>> Strona główna Koszyk [0]
KRAJOZNAWSTWO:  480 pozycji,      1 - 50   >          
 1. - A Guide to Kyoto Nara Osaka Kobe / Japan Travel Bureau / Tokyo / 1957 / str. [20]97 il. mapki / 13x19 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Podniszczona obwoluta /
  cena: 21.00 zł                      

 2. Adamczyk Józef - Przewodnik illustrowany po Jasnej Górze w Częstochowie / Wydawnictwo Dzwonka Częstochowskiego / Częstochowa / 1903 / str. 133 [8] il. mapka 1 / 12x16 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje, fotografie, rozkładana mapka. Ubytek fragmentu broszurowej okładki /
  cena: 40.00 zł                      

 3. Aftanazy Roman - Materiały do dziejów rezydencji . Tom II cz. A-B . Dawne województwa brzesko-litewskie i nowogrodzkie / PAN IS / W-wa / 1986 / str. 580 ,287 il. / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / I wydanie , nakład 500 egz. Cz. A - opisy rezydencji druk maszynowy , cz. B - ilustracje . Cz. A - stan b. dobry , cz. B - strony luzem /
  cena: 45.00 zł                      

 4. Ahmad H. Manzooruddin - Indien ohne Wunder / WIlhelm Goldmann Verlag / Leipzig / 1942 / str. 281 [5], il. / 15 x 22 cm / Opr.pł. / Stan dobry /
  cena: 15.00 zł                      

 5. Aleksander Tadeusz - Życie społeczne i przemiany kulturalne Nowego Sącza w latach 1870 - 1990 / Oficyna Literacka / Kraków / 1993 / str. 855 / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry /
  cena: 60.00 zł                      

 6. Aleksandrowicz Stanisław - Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku. Tom 1 - tekst / UAM / Poznań / 1989 / str. 278 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Brak tomu z reprodukcjami map. Dedykacja autora /
  cena: 30.00 zł                      

 7. - Anonima diarjusz peregrynacji włoskiej , hiszpańskiej , portugalskiej 1595 / PAU / Kraków / 1925 / str. XII 109 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Wydał i oprac. Jan Czubek . Egzemplarz podarowany zapewne przez wydawcę - wpis na okładce : Wielmożny Pan Prof. Dr. Wiktor Hahn Lwów ul. Dwernickiego 9. W tekście na marginesach duża !!!ilość notatek ołówkiem zapewne profesora Hahna . Reperowana broszurowa okładka, brak strony tytułowej, jej funkcje pełni okładka. /
  cena: 60.00 zł                      

 8. - Armia Krajowa . Okręg radomsko - kielecki / Kieleckie Towarzystwo Naukowe / Kielce / 1999 / str. 287 / 17x23 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Materiały z sesji naukowej . Red. Adam Massalski , Stanisław Meducki /
  cena: 30.00 zł                      

 9. - autorzy / Atlas polskich strojów ludowych . Strój Kujawski / Polskie Tow. Ludoznawcze / Poznań / 1953 / str. 63 , il. / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Część II , Wielkopolska , zeszyt 3 . Liczne ilustracje . Bardzo ładny egzemplarz /
  cena: 39.00 zł    

 10. - autorzy / Atlas polskich strojów ludowych . Strój kurpiowski Puszczy Białej / Polskie Tow. Ludoznawcze / Poznań / 1952 / str. 54 , il. / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Część IV , Mazowsze , zeszyt 5 . Liczne ilustracje . Bardzo ładny egzemplarz /
  cena: 39.00 zł    

 11. - autorzy / Atlas polskich strojów ludowych . Strój międzyrzecko - babimojski ( Lubuski ) / Polskie Tow. Ludoznawcze / Wrocław / 1956 / str. 83 , il. / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Część II , Wielkopolska , zeszyt 4 . Liczne ilustracje oraz mapki . Bardzo ładny egzemplarz /
  cena: 39.00 zł    

 12. - autorzy / Atlas polskich strojów ludowych . Strój pyrzycki / Polskie Tow. Ludoznawcze / Wrocław / 1955 / str. 39 , il. / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Część I , Pomorze , zeszyt I . Liczne ilustracje . Bardzo ładny egzemplarz /
  cena: 39.00 zł    

 13. - autorzy / Atlas polskich strojów ludowych . Strój szamotulski / Polskie Tow. Ludoznawcze / Lublin / 1951 / str. 52 , il. / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Część II , Wielkopolska , zeszyt 1 . Liczne ilustracje . Bardzo ładny egzemplarz /
  cena: 39.00 zł    

 14. - autorzy / Atlas polskich strojów ludowych . Strój zagórzan / Polskie Tow. Ludoznawcze / Wrocław / 1956 / str. 63 , il. / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Część V , Małopolska , zeszyt 6 . Liczne ilustracje , mapki . Bardzo ładny egzemplarz /
  cena: 39.00 zł    

 15. - autorzy / Atlas polskich strojów ludowych . Strój łańcucki / Polskie Tow. Ludoznawcze / Wrocław / 1955 / str. 65 , il. / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Część V , Małopolska , zeszyt 5 . Liczne ilustracje , mapki . Bardzo ładny egzemplarz /
  cena: 39.00 zł    

 16. Auboyer Jeannine - Życie codzienne w dawnych Indiach / PIW / W-wa / 1968 / str. 294 [2],il. / 17 x 24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Wiek ok. II p.n.e. ok. VII n.e., Przeł. A Ługowski /
  cena: 15.00 zł                      

 17. Bacewicz Jan - Ulicami i uliczkami Suwałk / Mirosław Basiewicz / Suwałki / 2008 / str. 184 il. / 16x23 cm / Opr.karton. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 18. Bailly Rosa - Vilno ville polonaise / Éditions des Amis de la Pologne / Paris / b.r. ok. 1923 / str. 20 il. / 14x21 cm / Bez opr. / Stan średni / Niewielkie naddarcia marginesów, ubytki rogów ostatnich 3 kartek. /
  cena: 40.00 zł                      

 19. Baker J. L. - Odkrycia i wyprawy geograficzne / PWN / W-wa / 1959 / str. 613 il. mapki / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 54.00 zł                      

 20. Balara Michał - Na Spiszu / Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza / W-wa / 1986 / str. 173 / 12x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Obrzędy ludowe , opowieści i bajdy , wstęp i oprac. - M . Trajdos /
  cena: 27.00 zł    

 21. Baliński Michał , Lipiński Tymoteusz - Starożytna Polska pod względem historycznym , jeograficznym i statystycznym opisana przez .. . Tom 3 , cześć 2 / nakł S. Orgelbranda Synów / W-wa / 1887 / str. 296 XXI / 15x22 cm / Bez opr. / Stan średni / Wyd. II rozszerzone - oprac. Franciszek Ksawery Martynowski . Oferowany tom obejmuje Śląsk - nie ujęty w wydaniu pierwszym !!! . Większość kart nierozcięta , brak broszurowej okładki , egzemplarz do oprawy /
  cena: 120.00 zł                      

 22. Banach Andrzej i Ela - Podróż na Sycylię czyli koniec świata . Tom 1-2 / Wyd. Literackie / Kraków / 1971 / str. 290 il., 280 il. / 12x17 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 48.00 zł                      

 23. Baranowie Kazimierz i Tadeusz , Wyrostek Ludwik - Z przeszłości miasta Nowego Targu / Zarząd Miejski w Nowym Targu / Nowy Targ / 1948 / str. XV 224 il. / 16x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / W sześćsetną rocznicę urządzenia miasta przez króla Kazimierza Wielkiego 1346 - 1946 . Ilustracje, wykaz dawnych rodów mieszczańskich Nowego Targu . Lekkie postrzępienie okładki /
  cena: 50.00 zł                      

 24. Barański Marek - Dominium sądeckie . Od książęcego okręgu grodowego do majątku klarysek sądeckich . / UW / W-wa / 1992 / str. 331 mapka 1 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Monografia historyczna - Sądeczczyzna w XII-XIV w. Nakład 100 egz , dedykacja autora /
  cena: 80.00 zł                      

 25. ( Bartoszewicz Julian ) - Kościoły warszawskie rzymsko-katolickie opisane pod względem historycznym przez Juliana Bartoszewicza / Michalineum / Struga / 1988 / str. 382 il. / 14x20 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry / Wizerunki kościołów i celniejsze w nich nagrobki rytował w drzewie Michał Starkman . Reprint wydania z 1855 r. /
  cena: 69.00 zł                      

 26. Barycz Henryk - Między Krakowem a Warmią i Mazurami .Studia i szkice / Pojezierze / Olsztyn / 1987 / str. 342 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 45.00 zł                      

 27. Barycz Henryk - Ślązacy w polskiej kulturze umysłowej / Książnica Atlas / Wrocław - W-wa / 1946 / str. 72 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / .. na tle polsko-śląskich związków duchowych w przeszłości" . Ładny egz. /
  cena: 30.00 zł                      

 28. Bazielich Barbara - Śląskie stroje ludowe / Śląsk / Katowice / 1988 / str. 150 il. / 20x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje, zdjecia , wykroje. /
  cena: 30.00 zł                      

 29. Bazielich Wiktor - Historie starosądeckie / Wyd. Literackie / Kraków / 1965 / str. 304 il. / 13x20 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Oprawa biblioteczna /
  cena: 30.00 zł    

 30. Bednorz Zbyszko - Dyszlem i parą / Instytut Śląski / Opole / 1978 / str. 347,il. / 12 x 17 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Z dziejów polskiej literatury podróżniczej na Śląsku /
  cena: 27.00 zł    

 31. Benitez Fernando - Indianie z Meksyku / PIW / W-wa / 1972 / str. 404, il. / 17 x 23 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Przełożyli: G. Grudzińska , W. Rómmel . Duży ceram. /
  cena: 27.00 zł    

 32. Beylin Karolina - Opowieści warszawskie / PIW / W-wa / 1956 / str. 357 il. / 14x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Wyd. nowe rozszerzone /
  cena: 24.00 zł    

 33. Beylin Karolina - Tajemnice Warszawy z lat 1822 - 1830 / PIW / W-wa / 1956 / str. 388 / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 34. Białokozowicz Bazyli - Mikołaj Janczuk 1859 - 1921 . Podlaskie skrzyżowania tradycji słowiańskich / Wyższa Szkoła Pedagogiczna / Olsztyn / 1996 / str. 251 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 45.00 zł                      

 35. Bielska-Tworkowska Leokadia oprac. - Lublin krajobrazy i zabytki / Sztuka / W-wa / 1954 / str. 19 il.74 / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł    

 36. - autorzy / Biesiada 1924 r., nr 1 / b.w. / W-wa / 1924 / str. 30 il. / 24x31 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Tygodnik ilustrowany . W numerze m.in. : Edward Maliszewski - Polacy poza granicami Polski , R. Grochowski - Co zrobiły nasze samorządy , poezja Iwana Kraski . Brak tylnej okładki /
  cena: 24.00 zł                      

 37. Billewicz Teodor - Diariusz podróży po Europie w latach 1677 - 1678 / Biblioteka Narodowa / W-wa / 2004 / str. 459 il. / 17x25 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Opracowanie: Marek Kunicki - Goldfinger /
  cena: 70.00 zł                      

 38. Birnbaum Irena - Non omnis moriar . Pamiętnik z getta warszawskiego / Czytelnik / W-wa / 1982 / str. 152, wkł. z 16 czarnob. fotografii / 12 x 20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry /
  cena: 18.00 zł                      

 39. Blicharski Czesław E. - Harcerstwo Tarnopolskie 1911 - 1944 / Harcerska Komisja Historyczna / Londyn / 1991 / str. 64 il. / 16x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 40. Bobiński Antoni , Bazewicz Józef Michał - Przewodnik po Królestwie Polskiem . Tom 1-2 / J. M. Bazewicz / W-wa / 1902 / str. 397, 374 / 30x21 cm / Opr.pł. / Stan słaby / Pozycja to : Alfabetyczny spis miast, osad, wsi, kolonii, folwarków i wszelkich miejscowości z 10 guberni Królestwa . Tomy współoprawne, oprawa dawna mocno podniszczona, brak grzbietu. W tomie I brak 9 stron (tytułowe, wstęp) liczne strony reperowane papierem, w tym parę ze ubytkiem tekstu, Tom II strony kompletne, niektóre podklejane. /
  cena: 70.00 zł                      

 41. Bobiński Janusz - Wczoraj, dziś i jutro Puszczy Kampinoskiej / Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza / W-wa / b.r. ok.1960 / str. 34, mapa, il. / 14 x 21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Ilustrowany folder krajoznawczy. /
  cena: 18.00 zł    

 42. Bogacz Marian - Akademicy Warszawy . Z dziejów organizacji studenckich w XIX wieku / Iskry / W-wa / 1960 / str. 460 il. / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Ilustracje /
  cena: 36.00 zł                      

 43. Bohdanowicz Leon - Les Musulmans en Pologne / b.w. / Jerozolima / 1947 / str. 32 il. / 12x17 cm / Opr.sk. / Stan b. dobry / Dowództwo Jednostek Wojska na Środkowym Wschodzie . Bardzo ładny egzemplarz ,ilustracje /
  cena: 120.00 zł                      

 44. Boras Zygmunt , Trzeciakowski Lech - W dawnym Poznaniu . Fakty i wydarzenia z dziejów miasta do roku 1918 / Wyd. Poznańskie / Poznań / 1971 / str. 423, il. / 13 x 20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 27.00 zł    

 45. Borawski Aleksander - Katedra Krakowska / PTK / Kraków / 1921 / str. 96 il. / 11x15 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Dedykacja autora dla swoich dzieci!!! /
  cena: 60.00 zł                      

 46. Bouffał Bronisław - Kartka z przeszłości Stokliszek / b.w. / b.m. / b. r. ok. 1870 / str. 6 / 16x24 cm / Bez opr. / Stan dobry / Odbitka z Kwartalnika Literackiego s107-110 /
  cena: 18.00 zł    

 47. Brandys Marian - Spotkania włoskie / Czytelnik / Warszawa / 1953 / str. 141 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Zbiór szkiców repotrażowych z pobytu autora we Włoszech w 1949r. /
  cena: 24.00 zł                      

 48. Bruckner Aleksander - Starożytna Litwa : ludy i bogi. Szkice historyczne i mitologiczne / Pojezierze / Olsztyn / 1979 / str. 238 / 13 x 20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Opracował i wstępem opatrzył J. Jaskanis . /
  cena: 27.00 zł                      

 49. Brzezina Maria - Stylizacja huculska / Universitas / Kraków / 1992 / str. 285 (16) / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Seria : Języki mniejszości narodowych w tekstach literackich i folklorystycznych . Ilustracje /
  cena: 50.00 zł                      

 50. Bujak Adam fot. - Ruś . Tysiąc lat chrześcijaństwa / Sport i Turystyka / W-wa / 1992 / str. 319 il / 25x32 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Wydawnictwo albumowe /
  cena: 45.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>