>> Strona główna Koszyk [0]
TECHNIKA:  54 pozycji,      1 - 50   >          
 1. Arbib Michael A. - Mózg , maszyna i matematyka / PWN / W-wa / 1968 / str. 199, ryc. / 12x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tłum. B. Stanosz /
  cena: 24.00 zł                      

 2. - autorzy / Beton , 1929 nr 1-6 , 1930 nr 1-6 / Związek Polskich Fabryk Cementu / W-wa / 1929- 1930 / str. 207 il. , 215 il. / 22x30 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Dwumiesięcznik . Oprawione razem dwa roczniki . Liczne ilustracje - zdjęcia, plany . Oprawa introligatorska /
  cena: 360.00 zł                      

 3. - autorzy / Beton , 1932r. , nr 1-6 / Związek Polskich Fabryk Cementu / W-wa / 1932 / str. 135 , il. / 22x30 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Dwumiesięcznik . Roczniki współoprawne z czasopismem Cement 1930- 1932 . Dodatki: Lech Niemojewski- Ósmy Cud Świata (żelazobeton jako wątek współczesnej architektury) , Stanisław Kozierski- Sprawozdanie z I-go międzynarodowego kongresu betonu i żelbetonu w Leodjum . Liczne ilustracje . Oprawa introligatorska /
  cena: 290.00 zł                      

 4. - autorzy / Beton , 1933 nr 1-6 / Związek Polskich Fabryk Cementu / W-wa / 1933 / str. 167 , il. / 22x30 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Dwumiesięcznik . Rocznik współoprawny z czasopismem Cement 1933r. Liczne ilustracje . Oprawa introligatorska /
  cena: 270.00 zł                      

 5. - autorzy / Beton , 1937 nr 1-6 , 1938 nr 1-6 / Związek Polskich Fabryk Cementu / W-wa / 1937- 1938 / str. 52 il. , 60 il. / 22x30 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Dwumiesięcznik . Roczniki współoprawne z czasopismem Cement 1937- 1938r. Liczne ilustracje . Oprawa introligatorska /
  cena: 390.00 zł                      

 6. - Biuletyn Stowarzyszenia Techników Polskich w W. Brytanji , nr 7 / b.w. / Londyn / b.r. ok 1943 / str. 52 / 16x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Przybrudzona okładka /
  cena: 30.00 zł                      

 7. Brun K. , Kwiatkowski A. - Motocyklista / Wyd. MON / W-wa / 1955 / str. 152, rys. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Podniszczona oprawa /
  cena: 27.00 zł                      

 8. - autorzy / Budowle piętrzące . Podstawy projektowania / Budownictwo i Architektura / W-wa / 1957 / str. 314 il. / 18x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Liczne ilustracje i wykresy w tekście . Podniszczona obwoluta /
  cena: 48.00 zł                      

 9. - autorzy / Budowle pietrzące . Wykonawstwo / Arkady / W-wa / 1957 / str. 247 il. / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Liczne ilustracje w tekście /
  cena: 48.00 zł                      

 10. - autorzy / Cement , 1930 , nr 1-12 , 1932 , nr 1- 12 / Związek Polskich Fabryk Cementu / W-wa / 1931 / str. 398 il. , 267 il. / 21x30 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Miesięcznik . Organ Związku Polskich Fabryk Cementu .Oprawione razem dwa roczniki współoprawne z czasopismem Beton 1932r.. Liczne ilustracje . Oprawa`introligatorska /
  cena: 290.00 zł                      

 11. - autorzy / Cement , 1933 nr 1-12 / Związek Polskich Fabryk Cementu / W-wa / 1933 / str. 189 , il. / 22x30 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Miesięcznik . Rocznik współoprawny z czasopismem Beton 1933r. Liczne ilustracje . Oprawa introligatorska /
  cena: 270.00 zł                      

 12. - autorzy / Cement , 1937 nr 1-12 , 1938 nr 12 / Związek Polskich Fabryk Cementu / W-wa / 1937- 1938 / str. 192 il. , 188 il. / 22x30 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Miesięcznik . Rocznik współoprawny z czasopismem Beton 1937- 1938r. Liczne ilustracje . Oprawa introligatorska /
  cena: 390.00 zł                      

 13. Chapman Ernest Hall - Radio usta XX wieku / TEiM / W-wa / b.r. ok. 1936 / str. 159 il. / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Seria - Biblioteka dnia dzisiejszego . Liczne ilustracje. Dodatek: Radiofonia w Polsce - Manswet Domański . Pieczątka własnościowa - Własność A. Gałeckiego . Strony obwoluty luzem /
  cena: 45.00 zł                      

 14. Gadomski Bogdan - Tramwajarze warszawscy wczoraj i dziś / PWN / W-wa / 1982 / str. 522 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Ilustracje /
  cena: 60.00 zł                      

 15. Gierszewski Stanisław - Elbląski przemysł okrętowy w latach 1570 - 1815 / Gdanskie Tow. Naukowe / Gdańsk / 1961 / str. 239 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Ilustracje /
  cena: 40.00 zł                      

 16. Iwaszkiewicz Józef - Metody Jakobsona melioracji torfowisk / b.w. / Wilno / 1937 / str. 16 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / .. w świetle opinii Mińskiej Doświadczalnej Stacji Błotnej . Odbitka z Tygodnika Rolniczego /
  cena: 15.00 zł                      

 17. Iwaszkiewicz Józef - Torfy źródliskowe i sposoby ich odwadniania / b.w. / Wilno / b.r. ok. 1930 / str. 19 / 15x23 cm / Bez opr. / Stan dobry / Odbitka z Tygodnika Rolniczego /
  cena: 15.00 zł                      

 18. Jackowski K. - Muzea przemysłu i techniki za granicą i w Polsce / Nakł. Stowarzyszenia Techników Polskich / W-wa / 1932 / str. 57 il. / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Dedykacja autora . Liczne ilustracje w tekście . papier kredowy , ładny egzemplarz /
  cena: 10.00 zł    

 19. Jarocki Walenty - Śródlądowe drogi wodne / Wydawnictwa Komunikacyjne / W-wa / 1954 / str. 287 il. / 18x24 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry / Treść : Podstawy projektowania dróg wodnych, Drogi wodne naturalne, Śródlądowe sztuczne drogi wodne,Stopniowanie rzek, Kanały żeglugi, Śluzy komorowe i podnośne, Porty, Budowa i naprawa taboru pływającego, Organizacja placu budowy przy wykonywaniu obiektów hydrotechnicznych. Ilustracje - zdjęcia, rysunki, przekroje. /
  cena: 50.00 zł                      

 20. Jeżewski Mieczysław - Radjotelefonja i radjotelegrafja / Wyd . M. Arct / W-wa / 1927 / str. 192 il. / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Bibljoteka Radjowa . Wyd. III , cz. teoretyczna i cz. praktyczna . Blok luźny, podniszczona okładka /
  cena: 24.00 zł                      

 21. Kochański Stanisław - Broń strzelecka lat osiemdziesiątych / Bellona / W-wa / 1985 / str. 319 il. / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustarcje /
  cena: 24.00 zł                      

 22. Kostankiewicz Andrzej - Broń strzelecka Wojska Polskiego 1918 - 39 / MON / W-wa / 1986 / str. 192 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 48.00 zł                      

 23. - Kwartalnik historii nauki i techniki , 1957 , nr 2 / PWN / W-wa / 1957 / str. 220-446 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W treści m. in. : Andrzej Delow , Wojciech Starzyński - Beniamin Franklin , Kazimierz Opałek - Beniamin Franklin jako myśliciel i działacz społeczny , Mirosława Chamcówna - Szkoła Główna Koronna , Wacław Sterner - Niezrealizowany projekt mostu łańcuchowego przez Wisłę w Warszawie. /
  cena: 24.00 zł                      

 24. Łubkowski Kazimierz - O zwęglaniu torfu / E. Wende i Sp. / W-wa / 1903 / str. 47 il. / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Odbitka z Przeglądu technicznego z 1903 r. Ubytek fragmentu tablicy /
  cena: 24.00 zł                      

 25. Majewski Mariusz Wojciech - Samoloty i zakłady lotnicze II Rzeczypospolitej / ZP / W-wa / 2006 / str. 241 il. / 19x23 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 60.00 zł                      

 26. Mokrzycki Andrzej - Skrzydlata ludzkość / PWKS / Lwów / 1936 / str. 223 168 il. atlas [132] / 15x20 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Liczne ilustracje, dodatkowo atlas. Ozdobna oprawa wydawnicza, lekkie zaplamienie, pęknięcie przy krawędzi grzbietu /
  cena: 120.00 zł                      

 27. Piskorski Zygmunt - Budowa podtorza kolejowego / Wydawnictwa Komunikacyjne / W-wa / 1952 / str. 352 il. / 17x24 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje, przekroje, tabele. Oprawa płócienna, indywidualna - perfekcyjnie wykonana. stan bardzo dobry. /
  cena: 60.00 zł                      

 28. Pokropiński Bogdan - Koleje wąskotorowe regionu bydgoskiego / Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy / Bydgoszcz / 1986 / str. 80 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Ilustracje, mapki /
  cena: 48.00 zł                      

 29. - autorzy / Prace Towarzystwa Nauk w Wilnie , 1935 , nr. X / Nakł. Funduszu Kultury Narodowej / Wilno / 1936 / str. 383 il. / 18x26 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W treści m.in. Piotr Wiśniewiski "Materiały do rozmieszczenia rzadszych roślin w Wileńszczyźnie" , Lidia Matwiejewówna "Przyczynek do znajomości kredy nowogródzkiej" , Zinadia Sinicynówna "Zespoły roślinne torfowisk pod Nieświeżem" . Okładka lekko podniszczona na grzbiecie . Liczne ilustracje w tekście , nierozcięte strony /
  cena: 90.00 zł                      

 30. - Profil - Zeichnungen von Gebruder Rochling Eisenwerk Volklingen A./ Saar / J. La Ruelle / Aachen / 1886 / str. tabl. [4] VII XXIII / 10x16 cm / Bez opr. / Stan dobry / Ausgabe 1886 . Katalog wyrobów stalowych , tablice z zwymiarowanymi przekrojami -dwubarwne litografie . Pieczątka - W. Seel Warschau Mazowiecka 5 /
  cena: 45.00 zł                      

 31. Puchalski Tadeusz - Broń śrutowa i technika strzelania / PWRiL / W-wa / 1986 / str. 114 il. / 17x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 27.00 zł                      

 32. - autorzy / Radjo Amator Polski 1927 r., nr 1 / "Wydawnictwa Radjowe" / W-wa / 1927 / str. 41 il. [8] / 17x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Miesięcznik . W numerze m.in. : St. Zieliński - Odbiornik Hartley'a , J. Odyniec - Anteny podziemne i podwodne , St. Zieliński - Ekranowanie odbiorników , Zb. Auderski - Układy pentatronowe , K.Siennicki - Wystawa radjowa w Berlinie . Okładka luzem . Liczne ilustracje . Reklamy /
  cena: 30.00 zł                      

 33. Rostocki Aleksander Marian - Historia starych samochodów / Wyd. Komunikacji i Łączności / W-wa / 1988 / str. 384 il. / 20x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Liczne ilustracje w tekście .Brak obwoluty /
  cena: 30.00 zł                      

 34. Roździeński Walenty - Officina Ferraria abo huta y warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego 1612 / Instytut Śląski / Katowice / 1948 / str. XXVI 109 / 16x22 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Z unikatu Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie wydał i opracował Roman Pollak . Ilustracje, mapka. Okładka i blok luźne - pozycja do oprawy /
  cena: 15.00 zł    

 35. Różański Adam - Oznaczenie przepływu wielkiej wody w potokach . B-6 / b.w. / W-wa / 1929 / str. 28 / 15x23 cm / Bez opr. / Stan średni / I-szy Polski Zjazd Hydrotechniczny . Niewielkie przybrudzenia /
  cena: 24.00 zł                      

 36. Rybczyński Mieczysław - Wisła pomorska / Instytut Bałtycki / Toruń / 1934 / str. 57 mapka 1 / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Biblioteczka Bałtycka , mapka dróg wodnych łączących się z Wisłą /
  cena: 45.00 zł                      

 37. Rychter Witold - Moje cztery i dwa kółka / WKiŁ / W-wa / 1985 / str. 535 il. / 12x16 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Bogato ilustrowane wspomnienia znanego polskiego rajdowca /
  cena: 24.00 zł                      

 38. Sieklucki Jan Bohdan - Zbiór zadań z mechaniki dla użytku szkół zawodowych . Część I Statyka / nakł. autora / Bydgoszcz / 1938 / str. 62 il. [24] / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Z 260 rysunkami. Część zadań dotyczy tematyki lotniczej . Na końcu zestaw rozwiązań do zadań . Ciekawy projekt okładki ( Stefan Wiąckiewicz ) /
  cena: 60.00 zł                      

 39. Skotnicki Czesław - Technika odwadniania bagien i użytkowanie ich rolnicze / Komisja Wydawnicza Politechnika Warszawska / W-wa / 1929 / str. 190 il. / 18x24 cm / Opr.pł. / Stan słaby / Liczne ilustracje, zdjecia, plany . Zagięcia i przybrudzenia niektórych stron. Nieaktualne pieczątki. /
  cena: 70.00 zł                      

 40. - Sprawozdanie Krajowego Towarzystwa Meljoracyjnego z XXIV okresu działalności za 1928 rok / Wydawnictwo Krajowego Towarzystwa Meljoracyjnego / W-wa / 1929 / str. 94 , mapki 2 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne tabele , statystyki, wykresy , mapki /
  cena: 48.00 zł                      

 41. - Statut wewnętrzny Muzeum Przemysłu i Techniki w Warszawie ( Muzeum P. i T. ) / nakład własny / W-wa / 1932 / str. 14 [1] / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Odbito w Szkole Przemysłu Graficznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego . Ładny układ typograficzny. Podkreślenia ołówkiem w tekście /
  cena: 27.00 zł                      

 42. - Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu . Tom 9 / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN / Wrocław / 1970 / str. 175 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tom zawiera : Marian Arszyński - Technika i ogrganizacja budownictwa ceglanego e prusach w końcu XIV i w pierwszej poł. XV w. , Sławomira Ciepiela - Zabytki szklane ze stanowiska archeologicznego przy kościele św. Anny w Warszawie /
  cena: 39.00 zł                      

 43. Surgiewicz Symeon - Warszawskie ciuchcie / Wydawnictwo MON / Warszawa / 1972 / str. 201 / 12x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Liczne ilustracje, mapka WKD /
  cena: 36.00 zł                      

 44. Szczęsny Wacław - Pierwsza ksiażka radjoamatora / Nakł. Powszechnego Uniwersytetu Korespondencyjnego / W-wa / 1926 / str. 75 il. / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Liczne ilustracje . Podklejony grzbiet , nieaktualne pieczatki /
  cena: 60.00 zł                      

 45. - Techniczny Kalendarz Samochodowy 1932 / nakł. Koła Samochodowego przy STP / W-wa / 1932 / str. 655 XLIX / 12x15 cm / Opr.pł. / Stan średni / Kalendarz oraz omówienie podzespołów i części samochodowych.Liczne ilustracje. Lekko podniszczony grzbiet. /
  cena: 140.00 zł                      

 46. Turczynowicz Stanisław - Melioracje łąk / Centralny Związek Kółek Rolniczych / W-wa / 1921 / str. 16 / 13x18 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 15.00 zł                      

 47. Tuszyński Adam - Samochód nowoczesny / TEiM / W-wa / b.r. ok. 1928 / str. 354 il. / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Podręcznik dla szkół zawodowych , kierowców i właścicieli samochodów . Przystępny wykład ustroju samochodu , praktyczne rady i wskazówki . Liczne ilustracje . Wyd. VII . Lekko przybrudzona okładka. /
  cena: 120.00 zł                      

 48. - Vade Mecum Żołnierza - Kierowcy . Część I z atlasem rysunków / Wyd. I Brygady Strzelców / Edinburgh / 1941 / str. 249 atlas tabl. LX / 10x14 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Katechizm kierowcy , wiadomości ogólne , budowa i współdziałanie części pojazdów mechanicznych . Wyd. 2 . praca zbiorowa żołnierzy I Brygady Strzelców . Atlas z rysunkami technicznymi podzespołów /
  cena: 120.00 zł                      

 49. Vetulani Franciszek - Zasady melioracji rolnych / b.w. / W-wa / 1913 / str. 189 - 246 il. / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Odbitka z Akademickich wykładów rolniczych 1912 , mały ubytek broszurowej okładki /
  cena: 30.00 zł                      

 50. Wojasiewicz Wiesław - Mosty dróg żelaznych Królestwa Polskiego / WKiŁ / W-wa / 1982 / str. 62 il. / 20x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje . Nasze koleje /
  cena: 36.00 zł                      

<<   <     1     2     >   >>