>> Strona główna Koszyk [0]
PRASA I PERIODYKI:  289 pozycji,      1 - 50   >          
 1. - autorzy / Archeion 1932 r., zeszyt X / Wydawnictwo Archiwów Państwowych / W-wa / 1932 / str. 67 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym . W treści m.in. : Tadeus Mańkowski - Archiwum lwowskiej katedry ormiańskiej , Adam Próchnik - Żandarmerja na ziemiach Królestwa Polskiego . Szkic historyczno - organizacyjny 1812 - 1915 , Wincenty Łopaciński - Akta rzymsko - katolickiego Kollegjum Duchownego w Petersburgu dotyczące Powstania Listopadowego , Adam Moraczewski - Papiery gen. Krukowieckiego , ich zawartość , losy i stan obecny . Brak grzbietu , nierozcięte strony /
  cena: 40.00 zł                      

 2. - autorzy / Archiwum Komisji do Badania Historji Filozofji w Polsce , Tom 5 / nakł. Polskiej Akademii Umiejętności / Kraków / 1933 / str. 198 [2] / 18x26 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Treść ; T.Jachimowski - Dokumenty do sprawy pozbawienia Katedry Filozofii Józefa Gołuchowskiego na Uniwersytecie Wileńskim , A. Bar - zwolenicy i przeciwnicy filozofii Hegla w polskim czasopismiennictwie 1830-1850 . Nierozcięte kartki. /
  cena: 36.00 zł    

 3. - Arkady , 1937 nr 4 / b.w. / W-wa / 1937 / str. 179-228 il. / 24x32 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W treści m.in. Salon IPS 1937 - Pankiewicz , Czapski , Potworowski , Pronaszko ; Plakat angielski, Osiedla pod Sztokholmem, U podstaw włoskiej nowoczesnej architektury. /
  cena: 36.00 zł                      

 4. - autorzy / Arsenał 1957 r., nr 1 / Muzeum Narodowe / Kraków / 1957 / str. 23 il. / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Kwartalnik Koła Miłośników Dawnej Broni i Barwy przy Muzeum Narodowym w Krakowie . W treści m.in. : Zdzisław Żygulski - Naręczak turniejowy ze Zbiorów Czartoryskich , Jan Benda - Najstarszy zachowany polski mundur wojskowy , Leon Lewicki - Nieznany typ szabli polskiej z w. XVIII . Ilustracje . Nakład 500 egz. numerowanych, oferowany ma numer 68 /
  cena: 35.00 zł                      

 5. - autorzy / Astrea . Czasopismo miesięczne poświęcone literaturze , sztuce i sprawom kultury . 1924 nr 1 / b.w. / W-wa / 1924 / str. 88 [4] / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Artykuły : Tadeusz Miciński - Ultima Thule ( z pism posmiertnych ) , Józef Jankowski - O kabale /
  cena: 30.00 zł    

 6. - autorzy / Ateneum , 1897 , tom IV / b.w. / W-wa / 1897 / str. 387 - 594 / 17x26 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / W treści m.in.: Henryk Biegeleisen "Listy Trembleckiego do króla" , Wiktor Gomulicki "Rynek staromiejski w Warszawie" , St. Piotrowski "Stanowisko Krolestwa Polskigo w państwie rosyjskim co do produkcji ziarna i transportów zboża "Blok luźny , poz. do oprawy /
  cena: 36.00 zł                      

 7. - Ateneum Polskie . 1908 , nr 2 / Nakł. Tow. Wydawniczego / Lwów / 1908 / str. 151 / 13x20 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Miesięcznik poświęcony sprawom kultury . Zakrzewski Stanisław /
  cena: 27.00 zł    

 8. - autorzy / Beton , 1929 nr 1-6 , 1930 nr 1-6 / Związek Polskich Fabryk Cementu / W-wa / 1929- 1930 / str. 207 il. , 215 il. / 22x30 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Dwumiesięcznik . Oprawione razem dwa roczniki . Liczne ilustracje - zdjęcia, plany . Oprawa introligatorska /
  cena: 360.00 zł                      

 9. - autorzy / Beton , 1932r. , nr 1-6 / Związek Polskich Fabryk Cementu / W-wa / 1932 / str. 135 , il. / 22x30 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Dwumiesięcznik . Roczniki współoprawne z czasopismem Cement 1930- 1932 . Dodatki: Lech Niemojewski- Ósmy Cud Świata (żelazobeton jako wątek współczesnej architektury) , Stanisław Kozierski- Sprawozdanie z I-go międzynarodowego kongresu betonu i żelbetonu w Leodjum . Liczne ilustracje . Oprawa introligatorska /
  cena: 290.00 zł                      

 10. - autorzy / Beton , 1933 nr 1-6 / Związek Polskich Fabryk Cementu / W-wa / 1933 / str. 167 , il. / 22x30 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Dwumiesięcznik . Rocznik współoprawny z czasopismem Cement 1933r. Liczne ilustracje . Oprawa introligatorska /
  cena: 270.00 zł                      

 11. - autorzy / Beton , 1937 nr 1-6 , 1938 nr 1-6 / Związek Polskich Fabryk Cementu / W-wa / 1937- 1938 / str. 52 il. , 60 il. / 22x30 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Dwumiesięcznik . Roczniki współoprawne z czasopismem Cement 1937- 1938r. Liczne ilustracje . Oprawa introligatorska /
  cena: 390.00 zł                      

 12. - autorzy / Bibliografia geologiczna Polski , 1914 - 1920 , nr 1 / PIG / W-wa / 1914 - 1920 / str. 22 / 17x25 cm / Bez opr. / Stan dobry / Nierozcięte strony /
  cena: 27.00 zł                      

 13. - autorzy / Biesiada 1924 r., nr 1 / b.w. / W-wa / 1924 / str. 30 il. / 24x31 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Tygodnik ilustrowany . W numerze m.in. : Edward Maliszewski - Polacy poza granicami Polski , R. Grochowski - Co zrobiły nasze samorządy , poezja Iwana Kraski . Brak tylnej okładki /
  cena: 24.00 zł                      

 14. - autorzy / Biuletyn Historii Sztuki , 1950 , Nr 1-4 / Państw. Instytut Sztuki / W-wa / 1950 / str. 335, il. / 21x31 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Rok XII. Kwartalnik. /
  cena: 40.00 zł                      

 15. - autorzy / Biuletyn Historii Sztuki i Kultury , 1946 , Nr 1/2 / Państw. Instytut Sztuki / W-wa / 1946 / str. 136, il. / 21x31 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Rok VIII. Kwartalnik. /
  cena: 18.00 zł                      

 16. - autorzy / Biuletyn Historii Sztuki i Kultury , 1948 , Nr 1 / Państw. Instytut Sztuki / W-wa / 1948 / str. 96,il. / 21x31 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Rok X. Kwartalnik. /
  cena: 18.00 zł                      

 17. - autorzy / Biuletyn Historii Sztuki i Kultury , 1948 , Nr 2 / Państw. Instytut Sztuki / W-wa / 1948 / str. 97-184, il. / 21x31 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Rok X. Kwartalnik. /
  cena: 24.00 zł                      

 18. - autorzy / Biuletyn Historii Sztuki i Kultury , 1948 , Nr 3/4 / Państw. Instytut Sztuki / W-wa / 1948 / str. 186-360, il. / 21x31 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Rok X. Kwartalnik. /
  cena: 18.00 zł                      

 19. - Biuletyn Informacyjny , 1974 , nr. 51 / Koło Żołnierzy AK / Londyn / 1974 / str. 48 il [7] / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Trzydziestolecie Powstania Warszawskiego . Zdjęcia w tekście /
  cena: 30.00 zł                      

 20. - Biuletyn informacyjny spraw kulturalnych i wydawniczych , 1946 , nr 1 / Zrzeszenie Wydawców i Dziennikarzy Polskich w Niemczech / Hamburg / 1946 / str. 16 / 15x21 cm / Bez opr. / Stan b. dobry / Rok II , styczeń 1946 , kontynuacja Biuletynu Informacyjnego Zrzeszenia Wydawców i Dziennikarzy Polskich w Niemczech /
  cena: 36.00 zł                      

 21. - Biuletyn informacyjny spraw kulturalnych i wydawniczych , 1946 , nr 2 / Zrzeszenie Wydawców i Dziennikarzy Polskich w Niemczech / Hamburg / 1946 / str. 16 / 15x21 cm / Bez opr. / Stan b. dobry / Rok II , luty 1946 /
  cena: 36.00 zł                      

 22. - Biuletyn informacyjny spraw kulturalnych i wydawniczych , 1946 , nr 3 / Zrzeszenie Wydawców i Dziennikarzy Polskich w Niemczech / Hamburg / 1946 / str. 16 / 15x21 cm / Bez opr. / Stan b. dobry / Rok II , marzec 1946 /
  cena: 36.00 zł                      

 23. - Biuletyn informacyjny spraw kulturalnych i wydawniczych , 1946 , nr 4 / Zrzeszenie Wydawców i Dziennikarzy Polskich w Niemczech / Hamburg / 1946 / str. 16 / 15x21 cm / Bez opr. / Stan b. dobry / Rok II , kwiecień 1946 /
  cena: 36.00 zł                      

 24. - Biuletyn informacyjny Zrzeszenia Wydawców i Dziennikarzy Polskich w Niemczech , 1945 , nr 1 / Zrzeszenie Wydawców i Dziennikarzy Polskich w Niemczech / Hamburg / 1945 / str. 8 / 15x21 cm / Bez opr. / Stan b. dobry / Rok I , Wrzesień 1945 rok /
  cena: 30.00 zł                      

 25. - Biuletyn informacyjny Zrzeszenia Wydawców i Dziennikarzy Polskich w Niemczech , 1945 , nr 2 / Zrzeszenie Wydawców i Dziennikarzy Polskich w Niemczech / Hamburg / 1945 / str. 8 / 15x21 cm / Bez opr. / Stan b. dobry / Rok I , październik-wrzesień 1945 /
  cena: 30.00 zł                      

 26. - autorzy / Biuletyn naukowy , 1932 , Nr 1 / nakł. Zakładu Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej / W-wa / 1932 / str. 52, il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Podniszczona oprawa. 1.IX.1932. /
  cena: 18.00 zł                      

 27. - autorzy / Biuletyn naukowy , 1932 , Nr 2 / nakł. Zakładu Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej / W-wa / 1932 / str. 98, il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Podniszczona oprawa. 1.XII.1932. /
  cena: 18.00 zł                      

 28. - Biuletyn Naukowy , 1933 , Nr 3 / Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej / W-wa / 1933 / str. 163, il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Podniszczona oprawa /
  cena: 18.00 zł    

 29. - autorzy / Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego . Zeszyt V / Geberthner i Wolff / Kraków / 1936 / str. 69 / 18x36 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / VIII Zjazd Językoznawczy Warszawa czerwiec 1935 . Artykuły m.in. : T. Lehr-Spławiński - Plon prac językoznawczych Jana Rozwadowskiego , Maria Dłuska - Pokrewieństwa fonologiczne samogłosek polskich.Zdzisław Stieber - Pierwotne osadnictwo Łemkowszczyzny w świetle nazw miejscowych .Nierozcięte strony /
  cena: 30.00 zł                      

 30. - Biuletyn przybytków , 1939 , Nr 1 / Biblioteka Narodowa Józefa Piłsudskiego / W-wa / 1939 / str. 26 [2] / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Styczeń-marzec 1939, rok 2. Nr 1. /
  cena: 18.00 zł                      

 31. - Biuletyn Stowarzyszenia Techników Polskich w W. Brytanji , nr 7 / b.w. / Londyn / b.r. ok 1943 / str. 52 / 16x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Przybrudzona okładka /
  cena: 30.00 zł                      

 32. - autorzy / Bulletin du Bibliophile et du Bibliothecaire , 1954 , No 3-6 / Librairie Giraud-Badin / Paris / 1954 / str. 89-297 [6] / 14x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / 4 zeszyty , nierozcięte strony /
  cena: 120.00 zł                      

 33. - autorzy / Bulletin Du Musee National De Varsovie , 1960 , Vol. I Nr 1/2 / Zakłady Graf. "Tamka" / W-wa / 1960 / str. 31, il. / 17x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tekst polski, francuski, rosyjski i włoski. Pod red. Jana Białostockiego /
  cena: 12.00 zł                      

 34. - autorzy / Bulletin Du Musee National De Varsovie , 1961 , Vol. II , Nr 1 / Zakłady Graf. "Tamka" / W-wa / 1961 / str. 31, il. / 17x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tekst francuski. II vol. /
  cena: 12.00 zł                      

 35. - autorzy / Bulletin Du Musee National De Varsovie , 1961 , Vol. II , Nr 2 / Zakłady Graf. "Tamka" / W-wa / 1961 / str. 35-63, il. / 17x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tekst angielski i francuski. II vol. /
  cena: 12.00 zł                      

 36. - autorzy / Bulletin Du Musee National De Varsovie , 1961 , Vol. II , Nr 3 / Zakłady Graf. "Tamka" / W-wa / 1961 / str. 67-95, il. / 17x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tekst angielski i francuski. II vol. /
  cena: 12.00 zł    

 37. - autorzy / Cement , 1930 , nr 1-12 , 1932 , nr 1- 12 / Związek Polskich Fabryk Cementu / W-wa / 1931 / str. 398 il. , 267 il. / 21x30 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Miesięcznik . Organ Związku Polskich Fabryk Cementu .Oprawione razem dwa roczniki współoprawne z czasopismem Beton 1932r.. Liczne ilustracje . Oprawa`introligatorska /
  cena: 290.00 zł                      

 38. - autorzy / Cement , 1933 nr 1-12 / Związek Polskich Fabryk Cementu / W-wa / 1933 / str. 189 , il. / 22x30 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Miesięcznik . Rocznik współoprawny z czasopismem Beton 1933r. Liczne ilustracje . Oprawa introligatorska /
  cena: 270.00 zł                      

 39. - autorzy / Cement , 1937 nr 1-12 , 1938 nr 12 / Związek Polskich Fabryk Cementu / W-wa / 1937- 1938 / str. 192 il. , 188 il. / 22x30 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Miesięcznik . Rocznik współoprawny z czasopismem Beton 1937- 1938r. Liczne ilustracje . Oprawa introligatorska /
  cena: 390.00 zł                      

 40. - autorzy / Chopin , 1937 , z. 2 / Instytut Fryderyka Chopina / W-wa / 1937 / str. 57-104 / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Przybrudzona okładka /
  cena: 27.00 zł                      

 41. - Chopin , 1937 , Zeszyt 1 / nakł. Instytutu Fryderyka Chopina / W-wa / 1937 / str. 56, il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Rok 1. Kwartalnik. /
  cena: 18.00 zł                      

 42. - autorzy / Chychry , 1946 , Styczeń / Druk. J. Łęski / Kielce / 1946 / str. 19, il. / 25x36 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Pismo poświęcone zagadnieniom upowszechnienia kultury . Region Świetokrzyski . Wyblakła, poplamiona oprawa /
  cena: 15.00 zł                      

 43. - autorzy / Cychry , 1946 , nr 1 / Klub Literacki w Kielcach / Kielce / 1946 / str. 19 / 25x36 cm / Bez opr. / Stan średni / Wydano jako jednodniówkę . Pismo poświęcone zagadnieniu upowszechniania kultury . W treści m.in: Stanisław Młodożeniec "Z przyczółka" , Jan Aleksander Zaremba "Przypowieść świętokrzyska" , Zbigniew Siedlecki "Bartek" . Postrzępienia marginesów , pierwsza i ostatnia strona luzem /
  cena: 27.00 zł                      

 44. - autorzy / Dawna Sztuka , 1938 , nr 1 / Zakł. Narodowy im. Ossolińskich / Lwów / 1938 / str. 1 - 88 il. / 24x32 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Czasopismo poświęcone archeologii i historii sztuki , rocznik , w treści : S. Lorentz - O architekcie Janie Zaorze i dekoratorach kościoła św. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie , K. Tyszkowski - Przyczynki do historii stosunków artystycznych Polski z Włochami za Zygmunta III , T. Mańkowski - Dwa pastele Rosalby Carriery , liczne ilustracje . Podniszczony grzbiet, okładki luzem /
  cena: 36.00 zł    

 45. - Die Burg , 1943 , Heft 1 / Burgverlag Krakau G.M.B.H. / Kraków / 1943 / str. 56 [2] il. / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Kwartalnik , Vierteljahresschrift des Instituts fur Deutsche Ostarbeit Krakau ,zawiera artykuły dotyczące Generalnej Guberni. /
  cena: 30.00 zł                      

 46. - autorzy / Drogi Polski 1922 r. , nr 1 , 2 / Stanisław Samsonowicz / W-wa / 1922 / str. 144 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Miesięcznik polityczno - gospodarczy . W treści m.in. : Karol Popiel - Sejm wileński , K. Sochaniewicz - Autokefalia Kościoła Wschodniego w Polsce ,Karol Popiel - Polityka rosyjska wobec międzynarodowych planów odbudowy , B. Domosławski - Niemiecka eksploatacja koni w czasie okupacji . Dokumenty : Ruch flamandzki w czasie okupacji niemieckiej 1916 , Sprawa polska w opinii austryjackich mężów stanu w 1914r. Tabele , materiały źródłowe /
  cena: 60.00 zł                      

 47. - autorzy / Drogowskazy , 1935 , nr 1 / " Lechja " / Białystok / 1935 / str. 26 / 23x31 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Miesięcznik poświęcony sprawom oświatowo-kulturowym i społeczno-gospodarczym , Białystok , w treści : M. Goławski - Wojna włosko-abisyńska , B. Goliński - Oświata młodocianych i dorosłych , J. Badzianowa - Twórczość jednostki a społeczeństwo . Wycięta ilustracja na str 3 /
  cena: 24.00 zł                      

 48. - autorzy / Duch Gniazda . Magazyn Rzeczy Ciekawych i Użytecznych / Orbis / Londyn / 1945 / str. 47 il. / 18x26 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Zawiera m.in. Władysław Broniewski - Wiersze , Stefan Żeromski - Wieża arianska , Jan Lechoń - Mickiewicz wczoraj i dziś , Maria Kucewiczowa - Kanapowe kraje . Epitafium inteligenckim mieszkaniom u siebie . Rysunki - Marek Żuławski . Redakcja (anonimowo) - Mieczysław Grydzewski . Liczne ilustracje /
  cena: 45.00 zł                      

 49. - Dzień nowy . Pismo kursów dla dorosłych , 1921 , Nr 1 / Drukarnia L. Nowaka / W-wa / 1921 / str. 8 / 23x32 cm / Bez opr. / Stan średni / Dnia 15 marca 1921 r. Przybrudzona pierwsza strona /
  cena: 6.00 zł                      

 50. - autorzy / Echo szkoły pracownic społecznych , 1930 , Nr 1 / Druk. Tow. Polskiej Macierzy Szkolnej / W-wa / 1930 / str. 20 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Kwartalnik. /
  cena: 9.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     >   >>