>> Strona główna Koszyk [0]
EKONOMIA:  94 pozycji,      1 - 50   >          
 1. Arbib Michael A. - Mózg , maszyna i matematyka / PWN / W-wa / 1968 / str. 199, ryc. / 12x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tłum. B. Stanosz /
  cena: 24.00 zł                      

 2. Barone Enrico - Zasady ekonomii politycznej / Księgarnia Powszechna / Kraków / 1938 / str. 325 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Przekł. Ludwik Eichenbaum , wstęp Adam Krzyżanowski /
  cena: 60.00 zł                      

 3. Berger Ludwik - Polski eksport metalowy i projekt jego usprawnienia / nakł. Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / Kraków / 1934 / str. 32 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Przedmowa Ferdynand Zweig . Wyd. Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie Tom 72 /
  cena: 18.00 zł                      

 4. Braudel Fernand - Kultura materialna , gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek . Tom II Gry wymiany / PIW / W-wa / 1992 / str. 653 il. / 17x25 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 45.00 zł                      

 5. Brzeski Tadeusz - Ekonomia i nauka gospodarowania / Komitet Wydawniczy Podręczników Akademickich / W-wa / 1938 / str. 258 / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Nierozcięte strony /
  cena: 48.00 zł                      

 6. Buczma-Czapliński M. opr. - Odłużanie rolników / b.w / Lwów / 1933 / str. VIII 168 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Zbiór ustaw o oddłużeniu gospodarstw rolnych i konwersji długów hipotecznych . Bibljoteka Samorządowa /
  cena: 30.00 zł                      

 7. Czerny Franciszek - Ogólna geografia handlowa / nakł. autora / Kraków / 1889 / str. VII 519 / 16x23 cm / Opr.ppł. / Stan słaby / Autor analizuje geograficzne uwarunkowania rozwoju handlu i przemysłu głównie w XIX wieku. Przednia okładka luzem, brak grzbietu. Wewnątrz stan bardzo dobry - blok zwarty. Książka do przełożenia w nową oprawę. Dawna pieczątka /
  cena: 120.00 zł                      

 8. - Die Burg , 1943 , Heft 1 / Burgverlag Krakau G.M.B.H. / Kraków / 1943 / str. 56 [2] il. / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Kwartalnik , Vierteljahresschrift des Instituts fur Deutsche Ostarbeit Krakau ,zawiera artykuły dotyczące Generalnej Guberni. /
  cena: 30.00 zł                      

 9. Dietrich Tadeusz - Elementy polityki finansowej Polski współczesnej / nakł. Wiadomosci Narodowego Banku Polskiego / W-wa / 1947 / str. 71 / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Autor był podsekretarzem stanu ministerstwa skarbu /
  cena: 30.00 zł                      

 10. Drewnowski Jan - Próba ogólnej teorii gospodarki planowej / Wyd. Trzaska, Evert i Michalski / W-wa / 1947 / str. 68 [2] / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Wyblakła oprawa. Pieczątki. Biblioteka SGH w Warszawie , Seria 1 , Nr 3 /
  cena: 15.00 zł                      

 11. Drewoński Jan - Próba ogólnej teorii gospodarki planowej / Zakł. Graf. DRUKPRASA / W-wa / 1938 / str. 50, wykresy / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wyblakła oprawa. Odbitka z Ekonomisty, t.IV, r.1937 i t.I, r.1938 /
  cena: 21.00 zł                      

 12. Drexlerowa Anna M. - Wystawy wytwórczości Królestwa Polskiego / Oficyna Naukowa / W-wa / 1999 / str. 417 il.[8] / 21x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Wew. reprinty katalogów wystaw . Liczne ilustracje /
  cena: 60.00 zł                      

 13. - autorzy / Drogi Polski 1922 r. , nr 1 , 2 / Stanisław Samsonowicz / W-wa / 1922 / str. 144 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Miesięcznik polityczno - gospodarczy . W treści m.in. : Karol Popiel - Sejm wileński , K. Sochaniewicz - Autokefalia Kościoła Wschodniego w Polsce ,Karol Popiel - Polityka rosyjska wobec międzynarodowych planów odbudowy , B. Domosławski - Niemiecka eksploatacja koni w czasie okupacji . Dokumenty : Ruch flamandzki w czasie okupacji niemieckiej 1916 , Sprawa polska w opinii austryjackich mężów stanu w 1914r. Tabele , materiały źródłowe /
  cena: 60.00 zł                      

 14. Drozdowski Marian Marek - Eugeniusz Kwiatkowski w polskiej historiografii i publicystyce historyczno - ekonomicznej / IH PAN / W-wa / 1992 / str. 163 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Monografia /
  cena: 30.00 zł                      

 15. - autorzy / Ekonomia wobec potrzeb ludzkich / Księgarnia Polska w Paryżu / Paryż / b. r. ok. 1962 / str. 271 / 16x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / "...Wybór rozpraw z przedmową prof. F. Perroux" . Przeł. Kacper Zabigiwin /
  cena: 45.00 zł                      

 16. Galbraith John Kenneth - The New Industrial State / Hamish Hamilton / London / 1968 / str. 427 / 15x22 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Tekst angielski /
  cena: 39.00 zł                      

 17. Gazel Antoni , Ołtarzewski Stanisław - Towarowe usługi morskie / nakł. Instytutu Bałtyckiego w Gdyni / Gdynia / 1937 / str. 22 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / I- szacunek wartości towarowych usług morskich , II - cele i sposoby określania udziału poszczególnych bander w przewozach towarów do portów .Prace Gospodarczego Archiwum Morskiego z. 1 /
  cena: 21.00 zł                      

 18. Gazel Antoni , Polkowski Bolesław - Handel międzynarodowy państw regionu bałtyckiego 1929 - 1935 / nakł. Instytutu Bałtyckiego w Gdyni / Gdynia / 1937 / str. 44 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Prace Gospodarczego Archiwum Morskiego z.2 /
  cena: 21.00 zł                      

 19. Gierszewski Stanisław - Elbląski przemysł okrętowy w latach 1570 - 1815 / Gdanskie Tow. Naukowe / Gdańsk / 1961 / str. 239 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Ilustracje /
  cena: 40.00 zł                      

 20. Gumplowicz Władyslaw - Rozwój Gospodarstwa Światowego / b.w. / W-wa / b.d.w. / str. 96 / 12x18 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Bibljoteka Samokształcenia nr 2 , nieliczne podkreślenia olówkiem w tekście /
  cena: 30.00 zł                      

 21. Gąsiorski Aleksander - Historia Częstochowskiego Pieniądza Zastępczego 1861 - 1939 z katalogiem / Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej / Częstochowa / 1995 / str. 167 il. XXXIII / cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Monografia z katalogiem , liczne ilustracje /
  cena: 45.00 zł                      

 22. Główka Dariusz - Gospodarka w dobrach plebańskich na Mazowszu w XVI - XVIII wieku / Semper / W-wa / 1991 / str. 203 / 17x23 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Studia i materiały z historii kultury materialnej PAN . Liczne tabele , rozkładana mapka /
  cena: 45.00 zł                      

 23. Hauszyld Wacław - Rzemiosło w krajach europejskich / Rzemiosło / W-wa / 1933 / str. 117 / 16x23 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Liczne tabele i zestawienia /
  cena: 45.00 zł                      

 24. Hayek Friedrich August - Droga do niewoli . The road to serfdom / K.J. Rzepa / Londyn / 1982 / str. 170 / 13x18 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Tłum. Józef Emil /
  cena: 36.00 zł                      

 25. Heilbroner Robert L. - Zmierzch cywilizacji biznesu / PWN / W-wa / 1988 / str. 106 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Logos , lekko podniszczona oprawa /
  cena: 24.00 zł                      

 26. Horn Maurycy - Żydowskie bractwa rzemieślnicze na ziemiach polskich , litewskich , białoruskich i ukraińskich w latach 1613 - 1850 / ŻIH / W-wa / 1998 / str. 135 il.16 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 27. - Informator gospodarczy . Cz. I - M. St. Warszawa / Polska Agencja Gospodarcza / W-wa / b.r. ok. 1947 / str. XXII 328 mapki 3 / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Obszerny informator adresowy: urzędy, ambasady, kościoły, instytuty, muzea, szkolnictwo, prasa, służba zdrowia, adwokaci, lekarze, przedsiębiorstwa, handel, usługi. Bezcenne źródło do historii sektora prywatnego w powojennej Warszawie. Rozkładane mapki w tym jeden schematyczny plan Warszawy z zaznaczonymi m.in. projektowanymi liniami szybkiej kolei miejskiej (dotąd niezrealizowane). Mocno podniszczona broszurowa okładka, wewnątrz stan dobry. /
  cena: 120.00 zł                      

 28. Jabłonowski Marek - Cztery lata przed wojną . Z dziejów gospodarki polskiej 1936 - 1939 / OBN w Olsztynie / Olsztyn / 1996 / str. 241 / cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne wykresy , tabele , rozkładana mapka /
  cena: 40.00 zł                      

 29. Jacobson Karol - Towaroznawstwo . Podręcznik dla kupców , przemysłowców i szkół handlowych / Gebethner i Wolff / W-wa / 1895 / str. 190 tabl.1 IX / 15x22 cm / Opr.płsk. / Stan średni / Zachowane broszurowe okładki, grzbiet mocno poprzecierany, w górnej części naklejona kartka, dawne pieczątki, wew. stan dobry. /
  cena: 90.00 zł                      

 30. Kafel Mieczysław - Ekonomiczne oblicze zawodu dziennikarskiego w Polsce / Czytelnik / Kraków / 1945 / str. 157 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przedmowa - Adam Krzyżanowski /
  cena: 45.00 zł                      

 31. Kleczyński Józef - Propinacya i szynkarstwo / nakł. autora / Kraków / 1888 / str. 32 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Józef Kleczyński – polski statystyk, demograf, prawnik, publicysta, i nauczyciel akademicki. Profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Akademii Umiejętności w Krakowie. Pionier polskiej demografii i statystyki historycznej, komisarz rządowy na województwo krakowskie w czasie powstania styczniowego. (Wikipedia). Oprawa broszurowa, wydawnicza. Stan dobry - dziurki i postrzępienia marginesów broszurowej okładki. Osobne odbicie z Przeglądu Polskiego /
  cena: 60.00 zł                      

 32. Kochanowicz Jacek - Pańszczyźniane gospodarstwo chłopskie w Królestwie Polskim w I połowie XIX w. / Uniwersytet Warszawski / W-wa / 1981 / str. 201 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Dedykacja autora. Druk maszynowy, nakład 390 egz. /
  cena: 60.00 zł                      

 33. - autorzy / Konjunktura Gospodarcza 1928 z. 1 , 2 / Instytut Badania Konjunktur Gospodarczych i Cen / Warszawa / 1928 / str. 85, 86-165 / 21x28 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Kwartalnik. Treść: Koniunktura gospodarcza w Polsce i zagranicą , Rentowość papierów procentowych, Rezerwy gotówkowe, Wkłady, Kredyty. Red. Edward Lipiński . Liczne tablice i wykresy /
  cena: 45.00 zł                      

 34. Kopernik Mikołaj - Lokacje Łanów opuszczonych / Pojezierze / Olsztyn / 1983 / str. 73 il. / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Zawiera rozkładaną mapkę: Działalność osadnicza Mikołaja Kopernika na Warmii w latach 1516 - 1521 . Wydanie dwujęzyczne łacińsko-polskie /
  cena: 30.00 zł                      

 35. Kopeć Bohdan - Wychodźtwo sezonowe z Ziemi Wileńskiej do Łotwy / USB / Wilno / 1938 / str. 176 / 18x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Prace Zakładu Ekonomii Rolniczej USB w Wilnie pod red. prof. W. Staniewicza .Tabele , zestawienia , mapka . /
  cena: 120.00 zł                      

 36. Kozłowski Stefan - Warunki bytu pracowników bankowych w Polsce w latach 1920 - 1927 / Instytut Gospodarstwa Społecznego / W-wa / 1928 / str. 31 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne tabele /
  cena: 30.00 zł                      

 37. Kula Witold - Rozwój gospodarczy Polski XVI - XVIII w. / PWN / W-wa / 1993 / str. 226 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 45.00 zł                      

 38. Kula Witold - Szkice o manufakturach w Polsce w XVIII wieku . Tom 1-2 / PWN / W-wa / 1956 / str. 448 il. , 449-870 il. / 18x24 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Prywatna pieczątka /
  cena: 150.00 zł                      

 39. Kuliszer Józef - Powszechna historia gospodarcza Średniowiecza i Czasów Nowożytnych tom 1-2 / Książka i Wiedza / W-wa / 1961 / str. 392 , 638 / 18x24 cm / Opr.pł. / Stan dobry /
  cena: 78.00 zł                      

 40. - autorzy / Kwartalnik historii kultury materialnej , 1981 , nr. 2 / PWN / W-wa / 1981 / str. 142- 274 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / IHKM PAN . W treści m.in.: Leszek Urbański- Gospodarka rybna okolic Lwowa w drugiej połowie XV i w początkach XVI wieku , Leszek Kajzer- W sprawie importu piwa angielskiego do Polski w XVIII wieku , liczne ilustracje /
  cena: 36.00 zł                      

 41. Landau Ludwik - Gospodarka światowa . Produkcja i dochód społeczny w liczbach / Instytut Gospodarstwa Społecznego / W-wa / 1939 / str. 150 / 16x23 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry / Tabele, zestawienia z obszernym komentarzem. Stan idealny. B.ładna oprawa, zlocenia na grzbiecie. /
  cena: 75.00 zł                      

 42. Lenartowicz Ryszard - Rozumna siejba / nakł. autora / W-wa / 1936 / str. 38 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Teksty publicystyczne. Zagadnienia oszczędności i kapitału narodowego . Przybrudzenie okładki /
  cena: 45.00 zł                      

 43. Lubomirski Jan Tadeusz - Trzy rozdziały z historyi skarbowości w Polsce 1507-1532 / UJ / Kraków / 1868 / str. [4] 104 / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Rozdziały: Urządzenie obrony 1507-1515 , Wojna za Prusy 1515-1526 , Przyłączenie Mazowsza 1526-1532. Oprawa broszurowa, wydawnicza przybrudzona z małymi ubytkami, nieznaczne ślady zalania rogu stron, strony nierozcięte. /
  cena: 140.00 zł                      

 44. Lulek Tomasz - Główne zagadnienia polityki handlowej w Polsce / nakł. Towarzystwa Ekonomicznego / Kraków / 1922 / str. 120 / 16x24 cm / Bez opr. / Stan słaby / Wyd. Tow. Ekonomicznego w Krakowie . Blok luźny pozycja do oprawy , brak broszurowej okładki /
  cena: 27.00 zł                      

 45. Łuczak Czesław - Położenie ekonomiczne rzemiosła wielkopolskiego w okresie zaborów (1793 - 1918) / PWN / Poznań / 1962 / str. 159 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 46. - Mały rocznik statystyczny 1939 / GUS / W-wa / 1939 / str. XXXII 424 / 12x16 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Orginalna edycja z 1939 r. . Tabele, zestawienia, mapka. B. ładny egzemplarz /
  cena: 39.00 zł                      

 47. - Merkantylistyczna myśl ekonomiczna w Polsce w XVI i XVII wieku . Wybór pism / PWN / W-wa / 1958 / str. 488 / 13x20 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Wstęp i oprac. Janusz Górski i Edward Lipiński . Seria Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej . Autorzy : Andrzej Ciesielski , Piotr Grabowski , Stanisław Cikowski , Wojciech Gostkowski , Szymon Starowolski , Stanisław Zaremba , Jan Grodwagner , Krzysztof Opaliński , Andrzej Maksymilian Fredro i inni. /
  cena: 30.00 zł                      

 48. Mianowski H. - Podstawy dla eksportu drobnej wytwórczości / Związek Izb Przemysłowo-Handlowych R.P. / W-wa / 1937 / str. 24 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Odbitka ze zbioru referatów i przemówień z Konferencji Eksportowej 22 i 23 czerwca 1937 r. w Warszawie /
  cena: 18.00 zł                      

 49. Mianowski Henryk - Znaczenie gospodarcze ruchu turystyczno - uzdrowiskowego w Polsce . Rozważania na czasie / Nakł. Izby Przemysłowo - Handlowej / Kraków / 1934 / str. 123 il. mapki 4 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wyd II rozszerzone , przedmowa M. Kwaśniewski . /
  cena: 30.00 zł                      

 50. Mielczarski Romuald - Pisma . Tom II / Społem / W-wa / 1936 / str. 391 / 18x24 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Oprawa indywidualna biblioteczna. /
  cena: 60.00 zł                      

<<   <     1     2     >   >>