>> Strona główna Koszyk [0]
SZTUKA:  551 pozycji,      1 - 50   >          
 1. - ( Instytut Propagandy Sztuki ) Regulamin wystaw / IPS / W-wa / 1935 / str. 8 / 11x15 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / .. zatwierdzony przez Radę IPS w dniu 27 VI 1935 /
  cena: 15.00 zł                      

 2. - ( Zachęta ) 58 wystawa Ogólnopolskiej Grupy Twórczej Zachęta / ZPAP CBWA / W-wa / 1968 / str. [78] il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Katalog wystawy kwiecień - maj 1968 . Liczne ilustracje /
  cena: 24.00 zł                      

 3. - ( Zachęta ) Przewodnik 38 / Tow. Zachęty Sztuk Pięknych / W-wa / 1928 / str. 30 [6] il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Katalog prac : Leonard Wintorowski , Kazimierz Stabrowski , Blanka Mercere , Jerzy Rupniewski , Konstanty Wróblewski i inni. Ilustracje /
  cena: 60.00 zł                      

 4. - ( Zachęta ) Przewodnik 48 / Tow Zachęty Sztuk Pięknych / W-wa / 1929 / str. 21 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Katalog . Ilustracje - reprodukcje wybranych prac /
  cena: 30.00 zł                      

 5. - ( Zachęta ) Przewodnik 77 / Tow Zachęty Sztuk Pięknych / W-wa / 1932 / str. 33 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Katalog Październik 1932 /
  cena: 30.00 zł                      

 6. - ( Zachęta ) Przewodnik nr 45 lipiec sierpień 1929 / Tow Zachęty Sztuk Pięknych / W-wa / 1929 / str. 24 / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Katalog : Wystawa malarstwa polskiego drugiej połowy XIX wieku /
  cena: 30.00 zł                      

 7. - ( Zachęta ) Przewodnik nr 80 styczeń 1933 / Tow Zachęty Sztuk Pięknych / W-wa / 1933 / str. 32 / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / katalog : Edward Okuń - Jadar , Wystawy prac : Michalina Krzyżanowska , Tadeusz Cieslewski syn , Michał Czepita , Maria Huthowa , Jan Marylski , Mieczysław Trautman /
  cena: 40.00 zł                      

 8. - ( Zachęta ) Wystawa rzeźb Olgi Niewskiej luty 1923 / b.w. / W-wa / 1923 / str. [4] / 13x19 cm / Bez opr. / Stan dobry / Czterostronnicowy Katalog wystawy w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Spis 17 prac i reprodukcje 2 wystawianych. /
  cena: 20.00 zł                      

 9. - ( Zachęta ) Wystawa Tow. Artystów Polskich Sztuka . Przewodnik 102 / Tow Zachęty Sztuk Pięknych / W-wa / 1935 / str. 20 il.[10] / 16x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / katalog . Ilustracje - reprodukcje wybranych prac. Lekko przybrudzona okładka /
  cena: 40.00 zł                      

 10. Aftanazy Roman - Materiały do dziejów rezydencji . Tom II cz. A-B . Dawne województwa brzesko-litewskie i nowogrodzkie / PAN IS / W-wa / 1986 / str. 580 ,287 il. / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / I wydanie , nakład 500 egz. Cz. A - opisy rezydencji druk maszynowy , cz. B - ilustracje . Cz. A - stan b. dobry , cz. B - strony luzem /
  cena: 45.00 zł                      

 11. - Aleksander Gierymski 1850 - 1901 . Katalog wystawy / Muzeum Narodowe / Wrszawa / 1938 / str. 42 il.47 / 16x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Opracowanie - Juliusz Starzyński . Podniszczona okładka, obtarcie na prawym marginesie, wewnątrz egz. czysty. Dawny wpis własnościowy. /
  cena: 45.00 zł                      

 12. - Almanach Moniuszkowski 1872 - 1952 / Czytelnik / W-wa / 1952 / str. 394 il. / 12x17 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 39.00 zł    

 13. Anschutz Oskar - Breslau als Architekturerlebnis / Ostdeutsche Verlagsanstalt Breslau / Wrocław / 1939 / str. 176 il. [16] / 13x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Ilustracje /
  cena: 60.00 zł                      

 14. - autorzy / Archeologia Historica Polona . Tom 2 . Z badań nad dziejami klasztorów w Polsce / UMK / Toruń / 1995 / str. 260 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje . Rozkładane plany . Nakład 565 egz. /
  cena: 36.00 zł                      

 15. - autorzy / Architektura rezydencjonalna historycznej Małopolski . / b.w. / Łańcut / 1982 / str. 221 il. / 18x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki , Łańcut czerwiec 1975 . Krupe , Kurozwęki , Boguchwała , Zarzecze , Łopatyn , Celejów i inne rezydencje . Liczne ilustracje - zdjęcia i plany /
  cena: 60.00 zł                      

 16. - Arkady , 1937 nr 4 / b.w. / W-wa / 1937 / str. 179-228 il. / 24x32 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W treści m.in. Salon IPS 1937 - Pankiewicz , Czapski , Potworowski , Pronaszko ; Plakat angielski, Osiedla pod Sztokholmem, U podstaw włoskiej nowoczesnej architektury. /
  cena: 36.00 zł                      

 17. Arystofanes - Gromiwoja / G. Gebethner i Sp. / Kraków / 1910 / str. 122 / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przekł. i oprac. Edmund Żegota Cięglewicz /
  cena: 24.00 zł                      

 18. - autorzy / Atlas polskich strojów ludowych . Strój Kujawski / Polskie Tow. Ludoznawcze / Poznań / 1953 / str. 63 , il. / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Część II , Wielkopolska , zeszyt 3 . Liczne ilustracje . Bardzo ładny egzemplarz /
  cena: 39.00 zł    

 19. - autorzy / Atlas polskich strojów ludowych . Strój kurpiowski Puszczy Białej / Polskie Tow. Ludoznawcze / Poznań / 1952 / str. 54 , il. / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Część IV , Mazowsze , zeszyt 5 . Liczne ilustracje . Bardzo ładny egzemplarz /
  cena: 39.00 zł    

 20. - autorzy / Atlas polskich strojów ludowych . Strój międzyrzecko - babimojski ( Lubuski ) / Polskie Tow. Ludoznawcze / Wrocław / 1956 / str. 83 , il. / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Część II , Wielkopolska , zeszyt 4 . Liczne ilustracje oraz mapki . Bardzo ładny egzemplarz /
  cena: 39.00 zł    

 21. - autorzy / Atlas polskich strojów ludowych . Strój pyrzycki / Polskie Tow. Ludoznawcze / Wrocław / 1955 / str. 39 , il. / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Część I , Pomorze , zeszyt I . Liczne ilustracje . Bardzo ładny egzemplarz /
  cena: 39.00 zł    

 22. - autorzy / Atlas polskich strojów ludowych . Strój szamotulski / Polskie Tow. Ludoznawcze / Lublin / 1951 / str. 52 , il. / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Część II , Wielkopolska , zeszyt 1 . Liczne ilustracje . Bardzo ładny egzemplarz /
  cena: 39.00 zł    

 23. - autorzy / Atlas polskich strojów ludowych . Strój zagórzan / Polskie Tow. Ludoznawcze / Wrocław / 1956 / str. 63 , il. / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Część V , Małopolska , zeszyt 6 . Liczne ilustracje , mapki . Bardzo ładny egzemplarz /
  cena: 39.00 zł    

 24. - autorzy / Atlas polskich strojów ludowych . Strój łańcucki / Polskie Tow. Ludoznawcze / Wrocław / 1955 / str. 65 , il. / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Część V , Małopolska , zeszyt 5 . Liczne ilustracje , mapki . Bardzo ładny egzemplarz /
  cena: 39.00 zł    

 25. Ałpatow Michał W. - O sztuce ruskiej i rosyjskiej / PWN / W-wa / 1975 / str. 280 il. / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 36.00 zł                      

 26. Badora Kazimierz , Waszkiewicz Stanisław - Rysunek zawodowy dla ślusarza wyrobów artystycznych / WSiP / W-wa / 1980 / str. 311 il. / 20x24 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 39.00 zł                      

 27. Banach Andrzej i Ela - Podróż na Sycylię czyli koniec świata . Tom 1-2 / Wyd. Literackie / Kraków / 1971 / str. 290 il., 280 il. / 12x17 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 48.00 zł                      

 28. Banach Jerzy - Tematy muzyczne w plastyce polskiej / PWM / W-wa / 1962 / str. 23 il. [154] / 24x30 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Grafika i rysunek, liczne ilustracje. Oprac. graficzne Adam Młodzianowski /
  cena: 36.00 zł                      

 29. Baranowski Bohdan - Polska karczma , restauracja , kawiarnia / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wrocław / 1979 / str. 137 il.[99] / 21x19 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 40.00 zł                      

 30. Barros Carlos Vitorino da Silva - O vitral em Portugal seculos XV-XVI / b.w. / Lisboa / 1983 / str. 288 il. / 25x32 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Luksusowe wydawnictwo albumowe , papier kredowy , wysokiej klasy ilustracje . Tekst w j. portugalskim . /
  cena: 150.00 zł                      

 31. Bartczakowa Aldona - Jakub Fontana . Architekt warszawski XVIII wieku / PWN / W-wa / 1970 / str. 350 il. / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Liczne ilustracje, plany, przekroje. /
  cena: 50.00 zł                      

 32. ( Bartoszewicz Julian ) - Kościoły warszawskie rzymsko-katolickie opisane pod względem historycznym przez Juliana Bartoszewicza / Michalineum / Struga / 1988 / str. 382 il. / 14x20 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry / Wizerunki kościołów i celniejsze w nich nagrobki rytował w drzewie Michał Starkman . Reprint wydania z 1855 r. /
  cena: 69.00 zł                      

 33. Baumann-Reichenhall Ernst - Fotografieren In Den Bergen 7. - 15. Tausend / Heering-Verlag / Harzburg / 1941 / str. 61, fotogr. czarnob. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Podniszczona oprawa /
  cena: 27.00 zł                      

 34. Bayard Emile - Lart de reconnaitre les styles . Architectura - Ameublement / Librairie Garnier Freres / Paris / 1920 / str. 458 il. / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje .Tekst w j. francuskim Pieczątka "Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego" /
  cena: 45.00 zł                      

 35. Bechczyc-Rudnicka Maria - Godziny osobliwe / Wyd. Lubelskie / Lublin / 1966 / str. 280 il. / 13x19 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Wspomnienia teatralne . Dedykacja autorki dla Marii Czanerle /
  cena: 45.00 zł                      

 36. Bergman Ingmar - Fanny i Alexander . Z życia marionetek / Czytelnik / W-wa / 1987 / str. 295 / 12x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Scenariusze. Przy zakupie co najmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 21.00 zł                      

 37. Bernhard Maria Ludwika - Sztuka hellenistyczna / PWN / W-wa / 1980 / str. 619 il. / 17x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Liczne ilustracje w tekście . Lekko podniszczona obwoluta /
  cena: 45.00 zł                      

 38. Bieńkowski Tadeusz - Fabularne motywy antyczne w dramacie staropolskim i ich rola ideowa / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN / Wrocław / 1967 / str. 144 / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Studium z dziejów kultury staropolskiej . Nierozcięte strony /
  cena: 45.00 zł                      

 39. - autorzy / Biesiada 1924 r., nr 1 / b.w. / W-wa / 1924 / str. 30 il. / 24x31 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Tygodnik ilustrowany . W numerze m.in. : Edward Maliszewski - Polacy poza granicami Polski , R. Grochowski - Co zrobiły nasze samorządy , poezja Iwana Kraski . Brak tylnej okładki /
  cena: 24.00 zł                      

 40. Bingham Hiram - Zaginione miasto Inków . Dzieje Machu Picchu i jego budowniczych / Wyd. Literackie / Kraków / 1982 / str. 272 il. [ 30 ] / 13x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Przeł. R. Krzanowska . Lekko przybrudzona okładka. Przy zakupie conajmniej 3 pozycji cena obniżona -- 10 zł /
  cena: 27.00 zł                      

 41. - Biuletyn Domu sztuki , 1922 , nr 3 / Wydawnictwo Sp. z o.o. Dom Sztuki / W-wa / 1922 / str. 13-20 / 20x29 cm / Bez opr. / Stan średni / Zawiera : Mieczysław Sterling - Kolekcjonerstwo , Katalog IV-ej licytacji (obrazy, rysunki, sztychy, ceramika, szkło, wyroby metalowe , rzeźby - razem 203 pozycje) sprawozdanie z II i II-ciej licytacji ( listy wynikowe ).Karty luźne, postrzępienia marginesów /
  cena: 40.00 zł                      

 42. - autorzy / Biuletyn Historii Sztuki i Kultury , 1948 , Nr 1 / Państw. Instytut Sztuki / W-wa / 1948 / str. 96,il. / 21x31 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Rok X. Kwartalnik. /
  cena: 18.00 zł                      

 43. - Biuletyn Naukowy , 1933 , Nr 3 / Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej / W-wa / 1933 / str. 163, il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Podniszczona oprawa /
  cena: 18.00 zł    

 44. Blasco Ibanez Vincente - W krainie sztuki . Tom II / Bibljoteka Groszowa / W-wa / 1938 / str. 157 - 313 / 19x14 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Sztuka Włoch - Rzym , Neapol , Asyż , Pompeje , Florencja , Wenecja Przekł. Emilia Szenwicowa , pieczątki biblioteczne, okładka broszurowa, wydawnicza . /
  cena: 20.00 zł                      

 45. Bochnak Adam , Pagaczewski Juljan - Zabytki przemysłu artystycznego w kościele parafjalnym w Luborzycy / Nakł. Miejskiego Muzeum Przemysłowego im. Dra Adrjana Baranieckiego / Kraków / 1935 / str. 27 il [10] / 23x31 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Liczne ilustracje w tekście . Okładka lekko zabrudzona oraz naddarta z tyłu /
  cena: 45.00 zł                      

 46. Bogdalski Czesław - Szkice z dziejów Humanizmu w XV stuleciu / W. L. Anczyc i Spółka / Kraków / 1909 / str. IX [3] 158 / 14x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Oprawa płócienna, wydawnicza, niesygnowana. Złocenia okładki ( Secesja ) oraz trójstronnie bloku kart i wyklejek. Treść : Odrodzenie we Włoszech, Odrodzenie w Polsce, Szymon z Lipnicy i Kalimach /
  cena: 140.00 zł                      

 47. Boy-Żeleński Tadeusz - Flirt z Melpomeną / Biblioteka Polska / W-wa / 1920 / str. VIII 263 / 13x20 cm / Opr.karton. / Stan słaby / Felietony teatralne. Trzy interesujące ekslibrisy : Jadwigi i Lecha Niemojewskich , Jadwigi Dobrowolskiej i Maryli Pawłowskiej ( aktorki) . Okładka mocno podniszczona - brak grzbietu. Mały ślad zacieku na marginesie pierwszych 20 stron. /
  cena: 36.00 zł                      

 48. Broniewski Tadeusz - Architektura Średniowiecza / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1964 / str. 300 il. / 16x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Historia architektury dla wszystkich cz. druga . Liczne ilustracje - zdjęcia , plany, przekroje. Brak obwoluty /
  cena: 24.00 zł                      

 49. Brykowska Maria - Architektura karmelitów bosych w XVII - XVIII wieku / Komitet Architektury i Urbanistyki PAN / W-wa / 1991 / str. 175 il. / 20x29 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 40.00 zł                      

 50. Brykowska Maria red. - Oskara Sosnowskiego świat architektury , twórczość i dzieła / Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej / W-wa / 2004 / str. 193 il. / 20x29 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Praca zbiorowa . Liczne ilustracje /
  cena: 50.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>