>> Strona główna Koszyk [0]
HISTORIA:  1140 pozycji,      1 - 50   >          
 1. - autorzy / 9 Dywizja Piechoty w dziejach oręża polskiego / Oficyna Wydawnicza "Ajaks" / Pruszków / 1995 / str. 166 il. [20] / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje ze zbiorów WIH /
  cena: 36.00 zł                      

 2. - Acta Nuntiaturae Polonae . Tom IX , vol. 1 / Fundacja Lanckorońskich / Rzym / 1994 / str. XLVIII 448 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Vincentus Lauro (1572 - 1578) , vol. 1 (25 VII 1572 - 30 IX 1574) . Institutum Historicum Polonicum Romae . Tekst w j.włoskim. Oprac. Mirosław Korolko i Henryk Damian Wojtyszka. W ofercie antykwariatu inne tomy tego wydawnictwa /
  cena: 60.00 zł                      

 3. - Acta Nuntiaturae Polonae . Tom LVII , vol. 2 / Fundacja Lanckorońskich / Rzym / 1996 / str. XI 423 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Achilles Ratti (1918-1921) vol. 2 (1 VIII 1918 - 11 XI 1918). Institutum Historicum Polonicum Romae . Tekst w j.włoskim. Oprac. Stanislaw Wilk . W ofercie antykwariatu inne tomy tego wydawnictwa /
  cena: 60.00 zł                      

 4. - Acta Nuntiaturae Polonae . Tom XLI , vol. 1 / Fundacja Lanckorońskich / Rzym / 1991 / str. XVII 372 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Julius Piazza (1706-1708) , vol. 1 (8 VIII 1706 - 31 III 1707). Institutum Historicum Polonicum Romae . Tekst w j.włoskim. Oprac. Jan Kopiec . W ofercie antykwariatu inne tomy tego wydawnictwa /
  cena: 60.00 zł                      

 5. - Acta Nuntiaturae Polonae . Tom XVIII , vol. 1 / Fundacja Lanckorońskich / Rzym / 1990 / str. XXXIII 442 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Franciscus Simonetta (1606-1612) vol. 1 (21 VI 1606 - 30 IX 1607). Institutum Historicum Polonicum Romae . Tekst w j.włoskim. Oprac. Wojciech Tygielski . W ofercie antykwariatu inne tomy tego wydawnictwa /
  cena: 60.00 zł                      

 6. - Acta Nuntiaturae Polonae . Tom XXIV , vol. 1 / Fundacja Lanckorońskich / Rzym / 1992 / str. XLII 454 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Honoratus Visconti (1630 - 1636) , vol. 1 (20 IV 1630 - 26 VII 1631). Institutum Historicum Polonicum Romae . Tekst w j.włoskim. Oprac. Wojciech Biliński . W ofercie antykwariatu inne tomy tego wydawnictwa /
  cena: 60.00 zł                      

 7. - Acta Nuntiaturae Polonae . Tom XXXIV , vol. 1 / Fundacja Lanckorońskich / Rzym / 1995 - 1997 / str. XXXI 449 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Opitius Pallavicini (1680-1688) vol. 1 (10 VIII 1680 - 29 III 1681). Institutum Historicum Polonicum Romae . Tekst w j.włoskim. Oprac. Maria Domin-Jacov . W ofercie antykwariatu inne tomy tego wydawnictwa /
  cena: 60.00 zł                      

 8. - Acta Nuntiaturae Polonae . Tom XXXIV , vol. 2 / Fundacja Lanckorońskich / Rzym / 1997 / str. XV 395 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Opitius Pallavicini (1680-1688) vol. 2 (III 1681 - 15 VII 1681). Institutum Historicum Polonicum Romae . Tekst w j.włoskim. Oprac. Maria Domin-Jacov . W ofercie antykwariatu inne tomy tego wydawnictwa /
  cena: 60.00 zł                      

 9. - Acta Tomiciana . Tomus nonus IX / Biblioteka Kórnicka / Poznań / 1876 / str. [4]V 362 / 25x35 cm / Opr.płsk. / Stan dobry / Acta Tomiciana : Epistolarum . Legationum . Responsorum . Actionum . Et rerum gestarum . Serenissimi Principis Sigismundi Primi Regis Poloniae , Magni Ducis Lithuaniae . T. 9, A. D. 1527 . Wybór źródeł z Teki Górskiego , czasy Zygmunta I , tekst w j. łacińskim oraz niekiedy staropolskim. Oprawa z epoki /
  cena: 120.00 zł                      

 10. Adamczyk Mieczysłąw , Notkowski Andrzej red. - Życie społeczno - kulturalne ośrodków lokalnych ziem polskich w dobie popowstaniowej 1864 - 1914 / WSP w Kielcach / Kielce / 1993 / str. 349 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Praca zbiorowa. Materiały konferencji naukowej. Niektóre omawiane miejscowości : Sochaczew , Sandomierz , Piotrków Trybunalski , Tomaszów Mazowiecki , Kielce , Krajna , Lwów , Zagłębie Dąbrowskie , Płock , Radom , Bukowina . Druk maszynowy nakład 325 egz. /
  cena: 60.00 zł                      

 11. Aftanazy Roman - Materiały do dziejów rezydencji . Tom II cz. A-B . Dawne województwa brzesko-litewskie i nowogrodzkie / PAN IS / W-wa / 1986 / str. 580 ,287 il. / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / I wydanie , nakład 500 egz. Cz. A - opisy rezydencji druk maszynowy , cz. B - ilustracje . Cz. A - stan b. dobry , cz. B - strony luzem /
  cena: 45.00 zł                      

 12. Aleksander Tadeusz - Życie społeczne i przemiany kulturalne Nowego Sącza w latach 1870 - 1990 / Oficyna Literacka / Kraków / 1993 / str. 855 / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry /
  cena: 60.00 zł                      

 13. Anders Władysław - Hitler s defeat in Russia / Henry Regney Company / Chicago / 1953 / str. 267 mapka 1 / 15x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Tekst w j. angielskim , wstęp Truman Smith ,rozkładana mapa. Lekko podniszczona obwoluta , nieaktualne pieczątki biblioteczne /
  cena: 90.00 zł                      

 14. Angyal Endre - Świat słowiańskiego baroku / PIW / W-wa / 1972 / str. 498 il. / 17x25 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Przekł. Jerzy Prokopiuk , wstęp Jadwiga Sokołowska Liczne ilustracje w tekście /
  cena: 45.00 zł                      

 15. - Antemurale II / Institutum Historicum Polonicum Romae / Rzym / 1955 / str. 175 / 17x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Disserationes in X Internationali Congressu Scientiarum Historicarum Romae A. MCMLV A sociis societatis Historicae Polonorium in Exteris Praesentatae. Rozprawy : Oskar Halecki , Józef Jasnowski , Leon Koczy , Marian Kukiel , Henryk Paszkiewicz , Walerian Meysztowicz (oprac. edycji - Manuscriptum Gertrudae Filiae Mesconis II Regis Poloniae) Teksty rozpraw - j.angielski, Manuskrypt, pełna edycja Modlitewnika Gertrudy - łacina /
  cena: 60.00 zł                      

 16. Arakel z Tebryzu - Księga Dziejów / PIW / W-wa / 1981 / str. 607 il. / 16x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Kronika ormiańska . Przekład - Witold Dąbrowski i Andrzej Mandalian /
  cena: 24.00 zł                      

 17. - autorzy / Archeion 1932 r., zeszyt X / Wydawnictwo Archiwów Państwowych / W-wa / 1932 / str. 67 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym . W treści m.in. : Tadeus Mańkowski - Archiwum lwowskiej katedry ormiańskiej , Adam Próchnik - Żandarmerja na ziemiach Królestwa Polskiego . Szkic historyczno - organizacyjny 1812 - 1915 , Wincenty Łopaciński - Akta rzymsko - katolickiego Kollegjum Duchownego w Petersburgu dotyczące Powstania Listopadowego , Adam Moraczewski - Papiery gen. Krukowieckiego , ich zawartość , losy i stan obecny . Brak grzbietu , nierozcięte strony /
  cena: 40.00 zł                      

 18. - autorzy / Archeologia Historica Polona . Tom 2 . Z badań nad dziejami klasztorów w Polsce / UMK / Toruń / 1995 / str. 260 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje . Rozkładane plany . Nakład 565 egz. /
  cena: 36.00 zł                      

 19. - Archiwum Filomatów . Listy z więzienia / Ancher / W-wa / 2000 / str. 522 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan b. dobry / Oprac. Zbigniew Sudolski /
  cena: 48.00 zł                      

 20. - autorzy / Archiwum Komisji Historycznej Seria 2. Tom III / nakł. PAU / Kraków / 1939 / str. 449 / 18x26 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wyd. Komisji Historycznej PAU ogólnego zbioru t. XV . Kronika z czasów Stefana Wielkiego Mołdawskiego - Olgierd Górka , Henryk Barycz oprac. - Kronika z czasów króla Stefana Batorego 1676 - 1582 , Inwentarz dóbr i dochodów biskupów poznańskich r. 1564 , Jadwiga Karwasińska - Rachunki żupne bocheńskie z lat 1394 - 1421 . Nierozcięte strony /
  cena: 60.00 zł                      

 21. - Archiwum Polityczne Emigranta . Kolekcja Józefa Rzemieniewskiego (1946 - 1987) / Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej / Bydgoszcz / 2002 / str. 320 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Wybór dokumentów z lat 1946-87 głównie dotyczących działalnośći PSL na emigracji. Oprac. Tadeusz Kisielewski i Tomasz Kuczur . /
  cena: 60.00 zł                      

 22. - Armia Krajowa . Okręg radomsko - kielecki / Kieleckie Towarzystwo Naukowe / Kielce / 1999 / str. 287 / 17x23 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Materiały z sesji naukowej . Red. Adam Massalski , Stanisław Meducki /
  cena: 30.00 zł                      

 23. - Armia Krajowa w dokumentach 1939 - 1945 . Tom 1-6 / Gryf Printers Ltd., Caldra Haus Ltd. / Londyn / 1970 - 1989 / str. XXVII 584, XXXV 554 , XXXII 627 tabl.1 il. , XL 470 il. mapki 5, XL [12] 534 il. , XXIV 524 / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Studium Polski Podziemnej , tom 6 oprawa broszurowa z obwolutą /
  cena: 600.00 zł    

 24. - autorzy / Arsenał 1957 r., nr 1 / Muzeum Narodowe / Kraków / 1957 / str. 23 il. / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Kwartalnik Koła Miłośników Dawnej Broni i Barwy przy Muzeum Narodowym w Krakowie . W treści m.in. : Zdzisław Żygulski - Naręczak turniejowy ze Zbiorów Czartoryskich , Jan Benda - Najstarszy zachowany polski mundur wojskowy , Leon Lewicki - Nieznany typ szabli polskiej z w. XVIII . Ilustracje . Nakład 500 egz. numerowanych, oferowany ma numer 68 /
  cena: 35.00 zł                      

 25. Artymiak Antonii - Ofiary zbrodni niemieckich w powiecie Jędrzejowskim w latach 1939 - 1945 / Fundusz Naukowy Liceum i Gimnazjum w Jędrzejowie / Jędrzejów / 1947 / str. 96 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Zawiera m.in. spisy imienne. Miasto Jędrzejów , gminy : Mstyczów , Węgleszyn , Prząsław , Sędziszów , Wodzisław , Złotniki , Małogoszcz , Nagłowice , Brzegi , Nawarzyce , Sobków , Mierzwin , Raków. Odbito 325 numerowanych egzemplarzy. Duża rzadkość. /
  cena: 120.00 zł                      

 26. Ash Timothy Garton - Polska rewolucja Solidarność / Polonia / London / 1983 / str. 224 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Lekkie zagięcie rogu okładki /
  cena: 27.00 zł                      

 27. Askenazy Szymon - Napoleon a Polska . Tom 1-3 / Kurpisz S.A. / Poznań / 2006 / str. 345, 445, 327 / 15X21 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Reprint z wydania Towarzystwa Wydawniczego z lat 1918 - 1919 /
  cena: 120.00 zł                      

 28. Askenazy Szymon - Łukasiński . Tom 1-2 / Kurpisz S.A. / Poznań / 2005 / str. 437 il., 497 il. / 17x24 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Reprint z wydania II Wł. Łazarskiego z 1929 r. /
  cena: 120.00 zł                      

 29. Auboyer Jeannine - Życie codzienne w dawnych Indiach / PIW / W-wa / 1968 / str. 294 [2],il. / 17 x 24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Wiek ok. II p.n.e. ok. VII n.e., Przeł. A Ługowski /
  cena: 15.00 zł                      

 30. Awtorchanow Abdurachman - Zagadka śmierci Stalina / Polonia Book Fund LTD / Londyn / 1983 / str. 170 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 45.00 zł                      

 31. Bachmann Klaus - Którędy do Europy / KAW / W-wa / 2002 / str. 240 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Dla odbiorców hurtowych rabaty. Przeceniona z księgarskiej ceny detalicznej 29 zł na /
  cena: 12.00 zł    

 32. Baczko Bronisław - Comment sortir de la Terreur . Thermidor et la Revolution / Gallimard / Paryż / 1989 / str. 353 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / tekst w j. francuskim. Dedykacja autora /
  cena: 60.00 zł                      

 33. Baczko Henryk - Osiem dni na lewym brzegu / Wojskowy Instytut Naukowo - Wydawniczy / W-wa / 1946 / str. 60 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Ciekawa okładka - fotomontaż (Mieczysław Berman ?) , liczne ilustracje (dwie porysowane) /
  cena: 18.00 zł                      

 34. Balandier Georges - Życie codzienne w Państwie Kongo XVI - XVIII w. / PIW / W-wa / 1970 / str. 234 il. [65] / 18x25 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Liczne ilustracje w tekście , brak obwoluty /
  cena: 15.00 zł                      

 35. Balara Michał - Na Spiszu / Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza / W-wa / 1986 / str. 173 / 12x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Obrzędy ludowe , opowieści i bajdy , wstęp i oprac. - M . Trajdos /
  cena: 27.00 zł    

 36. Baliński Michał , Lipiński Tymoteusz - Starożytna Polska pod względem historycznym , jeograficznym i statystycznym opisana przez .. . Tom 3 , cześć 2 / nakł S. Orgelbranda Synów / W-wa / 1887 / str. 296 XXI / 15x22 cm / Bez opr. / Stan średni / Wyd. II rozszerzone - oprac. Franciszek Ksawery Martynowski . Oferowany tom obejmuje Śląsk - nie ujęty w wydaniu pierwszym !!! . Większość kart nierozcięta , brak broszurowej okładki , egzemplarz do oprawy /
  cena: 120.00 zł                      

 37. Balzer Oswald - Konstytucja Trzeciego Maja / Gebethner i Wolff / W-wa / br. ok 1922 / str. 82 / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Reformy społeczne i polityczne ustawy rządowej z r. 1791 . Brak przedniej okładki , wpis własnościowy /
  cena: 30.00 zł                      

 38. Balzer Oswald - W obronie historyografii naszej / Gubrynowicz & Schmidt / Lwów / 1890 / str. 24 / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Rzecz wypowiedziana na Zjeździe Historyków Polskich w dyskusji nad referatem T. Korzona p.t. " Błędy historyografii naszej w budowaniu dziejów Polski " /
  cena: 27.00 zł    

 39. Banach Andrzej - O modzie w XIX wieku / PIW / W-wa / 1957 / str. 404 il. / 21x30 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Liczne ilustracje. Brak obwoluty. Odbarwiona górna część grzbietu /
  cena: 45.00 zł                      

 40. ( Bańkowski Piotr ) - Tadeusza Kościuszki dwie relacje o kampanii Polsko - Rosyjskiej 1792 roku / PWN / W-wa / 1964 / str. 82 , mapki [6] / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje oraz mapki /
  cena: 36.00 zł                      

 41. Baranowie Kazimierz i Tadeusz , Wyrostek Ludwik - Z przeszłości miasta Nowego Targu / Zarząd Miejski w Nowym Targu / Nowy Targ / 1948 / str. XV 224 il. / 16x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / W sześćsetną rocznicę urządzenia miasta przez króla Kazimierza Wielkiego 1346 - 1946 . Ilustracje, wykaz dawnych rodów mieszczańskich Nowego Targu . Lekkie postrzępienie okładki /
  cena: 50.00 zł                      

 42. Baranowski Bohdan - Życie codzienne małego miasteczka w XVII i XVIII wieku / PIW / W-wa / 1973 / str. 286 il. / 17x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry /
  cena: 48.00 zł                      

 43. Barański Jan - Na drodze do trzeciej wojny światowej / Veritas / Londyn / 1981 / str. 117 / 12x18 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Analiza geopolityczna jednego z czołowych działaczy Stronnictwa Narodowego , OWP , Młodzieży Wszechpolskiej. Podniszczona okładka /
  cena: 24.00 zł                      

 44. Barański Jan - Na drodze do trzeciej wojny światowej / Veritas / Londyn / 1981 / str. 117 / 12x18 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Analiza geopolityczna jednego z czołowych działaczy Stronnictwa Narodowego , OWP , Młodzieży Wszechpolskiej. Podniszczona okładka /
  cena: 24.00 zł                      

 45. Barański Marek - Dominium sądeckie . Od książęcego okręgu grodowego do majątku klarysek sądeckich . / UW / W-wa / 1992 / str. 331 mapka 1 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Monografia historyczna - Sądeczczyzna w XII-XIV w. Nakład 100 egz , dedykacja autora /
  cena: 80.00 zł                      

 46. Barbaszowa Marja - Cornelia matka Gracchów / nakł. Filomaty / Lwów / 1934 / str. 56 il. / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Ilustracje , kronika rodziny Corneliuszów /
  cena: 30.00 zł                      

 47. Bargiełowski Daniel - Po trzykroć pierwszy . Tom 1 / Rytm / W-wa / 2000 / str. 652 il. / 18x25 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Biografia : Michał Tokarzewski - Karaszewicz . Generał broni , teozof , wolnomularz , kapłan Kościoła liberalnokatolickiego . Liczne ilustracje /
  cena: 40.00 zł    

 48. ( Bartoszewicz Julian ) - Kościoły warszawskie rzymsko-katolickie opisane pod względem historycznym przez Juliana Bartoszewicza / Michalineum / Struga / 1988 / str. 382 il. / 14x20 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry / Wizerunki kościołów i celniejsze w nich nagrobki rytował w drzewie Michał Starkman . Reprint wydania z 1855 r. /
  cena: 69.00 zł                      

 49. Barycz Henryk - Między Krakowem a Warmią i Mazurami .Studia i szkice / Pojezierze / Olsztyn / 1987 / str. 342 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 45.00 zł                      

 50. Batowski Henryk , Szklarska - Lohmannowa oprac. - Legion Mickiewicza . Wybór źródeł / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1958 / str. XCVI 259 / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Ubytki broszurowej okładki na grzbiecie. /
  cena: 45.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>