>> Strona główna Koszyk [0]
PRZYRODA:  98 pozycji,      1 - 50   >          
 1. Aleksandrowicz Julian , Duda Harry - U progu medycyny jutra / Oficyna Wydawnicza STON / Radom / 1991 / str. 248 / 15x20 cm / Opr.karton. / Stan średni / Przybrudzona okładka /
  cena: 24.00 zł                      

 2. - autorzy / Architektura rezydencjonalna historycznej Małopolski . / b.w. / Łańcut / 1982 / str. 221 il. / 18x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki , Łańcut czerwiec 1975 . Krupe , Kurozwęki , Boguchwała , Zarzecze , Łopatyn , Celejów i inne rezydencje . Liczne ilustracje - zdjęcia i plany /
  cena: 60.00 zł                      

 3. Betten Robert - Praktyczna hodowla kwiatów w pokoju / Prawda / W-wa / 1901 / str. 199 il. / 16x24 cm / Opr.pł. / Stan średni / Liczne ilustracje w tekście . Brak strony przedtytułowej, ślady zalania na okładce /
  cena: 90.00 zł                      

 4. - autorzy / Bibliografia geologiczna Polski , 1914 - 1920 , nr 1 / PIG / W-wa / 1914 - 1920 / str. 22 / 17x25 cm / Bez opr. / Stan dobry / Nierozcięte strony /
  cena: 27.00 zł                      

 5. Bogacz Wojciech - Chów królików / Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o. / W-wa / 1943 / str. 78 il. / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wskazówki dla chowu i hodowli , ilustracje /
  cena: 27.00 zł                      

 6. Borawska Teresa - Życie umysłowe na Warmii w czasach Mikołaja Kopernika / Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika / Toruń / 1996 / str. 231 il. / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Pozycja niskonakładowa - 365 egz. /
  cena: 80.00 zł                      

 7. Budrecki Feliks - Światy planetarne / Gebethner i Wolff / W-wa / 1934 / str. 68 / 13x18 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Polska i świat współczesny . Biblioteka Młodzieży /
  cena: 24.00 zł                      

 8. Cahours August - Kurs chemii nieorganicznej . Tom 1 / Władzy Edukacyjnej w Królestwie Polskim / W-wa / 1862 / str. 414 il. / 12x18 cm / Opr.ppł. / Stan słaby / Przekład - Karol Jurkiewicz . Ponad 120 ilustracji w tekście - drzeworyty. Dodatkowo 4 rozkładane tablice z ilustracjami. Okładka podniszczona, blok luźny, wewnątrz czysty i kompletny egzemplarz - poz. do oprawy. /
  cena: 180.00 zł                      

 9. Calder Ritchie - Człowiek i kosmos / PIW / W-wa / 1979 / str. 370 / 11x18 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przekł. Krzysztof Wolicki , wstęp Maciej Iłowiecki , Biblioteka Myśli Współczesnej /
  cena: 15.00 zł    

 10. Chant Clarence August - Cuda wszechświata . Łatwy wstęp do poznania nieba / Trzaska Evert i Michalski / W-wa / b.r. ok. 1935 / str. 182 il. / 15x21 cm / Opr.pł. / Stan średni / Biblioteka Wiedzy tom 1 . Liczne ilustracje, mapki nieba. Lekko przybrudzona okładka /
  cena: 24.00 zł                      

 11. Chauvin Remy - Życie i obyczaje owadów / PWN / W-wa / 1966 / str. 243 [5] / 11x18 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Podniszczona oprawa. Współczesna Bibliteka Naukowa "Omega". Tłum. A. Straszewicz. Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 15.00 zł    

 12. Ciołek Gerard oprac. - Zarys historii kompozycji ogrodowej w Polsce / PWN / W-wa / 1955 / str. 206 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Materiały do projektowania z. 4 . Liczne ilustracje, zdjecia, plany. Dawna pieczątka nieistniejącej obecnie biblioteki. /
  cena: 90.00 zł                      

 13. Crick Francis - Istota i pochodzenie życia / PIW / W-wa / 1992 / str. 195 / 20x13 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przekł. i wstęp Antoni Hoffman . Biblioteka Myśli Współczesnej /
  cena: 24.00 zł    

 14. Czyżewski J. , Zierhoffer August - Kilka spostrzeżeń z wycieczki we wschodnią część północnej krawędzi Podola i Wołynia Grzędowego / Tow. Przyrodników im. Kopernika / Lwów / 1936 / str. 24 , il. / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Odbitka z czasopisma Kosmos , tom LXI , zeszyt pierwszy , nierozcięte strony mapki w tekście /
  cena: 48.00 zł                      

 15. Dembowski Jan - Świat zwierzęcy stawu / Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych / Lwów / 1933 / str. 31 il. / 13x18 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Z cyklu Przyroda , ilustracje /
  cena: 30.00 zł                      

 16. Ditfurth Hoimar von - Dzieci wszechświata / PIW / W-wa / 1978 / str. 410 / 11x18 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Wstęp M. Iłowiecki , przeł. A. D. Tauszyńska Biblioteka Myśli Współczesnej . Podnisczona okładka . Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 15.00 zł    

 17. Dobzhansky Thedosius - Różnorodność i równość / PIW / W - wa / 1979 / str. 146 / 18x11 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / przeł. Aniela Makarewicz , wstęp Tadeusz Bielicki , Biblioteka Myśli Współczesnej /
  cena: 15.00 zł    

 18. Dyakowski Bohdan - Nasz las i jego mieszkańcy / Wyd . M. Arct / W-wa / 1950 / str. 285 il. / 16x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Ilustracje Kamil Mackiewicz . Podniszczona okładka /
  cena: 30.00 zł                      

 19. Ernst Jan - Regionalizm fizjograficzny a gospodarczy na przykładzie Podola / Książnica Atlas / Lwów / b.r. ok. 1937 / str. 170-184 mapki 5 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Odbitka z Czasopisma geograficznego , 1937 , nr.2 , 5 mapek z rozmieszczeniem upraw na Podolu /
  cena: 39.00 zł                      

 20. Ernst Marcin - Budowa świata . Szkice astronomiczne / nakł. Księgarni H. Altenberga / Lwów / 1910 / str. 333 il. / 15x20 cm / Opr.pł. / Stan dobry / O matomanach w astronomii , Zaćmienia Słońca , Nowa gwiazda , Kosmogonia . Liczne ilustracje w tekście . Oprawa płócienna z epoki /
  cena: 60.00 zł                      

 21. Gadomski Jan , Rybka Eugenjusz - Kosmografja . Podręcznik dla szkół średnich / Wyd . M. Arct / W-wa / 1931 / str. 232 il. / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan średni / 94 ilustracje . Przybrudzona okładka /
  cena: 24.00 zł    

 22. Galon Rajmund - Geologia i morfologia Prus Wschodnich / b.w. / W-wa / 1937 / str. 30-42 / 20x27 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Ilustracje , mapka. Odbitka z "Słownika geograficznego Państwa Polskiego" , pieczatki własnościowe , dedykacja autora /
  cena: 30.00 zł                      

 23. Galon Rajmund red. - Wydmy śrólądowe Polski . Cz. 1 / PWN / W-wa / 1958 / str. 203 il. / 18x24 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Polskie Tow. Geograficzne . Studium zbiorowe. W treści m.in. Leon pilarczyk - Wydmy miedzyrzecza warciańsko-noteckiego , Jadwiga i Roman Kobenza - Rozwiewne wydmy Puszczy Kampinoskiej , Leszek Pernarowski - Z badań nad wydmami Dolnego Śląska. Liczne ilustracje, mapki , przekroje /
  cena: 45.00 zł                      

 24. Gałecki Antoni - Świat atomów / Trzaska, Evert i Michalski / W-wa / 1923 / str. 30 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Z 8 rysunkami w tekście . Lekko postrzępiona broszurowa okładka /
  cena: 18.00 zł                      

 25. Groniowski Krzysztof - Kwestia agrarna w Królestwie Polskim 1871 - 1914 / PWN / W-wa / 1966 / str. 265 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Pozycja niskonakładowa /
  cena: 60.00 zł                      

 26. Gumiński Leonard - O korzyściach melioracji i spółkach wodnych / Centralne Towarzystwo Rolnicze / W-wa / 1925 / str. 16 / 23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 27. Główka Dariusz - Gospodarka w dobrach plebańskich na Mazowszu w XVI - XVIII wieku / Semper / W-wa / 1991 / str. 203 / 17x23 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Studia i materiały z historii kultury materialnej PAN . Liczne tabele , rozkładana mapka /
  cena: 45.00 zł                      

 28. Hamilton III Wiliam I. - Barwny szyfr życia / PWN / W-wa / 1977 / str. 355, il. / 12x20 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Tłum. J. Gliwicz . Przybrudzona oprawa. Stałocieplność , ekosystemy , biologia , barwy . Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 24.00 zł                      

 29. Hawks Ellison - Dziwy powietrza i wody / Trzaska, Evert i Michalski / W-wa / b. r. ok. 1935 / str. 248 il. / 15x22 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Biblioteka Wiedzy , ładny egz /
  cena: 39.00 zł                      

 30. Hertwig Oskar - Rozwój biologii w XIX stuleciu / Gebethner i Wolff / W-wa / 1914 / str. VIII 177 [8] / 13x19 cm / Opr.ppł. / Stan średni / Przekład i oprac. Henryk Buczek .Nieaktualne pieczątki w tym " Polskie Towarzystwo gimn. SOKÓŁ w Jarosławiu " /
  cena: 36.00 zł                      

 31. Horwitz Ludwik - Jeszcze w sprawie wieku łupków menilitowych / nakł. autora / W-wa / 1938 / str. 31 / 18x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Okładka przerwana na grzbiecie, nieaktualne pieczątki /
  cena: 30.00 zł                      

 32. Iwaszkiewicz Józef - Metody Jakobsona melioracji torfowisk / b.w. / Wilno / 1937 / str. 16 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / .. w świetle opinii Mińskiej Doświadczalnej Stacji Błotnej . Odbitka z Tygodnika Rolniczego /
  cena: 15.00 zł                      

 33. Iwaszkiewicz Józef - Torfy źródliskowe i sposoby ich odwadniania / b.w. / Wilno / b.r. ok. 1930 / str. 19 / 15x23 cm / Bez opr. / Stan dobry / Odbitka z Tygodnika Rolniczego /
  cena: 15.00 zł                      

 34. Jaworski Zygmunt - Historia obory polskiego bydła czerwonego Państowej Szkoły Rolniczej w Czernichowie / b.w. / W-wa / 1929 / str. 72 il. / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje - zdjęcia , mapki i tabele w tekście. papier kredowy . Bardzo ładny egzemplarz /
  cena: 48.00 zł                      

 35. Jeans James - Nowy świat fizyki / TEiM / W-wa / b.r. ok. 1938 / str. 167 il. / 15x22 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Bibljoteka Wiedzy , oprawa płócienna wydawnicza , ładny egz. /
  cena: 30.00 zł                      

 36. Jungk Robert - Człowiek tysiąclecia / PIW / W-wa / 1981 / str. 395 / 11x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przeł. A.D. Tauszyńska wstęp W. Osiatyński . Biblioteka Myśli Współczesnej /
  cena: 21.00 zł    

 37. - Kalendarz rolniczy Państwowego Banku Rolnego / Państwowy Bank Rolny / W-wa / 1928 / str. 224 il. / 12x16 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Zawiera kalendarz oraz obszerny dział informacyjny z poradami dla rolników i ogrodników. Przednia okładka podniszczona luzem, tylnej brak, wewnątrz stan dobry. Pieczątki - Państwowy Bank Rolny Oddział Główny , K. Dąbrowski /
  cena: 50.00 zł                      

 38. Karpiński Jan Jerzy - Do Łysogór / PZWS / W-wa / 1959 / str. 162 il. mapki 3 / 18x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Fauna i flora Gór Świętokrzyskich /
  cena: 30.00 zł    

 39. - Katalog rezerwatów i pomników przyrody nieożywionej w Polsce / PWN / Kraków / 1975 / str. 298 il. mapki / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Oprac. Zofia Aleksandrowicz , Maria Drzał ,Stefan Kozłowski . Głazy narzutowe , skałki , jaskinie , odkrywki geologiczne . Liczne ilustracje: zdjęcia, rysunki, mapki. /
  cena: 24.00 zł                      

 40. Kazanowski Lucjan - Uprawa tytoni papierosowych / Państwowy Inst. Nauk. Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach / Puławy / 1928 / str. 87 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Biblioteka Puławska nr. 5 . Liczne ilustracje , podklejany grzbiet /
  cena: 45.00 zł                      

 41. Kinel Jan , Kuntze Roman - Chrząszcze i motyle krajowe . Przewodnik do określania rodzin i rodzajów / Komitet Wydawniczy Podręczników Akademickich / W-wa / 1931 / str. 227 tabl.LXIII / 13x20 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Bardzo ładnie zachowany egz. Ozdobna oprawa wydawnicza, obwoluta, etui. Tablice z kolorowymi ilustracjami /
  cena: 120.00 zł                      

 42. - Kolonizacja polska w Brazylji ( Ameryka Południowa ) . Zeszyt 1 / nakł. Tow. Kolonizacyjnego / W-wa / 1930 / str. 62 il. / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Stan - Espirito Santo ( Świętego Ducha ) , kolonia - Aguira Branca ( Orzeł biały ) . Liczne ilustracje, informacje o uprawach, spisy kolonistów. /
  cena: 45.00 zł                      

 43. Kremky Jerzy - Badania nad fauną motyli Podola Polskiego I / b.w. / W-wa / 1937 / str. 81 - 217 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Nadbitka z Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici , tom III , nr. 11 . Dedykacja autora dla Arkadiusza Kreczmera .Okładka broszurowa wtórna /
  cena: 36.00 zł                      

 44. Kreyser Krystyna - Zwierzęta gospodarskie w traktatach agrarnych pisarzy rzymskich wieku Cesarstwa / SGGW / W-wa / 1996 / str. 98 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Nakład 300 egz. /
  cena: 30.00 zł                      

 45. Kulczyński Stanisław - Torfowiska Polesia . Die Moore des Polesie - Gebietes . Tom I / nakł. autora / Kraków / 1939 / str. IX 394 il. / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje, mapki. Brak rozkładanej mapy Polesia. Oryginalna oprawa broszurowa bez napisów, brak strony tytułowej (nie była ona usunięta, część nakładu z racji wybuchu wojny wyszła z drukarni bez stron tytułowych w zastępczych okładkach). Wewnątrz stan bardzo dobry. /
  cena: 120.00 zł                      

 46. Latil Pierr de - Sztuczne myślenie . Wstęp do cybernetyki / Państwowe Wyd. Techniczne / W-wa / 1958 / str. 444 il. / 14x21 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan średni / Przekł. K. Wołowski , S. Manczarski . Podniszczona obwoluta /
  cena: 10.00 zł                      

 47. Lisowska O. - Co słychać w lesie . Opowiadania dla dzieci / nakł. autorki / W-wa / 1933 / str. 38 il. / 23x33 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Wilki , Żmije , Las , Sarny . Ilustracje . Blok luźny, postrzępienia okładki, podklejenia paru rozdarć /
  cena: 30.00 zł                      

 48. Lorenz Konrad - Opowiadania o zwierzętach / Wyd. Literackie / Kraków / 1975 / str. 166 / 12x19 cm / Opr.pł. / Stan średni / Przeł. Wanda Kragen . Okładka lekko przybrudzona /
  cena: 27.00 zł                      

 49. Lorenz Konrad - Tak zwane zło / PIW / W-wa / 1975 / str. 372 / 11x18 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wstęp Z. Stromenger , przekł. A.D. Tauszyńska Biblioteka Mysli Współczesnej /
  cena: 15.00 zł    

 50. Łęski Ryszard - Pamiętnik ucznia sadownika / nakł. autora / W-wa / 2000 / str. 221 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Pamiętnik z lat 1939-85. Dedykacja autora. /
  cena: 45.00 zł                      

<<   <     1     2     >   >>