>> Strona główna Koszyk [0]
SŁOWNIKI I LEKSYKONY:  47 pozycji,      1 - 47          
 1. - A - Z Mała encyklopedia PWN / PWN / W-wa / 1996 / str. XIV, 1157, il. / 17 x 24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Wyd. II poprawione /
  cena: 36.00 zł    

 2. - Balszoj Japonsko-Russkij słowar . T.1-2 / Cawietskaja Enciklopedija / Moskwa / 1970 / str. t.I 807 t.II 919 / 22x27 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 50 zł /
  cena: 150.00 zł                      

 3. Batowski Henryk - Słownik nazw miejscowych Europy Środkowej i Wschodniej XIX i XX wieku / PWN / W-wa / 1964 / str. XLIV 86 / 15x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Współczesne i historyczne nazwy miast i innych ważniejszych miejscowości w 24 językach /
  cena: 48.00 zł                      

 4. Bersohn Mathias - Słownik biograficzny uczonych Żydów Polskich / WAiF / W-wa / 1980 / str. 81 / 15x22 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Reprint wydania z roku 1905 /
  cena: 27.00 zł                      

 5. Bielecki Robert - Polacy w Legii Cudzoziemskiej 1831 - 1879 / PWN / W-wa , Łódź / 1992 / str. 402 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Biogramy w układzie alfabetycznym. /
  cena: 70.00 zł                      

 6. - Dictionare de base francais - provencal / Centr Regionau d Estudis Occitans - Provenca / Provenca / 1992 / str. 431 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 7. Francic Vilim - Słownik serbochorwacko - polski . Tom II / Wiedza Powszechna / W-wa / 1959 / str. 1312 / 15x22 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Obejmuje hasła N-Ż . Podniszczona obwoluta /
  cena: 60.00 zł                      

 8. Loyn Henry R. oprac. - Średniowiecze . Encyklopedia popularna / Czytelnik / W-wa / 1996 / str. 367 il. / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / 1000 haseł w układzie alfabetycznym, 250 ilustracji. Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 20 zł /
  cena: 45.00 zł                      

 9. Łoza Stanisław - Architekci i budowniczowie w Polsce / Budownictwo i architektura / W-wa / 1954 / str. 424 il. / 18x25 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Słownik architektów , liczne ilustracje /
  cena: 30.00 zł                      

 10. Łoza Stanisław - Słownik architektów i budowniczych Polaków oraz cudzoziemców w Polsce pracujących / Wyd. Kasy im. Mianowskiego / W-wa / 1930 / str. 494 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Wyd. II uzupełnione. Blok luźny, brak przedniej okładki. Wewnątrz stan bardzo dobry, nierozcięte strony - pozycja do oprawy /
  cena: 60.00 zł                      

 11. Małek Eliza , Wawrzyńczyk Jan - Mały słownik terminologiczny literatury , folkloru i kultury staroruskiej / WUŁ / Łódź / 1995 / str. 104 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Ilustracje /
  cena: 30.00 zł    

 12. - Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich / Wiedza Powszechna / W-wa / 1971 / str. 545 [5], il. / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Nieznacznie podniszczona obwoluta. Piotrowska Elżbieta red. /
  cena: 27.00 zł    

 13. - Mały słownik pisarzy francuskich , belgijskich i prowansalskich / Wiedza Powszechna / W-wa / 1965 / str. 260 il. / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni /
  cena: 27.00 zł    

 14. - Mały słownik pisarzy świata / Wiedza Powszechna / W-wa / 1968 / str. 423 il. / 14x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 27.00 zł    

 15. - Mickiewicz encyklopedia / Horyzont / W-wa / 2001 / str. 687 il. / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Autorzy - Jarosław Marek Rymkiewicz , Dorota Siwicka , Alina Witkowska , Marta Zielińska . Liczne ilustracje /
  cena: 30.00 zł                      

 16. Mącznik Helena - Puławski słownik biograficzny . Tom 1 A-K / Tow. Przyjaciół Puław / Puławy / 1994 / str. 263 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Niewielkie obtarcia okładki /
  cena: 36.00 zł                      

 17. - Nowy słownik podręczny łacińsko-polski / Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów / W-wa / 1910 / str. 950 / 12x17 cm / Opr.ppł. / Stan średni / opracowany podług najlepszych źródeł przez Łukasza Koncewicza . Oprawa lekko podniszczona , wpis własnościowy /
  cena: 36.00 zł                      

 18. Rahner Karl , Vorgrimler Herbert - Mały słownik teologiczny / PAX / W-wa / 1987 / str. 576 / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry /
  cena: 15.00 zł    

 19. Reiss Józef - Encyklopedia muzyki / M. Arcta / W-wa / 1924 / str. 326 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przy zakupie co najmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 39.00 zł                      

 20. Riabinin Jan oprac. - Materjały do Lubelskiego słownika aktowego / Tow. Przyjaciół Nauk w Lublinie / Lublin / 1934 / str. 60 / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Nierozcięte strony. Ślady zalania na margninesach paru stron. /
  cena: 60.00 zł                      

 21. Rosenbloom Joseph R. - A biographical dictionary of early American Jews . Colonial times throught 1800 / Uniwersity of Kentucky Press / Kentucky / 1960 / str. 175 / 17x25 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Tekst w języku angielskim . Brak obwoluty /
  cena: 90.00 zł                      

 22. - autorzy / Sanskritsko-ruskij słowar / Russkij jazyk / Moskwa / 1978 / str. 895 / 15x23 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Około 28 000 słów. Przy zakupie co najmniej 3 pozycji cena obniżona -- 20 zł /
  cena: 20.00 zł    

 23. Stanisławski Jan oprac. - Nowy słownik angielsko-polski i polsko-angielski / nakł. Akademii Handlowej w Krakowie / Kraków / 1945 / str. 532 / 16x21 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / 16 000 wyrazów angielskich i 22 000 wyrazów polskich . Bardzo ładna oprawa wydawnicza /
  cena: 30.00 zł                      

 24. Starnawski Jerzy (red.) - Słownik badaczy literatury polskiej / Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego / Łódź / 1994 / str. 352 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 60.00 zł                      

 25. Sławski Franciszek - Słownik etymologiczny języka polskiego . Zeszyt 1-4 / Nakł. Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego / Kraków / 1952 / str. 448 / 16x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Zeszyty obejmują litery A-I /
  cena: 42.00 zł                      

 26. - Słowar Russkich gaworow zabajkałja / Izdatielstwo Nauka / Moskwa / 1980 / str. 470 / 18x27 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Tekst w j. rosysjskim /
  cena: 30.00 zł                      

 27. - Słownik angielsko - polski i polsko - angielski . Część II polsko-angielska / Nakł. Trzaski , Everta i Michalskiego / W-wa / b.r. ok.1935 / str. 449 / 13x20 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Ładna oprawa wydawnicza /
  cena: 45.00 zł                      

 28. - Słownik geograficzno - krajoznawczy Polski / PWN / W-wa / 1992 / str. 896 mapy [ 32 ] / 14x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Wyd. II , zmienione /
  cena: 36.00 zł    

 29. - Słownik grecko-polski . Tom 4 / PWN / W-wa / 1965 / str. 733 / 19x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Redakcja Zofia Abramowiczówna . /
  cena: 60.00 zł                      

 30. - autorzy / Słownik historyczno - geograficzny województwa krakowskiego w Średniowieczu . Część II , z.2 / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN / Wrocław / 1989 / str. 181 - 354 / 21x29 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / T. V : Małopolska - woj. krakowskie , cz. II , z.2 : Iwanowice - Kaczorowy /
  cena: 36.00 zł                      

 31. - Słownik historyczno - geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu . Część III , zeszyt 3 : Oporowo - Pniewo / Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk / Poznań / 1997 / str. 445 - 696 / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / PAN IH . Oprac. Krystyna Górska - Gołaska , Tomasz Jurek , Grażyna Rutkowska , Izabela Skierska /
  cena: 36.00 zł                      

 32. - Słownik historyczno - geograficzny województwa płockiego w Średniowieczu . Zeszyt 4 Św-Ż oraz skorowidze / IH PAN / W-wa / 2000 / str. 309-372 / 20x30 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tom III Mazowsze , Województwo Płockie . Oprac. Anna Borkiewicz - Celińska /
  cena: 36.00 zł                      

 33. - Słownik inżynieryjno - budowlany niemiecko - polski / Wyd. Naukowo - Techniczne / W-wa / 1961 / str. 583 / 15x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Red. W. Wrzesień . Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 39.00 zł    

 34. - Słownik kieszonkowy niemiecko - polski , polsko - niemiecki . Tom 2 / H. Haeffel Verlag / Leipzig / 1890 / str. 790 / 12x17 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Tom 2- część niemiecko-polska , czcionka gotycka . Ładny egz. /
  cena: 48.00 zł                      

 35. - Słownik muzyków polskich . Tom 1-2 / PWM / W-wa / 1967 / str. 347, 320 / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 48.00 zł                      

 36. - Słownik naukowo - techniczny niemiecko - polski / Wyd. Naukowo - Techniczne / W-wa / 1982 / str. [12], 618 / 17 x 24 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Zespół red.: M. Sokołowska , A. Bender , K. Żak . Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 24.00 zł                      

 37. - Słownik ortograficzny języka polskiego / PWN / W-wa / 1975 / str. 892 / 17x34 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 27.00 zł    

 38. - Słownik prawniczy polsko-niemiecki / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN / Wrocław / 1987 / str. 284 / 15x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / PAN Instytut Państwa i Prawa /
  cena: 15.00 zł    

 39. - Słownik starożytności słowiańskich . Tom 8 , cz.2 / Zakład Narodowy im.Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1996 / str. 814 / 22x30 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Polska Akademia Nauk . Komitet Słowianoznawstwa . Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII . Tom zawiera : Suplementy i indeksy . Cz. 2. : Suplement A-Ż oraz Indeksy Nomina i Loca Oprawa luzem /
  cena: 90.00 zł                      

 40. - Słownik starożytności słowiańskich . Tom VI cz.1 T-U / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wrocław / 1977 / str. 285 il. / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII . Red. Gerard Labuda i Zdzisław Stieber /
  cena: 60.00 zł                      

 41. - Słownik techniczny polsko-niemiecki z suplementem / Wydawnictwa Naukowo-Techniczne / W-wa / 1969 / str. 722 91 supl.82 / 15x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Red. Z.J. Kocha , Wyd III. Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 18.00 zł                      

 42. - autorzy / Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej niemiecko-polski / Wiedza Powszechna / W-wa / 1990 / str. 523 [7] / 14 x 21 cm / Opr.pł. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł    

 43. - Słownik łaciny średiowiecznej w Polsce , zeszyt dodatkowy . Wykaz dzieł cytowanych i skrótów / PAN / Wrocław / 1969 / str. 47 / 22x31 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 15.00 zł                      

 44. - Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce . Tom III , z.1-9 / PAN / Kraków / 1969 - 1974 / str. 1439 / 23x31 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / 9 kolejnych zeszytów tomu III /
  cena: 140.00 zł                      

 45. Warchoł Stefan - Nazwy miast lubelszczyzny / Wyd. Lubelskie / Lublin / 1964 / str. 236 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Słownik - hasła etymologiczno - historyczne /
  cena: 75.00 zł                      

 46. Wilczyński Włodzimierz - Leksykon kultury ukraińskiej / WSP im.T. Kotarbińskiego / Zielona Góra / 2000 / str. 232 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 47. Znosko Aleksy - Mały słownik wyrazów starocierkiewno-słowianskich i terminologii cerkiewno-teologicznej / Chrześcijańska Akademia Teologiczna / W-wa / 1983 / str. 363 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 45.00 zł