>> Strona główna Koszyk [0]
PRAWO:  57 pozycji,      1 - 50   >          
 1. Anonim z XVI wieku - Sprawiedliwe wyroki sędziego Pao-Kunga / Iskry / W-wa / 1960 / str. 206 il. / 13x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Nowele chińskie . Przekł. T. Żbikowski /
  cena: 27.00 zł                      

 2. Bar Joachim Roman - O zakonach i osobach świeckich / ATK / W-wa / 1968 / str. 382 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Zarys prawa kanonicznrgo Tom II z.4 , druk maszynowy /
  cena: 27.00 zł                      

 3. Borucki Marek - Temida Staropolska. Szkice z dziejów sądownictwa Polski szlacheckiej. / Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza / W-wa / 1979 / str. 195 [5],il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Podniszczona oprawa. /
  cena: 27.00 zł                      

 4. Buczma-Czapliński M. opr. - Odłużanie rolników / b.w / Lwów / 1933 / str. VIII 168 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Zbiór ustaw o oddłużeniu gospodarstw rolnych i konwersji długów hipotecznych . Bibljoteka Samorządowa /
  cena: 30.00 zł                      

 5. - Czasopismo Prawno-Historyczne , 1948 r. , tom 1 / Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk / Poznań / 1948 / str. 306 / 17x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W tresci m.in. : Józef Matuszewski - Artykuły słowiańskie Zwierciadła Saskiego , Władysław Sobociński - O ustawie konstytucyjnej Państwa Polskiego z 1573 r. , Zdzisław Kaczmarczyk - Reformy stanisławowskie 1764 - 1795 , Karol Korany - Żołnierz najemny i żołnierz zaciężny . Nierozcięte strony /
  cena: 30.00 zł                      

 6. - autorzy / Czasopismo Prawno-Historyczne , 1957 r., z. 1 / PWN / w- / 1957 / str. 428 / 18x26 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tom IX z. 1, W treści m.in. : Bogdan Sobol - O podstawie prawnej stosowania statutów i zwyczajów sądowych na Mazowszu w latach 1532-1540 , Andrzej Zahorski - Rada Komisji Policji w organizacji władz miejskichw latach 1791-1792 . Nierozcięte strony /
  cena: 30.00 zł                      

 7. Dromlewiczowa Zofia - Listy anonimowe / Rój / W-wa / 1928 / str. 64 / 11x15 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Z cyklu Słynne procesy /
  cena: 21.00 zł    

 8. - Dwie broszury prawne z r. 1602 i 1608 / nakł. PAU / Kraków / 1921 / str. VIII 44 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Biblijoteka Pisarzów Polskich , wydał Bolesław Ulanowski , nierozcięte strony /
  cena: 45.00 zł                      

 9. Fleszyński Kazimierz - O zawodzie prawnika / Polskie Tow. Eugeniczne / W-wa / 1928 / str. 10 / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Odczyt Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z cyklu : O wyborze zawodu . Ślady od metalowych zszywek /
  cena: 20.00 zł                      

 10. Fuller L. Lon - Moralność prawa / PIW / W - wa / 1978 / str. 325 / 18x11 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przeł. Stefan Amsterdamski , wstęp Adam Łopatka , wprowadzenie Adam Podgórecki , red. naukowa Jacek Kurczewski . Biblioteka Myśli Współczesnej /
  cena: 24.00 zł    

 11. Glensk Joachim - Pitaval prasy polskiej na Śląsku w XIX stuleciu . Redaktorzy i wydawcy przed sądem / Instytut Śląski w Opolu / Opole / 1992 / str. 247 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Nakład 800 egz. /
  cena: 36.00 zł                      

 12. Halban Leon - Charakterystyka ideału społecznego Dekretu Gracjana / TN KUL / Lublin / 1948 / str. 35 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 27.00 zł                      

 13. Halban Leon - Pakta laterańskie / nakł. Księgarni F. Hoesicka / W-wa / 1931 / str. 72 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Lekko podniszczona okładka /
  cena: 45.00 zł                      

 14. - Instrukcja dla komisyj szczegółowych sprawdzających stan i wartość nieruchomości pod bezpieczeństwo Towarzystwu Kredytowemu Miasta Warszawy poddawanych / b.w. / W-wa / 1910 / str. 94 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Zasady szacunków technicznych, zestawienia, tabele. Ubytki rogu broszurowej oprawy i ostatniej strony. /
  cena: 60.00 zł                      

 15. Kleczyński Józef - Propinacya i szynkarstwo / nakł. autora / Kraków / 1888 / str. 32 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Józef Kleczyński – polski statystyk, demograf, prawnik, publicysta, i nauczyciel akademicki. Profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Akademii Umiejętności w Krakowie. Pionier polskiej demografii i statystyki historycznej, komisarz rządowy na województwo krakowskie w czasie powstania styczniowego. (Wikipedia). Oprawa broszurowa, wydawnicza. Stan dobry - dziurki i postrzępienia marginesów broszurowej okładki. Osobne odbicie z Przeglądu Polskiego /
  cena: 60.00 zł                      

 16. Komarnicki Wacław - Polskie prawo polityczne . Geneza i system / F. Hoesick / W-wa / 1922 / str. 592 / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Nierozcięte strony /
  cena: 120.00 zł                      

 17. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej . Ustawa z dnia 17 marca 1921 roku / Księgarnia Polska / W-wa / 1924 / str. 47 / 14x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Wstęp, objaśnienia, pytania i słowniczek .. dla samouków przygotował - Józef Stemler . Oprawa wtórna, płócienna. Zachowana efektowna przednia okładka broszurowa - projekt: Rudolf Mękicki /
  cena: 40.00 zł                      

 18. Krzemiński Zdzisław - Kartki z dziejów warszawskiej adwokatury / Zakamycze / Kraków / 2001 / str. 270 il. / 12x19 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 19. Kulisiewicz Wojciech - Zaruka ( vadium ) w prawie litewskim XV - XVII wieku / UW / W-wa / 1993 / str. 192 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Nakład 300 egz. /
  cena: 40.00 zł                      

 20. Lityński Adam - Wydział Karny Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczpospolitej / Uniwersytet Śląski / Katowice / 1991 / str. 150 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Dzieje prac nad częścią ogólną kodeksu karnego /
  cena: 60.00 zł                      

 21. Lubowidzki Edward oprac. - Podział ulic Miasta stoł. Warszawy i Przedmieścia Pragi na 26 nowoutworzonych Okręgów Sądowych oraz 15 Milicyjnych / b.w. / W-wa / 1916 / str. 36 / 10x13 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 80.00 zł                      

 22. Maciejowski Wacław Aleksander - Principia Juris Romani / Ex Officina Publica / W-wa / 1820 / str. XIV 498 / 13x20 cm / Opr.płsk. / Stan średni / Podniszczona oprawa z epoki, wewnątrz stan dobry.Tekst w języku łacińskim. /
  cena: 380.00 zł                      

 23. Majkowski Antoni oprac. - Ustawa Konstytucyjna Rzeczypospolitej / b.w. / W-wa / 1935 / str. 65 / 16x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Podkreślenia w tekście kredką. Oprawa indywidualna /
  cena: 30.00 zł                      

 24. Malinowska Irena - Mikołaj Zalaszowski polski prawnik XVII stulecia na tle ówczesnej nauki prawa / UJ / Kraków / 1960 / str. 421 / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego , rozprawy i studia , tom XXI . Uszkodzona okładka na grzbiecie /
  cena: 45.00 zł                      

 25. Mojseowicz Roman oprac. - Polskie prawo przemysłowe / Książnica Marianum / Wilno / 1931 / str. 352 / 13x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / .. wraz z rozporządzeniem wykonawczem , rozporządzeniem uzupełniającemi oraz objaśnieniami opłat stemplowych . Nierozcięte kartki /
  cena: 60.00 zł                      

 26. - O aktach Stanu Cywilnego / b.w. / W-wa / b.r. ok. 1837 / str. 42 / 11x18 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Oprawa broszurowa, wydawnicza (bez nadruków). Zawiera wytyczne dotyczące sporządzania aktów oraz aryngi - wzory formuł aktów. Zagięcia rogów kartek, dawne pieczątki urzędowe XIX w /
  cena: 240.00 zł                      

 27. - Ordynacje wyborcze wraz z przepisami wykonawczemi / Nakł. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych / W-wa / 1935 / str. 144 / 11x15 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Niewielkie rozdracie na okładce /
  cena: 36.00 zł                      

 28. Peretiakowicz Antoni oprac. - Kodeks polityczny . Konstytucja Marcowa i ważniejsze ustawy polityczne / Czytelnik / W-wa / 1946 / str. 155 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / ..uzupełnione statutem Organizacji Narodów Zjednoczonych . Okładka zabrudzona, podniszczony boczny margines /
  cena: 30.00 zł                      

 29. Peyrefitte Alain - Wymiar sprawiedliwości między ideałem a rzeczywistością / PWN / W-wa / 1987 / str. 338 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przekł. Jadwiga M. Padlewska , red. Brunon Hołtys , Logos /
  cena: 18.00 zł                      

 30. - autorzy / Pitaval polityczny 1918 - 1939 / Czytelnik / W-wa / 1971 / str. 546 / 15x21 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan średni / Poplamiona obwoluta. /
  cena: 24.00 zł                      

 31. - Polska współczesna / Książnica Polska / Lwów Warszawa / 1923 / str. 173 il. mapki / 15x22 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry / Zawiera: Stanisław Pawłowski - Geografia polityczna , Jan Stanisław Bystroń - Kultura duchowa . Antoni Peretiatkowicz - Wiadomości prawno - polityczne . Dawna pieczątka - Księgozbiór Emiljana Lotha . Emilian Loth (1888-1973) inżynier chemii, doktor Uniwersytetu w Lozannie, w okresie międzywojennym znany, związany z Łodzią przemysłowiec polski. Oprawa dawna, wtórna - złocenia na grzbiecie. /
  cena: 60.00 zł                      

 32. - autorzy / Prace seminarjum ze skarbowości i prawa skarbowego oraz ze statystyki . Tom 1 / Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie / Wilno / 1931 / str. VII 55 35 54 50 48 22 49 / 17x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wydział Prawa i Nauk Społecznych /
  cena: 120.00 zł                      

 33. - autorzy / Prace seminarjum ze skarbowości i prawa skarbowego oraz ze statystyki . Tom 2 / Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie / Wilno / 1934 / str. VII 44 39 107 105 111 51 / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wydział Prawa i Nauk Społecznych /
  cena: 120.00 zł                      

 34. - Proces Krakowski . Niepokólczycki , Mierzwa i inni przed Sądem Rzeczypospolitej / PIW / Wwa / 1948 / str. 389 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Oderwana górna część tylnej okładki /
  cena: 39.00 zł                      

 35. Riabinin Jan oprac. - Materjały do Lubelskiego słownika aktowego / Tow. Przyjaciół Nauk w Lublinie / Lublin / 1934 / str. 60 / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Nierozcięte strony. Ślady zalania na margninesach paru stron. /
  cena: 60.00 zł                      

 36. - autorzy / Roczniki nauk społecznych . Prawo , ekonomia , socjologia . 1949 / Nakł. Tow. Naukowego KUL / Lublin / 1949 / str. 424 / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / W treści m.in.: Jerzy Kalinowski- Zagadnienie aksjomatyzacji nauki prawa , Józef Mazurkiewicz - Powiatek w dawnych księgach miejskich Lublina i miast sąsiednich , Kazimierz Szwarcenberg Czerny Statut Bałtyku (zarys problemu) . Okładka naddarta przy grzbiecie /
  cena: 60.00 zł                      

 37. - Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14`maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych , / Gebethner i Wolff / W-wa / 1924 / str. 178 / 13x19 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / .. z motywami objaśniającymi oraz dodatkiem dla nieprawników. Opracowanie Fryderyk Zoll , Bronisław Hełczński /
  cena: 60.00 zł                      

 38. Sobociński Władysław - Prokuratura Sądu Kasacyjnego w Księstwie Warszawskim / Towarzystwo Naukowe w Toruniu / Toruń / 1993 / str. 119 / 17x24 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry /
  cena: 45.00 zł                      

 39. Stępień Stefan - Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów w działalności prawodawczej Krajowej Rady Narodowej / Wydawnictwo UMCS / Lublin / 1998 / str. 537 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 60.00 zł                      

 40. Sukiennicki Wiktor - Ewolucja ustroju Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich / Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej / Wilno / 1938 / str. 354 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / w świetle oficjalnych publikacji władzy radzieckiej . Część I ( kontynuacji nie wydano ) /
  cena: 90.00 zł                      

 41. Szymkiewicz Gustaw - Prawo budowlane i zabudowanie osiedli w nowym brzmieniu / nakł. autora / W-wa / 1938 / str. 272 / 13x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Nierozcięte strony /
  cena: 90.00 zł                      

 42. - Słownik prawniczy polsko-niemiecki / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN / Wrocław / 1987 / str. 284 / 15x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / PAN Instytut Państwa i Prawa /
  cena: 15.00 zł    

 43. - autorzy / Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej niemiecko-polski / Wiedza Powszechna / W-wa / 1990 / str. 523 [7] / 14 x 21 cm / Opr.pł. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł    

 44. Taubenschlag Rafał - Rzymskie prawo prywatne na tle praw antycznych / PWN / W-wa / 1955 / str. 364 / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 45. Tokarczyk Roman - Filozofia prawa / Wydawnictwo UMCS / Lublin / 2000 / str. 300 / 17x24 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 46. Tokarz Wacław wyd. - Pomniki prawa Rzeczypospolitej Krakowskiej 1815 - 1818 . Tom I / nakł. PAU / Kraków / 1932 / str. XIV , 567 / 18x26 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Polska Akademia Umiejętności . Akta zasadnicze , protokóły Komisji Organizacyjnej . Nierozcięte strony /
  cena: 90.00 zł                      

 47. Tomasz Św. z Akwinu - Suma Teologiczna . Tom 13 . Prawo / Veritas / Londyn / 1985 / str. 400 / 12x19 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry / Przekład i oprac. o. Pius Bełch OP /
  cena: 60.00 zł                      

 48. - Trzy broszury prawne z r. 1607 i 1612 / Nakł. Akademii Umiejętności / Kraków / 1893 / str. X 74 / 14x20 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Biblijoteka Pisarzów Polskich , wydał Bolesław Ulanowski /
  cena: 45.00 zł                      

 49. Turska Zofia oprac. - Z rontem marszałkowskim przez Warszawę . Zeznania oskarżonych z lat 1787 - 1794 / PIW / W-wa / 1961 / str. 314 il. / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Biblioteka Syrenki . Liczne ilustracje, indeksy. /
  cena: 30.00 zł                      

 50. - Ustawa o księgach wieczystych obowiązujaca na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej / Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości / Poznań / 1924 / str. 93 / 13x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Ze zbioru ustaw ziem zachodnich tom XV . Zawiera : tekst ustawy , wykaz, skorowidz . Nierozcięte strony . Ślady zawilgocenia /
  cena: 36.00 zł                      

<<   <     1     2     >   >>