>> Strona główna Koszyk [0]
DRUKI ULOTNE:  13 pozycji,      1 - 13          
 1. Akielewicz Mikołaj - W sprawie językoznawstwa . List otwarty do Pana Leona Niedźwieckiego / Nakł. Drukarni Polskiej S. Nieciuńskiego / Paryż / 1887 / str. 8 / 22x27 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 2. Amyot M. - Lettre de M. Amyot editeur - libraire a M. Alexandre Chodzko prefesseur du college de France , a Paris / b.w. / Paryż / 1870 / str. 4 / 22x28 cm / Bez opr. / Stan dobry / List dotyczy subskrypcji na dzieła Jozefa M. Hoene Wrońskiego . Załączony formularz subskrypcyjny /
  cena: 39.00 zł                      

 3. Działyński Tytus - Offener Brief des Ubgeordneten Grafen T. Dzialynski an den Ubgeordneten Freiherrn O. Bincte (Hagen) hochwohlgeboren / nakł. autora / Berlin / 1859 / str. 7 / 22x30 cm / Bez opr. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 4. - Góry Świętokrzyskie / Biuro Turystyki Ministerstwa Kolei / W-wa / ok. 1947 / str. 4,il. / 12x22 cm / Bez opr. / Stan średni / Ilustrowany folder krajoznawczy /
  cena: 15.00 zł                      

 5. Kleszczyński Zdzisław - List otwarty do Józefa Piłsudskiego / b.w. / b.m. / 1916 / str. [4] / 12x18 cm / Bez opr. / Stan dobry / List w formie arkusza poetyckiego datowany 13 XI 1916 /
  cena: 45.00 zł                      

 6. - Les Pieniny . Pologne / Liga Popierania Turystyki / W-wa / 1937 / str. 8 il. / 10x20 cm / Bez opr. / Stan dobry / Folder krajoznawczy, rozkładany, zdjęcia w sepii, opisy w j. francuskim /
  cena: 20.00 zł                      

 7. - Marsz Ułanów , O mój rozmarynie , Piosnka o Belinie , Przyjechali trzej ułani z wojny / Drukarnia Państwowa pod Zarządem Departamentu Wojskowego NKN / b.m. / b.r. ok. 1918 / str. 16,il.,nuty / 16x23 cm / Bez opr. / Stan dobry / Piosenki legionowe na 4 osobnych złożonych arkuszach , nuty + tekst . /
  cena: 180.00 zł                      

 8. - O Polakach we Włoszech 1848 i 1849 roku . List Oficera Polskiego w służbie sardyńskiej . / b.w. / Poznań / b.r. ok 1850 / str. 3 / 22,1x31,9 cm / Bez opr. / Stan dobry /
  cena: 90.00 zł                      

 9. - Prospekt wydawnictwa - Obraz jeograficzno - statystyczny Królestwa Polskiego / nakł. autora / W-wa / b.r. ok. 1829 / str. [4] / 19x23 cm / Bez opr. / Stan dobry / Zapowiedź i informacja o subskrypcji : Franciszek Rodecki , Obraz jeograficzno-statystyczny Królestwa Polskiego , Warszawa 1830 /
  cena: 40.00 zł                      

 10. - Przywilej lokacyjny miasta Bydgoszczy / b.w. / b.m. / ok. 1910 / str. 3 / 20,8x29,5 cm / Bez opr. / Stan średni / "...wydany przez Kazimierza Wielkiego , 19 kwietnia 1346 roku w Brześciu (Kujawskim)" Podklejenia . /
  cena: 27.00 zł                      

 11. - Serce dla Lwowa . Piosenka Tońka / Klub Orła Białego / Londyn / 1946 / str. 4 il. / 19x25 cm / Bez opr. / Stan b. dobry / Z repertuaru Lwowskiej Fali . Nuty i tekst piosenki ilustrowany widokami Lwowa - drzeworyty . Oprac. muzyczne - Henryk Hausman , muzyka i słowa Wiktor Budzyński. /
  cena: 30.00 zł                      

 12. Świechowski H. - Stosunki ludnościowe i własność ziemska na ziemiach litewskich okupowanych przez mocarstwa centralne / b.w. / b.m. / b. r. ok. 1918 / str. 1 tabl. rozkładana / 41x27 cm / Bez opr. / Stan średni / Odbitka z broszury statystycznej " Żywioł polski na ziemiach litewskich " Rozerwanie na krawędzi złożenia . Ekslibris Mieczysława Wilbika /
  cena: 30.00 zł    

 13. - Wiersz poświęcony kijowianinowi Duchińskiemu na pamiątkę jego prelekcji / Nakł. L. Niedźwiedzkiego / Paryż / 1864 / str. 7 / 21x28 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 36.00 zł