>> Strona główna Koszyk [0]
znaleziono: 4168 pozycji,      1 - 50   >          
 1. - A - Z Mała encyklopedia PWN / PWN / W-wa / 1996 / str. XIV, 1157, il. / 17 x 24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Wyd. II poprawione /
  cena: 36.00 zł    

 2. - A Guide to Kyoto Nara Osaka Kobe / Japan Travel Bureau / Tokyo / 1957 / str. [20]97 il. mapki / 13x19 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Podniszczona obwoluta /
  cena: 21.00 zł                      

 3. Abraham Ashley P. - Some portraits of the lake Poets and their Homes / G. P Abraham / Keswick / 1947 / str. 54 , il. / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje rodzinnych stron poetów ( William Wordsworth , Robert Southey , Samuel Taylor Coleridge , Thomas de Quincey , John Wilson , John Ruskin , Herriet Martineau ) oraz ich portrety /
  cena: 60.00 zł                      

 4. - Acta Nuntiaturae Polonae . Tom IX , vol. 1 / Fundacja Lanckorońskich / Rzym / 1994 / str. XLVIII 448 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Vincentus Lauro (1572 - 1578) , vol. 1 (25 VII 1572 - 30 IX 1574) . Institutum Historicum Polonicum Romae . Tekst w j.włoskim. Oprac. Mirosław Korolko i Henryk Damian Wojtyszka. W ofercie antykwariatu inne tomy tego wydawnictwa /
  cena: 60.00 zł                      

 5. - Acta Nuntiaturae Polonae . Tom LVII , vol. 2 / Fundacja Lanckorońskich / Rzym / 1996 / str. XI 423 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Achilles Ratti (1918-1921) vol. 2 (1 VIII 1918 - 11 XI 1918). Institutum Historicum Polonicum Romae . Tekst w j.włoskim. Oprac. Stanislaw Wilk . W ofercie antykwariatu inne tomy tego wydawnictwa /
  cena: 60.00 zł                      

 6. - Acta Nuntiaturae Polonae . Tom XLI , vol. 1 / Fundacja Lanckorońskich / Rzym / 1991 / str. XVII 372 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Julius Piazza (1706-1708) , vol. 1 (8 VIII 1706 - 31 III 1707). Institutum Historicum Polonicum Romae . Tekst w j.włoskim. Oprac. Jan Kopiec . W ofercie antykwariatu inne tomy tego wydawnictwa /
  cena: 60.00 zł                      

 7. - Acta Nuntiaturae Polonae . Tom XVIII , vol. 1 / Fundacja Lanckorońskich / Rzym / 1990 / str. XXXIII 442 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Franciscus Simonetta (1606-1612) vol. 1 (21 VI 1606 - 30 IX 1607). Institutum Historicum Polonicum Romae . Tekst w j.włoskim. Oprac. Wojciech Tygielski . W ofercie antykwariatu inne tomy tego wydawnictwa /
  cena: 60.00 zł                      

 8. - Acta Nuntiaturae Polonae . Tom XXIV , vol. 1 / Fundacja Lanckorońskich / Rzym / 1992 / str. XLII 454 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Honoratus Visconti (1630 - 1636) , vol. 1 (20 IV 1630 - 26 VII 1631). Institutum Historicum Polonicum Romae . Tekst w j.włoskim. Oprac. Wojciech Biliński . W ofercie antykwariatu inne tomy tego wydawnictwa /
  cena: 60.00 zł                      

 9. - Acta Nuntiaturae Polonae . Tom XXXIV , vol. 1 / Fundacja Lanckorońskich / Rzym / 1995 - 1997 / str. XXXI 449 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Opitius Pallavicini (1680-1688) vol. 1 (10 VIII 1680 - 29 III 1681). Institutum Historicum Polonicum Romae . Tekst w j.włoskim. Oprac. Maria Domin-Jacov . W ofercie antykwariatu inne tomy tego wydawnictwa /
  cena: 60.00 zł                      

 10. - Acta Nuntiaturae Polonae . Tom XXXIV , vol. 2 / Fundacja Lanckorońskich / Rzym / 1997 / str. XV 395 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Opitius Pallavicini (1680-1688) vol. 2 (III 1681 - 15 VII 1681). Institutum Historicum Polonicum Romae . Tekst w j.włoskim. Oprac. Maria Domin-Jacov . W ofercie antykwariatu inne tomy tego wydawnictwa /
  cena: 60.00 zł                      

 11. - Acta Tomiciana . Tomus nonus IX / Biblioteka Kórnicka / Poznań / 1876 / str. [4]V 362 / 25x35 cm / Opr.płsk. / Stan dobry / Acta Tomiciana : Epistolarum . Legationum . Responsorum . Actionum . Et rerum gestarum . Serenissimi Principis Sigismundi Primi Regis Poloniae , Magni Ducis Lithuaniae . T. 9, A. D. 1527 . Wybór źródeł z Teki Górskiego , czasy Zygmunta I , tekst w j. łacińskim oraz niekiedy staropolskim. Oprawa z epoki /
  cena: 120.00 zł                      

 12. Adamczyk Józef - Przewodnik illustrowany po Jasnej Górze w Częstochowie / Wydawnictwo Dzwonka Częstochowskiego / Częstochowa / 1903 / str. 133 [8] il. mapka 1 / 12x16 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje, fotografie, rozkładana mapka. Ubytek fragmentu broszurowej okładki /
  cena: 40.00 zł                      

 13. Adamczyk Mieczysłąw , Notkowski Andrzej red. - Życie społeczno - kulturalne ośrodków lokalnych ziem polskich w dobie popowstaniowej 1864 - 1914 / WSP w Kielcach / Kielce / 1993 / str. 349 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Praca zbiorowa. Materiały konferencji naukowej. Niektóre omawiane miejscowości : Sochaczew , Sandomierz , Piotrków Trybunalski , Tomaszów Mazowiecki , Kielce , Krajna , Lwów , Zagłębie Dąbrowskie , Płock , Radom , Bukowina . Druk maszynowy nakład 325 egz. /
  cena: 60.00 zł                      

 14. - autorzy / Aforystyka Dwudziestolecia 1918 - 1939 / PIW / W-wa / 1976 / str. 104 / 11x17 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan średni / Wstęp i wybór L. B. Grzeniewski. Przybrudzona obwoluta /
  cena: 12.00 zł    

 15. - autorzy / Aforyzmy Chińskie / PIW / W-wa / 1977 / str. 98 / 11x17 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan średni / Wstęp i wybór M. J. Kunstler . Przybrudzona obwoluta /
  cena: 24.00 zł                      

 16. Aftanazy Roman - Materiały do dziejów rezydencji . Tom II cz. A-B . Dawne województwa brzesko-litewskie i nowogrodzkie / PAN IS / W-wa / 1986 / str. 580 ,287 il. / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / I wydanie , nakład 500 egz. Cz. A - opisy rezydencji druk maszynowy , cz. B - ilustracje . Cz. A - stan b. dobry , cz. B - strony luzem /
  cena: 45.00 zł                      

 17. Ahmad H. Manzooruddin - Indien ohne Wunder / WIlhelm Goldmann Verlag / Leipzig / 1942 / str. 281 [5], il. / 15 x 22 cm / Opr.pł. / Stan dobry /
  cena: 15.00 zł                      

 18. Ajdukiewicz Kazimierz - Zagadnienia i kierunki filozofii . Teoria poznania , metafizyka / Czytelnik / Kraków / 1949 / str. 234 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 19. Akielewicz Mikołaj - W sprawie językoznawstwa . List otwarty do Pana Leona Niedźwieckiego / Nakł. Drukarni Polskiej S. Nieciuńskiego / Paryż / 1887 / str. 8 / 22x27 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 20. Alarcon Pedro Antonio de - Trójgraniasty kapelusz / Czytelnik / W-wa / 1956 / str. 166 il. / 12x18 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Historia prawdziwa , wielekroć opisywana w romancach a dziś wiernie i wedle rzeczywistych zdarzeń spisana " Ilustracje Maria Hiszpańska-Neumann /
  cena: 39.00 zł    

 21. - Aleksander Gierymski 1850 - 1901 . Katalog wystawy / Muzeum Narodowe / Wrszawa / 1938 / str. 42 il.47 / 16x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Opracowanie - Juliusz Starzyński . Podniszczona okładka, obtarcie na prawym marginesie, wewnątrz egz. czysty. Dawny wpis własnościowy. /
  cena: 45.00 zł                      

 22. Aleksander Tadeusz - Życie społeczne i przemiany kulturalne Nowego Sącza w latach 1870 - 1990 / Oficyna Literacka / Kraków / 1993 / str. 855 / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry /
  cena: 60.00 zł                      

 23. Aleksandrowicz Julian , Duda Harry - U progu medycyny jutra / Oficyna Wydawnicza STON / Radom / 1991 / str. 248 / 15x20 cm / Opr.karton. / Stan średni / Przybrudzona okładka /
  cena: 24.00 zł                      

 24. Aleksandrowicz Stanisław - Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku. Tom 1 - tekst / UAM / Poznań / 1989 / str. 278 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Brak tomu z reprodukcjami map. Dedykacja autora /
  cena: 30.00 zł                      

 25. Alembert Jean le Rond d - Wstęp do encyklopedii / PWN / W-wa / 1954 / str. 188 / 13x19 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Przekład Julia Hartwig , oprac. Tadeusz Kotarbiński , BKF , brak obwoluty /
  cena: 15.00 zł                      

 26. Alkifron - Listy Heter / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1962 / str. 88 [4], il. / 12x16 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan średni / Przekład i komentarz Haliny Wiszniewskiej . Podniszczona obwoluta. /
  cena: 18.00 zł    

 27. Almakiewicz - Białowiejska Aniela - Poezje / Dominicus / Stevens Point / 1984 / str. 63 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Poezje z lat 1910 - 1983 /
  cena: 30.00 zł                      

 28. - Almanach Bibljoteki Narodowej w dziesięciolecie wydawnictwa 1919 - 1929 / Krakowska Spółka Wydawnicza / Kraków / 1929 / str. 308 / 13x18 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Biblioteka Narodowa /
  cena: 30.00 zł    

 29. - Almanach Moniuszkowski 1872 - 1952 / Czytelnik / W-wa / 1952 / str. 394 il. / 12x17 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 39.00 zł    

 30. Alquie Ferdinand - Kartezjusz / PAX / W-wa / 1989 / str. 298 / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Monografia i wybór pism . Przekład i opacowanie - Stanisław Cichowicz /
  cena: 15.00 zł                      

 31. Altaner Berthold , Stuiber Alfred - Patrologia . Życie , pisma i nauka Ojców Kościoła / PAX / w-w / str. 732 / 1990 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 39.00 zł                      

 32. Amsterdamski Stefan - Engels / Wiedza Powszechna / W-wa / 1964 / str. 271, portr. / 11x19 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Monografia i wybór tekstów , Myśli i Ludzie /
  cena: 15.00 zł    

 33. Amyot M. - Lettre de M. Amyot editeur - libraire a M. Alexandre Chodzko prefesseur du college de France , a Paris / b.w. / Paryż / 1870 / str. 4 / 22x28 cm / Bez opr. / Stan dobry / List dotyczy subskrypcji na dzieła Jozefa M. Hoene Wrońskiego . Załączony formularz subskrypcyjny /
  cena: 39.00 zł                      

 34. Anakreont z Teos - Anakreon / b.w. / W-wa / 1907 / str. 80 / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Poezje, przekład i opracowanie Kazimierz Kaszewski . Oprawa broszurowa, wydawnicza, nierozcięte strony, ładnie zachowany egzemplarz . Na stronie tytułowej - wpis własnościowy - Janina Czernatowicz ( historyk starożytnej Grecji) /
  cena: 30.00 zł                      

 35. Anczyc Władysław Ludwik - Tyrteusz uczta wyzwoleńca / Instytut Wyd. "Biblioteka Polska" / W-wa / br. ok 1925 / str. 54 / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wielka Biblioteka nr.68 /
  cena: 15.00 zł    

 36. Anders Władysław - Hitler s defeat in Russia / Henry Regney Company / Chicago / 1953 / str. 267 mapka 1 / 15x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Tekst w j. angielskim , wstęp Truman Smith ,rozkładana mapa. Lekko podniszczona obwoluta , nieaktualne pieczątki biblioteczne /
  cena: 90.00 zł                      

 37. Anderson Sherwood - Miasteczko Winesburg . Obrazki z życia w stanie Ohio / Czytelnik / W-wa / 1958 / str. 263 / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tłum. Jerzy Krzysztoń , ilustracje Andrzej Heidrich /
  cena: 24.00 zł                      

 38. Andrews Jane - Czworo moich przyjaciół i inne opowiadania / M. Arcta / W-wa / 1908 / str. 82 il. / 13x18 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Przekł. Maria Kreczowska , liczne ilustracje , podniszczona okładka , blok luźny , przybrudzenia stron /
  cena: 24.00 zł                      

 39. Andrzejewski Jerzy - Miazga / Polonia / Londyn / 1981 / str. 407 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 40. Angyal Endre - Świat słowiańskiego baroku / PIW / W-wa / 1972 / str. 498 il. / 17x25 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Przekł. Jerzy Prokopiuk , wstęp Jadwiga Sokołowska Liczne ilustracje w tekście /
  cena: 45.00 zł                      

 41. Anonim z XVI wieku - Sprawiedliwe wyroki sędziego Pao-Kunga / Iskry / W-wa / 1960 / str. 206 il. / 13x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Nowele chińskie . Przekł. T. Żbikowski /
  cena: 27.00 zł                      

 42. - Anonima diarjusz peregrynacji włoskiej , hiszpańskiej , portugalskiej 1595 / PAU / Kraków / 1925 / str. XII 109 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Wydał i oprac. Jan Czubek . Egzemplarz podarowany zapewne przez wydawcę - wpis na okładce : Wielmożny Pan Prof. Dr. Wiktor Hahn Lwów ul. Dwernickiego 9. W tekście na marginesach duża !!!ilość notatek ołówkiem zapewne profesora Hahna . Reperowana broszurowa okładka, brak strony tytułowej, jej funkcje pełni okładka. /
  cena: 60.00 zł                      

 43. Anschutz Oskar - Breslau als Architekturerlebnis / Ostdeutsche Verlagsanstalt Breslau / Wrocław / 1939 / str. 176 il. [16] / 13x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Ilustracje /
  cena: 60.00 zł                      

 44. - Antemurale II / Institutum Historicum Polonicum Romae / Rzym / 1955 / str. 175 / 17x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Disserationes in X Internationali Congressu Scientiarum Historicarum Romae A. MCMLV A sociis societatis Historicae Polonorium in Exteris Praesentatae. Rozprawy : Oskar Halecki , Józef Jasnowski , Leon Koczy , Marian Kukiel , Henryk Paszkiewicz , Walerian Meysztowicz (oprac. edycji - Manuscriptum Gertrudae Filiae Mesconis II Regis Poloniae) Teksty rozpraw - j.angielski, Manuskrypt, pełna edycja Modlitewnika Gertrudy - łacina /
  cena: 60.00 zł                      

 45. - autorzy / Antologia mistyków franciszkańskich . Tom 1-2 / ATK / W-wa / 1985 - 1986 / str. 303 , 303 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Brak tomu 3 /
  cena: 36.00 zł                      

 46. - autorzy / Antologia poezji białoruskiej / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1978 / str. LVIII , 350 / 12x17 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Biblioteka Narodowa . Oprac. J. Huszcza /
  cena: 27.00 zł    

 47. - autorzy / Antologia współczesnej liryki świętokrzyskiej / Kielecki Klub Literacki / Kielce / 1947 / str. 104 / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Wstęp - Juliusz Nowak - Dłużewski , wybór i oprac. Jan Maria Gisges , Układ typograficzny - Adam Półtawski , proj. okładki Zygmunt Kinastowski . Postrzępienia krawędzi okładki /
  cena: 24.00 zł                      

 48. Apuleius - Amor und Psyche in Auswahl / Verlag von G. Teubner / Berlin / 1928 / str. 32 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Oprac. A. Mauersberger . Tekst w języku łacińskim, przypisy w języku niemieckim . Podniszczona okładka /
  cena: 24.00 zł                      

 49. Arakel z Tebryzu - Księga Dziejów / PIW / W-wa / 1981 / str. 607 il. / 16x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Kronika ormiańska . Przekład - Witold Dąbrowski i Andrzej Mandalian /
  cena: 24.00 zł                      

 50. Arbib Michael A. - Mózg , maszyna i matematyka / PWN / W-wa / 1968 / str. 199, ryc. / 12x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tłum. B. Stanosz /
  cena: 24.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>