30.00 zł                      

 25. Defourneaux Marcelin - Życie codzienne w Hiszpanii w wieku złotym / PIW / W-wa / 1968 / str. 216 il. / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni /
  cena: 20.00 zł                      

 26. Dekker Thomas - Cnotliwa ladacznica / Wyd. Literackie / Kraków / 1976 / str. 141 [3] / 12 x 21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Przeł. i posłowiem opatrzył J. Kydryński Seria dawnej literatury angielskiej. Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 15.00 zł    

 27. Dekker Thomas - Czarownica z Edmonton / Wyd. Literackie / Kraków / 1980 / str. 123 il. / 12x22 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Przeł. J. Kydryński /
  cena: 10.00 zł    

 28. Delaunay Robert - Du Cubisme a lart Abstrait / S.E.V.P.E.N. / Paris / 1957 / str. 414 il. / 15x23 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Documents inedits publies par Pierre Francastel . I oryginalne wydanie, tekst w j. francuskim . Obwoluta - Sonia Delaunay . Liczne ilustracje, cześć wielobarwne. Pozycja zawiera katalog dzieł malarskich autora w oprac. Guy Habasque . Na grzbiecie dopisano DU CUBISME. /
  cena: 300.00 zł                      

 29. Dembowski Edward - Pisma . Tom 1-5 / PWN / W-wa / 1955 / str. XI 417 , 351 , 453 , 408 , 384 / 13x19 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / BKF , lekko podniszczone obwoluty /
  cena: 39.00 zł                      

 30. Dembowski Jan - Świat zwierzęcy stawu / Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych / Lwów / 1933 / str. 31 il. / 13x18 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Z cyklu Przyroda , ilustracje /
  cena: 30.00 zł                      

 31. Demostenes - Mowa o pokoju / Nakł. Samuela Bodeka / Lwów / b.r. ok. 1905 / str. 15 / 11x15 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Postrzępione okładki luzem /
  cena: 18.00 zł                      

 32. Dennett Daniel C. - Natura umysłów / CIS / W-wa / 1997 / str. 206 / 13x20 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry /
  cena: 60.00 zł                      

 33. Derdowski Jarosz - O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachoł . Zełgoł dlo swojech druchów kaszubściech / Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie / Gdańsk / 1989 / str. 145 / 12x16 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł    

 34. Dery Tibor - Niki / Instytut Literacki / Paryż / 1959 / str. 90 / 13x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Przedmowa - Gustaw Herling-Grudziński , Biblioteka Kultury tom XLVII , nierozcięte strony , podniszczona okładka /
  cena: 30.00 zł                      

 35. Descartes Rene - Rozprawa o metodzie / Polska Akademia Umiejętności / Kraków / 1950 / str. 64 / 17 x 21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tłum. Wanda Wojciechowska. Podniszczona oprawa. /
  cena: 18.00 zł                      

 36. Descartes Rene - Medytacje o pierwszej filozofii / Antyk / Kęty / 2001 / str. 505 / 18x23 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Zarzuty uczonych mężów i odpowiedzi autora . Rozmowa z Burmanem . Przekł. Maria i Kazimierz Ajdukiewiczowie , Stefan Świerzawski , Izydora Dąmbska /
  cena: 48.00 zł                      

 37. Descartes Rene - Prawidła kierowania umysłem / PWN / Kraków / 1958 / str. 170 / 19x13 cm / Opr.pł. / Stan dobry / "...Poszukiwanie prawdy poprzez światło przyrodzone umysłu" . Przeł. Ludwika Chmaja . BKF . Brak obwoluty . /
  cena: 30.00 zł                      

 38. Dickens Karol - Świerszcz za kominem / Gebethner i Wolff / Kraków / 1946 / str. 126 / 18x14 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przeł. Maria Kreczowska , Bardzo ładny egz. /
  cena: 24.00 zł                      

 39. Dickens Karol - Klub Pickwicka . Tom 1-2 / Lector - Polonia / Lwów / 1925 / str. 375 il., 289 il. / 14x20 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Seria - Karola Dickensa powieści wybrane. Skromna oprawa indywidualna z epoki. Dawne pieczątki i wpis własnościowy - Leonard Sempoliński ( wybitny warszawski fotografik) /
  cena: 120.00 zł                      

 40. - Dictionare de base francais - provencal / Centr Regionau d Estudis Occitans - Provenca / Provenca / 1992 / str. 431 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 41. Diderot Denis - Kuzynek mistrza Rameau / Księgarnia Polska B. Połoniecki / Lwów / 1910 / str. 144 / 14x19 cm / Opr.karton. / Stan słaby / Z rozprawą J. W. Goethego . Przekł. L. Staff . Symposion . Podniszczona oprawa /
  cena: 18.00 zł                      

 42. - Die Burg , 1943 , Heft 1 / Burgverlag Krakau G.M.B.H. / Kraków / 1943 / str. 56 [2] il. / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Kwartalnik , Vierteljahresschrift des Instituts fur Deutsche Ostarbeit Krakau ,zawiera artykuły dotyczące Generalnej Guberni. /
  cena: 30.00 zł                      

 43. - Die Schlosser Teschen und Friedek in Osterr.- Schlesien . Eine historische skizze / Verlag der Erzherzogl. Cameral - Direction. / Cieszyn / 1898 / str. 22 / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Przewodnik historyczny . Nieaktualne pieczątki /
  cena: 45.00 zł                      

 44. Dietrich Tadeusz - Elementy polityki finansowej Polski współczesnej / nakł. Wiadomosci Narodowego Banku Polskiego / W-wa / 1947 / str. 71 / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Autor był podsekretarzem stanu ministerstwa skarbu /
  cena: 30.00 zł                      

 45. Diggins John Patrick - Iluzje pragmatyzmu . Modernizm oraz kryzys poznania i autorytetu / Oficyna Wydanicza Łośgraf / Warszawa / 2010 / str. 672 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 46. Ditfurth Hoimar von - Dzieci wszechświata / PIW / W-wa / 1978 / str. 410 / 11x18 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Wstęp M. Iłowiecki , przeł. A. D. Tauszyńska Biblioteka Myśli Współczesnej . Podnisczona okładka . Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 15.00 zł    

 47. Djakow Włodzimierz , Miller Ilja - Ruch rewolucyjny w armii rosyjskiej a Powstanie Styczniowe / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wrocław / 1967 / str. 462 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / nakład 630 egz. /
  cena: 60.00 zł                      

 48. Dmochowska Jadwiga - W kręgu Pankiewicza . Wspomnienia i listy 1906 - 1949 / Wyd. Literackie / Kraków / 1963 / str. 228 il / 13x18 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 49. Dmochowski Zbigniew - The Architecture of Poland an historical Survey / The Polish Research Centre / London / 1956 / str. XXVI 429 il. / 20x26 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / With a Foreword by Lionel B. Budden , M.A. , F.R.I.B.A. Emeritus Professor of Architecture University of Liverpool . Wyd. albumowe, papier kredowy, liczne ilustracje. /
  cena: 120.00 zł                      

 50. Dmowski Roman - Polityka polska i odbudowanie państwa . Tom 1-2 / b.w. / Hanower / 1947 / str. 258, 168 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Wyd. 3 , niewielki ślad zalania /
  cena: 40.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>